FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Rólunk » Szervezet, dokumentumok » Gazdálkodási szabályzat

Anyag és eszközgazdálkodás

2004-02-11 12:10:29

Anyag és eszközbeszerzés

Intézi: számviteli osztály
Anyagok, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzését a FSZEK egyes gazdálkodó egységei az éves költségvetési keretigényükben tervezik.
A jóváhagyott éves kiadási előirányzatok alapján kell a gazdálkodó egységeknek a rendelkezésükre álló költségkeret figyelembevételével a saját anyag és eszközbeszerzési tervüket elkészíteni. Eredeti éves keretben tételesen nem tervezett 50.000,-Ft feletti eszköz beszerzéséhez, a főigazgató-helyettes és a gazdasági igazgató együttes engedélye szükséges. Az eszköz beszerzésében részt vehet a megrendelő is. Az igénylő, - legalább a számviteli osztály beszerzési forrásával egyező minőség és ár esetén – más szállítót is kijelölhet, kivétel a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt meghaladó beszerzések esetét, amikor a beszerzések a nyertes pályázótól történnek.
Szerszámok, kisértékű eszközök beszerzése megegyezik az anyagbeszerzésével.

Anyagigénylés

Intézi: számviteli osztály
Az anyagok igénylése az anyagrendelési program felhasználásával történik.
Az igényelt mennyiséget E-mail-en kell az anyaggazdálkodási csoportvezetőnek leadni. (Kivétel az önállóan beszerzett dekorációs és szakmai propagandaanyagok, kiállítás, rendezvényhez szükséges anyagok, gyermekfoglalkozáson felhasznált anyagok, nyeremények) A program az igény összeállításakor a cikkenkénti listát beárazza, így a gazdálkodó egységek már a rendelés leadása előtt figyelemmel kísérhetik annak költségvonzatát.

Anyagszállítás

Intézi: számviteli, üzemfenntartási osztály
A raktáros a feldolgozott rendelés alapján megkapja az anyaggazdálkodási csoporttól a gazdálkodó egységek egyedi listáját, mely alapján a kiszállítást előkészítik. Az anyagok, eszközök könyvtárakba, szervezeti egységekbe történő kiszállítása a szállítási csoport ütemterve szerint folyamatosan történik. Az igények teljesítése legkésőbb 4 hét. A be nem szerezhető anyagokról a beszerzési határidő hónapjának utolsó napjáig írásban tájékoztatni kell az igénylőt. A raktárakból vagy külső cégtől történő szállításkor, az áru átvételét, minden esetben az egységvezető vagy az általa megbízott személy, a szállítólevélen aláírásával igazolja. Átvételi igazolás hiányában az anyagot, árut a raktárba vissza kell szállítani. A kiszállítást végző dolgozó az árú átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A kiszállított árúért átadásig anyagilag felelős.
A gazdálkodási egység vezetői minden telephelyre, szállítási címre kijelölik az átvételre jogosult személyeket, mely listát a szállítási csoportnak meg kell adni.

Anyaggazdálkodás bizonylatolása

Intézi: számviteli osztály
A bevételezési és kiadási bizonylatok sorszámozása, előállítása számítógépen történik. A bevételezési bizonylaton az anyag cikkszámát, mennyiségét, a szállítólevél számát, valamint a bevételezés dátumát rögzíteni kell és a raktáros aláírásával igazolja a készletre vételt.
Az anyag és eszközgazdálkodási csoportvezető szintén aláírja a bevételi jegyeket. Aláírása egyben az ellenőrzés tényét is igazolja.
A kiadási bizonylat az anyagraktárból történő tényleges kivételezéskor a készletmozgás számítógépes könyvelésével egyidejűleg készül 2 példányban. A kiadás tényét az anyagraktáros aláírásával igazolja. A kiadási bizonylat egy példányához csatolni kell az átvételt igazoló szállítólevelet. A raktáros ezt a példányt megőrzi, a másik példányt pedig átadja a könyvelési csoportnak. A karbantartási, javítási feladatokra kivételezett anyagok kivételezési bizonylatának számát a munkalapokra fel kell vezetni.
A kisértékű – 50.000,-Ft alatti – eszközöket is nyilvántartásba kell venni. Az eszközökről és azok változásáról a raktár cikkenként mennyiségi nyilvántartást vezet.
Bizonylatolása megegyezik az anyagok bizonylatolásával. Eszköznyilvántartó, valamint egyéni nyilvántartókönyvbe bizonylat (szállítólevél) alapján kerülnek bevezetésre az adatok. A könyveket félévente kell egyeztetni az eszközgazdálkodási csoporttal.

Leltározás

Intézi: számviteli osztály
Az egységeknél, osztályoknál lévő tárgyieszközöket, valamint a dolgozók részére személyes használatra kiadott tárgyakat a számviteli osztály a leltározási szabályzatban előírtak szerint ütemterv alapján leltározza. A gazdálkodó egységek vezetői a kezelésükbe adott eszközökért anyagilag és fegyelmileg felelősek a Kollektív Szerződésben rögzítettek szerint. A felelősség írásban az átvállaló tudomásul vételt igazoló aláírásával továbbadható.
A gazdálkodási egység vezetői kötelesek minden eszközváltozást (ajándékozást is) átadás-átvételi bizonylat csatolásával az eszközgazdálkodási csoportnak írásban bejelenteni.
Vezetőváltozás, illetve elemi kár, betörés esetén a gazdálkodási egység vezetője azonnali leltározást kérhet. Leltár hiányában csak a betörési kárjegyzőkönyvben rögzített hiányzó eszközök mértékéig mentesül a vagyoni felelősség alól.

Eszközök selejtezése


Intézi: számviteli osztály
Az elhasználódott tárgyieszközök évenként rendszeresen selejtezésre kerülnek az intézmény selejtezési szabályzatában rögzítettek szerint. Rendkívüli selejtezés kezdeményezése írásban történik (pld. tatarozáskor).
A selejt eszközök elszállítását szállítólevél alapján a szállítási csoport végzi.

Eszközleadás

Intézi: számviteli osztály
A gazdálkodó egység bármikor kezdeményezheti az eszköz leadást. Az elszállítás, illetve visszaszállítás a kiállított szállítólevéllel történik, melyet a gazdálkodási egység vezetője utalványoz (a szállítólevél első példánya az egységvezetőé).

 • Katalógus
 • Elektronikus könyvtár
 • Nyitvatartás
 • Díjtételek
 • Adatbázisok
 • Gyerekeknek
 • Továbbtanulási Információs Szolgáltatás
 • Rendezvények
 • Kiállítások
 • Cimkefelhő

  adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

  A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség