FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » In memoriam

Gábor Kálmán (1948-2009)

2011-05-17 14:19:54

Szakmai életrajz
Nekrológ

A globalizáció kihívásai és az ifjúság / Gábor Kálmán. - In: Közbeszéd és önismeret : média szakos doktori hallgatók V. konferenciája / szerk. Botházi Mária. - Kolozsvár : Medea Egyes. : Művelődés, 2009. - p. 92-107. Tárgyszavak: globalizáció, ifjúság, konferenciaanyag

Ifjúságkutatás és ifjúságpolitika / Gábor Kálmán. - In: Csatlakozás az európai ifjúsági térséghez, 3.0 : [CSEIT 3.0] / szerk. Biró Istvánc- Szeged : EIKKA, 2009. - p. 8-15. Tárgyszavak: ifjúság, empirikus vizsgálat, politika

Az ifjúsági korszakváltás és középosztályosodás : a média és internet szerepe a fiatalok értékorientációjának, politikai cselekvési mintáinak átalakulásában / Gábor Kálmán. - In: Média és kultúra : média szakos doktori hallgatók IV. konferenciája / szerk. Botházi Mária. - Kolozsvár : Medea Egyes. : Művelődés, 2008. - p. 7-28. Tárgyszavak: ifjúság, középosztály, tömegkommunikáció, internet, értékorientáció, politikai cselekvés

Ifjúsági korszakváltás - globalizáció - individualizáció / Gábor Kálmán. - In: Közösség és instabilitás / szerk. Karikó Sándor. Budapest : Gondolat, 2008. p. 195-207. Tárgyszavak: ifjúság, globalizáció, individualizmus, társadalmi változás.

A kozmopolita Európa : társadalom és politika a második modernitás korszakában / Ulrich Beck, Edgar Grande ; [... utószót írta Gábor Kálmán]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2007. - 413, [1] p. Tárgyszavak: Európa, modernitás, politika, ezredforduló

Sziget Fesztivál 2007 / Gábor Kálmán, Szemerszki Marianna. Szeged : EIKKA, 2008. 67 p. Tárgyszavak: ifjúság, Sziget fesztivál, ifjúság és zene, empirikus vizsgálat, 2007. Teljes szöveg

Ifjúságszociológia : szemelvények / szerk. Gábor Kálmán, Jancsák Csaba. Szeged : Belvedere Meridionale, 2006. - 495 p. Tárgyszavak: ifjúság, ifjúságszociológia

A kétciklusú képzés kezdetei / Gábor Kálmán [et al.]. Bp., Felsőokt. Kutatóint., 2006. 122 p. Tárgyszavak: egyetemi és főiskolai hallgatók; bolognai folyamat; felsőoktatás; munkaerőpiac; továbbtanulás; iskolázottság; oktatási reform; fogyasztói társadalom; 2005-2007; statisztikai elemzés; finanszírozás; szakképzés; értelmiség; foglalkozások; életmód; jövőkép; felmérés. Teljes szöveg

Kollégisták a felsőoktatásban / Gábor Kálmán. Bp., Felsőokt. Kutatóint., 2006. 70 p. Tárgyszavak: felsőoktatás; kollégisták; fiatalok; életmód; értékrend; életciklus; származás; számítógép; fogyasztás; szabadidő; statisztikai elemzés; iskolázottság; drog; alkoholfogyasztás; dohányzás; közélet; előítélet Teljes szöveg

Sziget Fesztivál 2005 / Gábor Kálmán, Szemerszki Marianna. Az új fiatal középosztály és az élettervezés. Bp., Felsőokt. Kutatóint., 2006. 54 p. Tárgyszavak: ifjúság; szórakozás; zene; ifjúság és szabadidő; ifjúság és zene; Diáksziget; Sziget Fesztivál; fiatalok; középosztály; pályaválasztás; pályakép; karrier; jövőkép; értékrend; empirikus vizsgálat; 2005. Teljes szöveg

Trendek a Sziget-kutatásban. Az új fiatal középosztály kialakulása / Gábor Kálmán [et al.] = Web 2006. 14-15. (9-34.) Tárgyszavak: ifjúság; Sziget Fesztivál; empirikus vizsgálat; középosztály; életstílus; szabadidő; jövőkép; ifjúság és zene; ifjúság és szabadidő; ifjúságkutatás; kvantitatív elemzés. Teljes szöveg

A választás tétje / Ulrich Beck ; [... utószót írta Gábor Kálmán]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2006. - 95 p. ; 24 cm (Ifjúsági korszakváltás)

Fesztiválok ifjúsága és a drog / Gábor Kálmán. [Szerk.]: Jancsák Csaba, Tarnay István. Szeged, Belvedere Meridionale, 2005. 87,[1] p. Tárgyszavak: ifjúság; drog; 2000-2004; veszélyeztetettség. Teljes szöveg

A fiatalok veszélyeztetettsége : feszültségoldó technikák használata / Gábor Kálmán (p. 28-70.) In: Gábor Kálmán: Fesztiválok ifjúsága és a drog. Szeged, Belvedere Meridionale, 2005. Tárgyszavak: ifjúság és deviancia; fiatalok; veszélyeztetettség; továbbtanulás; területi egyenlőtlenség; származás; munka; szocializáció; fogyasztói társadalom; szabadság; értékrend; dohányzás; alkoholfogyasztás; drog; Győr; Békéscsaba; vallás; politika; 2000-2004; szórakozás. Teljes szöveg

Ifjúságpolitikák / [Szerk.]: Tamás Pál, Tibori Tímea. [Közrem.]: Gábor Kálmán [et al.] Bp., ÚMK - MTA Szociol. Kut. Int., 2005. 251 p. Tárgyszavak: ifjúságpolitika; kommunikáció; kultúra; ifjúság; tömegkommunikáció; család; ifjúság és szabadidő; szórakozás; jövőkép; középosztály; felsőoktatás; ifjúság és politika; demokrácia; Szeged; fogyasztói társadalom; értékrend; információs társadalom; Beck, Ulrich; Giddens, Anthony; kulturális tőke; származás; területi egyenlőtlenség; statisztikai elemzés; továbbtanulás; szakképzés; foglalkoztatottság; nemzetközi összehasonlító elemzés; Európai Unió; társadalmi rétegződés; cigányság helyzete; ifjúság és zene; Kapuvár; divat

Kivonat a Sziget Fesztivál 2005 kutatási jelentésből / Gábor Kálmán, Szemerszki Marianna = Új Ifj. Szle. 3. 2005. 4. (36-43.) Tárgyszavak: Diáksziget; 2005; középosztály; iskolai végzettség; egyetemi és főiskolai hallgatók; piac; fogyasztói magatartás; városi életmód; jövőkép; munkanélküliség; értékrend; lakáskörülmények; munka; család

Mi a globalizáció? : a globalizmus tévedései - válaszok a globalizációra / Ulrich Beck ; [... utószót írta Gábor Kálmán]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2005. - 190 p.

A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után / szerk. Gábor Kálmán, Veres Valér. Szeged : Belvedere Meridionale ; Kolozsvár : Max Weber Társadalomkutató Alapítvány, 2005. - 193 p.

Sziget kutatások 2000-2004 / Gábor Kálmán (p. 7-27.) In: Gábor Kálmán: Fesztiválok ifjúsága és a drog. Szeged, Belvedere Meridionale, 2005. Tárgyszavak: 2000-2004; drog; Diáksziget; ifjúság és zene; ifjúság és szabadidő; szórakozás; felsőoktatás; család; iskola; statisztikai elemzés; középosztály; fogyasztói társadalom; individualizmus; közösség; szubkultúra; kockázat. Teljes szöveg

Mozaik 2001 - A perifériáról a centrumba / Gábor Kálmán = Erdélyi Társadalom 2. 2004. 2. (9-23.) Tárgyszavak: magyarok /romániai/; Erdély; ifjúság; individualizmus; empirikus vizsgálat; kvantitatív elemzés; 2001

Sziget kutatások 2000-2004 : tézisek / Gábor Kálmán = Erdélyi Társadalom 2. 2004. 2. (229-246.) Tárgyszavak: Sziget Fesztivál; ifjúság; ifjúság és szabadidő; szórakozás; kvantitatív elemzés; 2000-2004

Ifjúsági korszakváltás : tézisek / Gábor Kálmán = Új Ifj. Szle. 2. 2004. 4. (5-24.) Tárgyszavak: ifjúság; munkanélküliség; szabadidő; piacgazdaság; fogyasztói társadalom; társadalmi szerep; globalizáció; cigányság helyzete; Internet; iskolai végzettség; szakképzettség; egyetemi és főiskolai hallgatók

Globalizáció és ifjúsági korszakváltás / Gábor Kálmán (p. 28-72.) In: Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Konferencia 2002. [Szerk.]: Gábor Kálmán, Jancsák Csaba. Szeged, Belvedere Meridionale, 2004. Tárgyszavak: globalizáció; ifjúság; oktatási rendszer; oktatási reform; egyetemi és főiskolai hallgatók; középiskolások; szakmunkástanulók; társadalmi egyenlőtlenség; munkavállalók; lakóhely; származás; iskolai végzettség; munkanélküliség; nyelvtudás; társadalmi státusz; életút

Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben : konferencia 2002 / [Szerk.]: Gábor Kálmán, Jancsák Csaba. Szeged, Belvedere Meridionale, 2004. 373 p. Tárgyszavak: ifjúság; konferenciaanyag; 2002; ezredforduló; globalizáció; társadalmi mobilitás; férfiak; nők; nemzeti tudat; kultúraközvetítés; ifjúsági szubkultúra; oktatás. Teljes szöveg

Információs társadalom és az ifjúság / Gábor Kálmán [et al.] Belvedere Meridionale. Szeged, 2003. 54 p. Tárgyszavak: ifjúság; statisztikai elemzés; Internet; információs társadalom; számítógép ; OECD-országok; társadalmi egyenlőtlenség; társadalmi-gazdasági státusz

A Győr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok. / Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, 2002. 32 p. Bibliogr. p. 32 Tárgyszavak: ifjúság; ifjúságkutatás; oktatás; továbbtanulás; iskolai végzettség; munkavállalók; pályakezdők; foglalkoztatottság; munkaerőpiac; értékrend; életmód; alkoholfogyasztás; dohányzás; kábítószer-fogyasztás; szabadidő; politikai magatartás; ifjúság és politika ; társadalmi mobilitás; empirikus vizsgálat; kérdőív; Győr; 2002

A fiatalok értékrendje és pártszimpátiái. Beszélgetés Gábor Kálmán ifjúságkutatóval / Pogonyi Lajos = Kritika 31. 2002. 4. (22-24.) Tárgyszavak: ifjúság és politika; politikai magatartás; politikai párt; érdekképviselet; 2000-2001 ; előítélet; egyetemi és főiskolai hallgatók; család; foglalkoztatottság; globalizáció; ideológia; 2002; választás /szavazás/

A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak : túl renden és osztályon? / Gábor Kálmán (23-41.) In: Ijfúság 2000. [Szerk.]: Laki László [et al.] Bp., NII. 2. köt. Tanulmányok I., 2002. Tárgyszavak: ifjúság; közoktatás; felsőoktatás; képzettség; iskolai végzettség; piacgazdaság; globalizáció; társadalmi mobilitás; társadalmi rétegződés; munkanélküliség; foglalkoztatottság; empirikus vizsgálat; kérdőív; ezredforduló; 2000

The Island of the middle class. - Die Insel der Mittelklasse. / Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, 2001. 149,[19] p., Tárgyszavak: ifjúság és szabadidő; ifjúság és zene; ifjúsági szubkultúra; szórakozás; Budapest; középosztály; fogyasztói magatartás; fogyasztói társadalom; nemek szerinti differenciálódás; iskolai végzettség; életkor; térbeni eloszlás; értékorientáció; közvéleménykutatás; attitűd; longitudinális vizsgálat; kérdőív; 1990-es évek második fele

"Szigetlakók" és mások - az ifjúságkutató szemével / Földes Petra = Új Ped. Szle. 50. 2000. 9. (55-62.) Beszélgetés Gábor Kálmán szociológussal a Sziget-vizsgálat eredményeiről. Tárgyszavak: ifjúság; ifjúság és szabadidő; Budapest; szórakozás; értékrend; ifjúsági szubkultúra; szociokulturális helyzet; ifjúságkutatás; ifjúságszociológia; Diáksziget

Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? / [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, 2000. 291 p., Bibliogr. tanulm. Tárgyszavak: társadalmi változás; 1990-es évek; konferenciaanyag; ifjúság; ifjúság életmódja; fogyasztói magatartás; iskolázottság; szakképzettség; AIDS; öngyilkosság; drogfüggőség; munkanélküliség; pályakezdés; ifjúság és szabadidő; vallásos magatartás ; politikai részvétel; civil társadalom; ifjúsági szervezetek; magyarságtudat; skinheadek; előítélet; értékorientáció; jövőkép

A középosztály szigete / Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, 2000. 136 p. Tárgyszavak: ifjúság és szabadidő; ifjúság és zene; ifjúsági szubkultúra; szórakozás; Budapest; középosztály; fogyasztói magatartás; nemek szerinti differenciálódás; iskolai végzettség; életkor; térbeni eloszlás; értékorientáció; közvéleménykutatás; longitudinális vizsgálat; kérdőív; 1990-es évek második fele; szociofotó Teljes szöveg

Korlátozott részvétel, felemás integráció a demokratikus intézményrendszerben / Gábor Kálmán [et al.] (p. 214-221.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, 2000. Tárgyszavak: közoktatás; társadalmi változás; társadalmi részvétel; 1990-es évek; oktatáspolitika; helyi társadalom; önszerveződés; pedagógusok; diákok; Salgótarján; Sopron; empirikus vizsgálat

Társadalmi átalakulás és ifjúsági kultúra / Gábor Kálmán (p. 247-249.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, 2000. Tárgyszavak: ifjúságkutatás; ifjúsági szubkultúra; társadalmi változás; 1990-es évek

Középosztályosodás és a felsőoktatás tömegesedése / Gábor Kálmán, Dudik Éva = Educatio 9. 2000. 1. (95-114.) Tárgyszavak: felsőoktatás; továbbtanulás; egyetemi és főiskolai hallgatók; származás; szelekció; jogászok; közgazdászok; empirikus vizsgálat Teljes szöveg

Felsőoktatási integráció / Gábor Kálmán [et al.] = Educatio 9. 2000. 1. (115-136.) Beszélgetés Kozma Tamással, Mesterházi Zsuzsával és Mesterházi Rezsővel. Tárgyszavak: felsőoktatás; oktatási intézmények; oktatáspolitika; oktatásirányítás; 1990-es évek Teljes szöveg

Az ifjúságszociológia irányai : ifjúságszociológiai kérdőjelek / Gábor Kálmán (p. 153-173.) In: Süsü a társadalomban. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp., Új Mandátum Kvk. - ELTE TŰFK, 2000. Tárgyszavak: ifjúságszociológia; ifjúsági szubkultúra; ifjúságkutatás; középosztály; kulturális tőke

Az oktatás a globalizált világ része. Beszélgetés Gábor Kálmán ifjúságkutatóval / Pogonyi Lajos = Kritika 29. 2000. 9. (15-17.) Tárgyszavak: oktatás; globalizáció; továbbtanulás; emberi erőforrás; felsőoktatás; verseny; esélyegyenlőtlenség

Agresszió / [Szerk.]: Gábor Kálmán, Liskó Ilona = Educatio 8. 1999. 4. 677-886. Tárgyszavak: erőszak; agresszió; szexuális zaklatás; gyermekek; gyermekvédelem; család; iskola; tömegkommunikáció; televízió; nemek szerinti differenciálódás. Teljes szöveg

Indulótőke nélkül. Beszélgetés Gábor Kálmán szociológussal = Amaro Drom 9. 1999. 4. (20.) A cigányság helyzetéről, kiútkereséséről. Tárgyszavak: 1990-es évek vége; iskolai végzettség; egyenlőtlenség; munkaerőpiac; munkanélküliség; foglalkoztatáspolitika; hátrányos helyzet; életkörülmények; cigányság életmódja; cigányság helyzete; cigány gyermekek problémái; középiskolások; szelekció. Teljes szöveg

Ifjúsági korszakváltás és erőszak / Gábor Kálmán = Educatio 8. 1999. 4. (740-751.) Tárgyszavak: erőszak; agresszió; ifjúság; középiskolások; kortárscsoport; életmód; szabadidő; értékorientáció; politikai részvétel; fogyasztás; szexualitás; empirikus vizsgálat; kérdőív; Békéscsaba; 1990-es évek. Teljes szöveg

Társadalmi egyenlőtlenségek - a fiatalok esélyei / Gábor Kálmán = Korunk. 3. foly. 9. 1998. 6. (12-19.) Tárgyszavak: ifjúság; társadalmi egyenlőtlenség; társadalmi mobilitás; iskola; szelekció; verseny; továbbtanulás; 1990-es évek. Teljes szöveg

A Diáksziget az új középosztályé? / Gábor Kálmán, Vízer Balázs = Korunk. 3. foly. 9. 1998. 6. (70-83.) Tárgyszavak: ifjúság; ifjúság és szabadidő; szórakozás; fogyasztói magatartás; kábítószer-fogyasztás; Budapest; Diáksziget; empirikus vizsgálat. Teljes szöveg

Javítja-e a piacosodás az esélyegyenlőséget? Beszélgetés Gábor Kálmán oktatáskutatóval / Novák Gábor = Köznev. 54. 1998. 4. (3.) Tárgyszavak: közoktatás; esélyegyenlőség; piac; verseny; 1990-es évek

Az ifjúsági kultúra és ifjúsági csoportok szerveződése a nyolcvanas évektől / Gábor Kálmán (p. 70-73.) In: Lidérces mennyország. A kultúra szerepe a változó világban. [Szerk.]: Striker Sándor. Bp., MMI, 1997. Tárgyszavak: ifjúsági szubkultúra; kultúra; történeti áttekintés; szabadidő; autonómia; iskolázottság; társadalmi részvétel; fogyasztói társadalom; munkanélküliség; Közép-Kelet-Európa

A kultúra szerepe a változó világban / [Szerk.]: Striker Sándor. [közrem.]: Gábor Kálmán [et al.]. Bp., MMI, 1996. 130 p. A közreműködők rövid tanulmányai. Tárgyszavak: kultúra; társadalmi szerep; társadalmi változás; politikai kultúra; piacgazdaság; etika; család; kultúraközvetítés; szubkultúra; zene; művészet; mozi; televízió; film; kultúrapolitika; kultúraszociológia; konferenciaanyag; 1990-es évek

Ifjúságkutatás / [Szerk.]: Gábor Kálmán. Bp., Educatio, 1996. 100 p., Tárgyszavak: ifjúságkutatás; ifjúsági szubkultúra; iskolázottság; társadalomkép; szakmunkások; autoritarizmus; fogyasztói magatartás; vállalkozók; empirikus vizsgálat; 1990-es évek

Ifjúságkutatási tézisek / Gábor Kálmán (p. 5-11.) In: Ifjúságkutatás. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Bp., Educatio, 1996. Tárgyszavak: ifjúság; ifjúsági szubkultúra; gazdasági változás; ifjúság és munka; életmód; fogyasztás; 1990-es évek

Társadalmi átalakulás és ifjúsági korszakváltás / Gábor Kálmán (p. 13-34.) In: Ifjúságkutatás. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Bp., Educatio, 1996. Tárgyszavak: társadalmi változás; ifjúság; ifjúság és művelődés; ifjúság és szabadidő; szocializáció; értékorientáció; életmód; Nyugat-Európa; Kelet-Európa; 1990-es évek

A fiatalság a társadalomban / Gábor Kálmán = Élet és Tud. 51. 1996. 40. (1251-1252.) Tárgyszavak: ifjúság; 1990-es évek; nemzedék; verseny; kulturális tőke

Kelet-európai útravaló / Gábor Kálmán = Élet és Tud. 51. 1996. 42. (1324-1325.) Tárgyszavak: ifjúság; 1990-es évek; nemzedék; társadalmi mobilitás; társadalmi változás; Kelet-Európa; Nyugat-Európa

Minták és értékek / Gábor Kálmán = Élet és Tud. 51. 1996. 44. (1384-1385.) Tárgyszavak: ifjúság; ifjúság életmódja; fogyasztói magatartás; értékorientáció; 1990-es évek

Társadalmi átalakulás - ifjúsági korszakváltás – ifjúsági kultúra / Gábor Kálmán (p. 70-115.) In: Közművelődési tanulmányok 1996. [Szerk.]: Szabó Károly. Pécs, JPTE, 1996. Tárgyszavak: társadalmi változás; ifjúság; ifjúság és művelődés; ifjúság és szabadidő; népességfogyás; tudás; továbbtanulás; szocializáció; Nyugat-Európa; 1960-1980-as évek

Rendszerváltás - ifjúsági korszakváltás / Gábor Kálmán = Korunk. 3. foly. 7. 1996. 5. (5-26.) Tárgyszavak: ifjúság; társadalmi változás; rendszerváltás; értékorientáció; nemzedék; oktatás; kultúra; 1990-es évek

Ifjúság / [Szerk.]: Gábor Kálmán = Educatio 4. 1995. 2. 191-366. Az idegennyelvű címek és kivonatok a következő számban jelennek meg. Tárgyszavak: Kelet-Közép-Európa; 1990-es évek; ifjúságszociológia; ifjúságkutatás; ifjúsági szubkultúra; ifjúsági mozgalom; munkaerőpiac; rendszerváltás; család; pályakezdők; ifjúság és művelődés; iskolai végzettség; pályaorientáció; ifjúság és politika; munkanélküliség

Az ifjúságkutatás irányai a kilencvenes években / Gábor Kálmán = Educatio 4. 1995. 2. (191-207.) Tárgyszavak: Kelet-Közép-Európa; ifjúságkutatás; 1990-es évek; demokrácia; politikai változás; kulturális tőke; felsőoktatás; agresszió; bőrfejűek; konfliktus; politikai cselekvés; munkanélküliség; értékorientáció; ifjúsági szubkultúra; ifjúsági mozgalom

The impact of consumer culture on Eastern and Central European youth / Gábor Kálmán, Balog Iván = Educatio 4. 1995. 2. (311-320.) Tárgyszavak: Kelet-Közép-Európa; fogyasztói magatartás; egyetemi és főiskolai hallgatók; vallásos magatartás; életstílus; ifjúság és politika; individualizmus; ifjúságkutatás; értékorientáció; család; empirikus vizsgálat.

Az egyetemisták életstílusa és politikai cselekvési mintái / Gábor Kálmán = Educatio 4. 1995. 4. (732-742.) Tárgyszavak: egyetemi és főiskolai hallgatók; életstílus; család; értékrend; ifjúsági szervezetek; fogyasztói magatartás; jövőkép; énkép; statisztikai elemzés; politikai részvétel.

Veszélyesek-e a skinheadek? / Kovács Viktória = Népszava 1994. okt. 21 . (3.) Interjú a neonácizmus veszélyeiről Gábor Kálmán szociológussal. Tárgyszavak: fiatalok; ideológia; skinheadek; fasizmus; fiatalkori bűnözés

Skinheadek és ifjúsági kultúra / Gábor Kálmán (p. 67-70.) In: Sárközi Judit: Kopaszok. Bp., Educatio, 1994. Utószó a könyvhöz. Tárgyszavak: bőrfejűek; ifjúsági szubkultúra; kultúra; felnőttek; egyetemi és főiskolai hallgatók; középiskolások; szakmunkástanulók; nemek szerinti differenciálódás.

Az ifjúság korszakváltása és az ifjúsági elit átalakulása / Gábor Kálmán (p. 6-15.) In: Az ifjúság és az elit. Bp., OKI, 1994. Tárgyszavak: ifjúság; elit; kulturális tőke; felnőttek; ifjúság és művelődés; rendszerváltás; fogyasztói magatartás; nonkonformizmus; konformitás

Az ifjúság és az elit. / [Előszó]: Gábor Kálmán. Bp., OKI, 1994. 40 p. Tárgyszavak: ifjúság; elit; társadalmi változás; Budapest; értelmiség; nonkonformizmus; egyetem; Szeged; társadalmi szerep; magyarok /romániai/

Civilizációs korszakváltás és ifjúság. A kelet- és nyugat-európai ifjúság kulturális mintái / [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged - Bp., MEH IKT, 1993. VIII,224 p. Tárgyszavak: ifjúság; nemzedék; Nyugat-Európa; Kelet-Európa; nemzetközi összehasonlító elemzés; mindennapi kultúra; mindennapi élet; Zinnecker, Jürgen; ipari társadalom; posztindusztriális társadalom

Civilizációs korszakváltás és az ifjúság / Gábor Kálmán. Bp., OKI, 1993. 26 p. Tárgyszavak: ifjúság; nemzedék; Nyugat-Európa; Kelet-Európa; életkor; társadalmi intézmények; mindennapi kultúra; mindennapi élet; Zinnecker, Jürgen; ipari társadalom; posztindusztriális társadalom

Civilizációs korszakváltás és ifjúság. A kelet- és nyugat-európai ifjúság kulturális mintái / [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged - Bp., MEH IKT, 1992. VIII, 224 p. Tárgyszavak: ifjúság; nemzedék; Nyugat-Európa; Kelet-Európa; nemzetközi összehasonlító elemzés; társadalmi intézmények; mindennapi kultúra; mindennapi élet; Zinnecker, Jürgen; ipari társadalom; posztindusztriális társadalom

Nacionalizmus, generációs konfliktus, politikai cselekvés a szegedi és szabadkai fiatalok körében / Gábor Kálmán = Educatio 2. 1993. 2. (357-365.) Tárgyszavak: nacionalizmus; konfliktus; politikai cselekvés; autoritarizmus; etatizmus; fiatalok; Szeged; Szabadka /Jugoszlávia/

Ifjúsági korszakváltás, ifjúsági és politikai kultúra a kelet- és a nyugat-európai fiatalok körében / Gábor Kálmán = INFO-Társtud. 7. 1993. 26. (5-19.) Tárgyszavak: ifjúságpolitika; ifjúság és művelődés; Kelet-Európa; ifjúság; Nyugat-Európa; munkanélküliség; előítélet; tolerancia; család; nemzetközi összehasonlító elemzés; ifjúsági szubkultúra

Ifjúsági értékorientációs folyamatok : az ifjúsági kultúra és politikai kultúra a nyolcvanas években : ifjúságcentrizmus, társadalmi orientációs minták, ifjúsági csoportok / Gábor Kálmán (p. 127-193.) In: Érték - iskola - család. [Szerk.]: Boros László. Bp., Akadémiai K., 1993. Tárgyszavak: szakmunkástanulók; középiskolások; egyetemi és főiskolai hallgatók; ifjúsági szubkultúra; politikai kultúra; értékorientáció; csoporttudat; közvéleménykutatás; 1980-as évek

Szociológiai írások / Kemény István. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Replika Kör, 1992. 301 p. Gábor Kálmán interjúival. Tárgyszavak: műszaki értelmiség; jövedelem; parasztság életmódja; társadalmi struktúra; társadalmi mobilitás; szegénység; vállalati elit; munkások; posztindusztriális társadalom; cigányság; technika; foglalkozási struktúra; második gazdaság; magánszektor; Weber, Max

Az ifjúsági kultúra korszakváltása. : a magyar és a nyugatnémet fiatalok a nyolcvanas években / Gábor Kálmán, Molnár Péter (p. 159-171.) In: Civilizációs korszakváltás és ifjúság [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged - Bp., MEH IKT, 1992. Tárgyszavak: ifjúság; NSZK; 1980-as évek; tömegkommunikáció; munkások; középosztály; munka; szexuális magatartás; szakképzettség; életút; kulturális tőke; posztindusztriális társadalom; nemzetközi összehasonlító elemzés

Az ifjúsági kultúra és a fiatalok társadalmi orientációs mintái / Gábor Kálmán (p. 173-203.) In: Civilizációs korszakváltás és ifjúság. A kelet- és nyugat-európai ifjúság kulturális mintái. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged - Bp., MEH IKT, 1992. Tárgyszavak: ifjúság; kultúra; ifjúság és művelődés; ízlés; életstílus; Nyugat-Európa; Kelet-Európa; nemzetközi összehasonlító elemzés; NSZK; Szeged; Temesvár /Románia/; egyetemi és főiskolai hallgatók; középiskolások; szakmunkástanulók; kulturális tőke; Bourdieu, Pierre; nemek szerinti differenciálódás; elitkultúra; tömegkultúra

Change of an era in youth culture / Gábor Kálmán (75-107.) In: Gazsó Ferenc, Stumpf István: Youth and change of regime. Bp., Inst. for Pol. Science. HAS, 1992. Tárgyszavak: ifjúság és művelődés; kulturális tőke; csoporttudat; posztindusztriális társadalom; ízlés; Temesvár /Románia/; szakmunkástanulók; egyetemi és főiskolai hallgatók; nemzetközi összehasonlító elemzés; Bourdieu, Pierre; Zinnecker, Jürgen; társadalmi részvétel; politikai magatartás; értékorientáció.

Ifjúsági kultúra, intolerencia, ifjúságcentrizmus / Gábor Kálmán ([45-55.].) In: Vannak-e emberi jogaik? A színesbőrű diákok helyzete a fővárosban és a skinhead jelenség. [Szerk.]: Bozóki András, Nagy Gábor. Bp., FÖFH, 1992. Nyugatnémet, hazai és temesvári magyar fiatalok csoporttudatának, értékorientációinak összehasonlítása. Tárgyszavak: ifjúság; ifjúság és politika; szubkultúra; szocializáció; NSZK; 1980-1990-es évek; Temesvár /Románia/; magyarok /romániai/; nemzedék; konfliktus; előítélet; kortárscsoport; alternatív mozgalom; nemzetközi összehasonlító elemzés; értékorientáció

A magyar szociológia intézményesüléséről. Interjú Huszár Tiborral / Gábor Kálmán = Replika 3. 1992. 1-2. /május/. (31-47.) Tárgyszavak: szociológus; értelmiség; hatalom; társadalomtudomány; társadalmi struktúra; társadalomtörténet; szociológia oktatása; történettudomány; Hajnal István; Erdei Ferenc; Bibó István; polgárosodás; rendi társadalom; 1960-as évek; 1970-es évek; Huszár Tibor

Az ifjúsági kultúra korszakváltása / Gábor Kálmán (67-95.) In: Rendszerváltozás és ifjúság. [Szerk.]: Gazsó Ferenc, Stumpf István. Bp., MTA PTI., 1992. Tárgyszavak: ifjúság és művelődés; kulturális tőke; csoporttudat; posztindusztriális társadalom; ízlés; Temesvár /Románia/; szakmunkástanulók; egyetemi és főiskolai hallgatók; nemzetközi összehasonlító elemzés; Bourdieu, Pierre; Zinnecker, Jürgen; társadalmi részvétel; politikai magatartás; értékorientáció.

A "közös nevezőben": az Ikszek? / Gábor Kálmán, Balog Iván, Matuz Norbert = Replika 3. 1992. 1-2. /május/. (21-25.) Tárgyszavak: hozzászólás; Csepeli György; Wessely Anna; szociológia; Közép-Európa; Európa; középosztály; elit; szociológus; értelmiség

Kerekasztalbeszélgetés / Gábor Kálmán, Örkény Antal = Replika 3. 1992. 1-2. /május/. (88-90.) Tárgyszavak: társadalomkép; szociológus; értékrend; liberalizmus; manipuláció; újságírók; politikus; közélet.

A középiskolát végzettek középosztályosodása / Gábor Kálmán (p. 99-117.) In: Civilizációs korszakváltás és ifjúság [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged - Bp., MEH IKT, 1992. Tárgyszavak: középosztály; iskolai végzettség; fiatalok; társadalmi státusz; iskola; középfokú oktatás; rekrutáció; család; életút

Értékek, orientációk, ideológiák az egyetemi hallgatók körében / Gábor Kálmán, Balog Iván (p. 119-134.) In: Civilizációs korszakváltás és ifjúság [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged - Bp., MEH IKT, 1992. Tárgyszavak: egyetemi és főiskolai hallgatók; világnézet; értelmiség; értékrend; ifjúság; ideológia; csoporttudat.

Jugendkultur und gesellschaftliche Orientierung in Ungarn. Ein Vergleich zwischen Oberschülern, Berufsschülern und Studenten / Gábor Kálmán (p. 161-167.) In: Osteuropäische Jugend im Wandel. [Szerk.]: Melzer, Wolfgang [et al.], 1991. Tárgyszavak: egyetemi és főiskolai hallgatók; középiskolások; szakmunkástanulók; család; Szeged; ifjúságkutatás; ifjúsági szubkultúra; ízlés.

Interjúk a szociológia professzionizálódásáról / Gábor Kálmán [et al.] = Replika 2. 1991. 2-3. /június/. (85-130.) Tárgyszavak: szociológiai iskolák; szociológiai intézmények; értelmiség; szociológus; terminológia; szociológia oktatása; tudományos kutatás; presztízs; szakértelem.

Értékek, orientációk, ideológiák az egyetemi hallgatók körében / Gábor Kálmán, Balog Iván (p. 123-141.) In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Némedi Dénes. Bp., Dabasi Ny., 1991. Tárgyszavak: értékrend; egyetemi és főiskolai hallgatók; ifjúság és politika; Bourdieu, Pierre; 1980-as évek ; Inglehart, Ronald; kulturális tőke; középiskolások; összehasonlító elemzés; politikai cselekvés.

Szelényi Iván életművéről / [Közrem.]: Gábor Kálmán = Replika 1. 1990. 2. /szeptember/. 24-83. Bevezető: Gábor Kálmán. Szelényi Iván; vita; vállalkozók; kandidátusi és doktori értekezések

Struktúra, moratórium, orientáció avagy két ifjúsági modell : a magyar és a nyugatnémet fiatalok a nyolcvanas években / Gábor Kálmán, Molnár Péter (p. 147-178.) In: Társadalompolitikai Műhely Füzetek, II. [Szerk.]: Palotai Zsuzsa. Bp., 1990. Tárgyszavak: NSZK; Magyarország; empirikus vizsgálat; ifjúság és művelődés; család; ifjúság és munka; ifjúság és szabadidő.

Értékek, orientációk, ideológiák az egyetemi hallgatók körében / Gábor Kálmán, Balog Iván = Társtud. Közlem. 19. 1989. 1. (72-87.) Tárgyszavak: egyetemi és főiskolai hallgatók; értékrend; ideológia.

A középiskolát végzett fiatalok "középrétegesedése" / Gábor Kálmán = Ifj. Szle 7. 1987. 1. (53-61.) Tárgyszavak: társadalmi rétegződés; ízlés; középrétegek; társadalmi mobilitás; státusz; pályaorientáció; iskolai végzettség

Az 1969 és 1981 között középiskolát végzett fiatalok életstratégiái / Gábor Kálmán = Társtud. Közlem. 16. 1986. 3. (366-378.) Tárgyszavak: középiskolások; 1969-1981; ifjúság és munka

A középiskolák rekrutációs körének alakulása 1969 és 1981 között Csongrád megyében / Gábor Kálmán = Szakképz. Szle 2. 1986. 2. (64-72.) Tárgyszavak: iskola; középfokú oktatás; Csongrád megye; területi vizsgálatok; rekrutáció

Három társadalmi csoport rétegződésének néhány kérdése / Gábor Kálmán = Tájékoztató. Filoz., pol.gazd., tud. szoc. 1983. 6. (155-174.) Tárgyszavak: kereskedelmi dolgozók; szolgáltatásban dolgozók; alkalmazottak; értelmiség; társadalmi rétegződés

A városi társadalom kutatásának néhány kérdése / Gábor Kálmán (p. 42-46.) In: A városi társadalom és tervezés. [Szerk.]: Szoboszlai György. Bp., 1982. Tárgyszavak: városi társadalom; helyi társadalom; város

"Futóhomok" szociográfiai tanácskozás Erdei Ferencről / [Közrem.]: Gábor Kálmán [et al] = Forrás 1977. 2. 35-85. Tárgyszavak: Erdei Ferenc; szociográfia; konferenciaanyag

Arcok, életutak, vélemények : Makó, 1974 / szerk. Vágvölgyi András, Gábor Kálmán. - Makó : MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1974. - [1], 155, [1] p. ;. - (A makói múzeum forráskiadványai)

A makói társadalom és a művelődés : kutatási beszámoló / Gábor Kálmán, Vágvölgyi András. Szeged, Makói soksz. üzem, 1974. 69,[4] p. / Várospolitikai füzetek, 3./ Tárgyszavak: Makó; vidéki társadalom; művelődés; vidéki művelődés

A kisvárosi fejlődés sajátos útja. Adalékok Makó demográfiai helyzetéhez / Vágvölgyi András, Gábor Kálmán. Szeged, Szegedi Ny., 1974. 27, [1] p. Tárgyszavak: népesedés; Makó; városi népesség; kisváros

Makó növekedésének példája / Gábor Kálmán. In: Várostörténeti Konferencia, 6. Hódmezővásárhely, 1973. okt. 19-20. [Szerk.]: Bíró József [et al]. Hódmezővásárhely, Városi Tanács, 1974.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség