FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Budapest Gyűjtemény

A' szorgalmatos mezei-gazda

2011-11-08 12:25:29

Válogatás a könyvtár régiségeiből.
Kiállítás a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a könyvtár Budapest Gyűjteményében.
Megtekinthető 2011. november 8. és 30. között a Központi Könyvtár 6. szintjén.

Könyvtárunk időről időre válogatást mutat be muzeális könyvgyűjteményeiből. Ezúttal a természet javaival való gazdálkodással, elsősorban a mezőgazdasággal kapcsolatos korabeli tudományos és közhasznú ismereteket közreadó, 18 -19. századi kiadványokból tekinthető meg egy összeállítás.
A kiállított könyvek:

Lippai János (1606-1666)
Calendarium Oeconomicum Perpetuum, Az az Esztergami érsek urunk ö nagysaga Posoni Gondviselöjének Majorságrúl irt Laistroma, minden Esztendoere, kibuel minden Major-Gazda hórúl hóra egész esztendoe által mit munkálottasson az Majorság koeruel, meg tudhattya
Kassan, az Académiai Betuekkel, 1751

Hermann, Benedikt Franz (1755-1815)
Abriß der physikalischen Beschaffenheit der Oesterreichschen Staaten, und des gegenwaertigen Zustandes der Landwirtschaft, Gewerbe, Manufakruren, Fabriken und der Handlung in denselben
St. Petersburg und Leipzig, bey Johann Zacharias Logan, 1782

A' jó gazda-aszszony, avagy olly hasznos könyvetske, mellyben az aszszonyoknak házaikban, és házaik körül, sok hasznos és meg-kivánható dolgok meg-irattattak. Német nyelvből ... fordította, és közönségessé tett, Veres Mihály
Pozsonyban és Pesten, Füskúti Landerer Mihály' költségével, és bötüivel, 1797

Lyczei János
Iter oeconomicum, duodena stationum, quarum singulae in certas digressiones distribuuntur definitum: ...
Tyrnaviae, Typis Academicis, 1707

Szuhányi János
Szorgalmatos méhész. Az az a' méhekkel való bánásról kérdésekben és feleletekben oktatás. A' mezei gazdáknak hasznokra a' leg újabb tapasztalások szerént ki-adattatott ...
Pesten, Weingand Mihály János' költségével, 1795

Plessing József (18. század)
Ungarischer Land und Hauswirtschafts Kalender; eingerichter auf die 12 Monathe des Jahrs, worinn ... das Register zu Ende des Buches, dienet fuer Lehrer der Dorffschulen, ... als ein Fragbuechlein von darum verfaßt, daß mittelst der Ausbreitung dieses Buches bey der Landjugend, Landwirthen, Wirthschafts=Beamten, und jenen, die ihre Gueter verwalten, ... herausgegeben in ungarischer und deutscher Sprache von I. Pless v. Plessing
Pest, zu finden in der alldasigen Michael Weingandischen Buchhandlung, 1796
A' magyar gazdákat érdeklő legfontosabb rétfüvek és takarmánynövények rövid ismertetése. Kiadja a' Magyar Gazdasági Egyesület
Pesten, nyomtatott Landerer és Heckenastnál, 1844

Nagyváthy János (1755-1819)
A' szorgalmatos mezei-gazda a' Magyar-országban gyakoroltatni szokott gazdaságnak rendjén keresztül Nagyváti János által
Pesten, Nyomtatt. Trattner betüivel, 1791

Veszelszki Antal (1730?-1800?)
Húszon-öt esztendőre szegödött házi 's mezei szolga, avagy: Az Astronomiai Tudomány szerént, a' Tsillagoknak 's több Égi-testeknek 25. Esztendös Kalandáriom - formában - való rövid le-írása, a' hol-is hórúl hóra, mindenikében egész esztendö által elö-fordúlandó házi s' mezei munkák És némelly Köz-dolgok, a' régieknek figyelmetes vigyázásokból meg-emlittetnek
Vátzon, Nyomtattatott Maramarossy Gottlieb Antal' betüivel, s' költségivel, 1797

Bátky Károly
Rövid utmutatás a honi dohánytermesztés módjára ...
Kecskeméten, 1845

Gedde, John (17. század)
Angliai méhes kert, melly a' méhekkel való bánásnak mesterségét, és titkait szemünk eleijbe terjeszti ... mellyet ki adott angliai nyelven Gedde János ... most pedig német nyelvből ... Szattmáry Király György ... magyar nyelvre forditott, .. meg nagyobbitott, harmadszor ki-nyomtattatott
Egerben, A’ Püspöki Oskola betőivel, 1781

Lippai János (1606-1666)
Posoni kert, mellyben minden kerti munkák, rendelések, virágokkal, veteményekkel, fákkal, gyümöltsökkel, és kerti csemetékkel való bajmolódások: azoknak nemek, nevek, hasznok, bé-tsinálások bövségesen magyar nyelvennagy haszonnal le-irattatnak, ...
Györött, Streibig Gergely János, 1753

Mária Terézia (Erzherzogin Maria Theresia Amalia Walpurga von Österreich), (1717-1780)
A’ fáknak, és erdöknek neveléséröl, és megtartásáról való rendeles
Posonyban, nyomtattatott és találtatik Landerer János Mihálynál, 1770

Wiegand, Johann (18. század)
Az austriai paraszt iffjúságot a’ jól rendeltt mezei gazdaságra oktató kézi könyvetske, melly irattatott német nyelven … most pedig a’ magyar paraszt iffjúság hasznára magyar nyelvre fordittatott
Posonyban, nyomtattatott Patzko Agoston Ferentz betűi által, 1774

Pankl, Matthäus [Máté] (1740-1798)
Compendium oeconomiæ ruralis quod in usum suorum auditorum …
Posonii, Typis Ioannis Michaelis Landerer perpetui in Füskut, 1790

Nyulas Ferenc (1758-1808)
Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen ...
Kolosváratt, Nyomtt. Hochmesiter Márton által, a' kiadó költségével, 1800

Tessedik Sámuel (1742-1820)
Ökonomisch-physikalisch-statistische Bemerkungen über den gegenwärtigen Zustand des Landwesens in Ungarn, besonders in der Gegend an der Theiß, zur Aufklärung und Beruhigung der so nützlichen Classe von Menschen auf dem Lande, nebst gemeinnützigen Vorschlägen zur Landwirthschaft, von einem Menschenfreunde
(Pressburg), S. n., 1787

Paul Vencel János (18. század)
Királyi fő szám-tartó' ... a' majorkodásról Tseh-Orszégban fel-állíttatott nemes társaság egyik tagjának a' júh-tartásról való rövid oktatása, mellyhez adattatott a' dohány termesztésnek mestersége
Posonyban, Landerer Mihálíy' költségével és betüivel, 1773

Szirmay Antal (1747-1812)
Notitia historica, politica, oeconomica montium, et locorum viniferorum comitatus Zempleniensis
Cassoviæ, Typis Joannis Josephi Ellinger, 1798

Mitterpacher Lajos (1734-1814)
A' len- és kender-művelésről való oktatás a' mezei embereknek hasznára
Budán, a' Királyi Akademiának betüivel, 1789

Tolnay Sándor (1747-1818)
Barmokat orvosló-könyv, mellyet a' közjónak hasznára ki-botsátott ...
Pesten, Füskúti Landerer Mihály’ betüivel, 1795

Széchenyi István (1791-1860)
A Jelenkorban megjelent Adó és Két garas
Budán, a Magyar Kir. Egyetem betűivel, 1844

Calendarium oeconomicum perpetuum, Az az majorságrúl írt laistrom, mellybül minden major-gazda horúl-hóra egész esztendö által mit m unkálkodtasson a' majorság-körül, megtudhattya ...
Nyomtattatott Györött, Streibig Gergely János, királyi ls püspöki könyv-nyomtató által, 1753

Plessing József, Plessi (18-19. sz.)
Magyar mezei, és házi gazdaságnak kalendáriom az esztendönek 12 hónapjaira ...
Pesten, találtatik az ottan lakozó Veigand Mihály könyvárosnak boltyában, 1796

Beszédes József (1787-1852)
A' Duna, világkereskedési tekéntetben …
Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál, 1830

Adófizető könyvecske tekintetes nemes Pest vármegyébe helyheztetett Bereczky Mihály számára, melybe béfoglaltatik: mit kellessen mindenik lakosnak hadi és házi adója fejébe vagyonához képest a' T. Ns. vármegye pénztáraiba fizetni
Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István betüivel, 's költségével, 1829

Hochheimer, Karl Friedrich August (1749-1825)
C. A. F. Hochheimers allgemeines ökonomisches Haus- und Wirthschaftsbuch oder ausgewählte Vorschriften zur Verbesserung der häuslichen Oekonomie- der Landwirthschaft, der Haushaltungskunst; zur Ersparung kostspieliger Erfahrungen, zur Vermehrung des Wohlstandes und der Bequemlichkeit
Pesth, bei Konrad Adolph Hartleben, 1816

Télfy Iván (1816-1898)
A' mezei gazdaság elvont statistikája
Poszony, Schaiba Ignácz Adolf tulajdona, 1845

 • Nyitvatartás
  Fontosabb elérhetőségek

 • Információs lap

 • Cimkefelhő

  adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

  A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség