FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » In memoriam

Kulcsár Kálmán (1928-2010)

2011-05-17 14:17:57

Önéletrajz

Nekrológ az MTA oldalán

Műveinek válogatott bibliográfiája

1960

A jogszociológia problémái / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1960. - 269, [7] p.

1966

A szervezet mint társadalmi alakulat : [a Szervezéstudományi Bizottság 1966. dec. 19-i ankéjának vitaanyaga] / Kulcsár Kálmán ; [közread. a] MTA Szervezéstudományi Bizottság. - Budapest : MTA, 1966. - 42 p

Bevezetés a szociológiába / Kulcsár Kálmán. - [S.l.] : [S.n.], 1966. 316 p.

A szociológiai gondolkodás fejlődése / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966. - 607 p.

1969

Az ember és társadalmi környezete / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1969. - 371, [1] p.

A polgári szociológia kialakulása és fejlődése : a modern polgári szociológia fő jellemzői / Kulcsár Kálmán ; [közread. a.] MSZMP Politikai Főiskola Szociológiai Tanszék. - Budapest : MSZMP Politikai Főiskola, 1969. - 33, [1] p.

A jogszociológiai kutatások problémái / Kulcsár Kálmán. - Budapest : MSZMP Politikai Főiskola], 1969. - 127 p.

Olvasókönyv a politikai szociológia tanulmányozásához / [írta Kulcsár Kálmán et al.] ; [közread. a] MSZMP KB Politikai Főiskolája Szociológiai Tanszék. - Budapest : MSZMP Politikai Főisk. Szociológiai Tansz., 1969. - 66 p.

1970

Legal agents of social change : [the role of the lay judge as a channel of social change] : [report delivered at the World Congress of Sociology 7. Varna, 1970.] / Kulcsár Kálmán. - Budapest : MTA, 1970. - 33, [1] p.

1971

A népi ülnök a bíróságon : Jogszociológiai tanulmány / Kulcsár Kálmán.- Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. - 127 p.

A szociológiai gondolkodás fejlődése / Kulcsár Kálmán. - 2. kiad. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. - 607 p.

1973

A társadalom és a szociológia / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1973. - 218 p.

1974

The social conditions of the efficacy of law / Kulcsár Kálmán. - [Budapest] : [S.n.], 1974. - 20 p.

1975

A szociológia ágazatai / [összeáll. és szerk. Kulcsár Kálmán]. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1975. - 331, [4] p.

1976

A jogszociológia alapjai / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976. - 438, [2] p.

A szocialista életmód formálásának feltételei és politikai problémái / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1976. - 37, [3] p.

1977

A politikai szociológia alapjai / [Kulcsár Kálmán] ; [közread. a] Tanácsakadémia Marxizmus Leninzmus Tanszék. - Budapest : Tanácsakadémia, 1977. - 189 p.

Sociology of law and legal sciences : [proceedings of a Conference on the Sociology of Law : Balatonszéplak, Sept. 21-25. 1976. / ed. and introd. by Kálmán Kulcsár ; [publ. by] Inst. of Sociology Hungarian Acad. of Sciences. - Budapest : [S.n.], 1977. - 380 p.

1978

Hungarian society and Marxist sociology in the 1970s / ed. by Tibor Huszár, Kálmán Kulcsár, Sándor Szalai ; [transl. by Gedeon Dienes et al.]. - Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1978. - 280 p.

1979

Jog és szociológia : Válogatott tanulmányok / [vál. Sajó András] ; [bev. Kulcsár Kálmán]. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979.- 442 p.

Sociological research in Hungary / Kálmán Kulcsár ; [publ. by] Hungarian Information and Cultural Centre. - New Delhi : Hungarian Information and Cultural Centre, [1979]. - 43, [1] p.

Szociológia : egységes jegyzet / Kulcsár Kálmán. - 7. utánny.. -Budapest : Tankvk., 1979. - 204 p.

1980

A mai magyar társadalom / Kulcsár Kálmán. - [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1980. - 329, [3] p.

Rechtssoziologische Abhandlungen / Kulcsár K. ; [übers. v. István Beck, Zoltán Kanyó, András Vágvölgyi]. - Budapest : Akad. K., 1980. - 242 p.

1981

Szociológia : Egységes jegyzet az egyetemek és főiskolák számára / [Kulcsár Kálmán]. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1981. - 336 p.

A mai magyar társadalom / [Kulcsár Kálmán]. - [Budapest] : Kossuth Kvk., 1981. - 211, [2] p

Politikai és jogszociológia : egységes jegyzet / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1981. - 197 p.

1982

A jog szerepe a viták kezelésében / Kulcsár Kálmán. - Budapest : MTA Szociol. Kut. Int., 1982. - 153 p.

People’s assessors in the courts : a study on the sociology of law / Kálmán Kulcsár ; transl. by Patricia Austin. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. - 139, [1] p.

A mai magyar társadalom / Kulcsár Kálmán. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1982. - 329 p.

Gazdaság, társadalom, jog / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982. - 253 p.

A politikai szociológia alapjai : [jegyzet az Államigazgatási Főiskola hallgatói részére] / [Kulcsár Kálmán] ; [közread. az] Államigazgatási Főiskola Marxizmus-leninizmus Tanszék. - Budapest : ÁIF, 1982. - 287 p.

Politics in the Central-East-European-Region : [a socio-historical sketch] / Kálmán Kulcsár ; [publ. by] Inst. of Sociology Hung. Acad. of Sciences. - [Budapest] : Inst. of Sociology Hung. Acad. of Sciences, 1982. - 22 p.

1986

Szociológia : egységes jegyzet az egyetemek és főiskolák számára / [Kulcsár Kálmán]. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó,1986. - 417, [9] p.

A modernizáció és a magyar társadalom : Tanulmányok / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1986. - 428 p.

Role of the state in social transformation under the impact of the world crisis : the case of East Central Europe / ed. by Kálmán Kulcsár. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1986. - 298, [2] p.

1987

A főtitkárhelyettesek előadásai az MTA 1987. évi közgyűlésén : A társadalomtudományi kutatások a Magyar Tudományos Akadémián : beszámoló az 1981-1985. évekről / Kulcsár Kálmán… - Budapest : MTA, 1987.- 40 p.

Politikai és jogszociológia / Kulcsár Kálmán. - [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1987. - 573 p.

Modernization and law : theses and thoughts / Kálmán Kulcsár ; [transl. by Vera Gáthy] ; [Publ. by the Inst. of Sociology]. - Budapest : Inst. of Sociology Hung. Acad. of Sciences, 1987. - 198, [2] p.

Szociológia : egységes jegyzet az egyetemek és főiskolák számára / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1987. - 417, [9] p.

1988

Erdei Ferenc / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988. - 348 p.

1989

Jog és politikai gondolkodás modernizálódó társadalmunkban / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Társadalomtudományi Intézet, 1989. - 96 p.

A modernizáció és a jog / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. - 227 p.

1991

Politikai rendszerváltás Kelet-Közép-Európában : [az átmenet politikai és jogi problémái] : [a magyar rendszerváltás tanulságai] / Kulcsár Kálmán. Budapest : Államtudományi Kutatóközpont, 1991. - 51 p.

1992

Modernization and law / Kálmán Kulcsár ; [transl. by Vera Gáthy]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1992. - 282 p.

1994

Két világ között : rendszerváltás Magyarországon, 1988-1990 / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994. - 361 p.

Kontinuitás és átmenet : töprengések az utóbbi évek magyar politikai gyakorlatáról / Kulcsár Kálmán. - Szombathely : Savaria University Press, 1994. - 153 p.

1996

Dual images : multiculturalism on two sides of the Atlantic / [ed. by Kálmán Kulcsár, Denis Szabo]. - Budapest : Royal Society of Canada : Magyar Tudományos Akadémia. Politikai Tudományok Intézete, 1996. - 250 p.

1997

Systemwechsel in Ungarn 1988-1990 : Analysen und Erinnerungen des damaligen ungarischen Justizministers / Kálmán Kulcsár ; übers. von Anikó Vinzelberg ; hrsg. von Annerose Gündel. - Frankfurt/M : Vittorio Klostermann GmbH., 1997. - 379 p.

A nemzetközi viszonyok a második világháború után : változások és elméletek / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia. Politikai Tudományok Intézete, 1997. - 56 p.

A demokrácia intézményrendszere Magyarországon / [a ... konferencia tematikáját összeáll. Kulcsár Kálmán és Simai Mihály]. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1997. - 187 p.

A politikai rendszer és a magyar valóság / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia. Politikai Tudományok Intézete, 1997. - 25 p.

Jogszociológia / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Kulturtrade Kiadó, cop.1997. - 358 p.

1998

Az integráció: történelmi kihívások és válaszkísérletek / [a kötetet Kulcsár Kálmán szerkesztette] ; [szerzők: A. Gergely András et al.]. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia. Politikai Tudományok Intézete, 1998. - 218 p.

1999

A politikatudomány arcai : tanulmányok / szerk. A. Gergely András, Bayer József, Kulcsár Kálmán. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1999. - 670 p.

2002

Ezer év : a jog fejlődése Magyarországon / Kulcsár Kálmán. - [Budapest] Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 2002. - 228 p. ;

Jogszociológia / Kulcsár Kálmán. - 2. kiad.. - Budapest : Vince K., cop. 2002. - 358 p.

Állam- és jogtudomány, politológia / Kulcsár Kálmán. - Budapest : MTA, 2002. - 21 p.

2006

Az új politikai rendszer és a magyar valóság / Kulcsár Kálmán. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2006. - 195 p.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség