FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Rólunk » Szervezet, dokumentumok » Munkaterv

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2004. évi munkaterve

2014-02-19 14:11:39

I. 2004. év feladatai és teendői

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2004. évi céljai szervesen illeszkednek az intézmény fejlesztési koncepciójához, a könyvtári terület országos, stratégiai tervéhez, a nemzetközi trendekhez.

A könyvtár megújulásának eddigi eredményei igazolják a több mint félévtizeddel ezelőtt megindított folyamat helyességét. Ennek folytatása, a változó körülmények figyelembe vétele alapján történő aktuális prioritások kijelölése az intézményvezetés elsőrendű feladata.

Az olvasók, a használók visszajelzései erősítik a könyvtár azon törekvését, hogy megfelelő feltételeket teremtve, minőségi szolgáltatás kínálásával, a tartalmi szolgáltatás kiterjesztésével korszerű könyvtárak és információs központok legyenek Budapesten.

A 2004. évi feladatokat két igen fontos esemény határozza meg:

• A könyvtár 100 éves jubileuma,
• Magyarország belépése az Európai Unióba új lehetőségeket és kötelezettségeket teremt az intézmény számára.

Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a színes centenáriumi programok és az európai integráció mellett a működés feltételeiben stagnálás várható, de számolni lehet a feltételek romlásával is. Ennek kezelésére tudatos programmal készülünk, mert nem kívánjuk az eddigi jó irányú változásokat megakasztani, és főleg nem visszafordítani. A források racionális felhasználása, a fontossági sorrend kimunkálása és elfogadtatása esélyt kínál arra, hogy ne csak megőrizzük eddigi eredményeinket, hanem továbblépve felkészüljünk a tervezett programjaink megvalósítására, újabb támogatók megnyerésével.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a magyar könyvtárrendszer meghatározó intézményévé vált. Ez a szakmai vélemény ma már nemcsak a Központi Könyvtár sikeres rekonstrukciója és bővítése révén igaz, hanem a könyvtári hálózat következetes - és kétségtelenül nagy figyelemmel övezett - megújulása alapján is. A tagkönyvtárak szolgáltatásainak minőségi váltása ösztönző az ország többi közkönyvtára számára.

2004 év kiemelt feladatai

• Az egész könyvtári hálózatra kiterjedő informatikai fejlesztés, az informatikai rendszer kiépítésének befejezése.
• A tagkönyvtári hálózat fejlesztésének továbbvitele, a működési feltételek minőségi javítása, a tagkönyvtárak korszerűsítése és szolgáltatásainak átszervezése, megújítása.
• A szolgáltató, olvasó- és használóbarát közkönyvtár modelljének kialakítása, a minőségbiztosítás bevezetésével és a tartalomszolgáltatás bővítésével.
• A centenáriumi év rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása, a FSZEK image-nek emelésével, a közönségkapcsolatok erősítésével.
• Az Európai Unióba való belépés évében az eddigi EU-val kapcsolatos szolgáltatások kiterjesztése, a szakmai együttműködés szélesítése, a tagországok könyvtáraival és a határon túli magyar könyvtárakkal való együttműködés kialakítása, a nemzetközi kapcsolatok erősítése.
• A központi szerzeményezés és feldolgozás rendszerének és működési technológiájának kidolgozása, bevezetésének előkészítése.
• A Központi Könyvtár szervezetfejlesztési programjának megvalósítása.

1. Hálózatfejlesztés

Az év folyamán tovább folytatódik a tagkönyvtári hálózat korszerűsítése, amely magában foglalja az alapvető működéshez szükséges objektív feltételek javítását; a könyvtári épületek, helyiségek felújítását, korszerűsítését, esetleges bővítését, a belső tér modernizálását. Fejlesztéssel sor kerül a használat szempontjából kiváltható tagkönyvtárak integrálására, amivel egy ütőképesebb, áttekinthető hálózat hozható létre a területi ellátás elvének megőrzése mellett. Ezt a munkát pénzügyi lehetőségeknek megfelelően ütemezzük. A racionális hálózatfejlesztés során a szolgáltatások felülvizsgálatára éppúgy sor kerül, mint a tényleges tevékenységgel és a teljesítménnyel arányos dolgozói létszám meghatározására. Az átalakuló könyvtárhálózat szélesebb körű, minőségi szolgáltatásokat nyújt korszerű technikai felszereltségével. Az így megerősödő hálózati egységek eredményesebb és tartalmasabb munkát képesek végezni és nagyobb szerepet tudnak vállalni a helyi közösségek kulturális életében.

A 2003. évi statisztikai adatok összehasonlító elemzésével a fejlesztési tervben meghatározott létszámstruktúrát felülvizsgáljuk, a humán erőforrásainkat szükség szerint átcsoportosítjuk a hatékonyabb, teljesítmény centrikus működés érdekében.

Folyamatban levő programok:

a./ megújult könyvtárak átadása:
• XVI. ker. Rákosi úti könyvtár,
• VII. ker. Rottenbiller utcai Deák Ferenc Könyvtár;

b./ megkezdett épületrekonstrukció:
• befejezzük a XII. ker. Ugocsa utcai mozihelyiség könyvtárrá történő átépítését. (Az elhúzódó beruházást a 2003-ban a Fővárosi Önkormányzat és a XII. kerületi önkormányzat közötti megállapodás alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fejezi be 2004 végére.)

c./ könyvtárak felújítása, bővítése:
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 2003-as pályázatán nyert támogatás révén intézményünk két kisebb tagkönyvtárának felújítása kezdődhet meg:

• XIII. ker. Tátra utcai könyvtár,
• XX. ker. Pacsirta utcai könyvtár.

Tervezett rekonstrukciók, felújítások, építések:

a./ Felújítások:

A hálózatfejlesztési koncepció alapján folytatjuk a 2002-ben megkezdett programot. A láthatóan szűkebb pénzügyi források figyelembevételével szükséges a tervezett feladatok között prioritást kijelölni. Ennek megfelelően a 2004. évre az alábbi felújításokat tervezzük:

• XIV. ker. Uzsoki utcai könyvtár a Fővárosi Önkormányzat támogatásával,
• XI. ker. Karinthy utcai könyvtár a Fővárosi Önkormányzat támogatásával,
• III.ker. Bajáky utcai könyvtár (a Nemzeti Kulturális Minisztérium pályázatára ismételten benyújtjuk a III. kerület Önkormányzatával közös pályamunkát),
• XIII. ker. Lehel úti könyvtár a Nemzeti Kulturális Minisztérium pályázatának támogatásával.

b./ Könyvtárak építése, létesítése:

A FSZEK stratégiai tervének megfelelően címzett támogatásra kívánunk pályázatot előkészíteni az alábbi hátrányosan ellátott városrészek könyvtári ellátásának megoldása érdekében:

• befejezzük a múlt évben elkezdett XVII. ker. Péceli úti könyvtár építését;
• XXII. kerület központjában az önkormányzat által biztosított telken 1ooo m² új könyvtár építése.

c./ Előkészítjük:

• XI. ker. a Haller – Telepy utca sarkán 250 m²-es könyvtár létesítését egy épülő irodaház földszintjén,
• XXI. kerület Önkormányzata által biztosított 500 m²-es épület könyvtárrá történő átépítését Csepel központjában.

d./ Új könyvtárak létesítésének előkészítése:

• Tovább folytatjuk a Millenárison létesítendő „a jövő könyvtára” program előkészítését. A tárgyalásokat az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal, mint projektgazdával kezdeményezzük,
• A stratégiai tervben szereplő városrészek könyvtári ellátásának megoldása érdekében egyeztető tárgyalásokat kezdeményezünk a II., III., XIV., XV., XVII. kerületek önkormányzataival. Az idevonatkozó tervek realizálására 2006-tól kezdődően látunk esélyt.

Könyvtári integráció folytatása:

A helyi önkormányzatokkal egyeztetve ebben az évben az alábbi könyvtárak integrálását tervezzük:

• A XII. kerületben a két könyvtár Böszörményi úti összevonása az Ugocsa utcai könyvtár elkészülését követően,
• A XIII. ker. Mosoly utcai és a Tomori közi könyvtárak összevonása, a kerületi önkormányzat segítségével lehetőleg új helyiségben.

2. Informatikai fejlesztés

A hazai könyvtár-szakma legnagyobb 21. századi kihívása az információs társadalom küszöbén az információ elérhetőségének, gyors és szabad áramlásának biztosítása mindenki részére könyvtárainkban.

Az informatikai fejlesztési koncepciónkban kiemelt szerepet kap a könyvtár egészét átfogó egységes informatikai rendszer kialakítása, modern technikai környezet kiépítése és annak folyamatos szinten tartása, fejlesztése, integrált informatikai infrastruktúra megteremtése, könyvtári integrált szoftver alkalmazása. A Központi Könyvtár teljes körű számítógépesítését követően a második fázisban a tagkönyvtárak informatikai fejlesztése valósul meg a felújítási munkákkal párhuzamosan. A következő lépés az, hogy minden egyes tagkönyvtár csatlakozzon a központi informatikai rendszerhez, amelynek révén megvalósul a széles körű adatszolgáltatás a virtuális magánhálózaton, és amellyel a nagyterületi hálózatok elérhetővé válnak az olvasók részére.

A 2004. év fejlesztései révén további 14 helyen kerül kiépítésre ADSL vonal, további 25 tagkönyvtárra kiterjesztjük a Corvina gépi kölcsönzést, a központi katalógus használatot, az Internet elérhetőséget. Mindemellett a biztonságos, zökkenőmentesen folyamatos üzemelés biztosítását kiemelkedő feladatként kezeljük csakúgy, mint az egységes informatikai arculat megteremtését, fejlesztését és annak napi karbantartását, az amortizálódott informatikai eszközök cseréjével együttesen.

Az informatikai fejlesztés nélkülözhetetlen velejárója az alkalmazók folyamatos képzése abból a célból, hogy az egész számítógéprendszer hatékonyan és zökkenőmentesen tudjon működni. Mind a dolgozók, mind az olvasók számára a számítógépes továbbképzést folyamatosan biztosítjuk.

3. Szerzeményezés és feldolgozás fejlesztése

A munkatervekben évek óta visszatérő kiemelt feladat a központi szerzeményezés és feldolgozás, az állománygyarapítás, hisz a könyvtári szolgáltatások fejlesztésének, a megújuló könyvtári hálózatnak alapja a jól szervezett, hagyományos és modern információhordózókat integráló gyűjtemény.
A 2007-ben bevezetésre kerülő teljeskörű központi szerzeményezés előkészítése, ütemtervének, technológiájának részletes kidolgozása, a gyakorlati teendők összehangolása kiemelkedő fontossággal bír.

2004. év feladata a szerzeményezési modul (JavaACQ) alkalmazásának kiterjesztése a nem hagyományos dokumentumok beszerzésére, állományba vételére és ezt követően a központi ellátási munkafolyamatok átszervezése a modul nyújtotta előnyök kihasználásának érdekében. Ugyancsak ebben az évben tervezzük a periodika modul (JavaSER) utolsó tesztelését, valamint használatba vételét, a munka során felmerülő problémák és hibák felfedését és ezek megoldásában a fejlesztésben való aktív közreműködést.

A már használatban levő Corvina rendszer katalogizálási és katalógus moduljának működésével kapcsolatos hibák feltárása a zavartalan működés biztosítsa szempontjából alapvetően fontos, és ez folyamatos feladatot jelent, ami egyben magában foglalja az új verziók tesztelését is.

További feladatunknak tekintjük a katalogizálási munka területén a bibliográfiai rekordok külső forrásból (KELLO, MOKKA) történő átvételi lehetőségeinek megvizsgálását, valamint az analitikus katalogizálás adatkezelési, adatrögzítési szabályainak kidolgozását. A könyvtár gyűjtő- és szolgáltatási körébe tartozó digitalizált dokumentumok katalogizálása, a Központi Könyvtár állománygyarapításának egységesítése, új gyűjtőkörének kialakítása mellett a hálózat tagkönyvtárai számára a központi katalógus egységessé tétele során felmerülő problémák megoldása is ezen időszak teendője lesz.

A munkaszervezés fejlesztése szempontjából megvizsgáljuk a távmunka lehetőségeit a szerzeményezési és feldolgozó munka területén.

Együttműködünk a Corvinát használó könyvtárakkal, részt veszünk a munkamegbeszéléseken és vitafórumokon, valamint a MOKKA tagkönyvtárak katalogizálással kapcsolatos munkálataiban.

A szakmai osztályok bevonásával fejlesztjük a Központi Könyvtár állományát, ami jelenti egyrészt a kínálati lista készítését a magyar nyelveken megjelenő újdonságokról, idegen nyelvű kiadványok esetében a kiválasztás forrásainak biztosítását, a megfelelő példányszám beszerzését, ugyanakkor az állomány tervezett, nagyobb arányú kivonásával korszerűsítjük az állomány struktúráját.

4. A Központi Könyvtár szervezeti átalakítása

A szervezet átalakítás folyamatának, a központi szerzeményezési és feldolgozási rendszer kialakításának soron következő állomása a Zenei Gyűjtemény szerzeményezési és feldolgozó munkájának átszervezése, aminek eredményeképpen az adminisztrációs feladatok, az új dokumentumok katalogizálása átkerül a Szerzeményezési és feldolgozó osztály hatáskörébe. A központosítás keretében ugyancsak felülvizsgálatra kerül az audio-vizuális anyagok szerzeményezése és feldolgozása azzal a céllal, hogy a munkafolyamatokban a meglevő párhuzamosságot megszüntessük.

A Központi Könyvtárban kialakításra kerül az e-olvasóterem, ahol az olvasók részére az Elektronikus Információ Szolgáltatás keretében, illetve on line szolgáltatások vásárlásával biztosítjuk a különféle adatbázisokhoz a hozzáférést.

5. Centenáriumi évforduló megünneplése

A könyvtárunk 2004-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, amelynek méltó megemlékezésére éves jubileumi programsorozattal készülünk. Januárban a kultúra napján a megújult Rottenbiller utcai könyvtár megnyitásával induló és a december közepéig tartó eseménysorozat különböző programjai a Központi Könyvtárban és a városszerte levő tagkönyvtárakban kerülnek megrendezésre.
Minden hónap eseménysorozata egy nagyobb központi rendezvényhez kapcsolódik, egy-egy kiállítás, tudományos tanácskozás, családi program, rádiós műsor, vetélkedő. A Kossuth Kiadóval közösen kerül sor két reprint kötet, Mikszáth Kálmán és Hunfalvy János egy-egy művének megjelentetésére. Decemberre, az emlékév bezárására készül el a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár történetét feldolgozó három kötetes mű első része, amely bemutatja az intézmény évszázadnyi működését, a kezdetektől napjainkig. Az ünnepi alkalomra elkészítjük a Központi Könyvtár angol nyelvű ismertetőjét, képeslapsorozatot, plakátot, a könyvtárhálózatot bemutató ismertetőt, amelyekre a jubileumi logo felkerül csakúgy, mint az év folyamán elkészülő összes egyéb kiadványunkra is.

Kiemelt centenáriumi programok

Február

Könyvbemutató: a centenárium tiszteletére a Kossuth Kiadó elkészítette Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim című művének reprintjét. Ez a kötet a fővárosi nyilvános könyvtár egyik első beszerzése volt 1904-ben.
Helyszín: Központi Könyvtár
Sz. Nagy Mária szobrászművész Irodalmi arcképcsarnok című kiállítása
Helyszín: Központi Könyvtár, Kisgaléria

Március

A családi könyvtár alapítóinak találkozója
Helyszín: XIV/1. Uzsoki úti könyvtár
Budapesti társas élet – az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös konferenciája
Helyszín: Központi Könyvtár
Internet fiesta 2004 központi rendezvénye – a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében
Helyszín: Központi Könyvtár

Április

Közkönyvtár a közösség szolgálatában – a Publika Magyar Könyvtári Kör és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös konferenciája együttműködésben a MKE Közkönyvtári Egylettel
Helyszín: X/4., Kőbányai Könyvtár
A palota-könyvtár megnyitásának évfordulóján nagyszabású, a könyvtár 100 éves történetét összefoglaló kiállítás nyílik
Helyszín: Központi Könyvtár
Szoboravató – Lugossy Mária műve
Helyszín: Központi Könyvtár, Átrium
100 éves könyvtár a Könyvfesztiválon – Bemutatkozik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Könyvtáros klubban

Május

A Közkönyvtári Egylettel és az Informatikai Könyvtári Szövetséggel közösen szakmai konferenciát rendezünk „Unió a könyvtárban, könyvtár az unióban” címmel, amelynek fő témái: Európai Unió, a tagállamok könyvtárai, digitális kultúra.
Helyszín: Központi Könyvtár
Európa nap. Bemutatjuk olvasóinknak az Európai Unióval kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázisokat és szolgáltatásokat
Helyszín: Központi Könyvtár

Június

Kiállítás: 100 év, 100 könyv. A század könyvei
Helyszín: Központi Könyvtár, Arany terem

Július

A nyári szünetben a Fővárosi Állatkerttel együttműködve megidézzük a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egykori állatkerti mozgókönyvtárát. Ismeretterjesztő könyveket kölcsönzünk, az első napon gyerekprogramokat is szervezünk.
Helyszín: Fővárosi Állatkert

Szeptember

A tanév kezdetéhez kapcsolódóan a „Diáknegyed kapuja” fesztiválnapi programmal indítjuk.
Helyszín: Központi Könyvtár és a Reviczky utca

Október

„Könyves vasárnap” – Rádiós nap
Megbocsátás napja
Örökbe fogadnak az olvasók
Ingyenes Internet
Filmvetítés
Helyszín: Központi Könyvtár, tagkönyvtárak
A MATÁV Szimfonikus Zenekar koncertje a 100 éves Fővárosi Könyvtár tiszteletére
Helyszín: Thália Színház
40 éves a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei gyűjteménye. Kiállítás a Pálffy-palotában
Helyszín: Központi Könyvtár Zenei gyűjtemény
Hunfalvy János – Rohbok Alajos: Budapest és környéke eredeti képekben. Pest, 1859. A Kossuth Kiadó reprint kiadványa – könyvbemutató
Helyszín: Központi Könyvtár
November

Könyvtárépítészeti konferencia
Helyszín: Központi Könyvtár
Társadalomtudományi gyűjtemények Magyarországon. A MKE Társadalomtudományi Szekciója és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös konferenciája
Helyszín: Központi Könyvtár

December

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története c. monográfia I. kötetének bemutatása. Kerekasztal-beszélgetés
Helyszín: Központi Könyvtár
Exlibris. Régi és új exlibrisek kiállítása
Helyszín: Központi Könyvtár
A centenáriumi év lezárására Luca napján kerül sor. Ekkorra a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár valamennyi tagkönyvtára az integrált informatikai hálózat része lesz.

6. Szabályzati revízió

Az intézmény ebben az évben is folytatja szabályzatainak korszerűsítését: a szervezet változásait – telephelyek átminősítése, tagkönyvtárak integrációja, szervezeti egységek átalakítása, stb. – átvezetjük az alapító okiraton és szervezeti és működési szabályzaton. A belső ellenőrzési szabályzatot a vonatkozó új rendeleteknek megfelelően átdolgozzuk. A gazdálkodás szabályozottságát – a felügyeleti vizsgálat megállapításait szem előtt tartva – növeljük. A könyvtár általános ügyrendjét, a kezelési és ügyviteli szabályzatát, a helyi ügyrendeket az SZMSZ módosításainak és a technológiai változásoknak megfelelően kiegészítjük, illetve szükség szerint módosítjuk.

Véglegesítjük az intézmény informatikai rendszerének biztonsági szabályzatát. A használati szabályzatot – az olvasóbarát szolgáltatás követelményének megfelelően – korszerűsítjük, a díjtáblázatot karbantartjuk. A gyűjtőköri szabályzatot - a fejlesztési tervnek a központosított gyarapításra vonatkozó programját is figyelembe véve - az intézmény egészére és szolgáltató egységeire is kidolgozzuk.

7. Gazdálkodás
A 2004. év gazdálkodásának alapvető célja, hogy az intézmény kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét megőrizzük, ami a növekvő működési kiadások és központi megszorító intézkedések mellett csak szigorú és következetes takarékossággal érhető el. Az intézmény gazdasági stabilitását egyrészt az ésszerű és költségtakarékos működéssel biztosíthatjuk, másrészt szükségszerűvé válik a lehetséges külső források, támogatók felkutatása és a lehetőségekhez mérten ezek maximális bevonása. Eredményes együttműködésre törekszünk a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és valamennyi partnerünkkel, ami sok esetben költségmegosztást valamint költségkímélést tesz lehetővé. Szponzorok révén tudjuk vállalni reprint megjelentetéseinket, egyes rendezvényeink megtartását.

A pénzügyi forrásaink bővítését jelentik a pályázatokon elnyert pénzügyi támogatások, amivel nemcsak a gazdasági stabilitást növelhetjük, de az intézmény szolgáltatásainak választékát bővíthetjük és a rendezvényekkel, programokkal színesebbé és tartalmasabbá tehetjük a könyvtár életét. A hazai pályázatokon kívül a nemzetközi pályázatokon, főleg az Európai Unió által meghirdetetteken való részvételt támogatjuk.

Kellő figyelmet fordítunk a különféle díj, díjhátralék beszedésére, az áraink érvényesítésére. Ebben az évben is számítunk a már hagyománnyá vált személyi jövedelemadó 1%-ának a könyvtár részére történő felajánlásra.

Az intézmény évek óta eredményesen folytat vállalkozói tevékenységet / nyomdai külső megrendelések, kávézó üzemeltetés, terem-bérbeadás, rendezvényszervezés /. Ezeknek a tevékenységeknek a fenntartása, bővítése révén növelni tudjuk szabad-felhasználású forrásainkat, amelyek fejlesztéseink megvalósításához elengedhetetlenül fontosak. Ezért erősíteni szükséges az átgondolt és következetes marketing tevékenységünket, újra kell gondolnunk marketingstratégiánkat. Időszerű rendezvénykínáló kiadványunk újbóli megjelentetése.

8. Belső ellenőrzés feladatai

A FSZEK belső ellenőrzési csoportja vizsgálja és értékeli a FSZEK gazdálkodásának folyamatába épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését. Ellenőrzi és értékeli a hálózati könyvtárak pénzügyi irányítási rendszerének működését. Vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal történő gazdálkodást, a FSZEK meglévő vagyonának megóvását, gyarapítását valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát. A megállapítások alapján javaslatokat tesz a kockázati tényezők, hiányosságok megszűntetésére, és nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

9. Humán erőforrásaink

A könyvtári munkafolyamatok koordinálása és integrálása komplex feladat, ehhez a szervezet minden szintjén továbbképzésekre van szükség. 2004-ben folytatjuk a hét éves képzési program keretében munkatársaink felkészítését a hatékony, magas szintű szolgáltatás biztosítása érdekében. Számos kolléga tanul – összhangban a tagkönyvtárak informatikai infrastruktúra-fejlesztésével – számítástechnikát, többen nemzetközi ECDL vizsgát tettek. Támogatjuk a nyelvtanulást, a másoddiplomás képzést. A szervezet fejlődése érdekében képzések tervezésekor figyelembe vesszük munkatársunk egyéni karrier-fejlődési lehetőségeit. 2004-ben tervezzük saját tanfolyamok, tréningek akkreditálását annak érdekében, hogy a könyvtár szükségleteinek megfelelő ismereteket adhassunk át az itt dolgozóknak.

Tervezzük munkakör-elemzés elvégzését a 150/1992. Korm. rendeletben és a 2/1993. MKM rendeletben meghatározott munkaköröknek megfelelően. Az eredmények ismeretében tervezzük az egyes munkakörökhöz kapcsolódó egyidejű és középtávú követelmények meghatározását. A fejlesztési tervben kialakított létszám-struktúrát folyamatosan felülvizsgáljuk.

Könyvtári minőségbiztosítási rendszer bevezetésének előkészítéseként az első negyedévben a NKÖM által kiírt „Könyvtári minőségfejlesztés” c. pályázatnak megfelelően az olvasói elégedettséget kérdőíves mérés formájában vizsgáljuk, valamint elemezzük teljesítménymutatóinkat.

10. Társadalmi kapcsolatok

a. Lakossági tájékoztatás, kapcsolattartás

A médiával való folyamatos és kiegyensúlyozott kapcsolattartás nélkülözhetetlen egy olyan közintézmény számára, mint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.

A már kialakult és működő kapcsolatok megőrzése és a lehetőségek szerinti fejlesztése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a könyvtár programjáról, terveiről, újdonságairól rendszeresen tájékoztassuk a lakosságot, olvasóinkat, a nagyközönséget. A tájékoztatásra felhasználjuk mind az írott sajtó - központi és helyi -, mind az elektronikus médium - központi és regionális - adta lehetőségeket. A jubileumi év eseményeiről, mind a központiakról mind a tagkönyvtárakban megrendezésre kerülőkről, a folyamatos tájékoztatást alapvető feladatunknak tekintjük. A médiában való rendszeres jelenlét nagymértékben hozzájárul könyvtár image-nek növeléséhez.

A saját lehetőségeinket kihasználva promóciós anyagok, szórólapok készülnek a szolgáltatásaink népszerűsítésére, tájékoztatásra, önálló meghívók az egyes rendezvényekhez, könyvtárt bemutató brossura a bennünket felkereső magyar és külföldi látogatók részére.

A megújult és kibővített honlapunk új lehetőséget teremt a naprakész információ közlésére minden érdeklődő számára. Folyamatos, precíz karbantartása a naprakész tájékoztatás biztosítékát jelenti intézményünk programjairól, szolgáltatásairól, aktuális híreiről.

A Központi Könyvtárt már eddig is sokan,- mind iskolai csoportok mind turisták -keresték fel megtekintés céljából, így könyvtárosaink rendszeresen tartanak a látogatók részére vezetést legtöbbször magyar nyelven, de angolul, németül és franciául is. Az előző évek növekedési üteme alapján ez a fajta könyvtárlátogatás várhatóan növekedni fog 2004-ben is, amelyhez tájékoztató anyagot készítünk magyarul és angol nyelven.

A tagkönyvtárak a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, szociális intézményekkel már kialakult széleskörű kapcsolataik megőrzésével és fenntartásával erősítik a szerepüket a helyi közösségben, szűkebb környezetükben. A gyermek- és szociális intézményekkel fenntartott együttműködés családi, gyermek és időskorúak részére szervezett programokban realizálódik a jubileumi év folyamán. Tovább folytatjuk és a lehetőségekhez mérten növeljük a „Könyvet házhoz” szolgáltatást, mely lehetővé teszi az otthonukhoz kötött idős, vagy fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott, csökkentlátók vagy vak emberek számára igénybe venni a könyvtári szolgáltatásokat.

Kiemelt propagandát igényelnek azok a megújult, felújított tagkönyvtárak, amelyek hosszabb vagy rövidebb ideig zárva tartottak vagy csak részlegesen szolgáltattak, hisz ezen idő alatt sok olvasó elpártolt az intézménytől. Minden esetben külön figyelmet kell fordítani ezeknek a könyvtáraknak a népszerűsítésére, megismertetésükre. A centenárium alkalmából megrendezésre kerülő helyi programok, a helyi intézményekkel közös rendezvények jó lehetőséget nyújtanak ehhez.

A közönséggel való kapcsolattartás speciális esete a számítógépes felhasználóképzés, amelynek népszerűségét mutatja a folyamatos túljelentkezés. A szolgáltatást igénybevevők pozitív visszajelzése alapján kijelenthető, hogy erre a szolgáltatásra igény van, igen népszerű és erősíti a könyvtár-olvasó kapcsolatot, az olvasóvá nevelést.

2004. év történelmi dátum, hisz Magyarország teljes jogú tagjává válik az Európai Uniónak, ami a könyvtárunk számára is meghatározó fontosságú. Feladatunknak tekintjük az új helyzethez igazodva a folyamatos kommunikációt, tájékoztatást mind az Unióról, mind a megváltozó környezetünkről, az uniós normákról, lehetőségekről, pályázatokról. Májusban megtartandó konferencia célja, hogy általános információk átadásán és a kulturális életet érintő változások megismertetésén túl megkönnyítse az eligazodást ebben a megváltozott környezetben.

b. Szakmai kapcsolattartás

Mind a hazai mind a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában való aktív részvételre ösztönözünk minden munkatársunkat. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete / MKE /, az Informatikai és Könyvtári Szövetség / IKSZ / munkájában rendszeresen részt vállalunk, és az általuk szervezett programokban mind egyénileg mind intézményileg részt veszünk. A nemzetközi szervezetekkel már meglevő kapcsolatainkat erősíteni kívánjuk a nemzetközi együttműködés szükségszerű igényének megfelelően. Stabil és eredményes kapcsolattartásra törekszünk azokkal a nemzetközi szakmai szervezetekkel, amelyekkel már kialakult kapcsolatunk van: / IBBY / Nemzetközi Gyermekkönyv Tanács, a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége / AIBM /, az / INTAMEL / Fővárosi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége, de a későbbiekben az egyes nagyobb nemzetközi intézményekkel való közvetlen kapcsolat kiépítésére is törekszünk. Ugyancsak elsődleges feladatunknak tekintjük a határontúli magyar területen működő magyar könyvtárakkal felvenni és kiépíteni a kapcsolatot, és a folyamatos együttműködést, tapasztalatcserét megvalósítani.


A Budapesten működő nemzetközi kulturális intézetekkel való együttműködés már eddig is szép eredményeket hozott, és ezt a jövőben is meg kívánjuk tartani. Az ún. EU pontok működtetése folyamatosan történik, és ebben az évben is számítunk a British Council, a Goethe Institut, és a Francia Intézet aktív közreműködésére.


Budapest, 2004. február 20.

Dr. Fodor Péter
főigazgató

 • Katalógus
 • Elektronikus könyvtár
 • Nyitvatartás
 • Díjtételek
 • Adatbázisok
 • Gyerekeknek
 • Továbbtanulási Információs Szolgáltatás
 • Rendezvények
 • Kiállítások
 • Cimkefelhő

  adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

  A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség