A A A
Mi az RSS?
rss
Főmenü /  Médiaismeret /  10-15 éveseknek
A 10-15 éveseknek szóló foglalkozások
Az alábbiakban a felsősöknek tartott foglalkozások tematikája, helyszíne és időpontja, illetve csatolt file-ként pdf-formátumban a foglalkozások részletes leírása (segédanyagok, menetrend, fényképek) olvasható.
1. Ismerkedő foglalkozás az iskolában. Kezdő kérdőív kitöltése

A program és a foglalkozásvezető bemutatását ismerkedő beszélgetés követte. A beszélgetés során mind a résztvevőket, mind pedig az iskolát megismerték. Kitöltésre került a kezdő kérdőív, illetve dramatikus játékkal el is indult a program.
 • Burattino Iskola 2010. október 8.
 • Kőbányai könyvtár 2010. október 15.
 • Üllői úti könyvtár 2011. január 25.


2. Az emberi kommunikáció formái (verbális, nonverbális, vizuális). A közvetlen és a közvetett kommunikáció

A foglalkozás során a gyerekek csoportokat alakítottak és neveket választottak. A gyerekek megismerkednek az email cím létrehozásának módjával, saját címet létesítenek, majd bemutatkozó levelet írnak a csoport tagjairól, a csoport elnevezéséről, ezt el is küldik a csoportvezetők címére. Saját „lény” (a folyamatban kapcsolattartó figura) kitalálása, megrajzolása csoportonként, személyigazolvány készítése a megadott szempontok alapján. Ezt követik kommunikációs játékok csoportokban, dramatikusan. Az emberek mutogatással, a lény rajzolással fejezi ki a kapott tartalmakat.
 • Burattino Iskola 2010. október 15.
 • Kőbányai könyvtár 2010. november 12.
 • Üllői úti könyvtár 2011. február 17.


3. Átjárás médiaszövegek között, forráskutatás

A segítő lény által feltett konkrét kérdések nyomán irányított keresést, és forráskritikai elemzést végeznek a gyerekek. Több irányított beszélgetés segíti növelni a választással és a forráshitelességgel kapcsolatos tudást.
 • Burattino Iskola 2010. november 12.
 • Kőbányai könyvtár 2010. december 10.
 • Üllői úti könyvtár 2011. március 3.


4. Közösségi tartalom létrehozása

A foglalkozás során a lény által megadott szavaknak a jelentését és a hozzá tartozó információt kutatják, leírják és kiteszik a Wikipédiára. A foglalkozás során a felelősség kérdéskörével foglalkoznak, és irányított, sokrétű kutatást végeznek.
 • Burattino Iskola 2010. november 26.
 • Kőbányai könyvtár 2010. december 17.
 • Üllői úti könyvtár 2011. március 17.


5. Kódolás, dekódolás

A foglalkozás során különböző kommunikációs csatornák használata során felmerült jelek és értelmezések kódolása, dekódolása áll a középpontban. A foglalkozás elején az SMS-ről esik szó, utána képvetítés, ezek értelmezése, irodalmi szövegek felolvasása és ezek értelmezése, illetve rövid jelenetek eljátszása következik.
 • Burattino Iskola 2010. december 10.
 • Kőbányai könyvtár
 • Üllői úti könyvtár 2011. március 31.


6. Modalitások

A foglalkozás célja különböző modalitásokkal való ismerkedés. Együttműködés, játék segítségével a műfajiság szabályainak, jellegzetességeinek felismerése, a választás szükségességének megbeszélése, illetve felhívni a figyelmüket a veszélyforrásokra. Közös dramatikus játék és filmnézések.
 • Burattino Iskola 2011. január 7.
 • Kőbányai könyvtár 2011. január 7.
 • Üllői úti könyvtár 2011. április 14.


7. Privát és nyilvános tér, identitás reprezentáció

A foglalkozás célkitűzései: A privát és a nyilvános közötti különbségek kifejezése, a veszélyforrások tudatosítása, az egyéni és közösségi identitások megfogalmazása, illetve a közösségi oldalak megismerése, lehetőségeinek megismerése. Dramatikus foglalkozás és portré reprodukciók.
 • Burattino Iskola 2011. február 4.
 • Kőbányai könyvtár 2011. január 14.
 • Üllői úti könyvtár 2011. május 6.


8. Hálóvilág – világháló, identitás reprezentáció, privát és nyilvános

A foglalkozás célja az internettel kapcsolatos fogalmak tisztázása, a biztonságos internethasználat fontosságának, az internet veszélyeinek tudatosítása a gyerekekben. Célkitűzés a tudatosabb viselkedésre ösztönzés az on-line környezetben, az on-line környezetben való tájékozódási képesség fejlesztése illetve az interneten található tartalmakkal szembeni kritikai szemlélet kialakítása.
 • Burattino Iskola 2011. április 8.
 • Kőbányai könyvtár 2011. március 18.
 • Üllői úti könyvtár 2011. május 12.


9. Valóság és hitelesség

A foglalkozás célja annak tudatosítása, hogy szükséges a kérdéseinket feltenni a manipulált fotókkal és tartalmakkal kapcsolatban, annak tisztázása önmagunkban, hogy milyen módon akarunk csatlakozni a közösségi oldalakhoz, milyen valóságokat akarunk közölni, megosztani. Célkitűzés a Facebook használatának megismerése, a közösségi oldalak előnyeinek körbejárása, hátrányainak tudatosítása. Szoborjáték.
 • Burattino Iskola 2011. április 8.
 • Kőbányai könyvtár 2011. március 25.
 • Üllői úti könyvtár 2011. május 19.


10. Aranyszabályok

A foglalkozás során egy blogot hozunk létre a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban történt közös folyamatról, melyet ezen az utolsó alkalmon feltöltünk a legfontosabb események fotóival, leírásával. Minden csoport külön összeállít egy összegzést a lényével és a média világával kapcsolatban történt eseményekről, tudásról. Aranyszabályok cselekvés szintű rögzítése és begyakorlása, összegzés, az aranyszabályok disszeminációja.
 • Burattino Iskola 2011. április 29.
 • Kőbányai könyvtár 2011. április 29.
 • Üllői úti könyvtár 2011. május 26.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 2009. WWW.FSZEK.HU SITEMAP DESIGNED BY PROLOG REKLÁM