FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Rólunk » Szervezet, dokumentumok » Gazdálkodási szabályzat

Pénzkezelés

2004-02-11 12:58:05

Alapbizonylatok formai és tartalmi követelményei

A pénzforgalommal kapcsolatos minden pénzügyi műveletet okmánnyal, bizonylattal kell igazolni.
Alapokmány: számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okmány, magánszemélytől dokumentum vásárlás esetén adásvételi szerződés, bérjegyzék, be- és kifizetéseket elrendelő utalvány, egyéb jogviszonyú megbízási szerződés, útiköltség elszámolás, stb. Kifizetés előtt a teljesítést igazolni kell, illetve anyagok eszközök beszerzése esetén be kell vételezni.

Számla tartalma:
- a számla sorszáma,
- a számla kibocsátójának neve, címe és adószáma,
- a teljesítés időpontja,
- a vevő neve, címe,
- a számla kibocsátásának kelte,
- a fizetés módja és határideje,
- a termék, szolgáltatás megnevezése, valamint statisztikai besorolása,
- a termék, szolgáltatás mennyiségi egysége és mennyisége,
- a termék, szolgáltatás adó nélkül számítolt egységára,
- a termék, szolgáltatás adó nélkül számítolt ellenértéke tételenként és összesen,
- a felszámított adó %-os mértéke,
- az áthárított adó összege tételenként és összesen,
- termék, szolgáltatás adóval együtt számított ellenértéke tételenként és összesen,
- a számla végösszege.

Egyszerűsített, készpénzfizetéses számla tartalma:

- a számla sorszáma
- a számla kibocsátójának neve, címe és adóigazgatási azonosító száma,
- a vevő neve és címe,
- a számla kibocsátásának kelte,

- a termék, szolgáltatás megnevezése, valamint statisztikai besorolása,
- a termék, szolgáltatás mennyiségi egysége és mennyisége,
- a termék, szolgáltatás adóval együtt számított egységára,
- a termék, szolgáltatás adóval együtt számított ellenértéke tételenként és összesen,
- a felszámított adómértéknek megfelelő százalékérték, mely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó összegének a meghatározásához szükséges.

Elszámolásra kiadott összegek

Intézi: pénzügyi osztály
Készpénzt elszámolásra kiadni csak az alábbi célokra lehet:
- kiküldetési kiadásokra,
- beszerzési és szolgáltatási kiadások fedezetére.
Készpénz előleg csak kiállított "Készpénzigénylés elszámolásra" ill. kiküldetési rendelvényre fizethető ki.
Elszámolási határidők :
- központi könyvtár 1 munkanap
- hálózati könyvtárak 5 munkanap
- anyagbeszerző 1 hét
Az elszámolási határidők betartását a pénztáros ellenőrzi. Amennyiben ezen idő alatt az elszámolás nem történik meg a pénztáros az előleget felvett dolgozót haladéktalanul felszólítani köteles.
Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, azonnal vissza kell fizetni.

A gazdálkodó egységek részéről készpénzes kifizetés az alábbiakra történhet:
- dokumentum beszerzés,
- propagandaanyag vásárlás,
- postaköltség,
- engedélyezett reprezentáció.

Kiadások teljesítése házi pénztárból

Intézi: pénzügyi osztály

Pénztár nyitvatartási rendje:
Hétfő – Csütörtök 9 - 15.
Péntek 9 – 13.

Beszerzéseknél a pénztári alapbizonylatra csak akkor teljesíthető kifizetés, ha:
- az éves költségvetési tervben lebontott költségvetési keret terhére a gazdálkodási jogkörrel felruházott vezető, illetve az 50.000,- Ft-ot meghaladó eszközbeszerzés esetén a főigazgató, illetve helyettese és a gazdasági igazgató is előzetesen engedélyezte.
- a dokumentum számlákat a leltárba vételre vonatkozó záradékkal ellátják és igazolják. Anyag és tárgyi eszköz vásárlás esetén a kifizetés feltétele, - a propaganda és reprezentációs anyagok kivételével - a raktári bevételezés, reprezentációs és propagandaanyagoknál a felhasználás céljának feltüntetése, szolgáltatásnál a munka elvégzésének igazolása.

A készpénzfizetés összege nem haladhatja meg az 500.000,-Ft-ot (ÁFÁ-val együtt). A készpénz felvételi szándékot és a felvevő személy nevét a felvételt megelőző napon jelezni kell a pénztárosnak.

Pénztárgépes bevételek

Intézi: pénzügyi osztály
Pénztárgépes bevételekről, illetve kiadásokról az elszámolásokat minden tárgyhót követő hó 3-áig az elszámolásokat a pénzügyi osztályra el kell juttatni. Ellenőrzés után az elszámolásból készül a pénztárgépes bevételek számítógépes feldolgozása.
A pénztárgépes bevételről a befizető kívánságára a pénztárgép-kezelő készpénzes számlát állít ki.
A bevételek feladása a könyvtárak részéről készpénz-átutalási megbízáson OTP fiókban, illetve a gazdálkodási egységvezető engedélyével postán, évvégén a házi pénztárba történik. A központi könyvtár és a kávézó napi bevételeit a házi pénztárba fizeti be.
A befizetések és a nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése az osztály feladatkörébe tartozik.

Számlák nyilvántartása és pénzügyi teljesítése

Intézi: pénzügyi osztály
A gazdálkodó egységekhez közvetlenül érkező számlákat igazolás után, illetve a szükséges okmányokkal ellátva a pénzügyi osztálynak átadják iktatásra, valamint tovább feldolgozásra. Késedelmes számla beérkezését postai bélyegzővel (borítékkal), illetve személyes átvétel esetén az átvételt dátummal kell igazolni.
Az igazolt (szolgáltatás), illetve bevételezési bizonylattal ellátott (anyag) számlák nyilvántartása, feldolgozása a pénzügyi osztályon történik.
Az átutalással kiegyenlítendő beszerzések, szolgáltatások számláit igazolás után, de legkésőbb a fizetési határidő lejárta elölt 2 nappal a pénzügyi osztályra vissza kell juttatni. A számla késedelmes leadása miatt keletkező kamatterhelések esetén a felelős vezető kártérítési kötelezettséggel tartozik.

 • Katalógus
 • Elektronikus könyvtár
 • Nyitvatartás
 • Díjtételek
 • Adatbázisok
 • Gyerekeknek
 • Továbbtanulási Információs Szolgáltatás
 • Rendezvények
 • Kiállítások
 • Cimkefelhő

  adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

  A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség