FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » In memoriam

Szabó Ildikó (1946-2016)

2016-05-26 15:08:44

Oktatói honlapja a Debreceni Egyetem honlapján

Nekrológ a nol.hu Kultúra rovatában

Tibori Tímea nekrológja a Magyar Szociológiai Társaság oldalán

A megemlékezés keretében elérhetővé tettük Szabó Ildikó "Intézményes és nem intézményes folyamatok a politikai szocializációban" című kandidátusi értekezését. Teljes szöveg


Publikációk 1972-2015

2015

Egy ember három néven: Georg, György, Noszán : Hirschmann Györggyel Szabó Ildikó beszélget. In: Forrás. 47. évf. 7-8. sz. (2015), p. 77-96.

2014
Campus-lét a Debreceni Egyetemen : ifjúságszociológiai tanulmányok / Fényes Hajnalka, Szabó Ildikó, szerk. [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. 306 p. Teljes szöveg

Állampolgári szocializáció a felsőoktatásban / Szabó Ildikó. In: Campus-lét a Debreceni Egyetemen : ifjúságszociológiai tanulmányok / Fényes Hajnalka, Szabó Ildikó, szerk. [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. p. 293-304. Teljes szöveg

Embereszmények és identitáspolitikák a rendszerváltás utáni politikai szocializációban / Szabó Ildikó. In: Kultúra és közösség. 4. f. = 5. évf. 4. sz. (2014), p. 5-32. Teljes szöveg

2013
"Az állampolgári szocializáció nem egy pozitív normafogalom" : interjú Szabó Ildikóval a felsőoktatás állampolgári kultúrát formáló hatásairól / az interjút kész. Nyüsti Szilvia és Őrsi Gábor. In: Felsőoktatási műhely. 7 évf. 3-4. sz. (2013), p. 93-103. Teljes szöveg

Folyamatosságok a változásban: kontinuitások a rendszerváltás utáni politikai szocializáció mintáiban [Elektronikus dokumentum] / Szabó Ildikó. In: Metszetek [Elektronikus dokumentum] 2. évf. 2-3. sz. (2013), p. 22-39. Teljes szöveg

Láthatatlan történelem : politikai anekdoták 1942-2012 / Szabó Ildikó. Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. 211 p.

2012
Az egyetem mint szocializációs színtér / Szabó Ildikó. In: Egyetemi élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok / szerk. Dusa Ágnes Réka [et al.]. [Debrecen] : Debreceni Egyetemi K., 2012. 1. köt. p. 13-35. Teljes szöveg

Értelmező közösségek az egyetemi szocializációban / Szabó Ildikó. In: Iskolakultúra 22. évf. 12. sz. (2012), p. 130-134. Teljes szöveg

Les églises en tant qu’acteurs politiques sous Horthy : contributions à la construction de l’identité nationale / Szabó Ildikó. In: Religion et identité en Europe centrale / Michel Masłowski (szerk.). Paris : Belin : Europes Centrales, 2012. p. 115-126.

2010
Az egyházak közreműködése a nemzeti identitás formálásában a Horthy-korszakban / Szabó Ildikó. In: Iskolakultúra. 20. évf. 2. sz. (2010), p. 33-52. Teljes szöveg

A családi politikai szocializációról : vizsgálati szempontok egy empirikus kutatáshoz / Csákó Mihály, Murányi István, Sík Domonkos, Szabó Ildikó. In: Társadalomkutatás. 28. évf. 4. sz. (2010), p. 419-446.

Nemzeti identitás és politikai szocializáció / Szabó Ildikó. In: Új ifjúsági szemle. 8. évf. 1. sz. 26. sz. (2010), p. 75- 98.

2009
Láthatatlan történelem : hallhatatlan történetek / Szabó Ildikó. In: Jel-kép. 20. évf. 4. sz. (2009), p. 51-102. Teljes szöveg

A politikai szocializáció fragmentált modellje a rendszerváltás utáni Magyarországon / Szabó Ildikó. In: Kié az oktatáskutatás? : tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára / szerk. Pusztai Gabriella, Rébay Magdolna. Debrecen : Csokonai, 2009. p. 166-177.

Nemzet és szocializáció : a politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon, 1867-2006 / Szabó Ildikó. Budapest : L'Harmattan, 2009. 333 p.

2008
Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből 1868- 1958. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945- 1960 / Szabó Ildikó. In: Buksz. 20. évf. 3. sz. (2008), p. 276-278. Teljes szöveg

2007
A nemzet fogalmi konstrukciója a Fidesz diskurzusaiban 1998 és 2006 között / Szabó Ildikó. In: Politikatudományi szemle. 16. évf. 3. sz. (2007), p. 129-159. Teljes szöveg

Középiskolások előítéletességének egy lehetséges magyarázata : az életforma / Murányi István, Szabó Ildikó. In: Educatio. 16. évf. 1. sz. (2007), p. 38-49. Teljes szöveg

Történelem és emlékezés : az 1956-os forradalom képe a felnőtt lakosság körében / Marián Béla, Szabó Ildikó. In: Magyarország politikai évkönyve 2006-ról. / Sándor Péter [et al.] szerk. Budapest : Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány, 2007. 3. kötet (CD melléklet)

Nemzeti szocializáció a két világháború között Magyarországon / Szabó Ildikó. In: Iskolakultúra. 17. évf. 2. sz. (2007), p. 50-70. Teljes szöveg

2006
Nemzeti ünnepek az iskolában / Szabó Ildikó. In: Új Pedagógiai Szemle. 56. évf. 7-8. sz. (2006), p. 96-115. Teljes szöveg

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban / Szabó Ildikó. In: Politikatudományi Szemle. 15. évf. 1. sz. (2006), p. 201-248. Teljes szöveg

Nemzeti tematika és politikai szocializáció : a kollektív önmeghatározások politikai befolyásolása Magyarországon, 1867-2006 [akadémiai doktori értekezés] / Szabó Ildikó. Gépirat. 2006. 353 fol. Teljes szöveg

2005
Nemzeti identitás és politikai szocializáció / Szabó Ildikó. In: Confessio. 29. évf. 3. sz. (2005), p. 26-36.

Rendszerváltás és nemzeti tematika / Szabó Ildikó. In: Politikatudományi Szemle. 14. évf. 2. sz. (2005), p. 89-110. Teljes szöveg

A politikai pszichológia alapkérdései / Szabó Ildikó. In: Politikai pszichológia, politikai magatartásvizsgálatok: A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól: vitakötet / Lányi Gusztáv. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2005. p. 194-221.

2004
Kollektív identitásminták a politikai szocializációban / Szabó Ildikó. In: Educatio. 13. évf. 4. sz. (2004), p. 551-566. Teljes szöveg

Az ifjúsági munkát végző civil szervezetek részvétele az ifjúságsegítő szakemberek felsőfokú képzésében / Rigó Róbert, Szabó Ildikó. In: Új Ifjúsági Szemle : Ifjúságelméleti folyóirat. 2. évf. 4. sz. (2004), p. 44-59.

Tanítóképző főiskolások drogokhoz való viszonya / Kántor Judit, Rigó Róbert, Szabó Ildikó. In: Pedagógusképzés 2. évf. 4. sz. (2004), p. 21-41.

A tanuló felnőtt - a felnőtt tanuló : Felnőttoktatási Akadémia, Gyula 2003. szeptember 10-12. / [szerk. Mayer József, Singer Péter] [közreműk. ... Szabó Ildikó] Budapest : OKI IFK, 2004. 179 p.

2003
Az iskolaválasztástól a pályaválasztásig : Tizenévesek életstratégiái és jövőképei / Szabó Ildikó. In: Hogyan tovább? : pályaválasztási elképzelések Magyarországon / szerk. Lannert Judit. [Budapest] : OKI, 2003. p. 92-110. Teljes szöveg

A kisebbségi oktatás intézményi környezete Magyarországon / Marián Béla, Szabó Ildikó. In: Regio. 14. évf. 3. sz. (2003), p. 149-218. Teljes szöveg

Magyarok Párizsa / Szabó Ildikó, Bajomi-Lázár Dávid. Budapest : Enciklopédia, 2003. 195 p.

Volt egyszer egy iskola… Egy tanítóképző emlékezete / Szabó Ildikó. In: Pedagógusképzés 1. évf. 1-2. sz. (2003), p. 21-39.

2002
Társadalmi értékminták, politikai orientációk : A középiskolások pártválasztásait befolyásoló kulturális reprezentációk / Örkény Antal, Szabó Ildikó. In: Educatio. 11. évf. 3. sz. (2002), p. 404-430. Teljes szöveg

Percepţii ale adolescenţilor din Ungaria cu privire la locul ţarii lor în Europa / Szabó Ildikó, Örkény Antal In: Revista romana de sociologie. 3 sz. (2002), p. 403-416.

2001
Politikai érzelmek hálójában : Ideológiai orientációk érzelmi meghatározottsága a közgondolkodásban / Marián Béla, Szabó Ildikó. In: Ezredvégi értelmezések : demokráciáról, politikai kultúráról, bal- és jobboldalról / [szerk. Simon János]. [Budapest] : Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegyetem Alapítvány, 2001. 2. köt. p. 405-435.

Magyar középiskolások politikai világképe és euroregionális tudata / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Ezredvégi értelmezések : demokráciáról, politikai kultúráról, bal- és jobboldalról / [szerk. Simon János]. [Budapest] : Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegyetem Alapítvány, 2001. 2. köt. p. 366-404.

Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról / Szabó Ildikó, Horváth Ágnes. In: Romák és oktatás / [szerk. Andor Mihály] . Pécs : Iskolakultúra, 2001. p. 92-98. Teljes szöveg

A siker záloga : magyarországi és romániai középiskolások életstratégiáinak értékei / Örkény Antal, Szabó Ildikó. In: Educatio. 10. évf. 3. sz. (2001), p. 472-492. Teljes szöveg

Magyarországi és romániai középiskolások értékvilága / Szabó Ildikó. In: Magyar Tudomány Napja : Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum Agrártudományi Szekció, Műszaki és Természettudományi Szekció, Neveléstudományi Szekció : Kecskemét, 2001. november 6. Kecskemét : KF, 2001. p. 219-227.

Állampolgári nevelés: Lehetőségek és módszerek / Szabó Ildikó. In: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek / Szekszárdi Júlia (szerk.) Budapest: OKI K - Dinasztia, 2001. p. 281-303.

Hongrie / Szabó Ildikó. In: Dictionnaire du vote / Pascal Perrineau, Dominique Reynié. Paris: PUF, 2001. p. 502-505.

Representations of minorities among Hungarian children / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Ethnic minorities and inter-ethnic relations in context : a Dutch Hungarian comparison / Phalet K, Örkény A. (szerk.). Sydney : Ashgate, 2001. p. 139-160.

2000
A tizenévesek nemzetfogalma / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: A gyermek évszázada. Budapest: Osiris Kiadó , 2000. p. 102-134.

Minden másképpen van : rendszerváltás és politikai reszocializáció / Szabó Ildikó. In: A pártállam gyermekei : tanulmányok a magyar politikai szocializációról / Szabó Ildikó. Budapest : Hatodik Síp Alapítvány : Új Mandátum Kvk., 2000. p. 219-235.

A pártállam világképe : az azonosság és a nem-azonosság problémája az államszocializmus időszakában / Szabó Ildikó. In: A pártállam gyermekei : tanulmányok a magyar politikai szocializációról / Szabó Ildikó. Budapest : Hatodik Síp Alapítvány : Új Mandátum Kvk., 2000. p. 137-218.

Az ember államosítása : politikai szocializáció Magyarországon / Szabó Ildikó. In: A pártállam gyermekei : tanulmányok a magyar politikai szocializációról / Szabó Ildikó. Budapest : Hatodik Síp Alapítvány : Új Mandátum Kvk., 2000. p. 11-136.

Tizenhét éves középiskolások pályaválasztási elképzelései : a kutatási beszámoló rövidített változata / Szabó Ildikó [et al.]. Budapest : OKI Kut. Közp. , 2000. 28 p.

A pártállam gyermekei : tanulmányok a magyar politikai szocializációról / Szabó Ildikó. 2. bőv., jav. kiad. Budapest : Hatodik Síp Alapítvány : Új Mandátum Kvk., 2000. 235 p.

Politikai szocializáció közép-európai módra. A magyar eset / Szabó Ildikó, Falus Katalin. In: Magyar Pedagógia. 100. évf. 4. sz. (2000), p. 383-400. Teljes szöveg

A pártok szavazótáborának érzelmi, ideológiai profilja / Marián Béla, Szabó Ildikó. In: Magyarország politikai évkönyve 1999 / szerk. Kurtág Sándor [et al.]. Budapest : Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány, 2000. p. 728-746.

La place de la Hongrie au sein de l’Europe vue par les lycéens / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Agora: Debats - Jeunesse. 22. évf. 4. sz. (2000), p. 97-112.

1999
Iskola és társadalom / Szabó Ildikó. In: Új Pedagógiai Szemle. 48. évf. 9. sz. (1999), p. 27-42. Teljes szöveg

Európai értékek, európai orientációk : magyar középiskolások értékorientációi egy empirikus kutatás tükrében / Lannert Judit, Örkény Antal, Szabó Ildikó. In: Iskolakultúra : Természettudomány - társadalomtudomány. 9. évf. 8. sz. (1999), p. 3-17. Teljes szöveg

Politikai érzelmek hálójában : ideológiai orientációk érzelmi meghatározottsága a közgondolkozásban / Marián Béla, Szabó Ildikó. In: Szociológiai Figyelő. 2. évf. 1-2. sz. (1999), p. 114-128. Teljes szöveg

A politikai szocializáció : válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából / szerk. Szabó Ildikó, Csákó Mihály. Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. 293 p.

A franciák identitása : Hovatartozások és szocializáció / Michelat, Guy ; ford. Szabó Ildikó. In: A politikai szocializáció : Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. p. 139-161.

Az egyén politikai formálódása / Percheron, Annick ; ford. Szabó Ildikó. In: A politikai szocializáció : Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. p. 18-43.

Szocializáció és politikai szocializáció / Percheron, Annick ; ford. Szabó Ildikó. In: A politikai szocializáció : Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. p. 9-17.

East of West, West of East : the value orientation of Hungarian secondery school students in the mirror of an empirical survey / Szabó Ildikó, Lannert Judit, Örkény Antal. In: Razprave in gradivo. Treatises and Documents. 35. (1999), p. 252-272. Teljes szöveg

1998
A folyamatosság forradalma, avagy a Kádár-korszakhoz való viszony szerepe a magyar politikai közgondolkodásban / Paul Gradwohl, Marián Béla, Szabó Ildikó. In: Politikatudományi Szemle. 7. évf. 2. sz. (1998), p. 5-26. Teljes szöveg

Tanárok szakma- és szerepfelfogása a kilencvenes években / Szabó Ildikó. In: Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97 : Tanulmánykötet. Budapest: OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., 1998. p. 145-175. Teljes szöveg

A szakma hangja : Iskolaigazgatók elképzelései az oktatás emberi tényezőiről / Szabó Ildikó. In: Iskolavezetők a 90-es években : Tanulmánykötet. Budapest: OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., 1998. p. 173-198. Teljes szöveg

Pedagógusok vagy iskolamenedzserek? : vezetői szerepértelmezések tükröződése az igazgatók továbbképzésében és jövőképében / Balázs Éva, Szabó Ildikó. In: Iskolavezetők a 90-es években : Tanulmánykötet. Budapest: OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., 1998. p. 63-88. Teljes szöveg

Tizenévesek állampolgári kultúrája / Szabó Ildikó, Örkény Antal. Budapest : Minoritás Alapítvány, 1998. 250 p.

Hetedik osztályosok pályaválasztási aspirációi három kisrégióban / Szabó Ildikó, Lannert Judit. In: Közoktatás-kutatás 1996-1997 / Budai Ágnes, Varga Lajos (szerk.) Budapest : Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1998. p. 218-246.

Socializacijski processi med Madzari v Prekmurju / Szabó Ildikó. In: Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. I, Izsledki projekta / Nećak, Lük A. Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998. p. 203-217.

1997
Közoktatási kérdések a közvéleményben / Szabó Ildikó. In: Tanulmányok a magyar közoktatásról 1995 : [Háttértanulmányok a Jelentés a magyar közoktatásról, 1995 című kötethez]. Budapest: Országos Közoktatási Intézet, 1997. p. 35-44.

Középiskolások társadalmi cselekvésmintái / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Iskolakultúra : Természettudomány - társadalomtudomány. 7. évf. 11. sz. (1997), p. 39-58. Teljes szöveg

A 14-15 évesek interkulturális világképe / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Periférián / [... vál. és szerk. Vajda Imre] [Budapest] : Ariadne Kulturális Alapítvány, 1997. 1. köt.: Roma szociológiai tanulmányok. p. 413-470. Teljes szöveg

Valahol Közép-Európában : magyar középiskolások Európa-képe / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Új Pedagógiai Szemle. 47. évf. 11. sz. (1997), p. 44-61. Teljes szöveg

Magyar középiskolások politikai érzelmei és ismeretei / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Politikatudományi Szemle. 6. évf. 3. sz. (1997), p. 31- 69. Teljes szöveg

Nemzet és magyarság a 14-15 évesek gondolkodásában / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Szövegvalóság : írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról / szerk. Szabó Márton. Budapest : MTA PTI 1997. p. 273-286.

Történelem és politika a főiskolások állampolgári kultúrájában : empirikus vizsgálat két kecskeméti főiskola hallgatói körében / Szabó Ildikó, Horváth Ágnes. In: Forrás. 29. évf. 1. sz. (1997), p. 46-61.

Nemzet-koncepciók a mai magyar társadalomban / Szabó Ildikó, Lázár Guy. Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete. Etnoregionális Kutatóközpont, 1997. 59 p.

1996
Mit várunk az iskolától? / Szabó Ildikó, Lannert Judit. In: Új Pedagógiai Szemle. 46. évf. 9. sz. (1996), p. 46-56.

14-15 éves fiatalok interkulturális világképe / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Többség - kisebbség : Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest : Osiris Kiadó, 1996. p. 161-235.

Magyarok Európában : főiskolások nemzettudata egy empirikus vizsgálat tükrében / Szabó Ildikó, Horváth Ágnes. In: Iskolakultúra : Természettudomány - társadalomtudomány. 6. évf. 11. sz. (1996), p. 71-87.

Főiskolások állampolgári kultúrája / Szabó Ildikó, Horváth Ágnes, Marián Béla. Budapest : MTA PTI. Etnoregionális Kutatóközpont. [1. r.], Empirikus vizsgálat két kecskeméti főiskola hallgatói körében. 1996. 48 p.

Közösségszerveződési folyamatok a magyarországi románok körében / Szabó Ildikó. Budapest : MTA PTI. Etnoregionális Kutatóközpont.  [1.], Három település interetnikus viszonyai : Méhkerék, Gyula, Körösszakál. 1996. 43 p.

1995
Szakképzés, munka, társadalmi közérzet : fővárosi fiatalok a szakképzésről és a pályakezdésről / Garami Erika, Szabó Ildikó. In: Szakképzés, munkaerőpiac és társadalmi közérzet : empirikus kutatás a pályakezdő fővárosi fiatalok körében. Budapest: Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1995. p. 51-69.

Szakképzés, munka, társadalmi közérzet : közvéleménykutatás budapesti szakképzett pályakezdő fiatalok körében / Garami Erika, Szabó Ildikó. In: Új Pedagógiai Szemle. 45. évf. 2. sz. (1995), p. 63-80.

Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról / Szabó Ildikó, Horváth Ágnes. In: Iskolakultúra : Természettudomány - társadalomtudomány. 5. évf. 24. sz. (1995), p. 48-53.

Interkulturális iskola / Szabó Ildikó. In: Új Pedagógiai Szemle. 45. évf. 9. sz. (1995), p. 16-29.

A fiatalok társadalmi közérzete / Garami Erika, Szabó Ildikó. In: Szakképzés, munkaerőpiac és társadalmi közérzet : empirikus kutatás a pályakezdő fővárosi fiatalok körében. Budapest: Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1995. p. 131-139.

A tizennégy-tizenöt évesek és a kisebbség / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Iskolakultúra : Természettudomány - társadalomtudomány. 5. évf. 24. sz. (1995), p. 19-47.

A 14-15 évesek interkulturális világképe / Szabó Ildikó, Örkény Antal. In: Regio. 6. évf. 4. sz. (1995), p. 83-120. Teljes szöveg

Közoktatási kérdések a közvéleményben / Szabó Ildikó. In: Tanulmányok a magyar közoktatásról / szerk. Halász Gábor. Budapest: Országos Közoktatási Intézet, 1995. p. 35-46.

Processes of socialisation among Hungarians of the Mura Region / Szabó Ildikó. In: Regio. 6. évf. klnsz. (1995), p. 109-126.

1994
After the changing of the system and before the changing of the values: Hungary / Szabó Ilikó. In: Education and the value crisis in Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 1994. p. 205-218.

Zárt karokkal : kisebbségkedvelés / Szabó Ildikó, Lendvai Judit. In: Heti Világgazdaság. 16. évf. 17. sz. (1994), p. 105-106.

Szocializációs folyamatok a muravidéki magyarok körében / Szabó Ildikó. In: Regio. 5. évf. 1. sz. (1994), p. 128-144. Teljes szöveg

Vonzásválasztások : pártszimpátiák és kisebbségkedvelés / Lendvai Judit, Szabó Ildikó. In: Heti Világgazdaság. 16. évf. 10. sz. (1994), p. 95-97.

A politikai szocializáció nyomában / Szabó Ildikó. In: Politikatudományi Szemle. 3. évf. 2. sz. (1994), p. 214-221.

Minden másképpen van : politikai reszocializáció Magyarországon / Szabó Ildikó. In: Világosság. 35. évf. 3. sz. (1994), p. 61-73.

Politizáló fiatalok. 1. "Az összefogás az, ami itt hiányzik". 2. A többség és a kisebbség / Szabó Ildikó. In: Új Pedagógiai Szemle. 1. [r.], 44. évf. 1. (1994), p. 43-54. 2. [r.], 44. évf. 3. sz. (1994), p. 56-58.

Socializacijski processi med Madzari v Prekmurju / Szabó Ildikó. In: Razprave in Gradivo. Treatises and Documents. 29-30. (1994-1995), p. 51-62.

1993
Beszámoló egy konferenciáról... : gyermek- és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón. In: Jelentés a gyerekek helyzetéről Magyarországon / [szerk. Radics T. Péter] Budapest : Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, 1993. 4. p. 7-47. Közrem.: ... Szabó Ildikó ...

Fájdalommentes asszimiláció? : beszélgetés a kétnyelvűségről a szlovéniai Völgyifaluban / Szabó Ildikó, Radó Péter. In: Új Pedagógiai Szemle. 43. évf. 11. sz. (1993), p. 33-42.

Kétnyelvűség és nyelvhasználat a Mura-vidéki magyarok körében / Szabó Ildikó. In: Regio. 4. évf. 3. sz. (1993), p. 56-67. Teljes szöveg

Kétnyelvűség és nyelvhasználat a muravidéki magyarok körében / Szabó Ildikó. In: Razprave in Gradivo. Treatises and Documents. 28. (1993), p. 102-114.

Állampolgárság, nemzeti hovatartozás egy kutatás tükrében / Szabó Ildikó, Murányi István. In: Regio. 4. évf. 1. sz. (1993), p. 121-133. Teljes szöveg

Vécus collectifs dans la socialisation politique / Szabó Ildikó. In: Jeunesses et politique. Conception de la politique en Amérique du Nord et en Europe / Raymond Hudon, Bernard Fournier (szerk.). Paris: L'Harmattan, 1993. p. 313-336.

1992
Üvegtányérok / Szabó Ildikó. In: Iskolakultúra : Természettudomány - társadalomtudomány. 2. évf. 10. sz. (1992), p. 62-63.

Ki vagyok én?  / Szabó Ildikó. In: Iskolakultúra : Természettudomány - társadalomtudomány. 2. évf. 8. sz. (1992), p. 89-91.

Rámpák / Szabó Ildikó. In: Iskolakultúra : Természettudomány - társadalomtudomány. 2. évf. 5. sz. (1992), p. 58-60. Teljes szöveg

A láthatatlan iskola : Fille au pair / Szabó Ildikó. In: Iskolakultúra : Természettudomány - társadalomtudomány. 2. évf. 4. sz. (1992), p. 75-77. Teljes szöveg

La socialisation politique en Hongrie / Szabó Ildikó. In: Cahiers d'Étude Hongroises. 4. sz. (1992), p. 137-142.

La socialisation politique en Hongrie / Szabó Ildikó. In: International Political Science Review. 4. sz. (1992)  p. 137-142.

Hongrie: Antisemitisme ou anti-assimilacionisme? / Wald Paul, Szabó Ildikó In: La Nouvelle Alternative. 26. évf. 13. sz. (1992), p. 27. 

A kétnyelvű iskola lehetőségei és korlátai : beszélgetés Varga Józseffel és Renata Mejakkal / Szabó Ildikó. In: Új Pedagógiai Szemle. 42. évf. 12. sz. (1992), p. 40-52.

Egy párizsi intézet: a CEVIPOF / Szabó Ildikó. In: Politikatudományi Szemle. 1. évf. 2. sz. (1992), p. 193-199. Teljes szöveg

Kollektív élmények a politikai szocializációban / Szabó Ildikó. In: Új Pedagógiai Szemle. 42. évf. 4. sz. (1992), p. 21-33.

Az osztálytükörtől a falfirkáig : módszerek (nem csak) osztályfőnököknek / [...szerk. Szabó Ildikó, Szekszárdi Ferencné]. [Budapest] : Iskolafejlesztési Alapítvány : Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési Központ, 1992. 163 p.

Szociológiai módszerek az iskolában. Oktatásszociológiai tanulmányok / Szabó Ildikó. In: Szabó Ildikó, Szekszárdi Júlia (szerk.) Az osztálytükörtől a falfirkákig. Budapest: Országos Közoktatási Intézet, 1992. p. 104-160.

1991
Szegények vagyunk / Szabó Ildikó, Szekszárdi Ferencné. In: Új Pedagógiai Szemle. 41. évf. 1. sz. (1991), p. 48-58. Teljes szöveg

A megtanulhatatlan rendszer : tudásszociológiai tanulmány a politikai világkép felépítésének nehézségeiről / Szabó Ildikó. In: Társadalomtudományi Közlemények. 20. évf. 1-2. sz. (1991), p. 128-158.

Az ember államosítása : politikai szocializáció Magyarországon / Szabó Ildikó. [Budapest] : Tekintet Alapítvány, [1991]. VI, 166 p.

1990
Politizáló gyerekek : "Itt egyfajta forradalom van" / Szabó Ildikó, Szekszárdi Ferencné, Sz. Fodor Katalin. In: Pedagógiai Szemle. 40. évf. 6. sz. (1990), p. 571-583. Teljes szöveg

És mit szólnak hozzá/nk/ a gyerekek? / Szabó Ildikó, Szekszárdi Ferencné. In: Tekintet : Kulturális Szemle. 3. évf. 5. sz. (1990), p. 106-116.

Veszekedő politika. A rendszerváltás pillanata és a hatodikosok / Szabó Ildikó, Szekszárdi Ferencné. In: Pedagógiai Szemle 40. évf. 7-8. sz. (1990), p. 32.

Előítéletek és politikai kultúra / Szabó Ildikó. In: Phralipe. 1. évf.  2. sz. (1990), p. 5-9.

"A norvégokat nagyon szeretem" / Szekszárdi Ferencné, Szabó Ildikó. In: Phralipe. 1. évf. 7. sz. (1990), p. 23-25.

1989
Értékrend, valamint a kultúra intézményrendszerének változása és a konszenzus című témakör. In: A modellváltás anatómiája / [összeáll. Simon János, Szabó János]. Budapest : MTA Történettudományi Intézet, 1989. p. 113-145. Közrem: … Szabó Ildikó …

Kisebbségben : előítéletek - azonosságtudat - nemzetiség / Szabó Ildikó. In: Világ : Politikai hetilap. 1. évf. 3. sz. (1989), p. 22-23.

Ez nem az a munkásság... / Szabó Ildikó. In: Szakképzési Szemle. 5. évf. 1. sz. (1989), p. 55-57.

A politikai tudat törésvonalai / Szabó Ildikó. In: Világosság. 30. évf. 10. sz. (1989), p. 762-771.

Tetovált börtön / Szabó Ildikó. In: Szociológia. 19. évf. 3-4. sz. (1989), p. 311-327.

Non vitae, sed scolae... : politikai szocializáció a magyar iskolákban / Szabó Ildikó. In: Ifjúsági Szemle.  9. évf. 3. sz. (1989), p. 21-33.

Political socialization in Hungary : the duality of institutional and non-institutional processes / Ildikó Szabó. Frankfurt/M ;  Bern : Lang, 1989. 119, [5] p.

1988
Success at home and abroad : a sociological youth survey / Szabó Ildikó. In: Ifjúsági Szemle. 8. évf. Angol ny. klsz. (1988), p. 29-34.

Az iskola szerepe a politikai szocializációban / Szabó Ildikó. In: Pedagógiai Szemle. 38. évf. 4. sz. (1988), p. 291-300.

Piros konnektor az őszi bokorban, avagy mitől vagyunk boldogok? / Szabó Ildikó. In: Forrás. 20. évf. 11. sz. (1988), p. 48-52.

Politikai szocializáció és társadalmi konfliktusok / Szabó Ildikó. In: Budapesti Nevelő. 24. évf. 1. sz. (1988), p. 3-7.

Kellenének a "kispolitizálás" közösségei : a szociológiai kutatás műhelyéből / Szabó Ildikó. In: Magyar Nemzet. 51. évf. 38. (febr. 15.). sz. (1988), p. 7.

1987
Az érvényesülés konfliktusai a fiatalok körében / Szabó Ildikó. In: Értékek és változások / szerk. Hoppál Mihály, Szecskő Tamás. Budapest : Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1987. 1. köt. p. 257-277.

Állandóság a változásban, avagy politikai szocializáció Magyarországon / Szabó Ildikó. In: Világosság. 28. évf. 6. sz. (1987), p. 370-377.

"Nicht vor dem Kind?" : politikai szocializáció a családban / Szabó Ildikó. In: Ifjúsági Szemle. 7. évf. 5. sz. (1987), p. 51-60.

Diákok az érvényesülésről : egy szociológiai vizsgálat néhány eredménye / Szabó Ildikó. In: Szakképzési Szemle. 3. évf. 4. sz. (1987), p. 29- 36.

Értékválság vagy értékváltás? : a fiatalok politikai szocializációjának néhány problémájáról / Szabó Idikó. In: Szociológia. 17. évf. 1. sz. (1987), p. 101-128.

Intézményes és nem intézményes folyamatok a politikai szocializációban : kandidátusi értekezés / Szabó Ildikó. Budapest : [S.n.] 1987. 242 fol.

La socialisation politique en Hongrie: la continuité dans le changement / Szabó Ildikó. In: International Political Science Review. 3. sz. (1987),  p. 261-272.

1986
Érvényesülés itthon és külföldön : egy ifjúságszociológia vizsgálatról / Szabó Ildikó. In: Ifjúsági Szemle. 6. évf. 6. sz. (1986), p. 61-66.

1985
Ifjúsági Rádió, Budapest? / Szabó Ildikó. In: Jel-Kép. 6. évf. 3. sz. (1985), p. 77-81.

A Harmadik Birodalom nyelve / Szabó Ildikó. In: Jel-Kép. 6. évf. 2. sz. (1985), p. 178-180. Ismertetett mű: A Harmadik Birodalom nyelve / Victor Klemperer. [Budapest] : Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1984.

Az érvényesülés konfliktusai / Szabó Ildikó. In: Medvetánc. 5. évf. 2-3. sz. (1985), p. 211-236.

"Másnak" vagy "magunknak" : a társadalmi munka a vélemények tükrében / Szabó Ildikó, Zétényi Zoltán. In: Gazdaság. 19. évf. 4. sz. (1985), p. 77-89.

Az érvényesülés konfliktusai / Szabó Ildikó. [Budapest] : [S.n.], 1985. [1], 17 fol.

A fiatalok politikai kultúrájának néhány sajátossága / Szabó Ildikó. In: Politizáló fiatalok / szerk. Bojti Ferenc. Budapest: Zrínyi Kiadó, 1985. p. 42-71.

1984
Politikai érzelmek iskolája : a 10-14 évesek politikai világképének szerveződéséről / Szabó Ildikó, Csepeli György. In: Jel-Kép. 5. évf. 2. sz. (1984), p. 26-31.

Nemzet és politika a 10-14 éves gyermekek gondolkodásában / Szabó Ildikó, Csepeli György. Budapest : Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1984. 107 p.

The school of political emotions / Csepeli György, Szabó Ildikó. In: Jel-Kép. 5. évf. Spec. Ed. (1984),  p. 178-188.

1983
Az "itt" és az "ott" : gyermekek a nemzeti érzés- és tudatvilágról / Csepeli György, Szabó Ildikó. In: Világosság. 24. évf. 8-9. sz. (1983), p. 549-554.

Irreális valóságok : konfliktustípusok három animációs mesefimsorozatban / Szabó Ildikó, Bognár Tibor. In: Jel-Kép. 4. évf. 4. sz. (1983), p. 48-55.

Az ifjúság politikai kultúrájáról / Szabó Ildikó. In: Közművelődés és politikai műveltség : /Összeállítás a TIT XII. művelődéselméleti nyári egyetemén elhangzott előadásokból/. Szeged: TIT rota, 1983. p. 137-149.

1982
Jelencentrikus történelmi emlékezet / Szabó Ildikó. Budapest : ILV SKO Dokumentáció. Kézirat. 1982.

Közvélemény-kutatás az ötnapos munkahét bevezetéséről és a kisvállalkozásokról / Szabó Ildikó. Budapest : ILV SKO Dokumentáció. Kézirat. 1982.

Hétköznapjaink és történelmeink / Szabó Ildikó. In: Népművelés. 29. évf. 7. sz. (1982), p. 21-22

Historical personalities, political symbols and the Hungarian youth / Szabó Ildikó. In: International Journal of Political Education. 5. évf. 4. sz. (1982), p. 339-353.

1981
Mi a fiatalok véleménye a munkaerőhelyzetről? /Nagy Gyula, Szabó Ildikó. In: Ifjúsági Szemle. 1. évf. 4. sz. (1981), p. 10-18.

Szimbólumok, személyiségek, vélemények / Szabó Ildikó. In: Ifjúsági Szemle. 1. évf. 1. sz. (1981), p. 14-26.

A fiatalok történelmi és politikai tudatának néhány sajátossága. Másodlagos elemzés / Szabó Ildikó. Budapest : ILV SKO Dokumentáció. Kézirat. 1981.

A fiatalok és a külpolitika. Ifjúsági közvélemény-kutatások másodlagos elemzése / Dögei Ilona, Szabó Ildikó. Budapest : ILV SKO Dokumentáció. Kézirat. 1981.

1980
Fiatalok véleménye a munkaerőhelyzetről / Nagy Gyula, Szabó Ildikó. [Budapest] : ILV, 1980. 30 p.

Vélemények a társadalmi munkáról / Szabó Ildikó. [Budapest]  ILV, 1980. 18, [2] p.

Fiatalok az áremelésekről és az életszínvonalról / Dögei Ilona, Szabó Ildikó. Budapest : ILV, 1980. 29 p.

Struktúra błędów w wiedzy politycznej i historycznej węgierskiej młodzieży / Szabó Ildikó. In: Studia Nauk Poliriycznych. 5. sz. (1980), p. 167-177.

1979
Téves ismeretek kialakulása az ifjúsági közvéleményben / Szabó Ildikó. In: Ifjúkommunista. 7. sz. (1979), p. 39-41.

Az ifjúsági filmek befogadásáról / Szabó Ildikó. In: Rádió és Televízió Szemle. 11. évf. 3. sz. (1979) p. 58-62.

Structure of historical and political false knowledge among Hungarian youth / Szabó Ildikó. In: International Journal of Political Education. 4. évf. 2. sz. (1979) p. 365-374.

Az ifjúsági filmek befogadásának néhány sajátosságáról - a "Mákszem Matyi" ürügyén / Szabó Ildikó. [Budapest] : [TK], 1979. 8 fol.

A fiatalok politikai kultúrájáról / Szabó Ildikó. Budapest : ILV SKO Dokumentáció. Kézirat. 1979.

A fiatalok közgondolkozásának néhány sajátossága – az ifjúsági közvélemény-kutatások tükrében / Dögei Ilona, Szabó Ildikó. Budapest : ILV SKO Dokumentáció. Kézirat. 1979.

Gazdasági közhangulat a fiatalok körében 1979. nyarán. Közvélemény-kutatás / Dögei Ilona, Szabó Ildikó. Budapest : ILV SKO Dokumentáció. Kézirat. 1979.

1978
A nevelésszociológia alapjai / Szabó Ildikó. In: Szociológia. 7. évf. 2. sz. (1978), p. 303-305. Ismertetett mű: A nevelésszociológia alapjai / Kozma Tamás. Budapest : Tankönyvkiadó, 1977.

Jelképek, szimbólumok, jelszavak ismertsége a fiatalok körében. Közvélemény-kutatás / Szabó Ildikó. Budapest : ILV SKO Dokumentációja. Kézirat. 1978.

A Köznevelés - egy közvélemény-kutatás tükrében / Szabó Ildikó. In: Köznevelés. 34. évf. 42. sz. (1978), p. 22-23.

1977
Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága / Szabó Ildikó. In: Rádió és Televízió Szemle. 9. évf. 2. sz. (1977), p. 198-201. Ismertetett mű: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága / Ferge Zsuzsa. Budapest : Akadémiai K., 1976.

Ismeretek és vélemények a Szovjetunióról, az Egyesült Államokról és Kínáról / Szabó Ildikó. [Budapest] : Ifjúsági Lapk., 1977. 22, [1] p.

Ismeretek és vélemények a Hazafias Népfrontról : közvélemény-kutatás / Szabó Ildikó. [Budapest] : KISZ KB Kutatási Tájékoztatója, 1977.

Fiatalok a húsárak emeléséről / Szabó Ildikó. [Budapest] : KISZ KB Kutatási Tájékoztatója, 1977.

1976
Művelődés, gondolkodás, szokások / Szabó Ildikó. In: Szociológia. 5. évf. 3-4. sz. (1976), p. 610-612. Ismertetett mű: Művelődés, gondolkodás, szokások. Az angol munkásosztály - belülről / Hoggart, Richard. Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1975.

A magyar ifjúság olvasói panelvizsgálata : résztanulmányok: Kárpáti Zoltán, Andor Mihály / Szabó Ildikó. Budapest : Ifjúsági Lapkiadó, 1976. 61, [2] p.

1975
Budapesti fiatalok véleménye az Ifjúsági Magazinról / Szabó Ildikó. Budapest : Ifjúsági K., 1975. 39 p.

A KISZ-szel kapcsolatos értékek. Mélyinterjúk elemzése / Szabó Ildikó. (Résztanulmány Erős Ferenc – Sík Endre – Szabó Ildikó: Kisvárosi fiatalok értékorientációi című vizsgálatából). Budapest : ILV SKO Dokumentáció. Kézirat. 1975.

1974
Vélemények a Delta tudományos magazinról / Szabó Ildikó. [Budapest] : Ifjúsági Lapkiadó, 1974. 38 p.

1973
Budapesti fiatalok véleménye az Ifjúsági Magazinról / Szabó Ildikó. In: Közlemények : /ILKV/. 3. sz. (1973), p. 1-39.

Milyen a szerelem? : [a fiatalok szexuális erkölcséről, az Ifjúsági Magazin néhány cikke kapcsán] / Erős Ferenc, Szabó Ildikó. [Budapest] : Ifjúsági Lapk., 1973. 11, [1] p.

1972
A tudományos ismeretterjesztés és a fiatalok / Szabó Ildikó. Kérdőíves vizsgálat. A TIT Központ dokumentációja. Kézirat. 1972.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség