FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Szociológiatörténet » Digitális archívum

Szociológiatörténeti Digitális Archívum

2014-09-16 11:58:42

Az IHM "24. óra - Kulturális kincseink digitalizálása" pályázatán elnyert támogatás segítségével az alábbi könyvek váltak hozzáférhetővé a katalóguson keresztül.

Szociológiatörténeti Digitális Archívum

Az IHM "24. óra - Kulturális kincseink digitalizálása"
pályázatán elnyert támogatás segítségével az alábbi könyvek váltak hozzáférhetővé

a katalóguson

keresztül.

Az anyag elérhető az ARCANUM Adatbázis kft. szerveréről is,

amely a művekben történő szabadszöveges keresést is biztosítja.

Mi az igazság? Válasz Ágoston Péter könyvére. Bp. 1917. 110 p.

A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita anyaga. Bp. 1904. 365 p.

A zsidókérdés Magyarországon. A XX. Század körkérdése. Bp. 1917. 166 p.

Középeurópa. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita. Bp. 1916. 129 p.

Apáthy István (1863-1922)

A fejlődés törvényei és a társadalom. Bp. 1912. 284 p.

Ágoston Péter (1874-1925)

A magyar világi nagybirtok története. Bp. 1913. 331 p.
A zsidók útja. Bp. 1917. 321 p.

Bartha Tamás

A szabadkőművesség kimerítő felvilágosításul a magyar intelligentia számára. Eger 1873. 178 p.


Beksics Gusztáv
(1847-1906)

A román kérdés a fajok harca. Bp. 1895. 243 p.


Beöthy Leó

Nemzetlét. Bp. 1876. 235 p.

Buday Dezső (1879-1919)

Az egyke. Bp. 1909. 17 p.


Concha Győző (1846-1933)

A jelszavakról: amerikanizmus, liberalizmus, gentry! Bp. 1904. 22 p.
A laikus morál válsága. Bp. 1912. 13 p.
A választójog reformja. Bp. 1907. 42 p.


Csorba Géza

A demokráczia mint a közjólét megvalósítója és biztosítéka. Bp. 1877. 110 p.

Danielik János (1817-1888)

A történet szelleme. Történet-bölcselmi értekezés. Pest 1857. 145 p.

Geőcze Sarolta (1862-1928)

A nemzeti megújhodás erkölcsi feltételeiről. Bp. 1920. 19 p.
A szociálizmus női világításban. Bp. 1898. 19 p.
Modern társadalmi feladatok. Bp. 1901. 13 p.
Szociológia ethikai alapokon. Bp. 1922. 188 p.
Tanulmányok. Bp. 1896. 119 p.
Társadalmi program. Bp. 1899. 50 p.

Giesswein Sándor (1856-1923)

Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben. Bp. 1913. 111 p.
Társadalmi problémák és keresztény világnézet. Bp. 1907. 173 p.
Történelembölcselet és szociológia. Bp. 1904. 60 p.


Harkányi Ede (1879-1909)

Babonák ellen. Kísérlet az erkölcsi világ gazdaségi alapjainak meghatározására. Bp. 1907. 302 p.
A holnap asszonyai. Tanulmány a társadalomtudomány köréből. Bp. 1905. 287 p.
A nőfelszabadítás eszközeiről. Bp. 1906. 12 p.

Hollós László (1845-1876)

A szabadkőművesség története különös tekintettel a magyar szabadkőműveség fejlődésére. Bp. 1873. 105 p.

Hunfalvy Pál (1810-1891)

Magyarország ethnographiája. Bp. 1876. 554 p.

Kovács Gábor (1883-1920)

A népesedés elmélete. Bp. 1908. 332 p.
A szociálizmus. Bp. 1907. 231 p.


Pisztóry Mór
(1841-1906)

Bevezetés az államtudományokba. Bp. 1874. 227 p.


Pollák Illés (1852-1930)

Erősek és gyengék. A jogrend fizikája. Bp. 1902. 296 p.

Pulszky Ágost (1846-1901)

A jog és állambölcsészet alaptanai. Bp. 1885. 349 p.
A munkáskérdés. Bp. 1890. 85 p.
A nemzetiségről. Bp. 1901. 9 p.

Révai Samu

A társadalmi jólét. Bp. 1902. 642 p.


Somló Bódog (1873-1920)

Az érték problémája. Bp. 1911. 60 p.
Állami beavatkozás és individualismus. Bp. 1907. 194 p.
Politika és szociológia. Méray rendszere és prognózisai. Bp. 1906. 14 p.
Szociológia. Bp. 1901. 65 p.


Szabó Ervin (1877-1918)

A magyar jakobinusok. Bp. 1902. 32 p.
Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban. Bp. 1945. 385 p.
A tőke és a munka harca. Bp. 1911. 108 p.

Window size: 1288 x 999
Viewport size: 1280 x 856