Beszéljünk róla

2010-01-21

Beszéljünk róla!

"Beszéljünk róla!" címmel olvasásfejlesztési tréninget dolgoztunk ki a célcsoport tagjai számára. A társadalmi, kulturális hátrányok leküzdését az önbizalmat, kreativitást és szociális készségeket fejlesztő csoportos foglalkozások révén, a közösségi tér biztosításával segítjük elő. Egy-egy irodalmi mű, filmművészeti alkotás megismerése, feldolgozása során annak keletkezéstörténetéről, társadalmi hátteréről beszélgettek a fiatalok esztéta és moderátor segítségével. A művekben felvetett problémákat sajátos élethelyzetükkel is párhuzamba állítva, szituációs gyakorlatokon keresztül vitatták meg, ezáltal gyakorolva a kulturált véleménynyilvánítást, egymás véleményének megismerését és elfogadását. A foglalkozások egyúttal az olvasás örömének megélését, az információszerzés, a könyvtárhasználat elsajátítását is támogatták. A csoportos foglalkozásokat két korcsoport – 15-17 és 19-21 éves fiatal felnőttek - valósítottuk meg a Központi Könyvtárban. A program megvalósítása szakemberek (szociális szakértők, szociális munkás, segítő pedagógusok, pszichológusok) bevonásával és könyvtárosok közreműködésével történt.
Oldalak: 1
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociális projektjének (TÁMOP 3.2.4/08/01) alapvető célja volt, hogy a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett körülményeket megélő – kallódó – fiataloknak, különös tekintettel a családi nevelési körből kiszoruló, gyermekvédelmi szakellátásban élő tizenévesek és az onnan kikerülő fiatal felnőttek számára Mentori szolgálatot hozzon létre és olvasásfejlesztő tréninget szervezzen.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 2010
DESIGNED BY PROLOG REKLÁM
POWERED BY SUPPORTAL