Olvasáskultúra fejlesztése

A nemzetközi játék magyarországi megkezdésének kétéves évfordulójára, a kezdeményező orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár tizenkilenc másik könyvtárral összefogva, országos könyvelhagyó napot szervez 2010. március 25-én.
Kampányunkkal valamennyi budapestihez – itt élőhöz vagy itt tanulóhoz, dolgozóhoz – szólunk. Két alkalommal, 2010-ben és 2011-ben január 22-étől indulva, tehát a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva egy egész hónapon keresztül a figyelem középpontjába szeretnénk állítani az olvasást.
"Beszéljünk róla!" címmel olvasásfejlesztési tréninget dolgozunk ki és szervezünk a célcsoport tagjai számára. A társadalmi, kulturális hátrányok leküzdését az önbizalmat, kreativitást és szociális készségeket fejlesztő csoportos foglalkozások révén, a közösségi tér biztosításával segítjük elő.
Olvasásfejlesztési - médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben gyerekeknek és szülőknek.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évek óta fontos feladatának tekinti informatikai képzésben nem részesült olvasói számára az internethasználati és információkeresési ismeretek átadását. Eddig több ezer, főleg az idősebb korosztályba tartozó budapesti lakos barátkozott meg könyvtárunkban a számítógéppel és az internettel. A nem formális képzés során a résztvevőkkel könyvtárostanárok, könyvtár-informatikusok foglalkoznak.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 2010
DESIGNED BY PROLOG REKLÁM
POWERED BY SUPPORTAL