FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » In memoriam

Skrabski Árpád (1939-2009)

2016-01-20 10:49:12

Nekrológ

Magyar nyelvű írásai

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A magyar társadalom válaszai a gazdasági, lelki és morális válságra. In: Új államépítés, új irány, új feladatok :a második kecskeméti konferencia. Szerk. Mészáros László és Szőcs Géza. Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2009. - p. 51-65. ill.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon (p. 117-136.)- In: Szerepváltozások : jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 2009. Szerk. Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné. - [Budapest] : Tárki : Szoc. és Munkaügyi Min., 2009.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A harmadik királylányok, harmadik királyfiak menthetik meg a magyar társadalmat (p. 285-290.) In: Új államalapítás : hatvan nemzeti elkötelezettségű értelmiségi gondolatai egy nemzeti leltárhoz és az új nemzetstratégiához. Szerk. Mészáros László és Szőcs Géza. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2009.

Skrabski Árpád: Nemzet, család, történelem : Skrabski Árpáddal beszélget Kozma László. -Budapest : Kairosz, 2009. - 139 p.

Skrabski Árpád:Társadalmi azonosságtudat és nevelés (p. 95-101.). - In: Megismerés és elfogadás : pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Szerk. Kállai Ernő és Kovács László. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A bizalom mint társadalmi tőke : a társadalmi tőke változásai Magyarországon. (p. 188-195.) - In: Az év esszéi, 2009 : antológia / [vál. és szerk. Ekler Andrea, Rosonczy Ildikó]. - Budapest : M. Napló, 2009.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Hogyan teremthető politikai közösség egy individualista társadalomban? = Századvég ú.f. f. 50. sz. 2008. 4. (143-151.)

Kopp M, Skrabski Á: Miért alapvető politikai fogalom a társadalom boldogság érzete? = Valóság 2008. 2. (30-38.)

Skrabski Á [et al.]: A rövidített stressz és megküzdés kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői = Mentálhig. és Pszichoszom., 9. 2008. 3. (243-261.)

Skrabski Á., Kopp M.:A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője = Vigilia 2008. 10. (722-730.) Teljes szöveg

Kopp M., Skrabski Árpád, Rózsa Sándor: A Hungarostudy 2002 és a Hungarostudy 2006 követéses vizsgálat kérdőívei (p. 34-43.) In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Szerk:Kopp Mária Budapest, Semmelweis Kiadó, 2008.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Kik boldogok a mai magyar társadalomban? (p. 73-79.) In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Szerk:Kopp Mária Budapest, Semmelweis Kiadó, 2008.

Skrabski Árpád: A társadalmi tőke változásai Magyarországon az átalakulás időszakában(p. 121-130.) In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Szerk: Kopp Mária Budapest, Semmelweis Kiadó, 2008.

Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád: Mi magyarázhatja a magyar férfiak idő előtti egészségromlását és halálozási arányait? (p. 212-220.) In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Szerk: Kopp Mária Budapest, Semmelweis Kiadó, 2008. Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A meghosszabbodott életévek forradalma (p. 221-225.) In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Szerk: Kopp Mária Budapest, Semmelweis Kiadó, 2008.

Kopp M., Skrabski Á: A magyar népesség életkilátásai = Magyar Tudomány 168. 2007. 9. (1149-1153.) Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Az egészségügy kufárai = Magyar Hírlap 2007. 12. 17. (6.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Hogy ne legyünk népcsorda = Magyar Hírlap 2007. 11. 08. (14.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Biztosítók által gúzsba kötve = Magyar Hírlap 2007. 08. 03. (17.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Női szerepek a magyar társadalomban = Vigilia 2007. 7. (513-518.) Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Életközösség, család, házasság a 21. században – utópia vagy az egyetlen kiút? 2007. február 10. Pécs, Házasság Világnapja. Előadás. Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád, Székely András: Az életminőség nemi, életkor szerinti és területi jellemzői a magyar népesség körében a Hungarostudy 2002 vizsgálat alapján (p. 85-105.) In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. [Szerk.]: Kopp Mária - Kovács Mónika Erika. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Gyermekvállalás és életminőség (p. 253-262.) In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. [Szerk.]: Kopp Mária - Kovács Mónika Erika. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A támogató család, mint a pozitív életminőség alapja (p. 220-232.) In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. [Szerk.]: Kopp Mária - Kovács Mónika Erika. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006.

Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád: Társadalmi-gazdasági helyzet, aktivitás és életminőség (p. 273-287.) In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. [Szerk.]: Kopp Mária - Kovács Mónika Erika. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006.

Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád: Vallásosság és életminőség az átalakuló társadalomban (p. 156-166.) In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. [Szerk.]: Kopp Mária - Kovács Mónika Erika. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006.

Kopp M., Székely A., Skrabski Á: Vallásosság és életminőség az átalakuló társadalomban = Confessio 1. 2006. (27-37.)

Skrabski Árpád [et al]: A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés tervezése, statisztikai módszerei, a minta leíró jellemzői és az alkalmazott kérdőívek (p. 70-82.) In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. [Szerk.]: Kopp Mária - Kovács Mónika Erika. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006.

Skrabski Árpád [et al.]: A koherencia, az élet értelme, mint az életminőség fontos dimenziója (p. 146-155.) In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. [Szerk.]: Kopp Mária - Kovács Mónika Erika. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Meg vagyok békélve a helyemmel az életben = Vigilia 2005. 12. (974-977.)

Skrabski Árpád [et al.]: Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése = Mentálhig. és pszichoszom. 6. 2005. 4. (275-294.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Az egészségüggyel, a nyugdíjellátással és az életminőséggel kapcsolatos szükségletek jellemzői a 20 megyében, illetve a 150 kistérségben = Polgári szemle 1. 2005. 1. (58-62.) Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A vallásosság és az anyagi helyzet megítélése az egyes megyékben és kistérségekben = Polgári Szemle 1. 2005. 1. (48-51.) Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A vallásosság és az anyagi helyzet megítélése az egyes budapesti kerületekben = Polgári Szemle 1. 2005. 1. (52-57.) Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot. Összefoglalás (p. 1060-1068.) In: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. [Szerk.]: Valuch Tibor. Bp. Argumentum K., 2004.

Skrabski Árpád [et al.]: A koherencia mint a lelki és testi egészség alapvető meghatározója a mai magyar társadalomban = Mentálhig. és pszichoszom. 5. 2004. 1. (7-25.)

Skrabski Árpád: Társadalmi tőke és egészségi állapot az átalakuló társadalomban. [Közread. a] Apor Vilmos Kat. Főisk. Bp., Corvinus K., 2004. 162 p.

Skrabski Á. [et al.]: A szociális tényezők hatása a 40-49 éves magyarországi romák egészségi állapotára = Orvostovábbképző Szemle 11. 2004. 1. (10-15.)

Koo Mária, Skrabski Árpád, Székely András: Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban = Mentálhig. és Pszichoszom. 5. 2004. 2. (103-125.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A gyermekvállalás pszichológiai és szociális háttértényezői a magyar népesség körében = Demográfia 46. 2003. 4. (383-395.) Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Magatartás és család (p. 92-108.) In: Bioetika. - Ökumené. Válogatott tanulmányok a Magyar Bioetikai Társaság és a KÖT (Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság) két évtizedes munkásságából. [Szerk.]: Makó János - Ullrich Zoltán. Bp., 2003.

Skrabski Árpád [et al.]: A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbatteria pszichometriai jellemzői = Psychiatria Hung. 18. 2003. 2. (83-94.) Teljes szöveg

Skrabski Árpád: A társadalmi tőke és a középkorú halálozás összefüggései = Demográfia 46. 2003. 1. (95-109.) Teljes szöveg

Kopp M., Skrabski Á:Vallásosság és lelki egészség = Távlatok, 59. 2003 1. (8-17.) Teljes szöveg

Kopp M., Skrabski Á: Lelki egészség (p. 37-40.) In: Egészségmegőrzés, Szerk: Csaba György, Természet Világa 2003. Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A magyarság társadalmi és erkölcsi tőkéje = Valóság 45. 2002. 9. (11-19.) Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Társadalmi kohézió, egészségi állapot, népesedés (109-122.) In: Népesedéspolitika Magyarországon. [Szerk.]: Sallai Éva. Bp. Természet- és Társadalombarát Közalapítv. Kölcsey Int., 2002.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A házasság és család válságának újraértelmezése a mai magyar társadalomban = Mentálhig. és Pszichoszom. 3. 2001. 1-2. (5-15.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot (p. 192-220.) In: Népesedés és népességpolitika. Tanulmányok. [Szerk.]: Cseh-Szombathy László - Tóth Pál Péter. Bp. Századvég K., 2001.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Társadalmi tőke Magyarországon = M. Szle. Új foly. 10. 2001. 9-10. (77-85.)

Skrabski Árpád: Együttműködő vállalkozói magatartás az egészségügyben = M. Szle. Új foly. 10. 2001. 11-12. (87-97.) Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád, Székely András: Lakóhely és egészségi állapot I-II = Mentálhig. és pszichoszom. 2. 2000. 1-2., 3-4. (5-22., 5-19.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A magyar lelkiállapot és a társadalmi tőke szerepe a népegészségügyi mutatók alakulásában (p. 254-267.) In: Törések és kötések a magyar társadalomban. [Szerk.]: Elekes Zsuzsanna - Spéder Zsolt. Bp. Andorka Rudolf Társtud. Társ. - Századvég K., 2000.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot = Demográfia 43. 2000. 2-3. (252-278.)

Solymosi Frigyes: Lehorgasztott fejjel? A magyar pesszimizmusról. Válaszok Solymosi Frigyes körkérdésére = M. Tud. 45. 2000. 1. (3-67.) Válaszol többek között: Skrabski Árpád

Kopp M.-Skrabski Á.: Magyar lelkiállapot az ezredfordulón = Távlatok, 4 2000.(499-513.) Teljes szöveg

Skrabski Árpád: A tanítóképzők az esélyegyenlőtlenségek csökkentéséért = Új Ember 2000. 06. 04. (3.) Teljes szöveg

Kopp Mária, Skrabski Árpád, Szedmák Sándor: A testi és lelki egészség összefüggései országos reprezentatív felmérések alapján = Demográfia 42. 1999. 1-2. (88-119.)

Skrabski Árpád, Kopp Mária: Társadalmi beállítottság, társadalmi tőke = Századvég. Új foly. 1999. 12. (128-146.)

Skrabski Árpád: Funkcionális privatizáció az egészségügyben = Magyar Nemzet 1999. 10. 26. (7.)

Skrabski Árpád: Mi garantálja a nyugdíjat? = Magyar Nemzet 1999. 09. 22. (7.)

Skrabski Árpád: Önkéntes felelősség vagy paternalizmus? = Magyar Nemzet 1999. 06. 24. (7.)

Skrabski Árpád: Magán- és közérdek az egészségügyben = Magyar Nemzet 1999. 03. 23. (7.)

Skrabki Árpád: Megbízhatunk-e egymásban? = Magyar Nemzet 1999. 02. 25. (7.)

Skrabski Árpád: Az önkéntes pénztárak és a reform = Magyar Nemzet 1999. 02. 03. (7.)

Skrabski Árpád: Öregkori létbiztonság- ne csak jómodúaknak = Magyar Nemzet 1999. 01. 07. (11.)

A békesség lehetőségeiről = Vigilia 63. 1998. 12. (887-934.) Körkérdés. Válaszoló többek között Skrabski Árpád

Kopp Mária - Skrabski Árpád - Szedmák Sándor: A bizalom, a társas támogatás, az összetartozás, együttműködés képességének egészségügyi jelentősége = "Végeken" 9. 1998. 4. (4-11.)

Skrabski Árpád: Bizonytalan biztonság = Napi Magyarország 1998. 07. 03. (5.)

Kopp Mária - Skrabski Árpád - Szedmák Sándor: A szociális kohézió jelentősége a magyarországi morbiditás és mortalitás alakulásában (p. 15-37.) In: Népegészség, orvos, társadalom. [Szerk.]: Glatz Ferenc. Bp. MTA, 1998. Teljes szöveg

Kopp Mária-Skrabski Árpád-Szedmák Sándor: Országos reprezentatív morbiditási felmérés eredményei és a morbiditási mutatók legfontosabb háttértényezői = Végeken 1998. 2-3. (4-27.)

Skrabski Árpád: Van-e a csapdából kiút? = Magyar Nemzet 1998. 09. 29. (10.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot - 1997 = Távlatok 7. 1997. 2. (157-167.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád, Szedmák Sándor: Országos reprezentatív morbiditási felmérés eredményei és a morbiditási mutatók legfontosabb háttértényezői = "Végeken" 8. 1997. 2-3. (4-27.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád, Szedmák Sándor: A szociális kohézió jelentősége a magyarországi morbiditás és mortalitás alakulásában. Bp., 1997. 24,[12] p.

Kopp, M., Szedmák, S. Lőke J., Skrabski, Á. A depressziós tünetegyüttes gyakorisága és egészségügyi jelentősége a magyar lakosság körében = Lege Artis Med. 3., 1997. 7. (136-144.) Teljes szöveg

Galgóczy Zsuzsa: Az élet ára - Megőrizni az értékeket = M. Szle. Új foly. 5. 1996. 4. (371-378.) Beszélgetés Skrabski Árpáddal.

Kopp Mária, Skrabski Árpád, Lőke János, Szedmák Sándor: Magyar lelkiállapot az átalakuló társadalomban. Hogyan függ össze a testi és lelki egészség, mi történt Magyarországon az elmúlt évtizedekben? = Századvég. Új foly. 3. 1996. 2. (87-102.)

Kopp, M., Gaál, P., Skrabski, Á.: Decentralizált egészségügyi finanszírozás szükségletkommunikációs rendszere 1-2. = Végeken, 7. évf. 1996. 1, 2. (4-25.),(4-14.)

Kopp, M., Skrabski, Á :Testi és lelki egészségünk romlásáról és a megelőzés legfőbb teendőiről, (p. 135-147.) In: Nemzetstratégia a harmadik évezred küszöbén. Bp. : Magyarok Világszövetsége, Kopp Mária, Skrabski Árpád, Lőke János, Szedmák Sándor: A magyar lelkiállapot az átalakuló társadalomban = Századvég 1. 1996. 2. (87.)

Skrabski Árpád: A nyugdíjasok biztonsága és a munkavállalói ellenőrzés = Világgazdaság 1996. 01. 17. (11.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Alkalmazott magatartástudomány. A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Bp., Corvinus K., 1995. 214 p.

Beöthy-Molnár András, Kopp Mária, Skrabski Árpád: A jövő betegségei (p. 361-372.) In: Magyarország a [huszonegyedik] XXI. sz. küszöbén. IV. Magyar Jövőkutatási Konferencia előadásai. Budapest, 1993. október 8-10. [Szerk.]: Gidai Erzsébet [et al.]. Bp., Társadalomkutató- és Előrejelző Intézet, 1994. 2. köt.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Az alkalmazkodás zavaraival összefüggő pszichés tünetek, megbetegedések Magyarországon. Neurózis, depresszió, önkárosító magatartásformák = "Végeken" 5. 1994. 2. (4-34.)

Skrabski Árpád: A kölcsönös segélyegyletek = Vigilia 59. 1994. 5. (338-345.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A fiatalok veszélyeztetettségének megelőzésével kapcsolatos javaslatok (p. 23-30.) In: Családpedagógiai segédanyagok. Szemelvénygyűjtemény. Bp. Budapesti Tanítóképző Főisk. Szabadműv. és Továbbkép. Közp., 1993.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A [húsz] 20 évesnél fiatalabb magyar lakosság lelki, magatartási zavarai és azok szociális és pszichológiai háttere (p. 20-35.) In: Családpedagógiai ismeretek. A családpedagógiát befolyásoló tudományközi kapcsolatok. Előadásanyagok. [Szerk.]: Csizmadia Ferencné. Bp., Budapesti Tanítóképző Főisk. Szabadműv. és Továbbkép. Közp. 2. köt., 1993.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot = Távlatok 3. 1993. 11. (259-272.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád, Czakó László: Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatok információi a megelőzéshez. /Országos reprezentatív felmérés alapján/ (p. 36-55.) In: Családpedagógiai ismeretek. A családpedagógiát befolyásoló tudományközi kapcsolatok. Előadásanyagok. [Szerk.]: Csizmadia Ferencné. Bp., Budapesti Tanítóképző Főisk. Szabadműv. és Továbbkép. Közp. 2. köt. 1993.

Dayken, Chris, Skrabski Árpád: Gondoskodás a holnapokról = Magyar Nemzet 1993. 03. 23. (6.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot. [Közread. a] Végeken Alapítvány. Bp., Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház ny., 1992. 301 p.

Skrabski Árpád: A vadkapitalizmus betör az egészségügybe? = Igen 1992. 7. (18.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A deviáns magatartásformákról = Teol. 25. 1991. 3. (169-174.)

Skrabski Árpád: A munkaképesség csökkenése pszichés és szociális háttértényezői a magyar lakosságban, reprezentatív felvétel alapján. Kandidátusi értekezés. Bp., 1991.

Skrabski Árpád, Kopp Mária: Egészségpénztáraké a jövő? = Magyar Nemzet 1991. 03. 06. (7.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A 20 évesnél fiatalabb magyar lakosság lelki, magatartási zavarai, és azok szociális és psychologiai háttere = "Végeken" 1. 1990. 4. (10-18.)

Kopp Mária - Skrabski Árpád - Czakó László: Látlelet a magyar ifjúság lelki, magatartási zavarairól = Igen 2. 1990. 15-16. (18-22.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád, Czakó László: Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Országos reprezentatív felmérés alapján = "Végeken" 1. 1990. 2. (4-19.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Neurotikus és depressziós tünetegyüttes összefüggései kognitív háttértényezőkkel országos reprezentatív minta vizsgálata alapján (p. 29-46.) In: Öngyilkosság, öngyilkossági kísérletek, mentális megbetegedések, regionális vizsgálatok. [Szerk.]: Kopp Mária. Bp. ny. n. soksz., 1989.

Skrabski Árpád, Kopp Mária: Needs, decrease of ability to work and disorders of social adaptation. [Szükségletek, a munkaképesség csökkenése és a társadalmi alkalmazkodás rendellenességei] = Res. Rev. 1. 1989. 1. (71-88.)

Papp György, Skrabski Árpád: Az egészségügy finanszírozása, avagy legjobb üzlet a megelőzés = Figyelő 1989. 07. 27. (7.)

Kopp, M., Skrabski, Á.: Hans Selye és Franz Alexander öröksége = Psychiatria Hungarica, 3. 1989. 3. (244-255.)

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A neurózis szempontjából különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok (p. 143-142.) In: Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról. [Szerk.]: Münnich Iván. Bp. Kossuth Kvk., 1988.

Kopp Mári, Skrabski Árpád, Kereszty Kornélné: A neurózis és az öngyilkosság kísérletek epidemiológiai vizsgálata országos reprezentatív felmérés alapján. (p. 3-333.) In: A társadalmi beilleszkedés zavarainak kutatása. Tájékoztató bulletin. Bp., IM Bv. háziny. 9. köt. . [Szerk.]: Kolozsi Béla - Münnich Iván, 1987.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A társadalmi beilleszkedési zavarok szempontjából veszélyeztetett helyzetű csoportok szociálpszichiátriai jellemzői = Alkohológia 16. 1985. 2. (20-25.)

Kopp, M., Prékopa A., Skrabski, Á.: A dysthimiás és hystériás neurózis, valamint a pszichopáthiás magatartás Eysenck- Gray féle elméletének játékelméleti modellje = Ideggy. Szmle.31. 1978. (154-165.)

Kopp, M.., Timár M., Háber J., Skrabski, Á.:A krónikus aspecifikus légúti betegségek epidemiológiai vizsgálata szénbányászok között = Orvosi Hetilap 114. 1973. 11.(616-623.)

Idegen nyelvű írásai

Kopp, M., Stauder, A., Purebl, G., Jansky, I., Skrabski, A: Work stress and mental health in a changing society = European Journal of Public Health 18., 2008. 3. (238-244.)

Mária S. Kopp, Árpád Skrabski [et al.]: Chronic Stress and Social Changes, Socioeconomic Determination of Chronic Stress = Annals of the New York Academy of Sciences 2007. 1113. (325-338.) Teljes szöveg

Kopp, M., Skrabski, A., [et al.]: Psychosocial determinants of premature cardiovascular mortality differences within Hungary = J. Epidemiol Commun H, 60., 2006. (782-788.) Teljes szöveg

Kopp M., Skrabski Á: The significance of health psychology approach in transforming societies = European Health Psychologist, 3, 2006., 7-9.(7-10.) Teljes szöveg

Skrabski, A., Kopp, M., Rozsa, S: Life meaning: an important correlate of health in the Hungarian population = Int J. Behav Med, 12., 2005. (78-85.) Teljes szöveg

Kopp, M., Skrabski, A., Kawachi, I., Adler, N E: Low socioeconomic status of the opposite sex is a risk factor for middle aged mortality = Journal of Epidemiology and Community Health, 59., 2005. (675-678.) Teljes szöveg

Kopp, M., Skrabski, A. [et al.]: Self-rated health, subjective social status, and middle-aged mortality in a changing society = Behavioral Medicine, 30, 2004. (65-70.) Teljes szöveg

Skrabski, A., Kopp, M., Kawachi, I: Social capital and collective efficacy in Hungary: cross-sectional associations with middle aged female and male mortality rates = Journal of Epidemiology and Community Health, 58., 4, 2004. (340-345.) Teljes szöveg

Skrabski, A., Kopp, M., Kawachi, I: Social capital in a changing society: cross sectional associations with middle aged female and male mortality. Journal of Epidemiology and Community Health, 57., 2003. (114-119.) Teljes szöveg

Skrabski A.: Social capital and middle-aged mortality = Demografia 96., 2003. 1. (95-109.)

Kopp,M., Skrabski A: Social and ethical capital of the Hungarians = Valóság 45., 2002. 9. (11-19.)

Kopp, M., Skrabski Á: Gender differences in psychosocial determinants of middle aged mortality in a changing society = Psychosom Med 64, 2002. (147.)

Kopp M., Skrabski Á: Socio-economic and psychosocial determinants of middle aged mortality in a changing society =Italian Heart Journal 3, 2002.Suppl 1, (52.)

Kopp M., Skrabski Á., Szűcs L.: Social environment and mental health in a changing society = Int J. Behav Med, 9, 2002., Suppl 1, (151.)

Skrabski Á., Kopp M., Szűcs L: Social capital, income inequality and depression in a changing society, Social environment and mental health in a changing society = J. Behav Med., 9, 2002., Suppl 1.( 253 )

Maria S. Kopp, Árpád Skrabski, András Székely: Risk Factors, Inequality, Self-reported Morbidity and Mortality (p. 101-113.) In: A Changing Society Heart Disease: Environment, Stress, and Gender In:G. Weidner, M. Kopp- M. Kristenson (Eds.) IOS Press, 2002.

Kopp, M., Skrabski, Á., Szedmák, S: The influence of societal structure on depressive symptomatology and morbidity in the Hungarian population, ( p. 207-221. ) In: The Practice of Social Influence in Multiple Cultures, eds: Wosinska,W. [et al.] Lawrence Erlbaum, 2001.

Kopp M., Skrabski Á., Székely A: Health behavior, inequalities and gender differences in relation to self-reported morbidity in a changing society = Psychosom Med, 63, 2001. 1. (93 )

Kopp, M., Skrabski, A.: Psychosocial risk factors, inequality and self-rated morbidity in a changing society = Social Science and Medicine, 51, 2000.,9. (1351.)

Kopp, M., Skrabski, A., Szedmak S., et. al: Health crisis in Russia and Eastern Europe = Social Science and Medicine 51., 2000., 9. (1283-1435.)

Kopp M., Skrabski Á., Szedmák S: Self-rated health and social transition (85-102. p.). In: Self-Rated Health in a European Perspective, (Eds Nilson P. Orth-Gomer K) FRN, Stockholm, 2000.

Skrabski Á., Kopp M.: Mortality rate in relation to social capital in Hungary = Psychosomatic Medicine, 62, 2000, 1. (119.)

Kopp, M., Skrabski, A., Loke, J., Szedmak, S: The Hungarian state of mind in a transforming society, p. (117-134.) In J.. Speder (ed.), Hungary in Flux: Society, Politics and Transformation. Hamburg: Kraemer, 1999.

Kopp, M., Szedmak, S., Skrabski, A: Socioeconomic differences and psychosocial aspects of stress in a changing society = Annals of the New York Academy of Sciences, 851., 1998. (538-543.) Teljes szöveg

Kopp, M., Skrabski Á., Szedmák S: Why do women suffer more and live longer? = Psychosomatic Medicine, 60, 1998., 1. (103.)

Kopp Mária S., Skrabski Árpád, Szedmák Sándor: Depressive Symptomatology and Vital Exhaustion Are Differentially Related to Behavioural Risk Factors for Coronary Artery Disease = Psychosomatic Medicine 60, 1998. (752-758.)

Kopp, M., Skrabski, Á.: Behavioural Sciences Applied to a Changing Society, Bibl. Septem Artium Liberalium, Budapest, 1996.

Kopp,. M., Skrabski A.: Behavioural sciences applied to a changing society. - [Zsámbék] : [Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola], [1996]. - 232 p.

Steptoe, A., Wardle, J., Smith, H., Kopp, M., Skrabski, A., Vinck, J., et al.: Tobacco smoking in young adults from 21 European countries: association with attitudes and risk awareness = Addiction, 90.,1995., 4. (571-582.) Teljes szöveg

Kopp, M., Skrabski, A.: La Medicine psychosomatique en Hongrie aujourdhui = Medicine et Hygiene, 53, 1995. (954-958.)

Kopp, M., Skrabski, A., Szedmak, S: Socioeconomic factors, severity of depressive symptomatoliogy and sickness absence rate in the Hungarian population = J Psychosom Res, 39., 1995. (1019-1029.) Teljes szöveg

Skrabski, Á., Kopp, M.: Health behaviour, psychiatric symptoms and psychosocial background factors. Swiss Monographs in Psychology, 2, 21-27 Serie: Psychology and Promotion of Health (Ed: J. P. Douwalder) Hogrefe and Huber Publ, 1994.

Kopp Mária, Skrabski Árpád: Psychologische und psychosoziale Hintergrundfraktoren bei 16- bis 20jährigen Ungarn mit einem oder mehreren Suizidversuchen = Suizidprophylaxe 21. 1995. 4. (153-160.)

Kopp, M., Skrabski, A: The Hungarian Mind. Budapest. Vegeken, 1992.

Kopp,M., Skrabski A.: Needs, decrease of ability to work and disorders of social adaptation = Resarch Review of Hungarian Social Sciences Granted by Government 1989. 1. (71-88.)

Kopp, M., Skrabski, Á.:What does the legacy of Hans Selye and Franz Alexander mean today? (The psychophysiological approach in medical practice) = Internat. J. Psychophsiology, 8, 1989. (99-105.)

Kopp, M., Skrabski, Á., Magyar, I.: Neurotics at risk and suicidal behaviour in the Hungarian population = Acta Psychiatr. Scand. 76, 1987. (406-413.)

Kopp, M., Skrabski, Á.: Clinical epidemiological investigation of the relationship between hypertension and the social environment among Hungarian coal miners = Transactions of European Soc. of Cardiology, 1979. 1, 2, (21- 23.)

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség