Digitális archívum

2010-01-21

Digitális archívum


A 21. század könyvtárával szemben támasztott egyik legfontosabb igény, hogy gyűjteményének mind nagyobb része váljék elérhetővé távoli felhasználók számára, digitális formában. Ennek érdekében tervszerűen digitalizálja a gyakrabban keresett vagy a koruk, állapotuk, ritkaságuk miatt nehezebben hozzáférhető hagyományos dokumentumait, kölcsönözhetővé tesz elektronikus dokumentumokat, felkészül arra, hogy olvasói kérésre, megrendelésre, szolgáltatásként készít és ad át digitális másolatokat. Virtuális könyvtárat épít fel és működtet virtuálisan megjelenő olvasók kiszolgálására.

A digitális archívum fejlesztése az ismertetett folyamat teljes körére kiterjed. Tartalmazza a távoli felhasználó azonosítását, jogosultságainak kezelését, igényeinek közvetítését, a digitalizálandó dokumentumokkal kapcsolatos szerzői jogok figyelembe vételét, a másolási és publikálási technológiák szabványosítását, a kölcsönzési és díjfizetési eljárások üzemszerű lebonyolítását, adminisztrációját, statisztikai összegzését. A bonyolult szerzői jogi szabályozás miatt, az eseti másolati megrendelések teljesítése egyedi döntéseket igényel: a rendszer ezeket is a folyamatba építi.

A cél az, hogy aki a tanuláshoz, kutatáshoz földrajzilag távoli ponton tárolt olvasmányt, vizuális vagy hangzó anyagot szeretne használni, ahhoz a mainál jóval nagyobb eséllyel, gyorsabban, kevesebb bürokráciával és áttekinthető feltételek között juthasson hozzá, miközben a szerzők és a kiadók jogai nem csorbulnak. Egyúttal az elektronikus dokumentumok biztonságos kölcsönzési gyakorlatának terjedését látva, érdekeltté váljon a kifejezetten erre a célra olcsóbban előállítható e-kiadványok létrehozásában és forgalmazásában is.
Oldalak: 1
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 2010
DESIGNED BY PROLOG REKLÁM
POWERED BY SUPPORTAL