FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » In memoriam

Ralf Dahrendorf (1929-2009)

2011-05-17 14:20:06


„A német nyelvű értelmiségiek között az 1929-ben Hamburgban született Ralf Dahrendorf a szenvtelenséget testesti meg. Mérték és szakértelem, párbeszédre való készség és liberális meggyőződés fesztelenül lép frigyre Ralf Dahrendorf személyiségében, aki a szociológia professzoraként, német és európai ügyeket képviselő politikusként, korunk krónikásaként és a legtágabb értelemben vett kulturális fejlemények kommentátoraként egyaránt kitűnt. De korántsem valamiféle buzgó váteszként — bár a becsvágy tőle sem idegen —, hanem azzal, hogy felelősségérzet diktálta szerepet vállal a társadalom érdekében, s mérhetetlen a polgári közösség iránti érzése.” Martin Meyer (l. Valóság 2003. 2. sz.)

Keresse meg a könyveket a katalógusban

Ralf Dahrendorf művei a FSZEK-ben
Egy új rend nyomában : előadások a szabadság politikájáról a 21. században / Ralf Dahrendorf ; [ford. Harmathy Veronika] . - Budapest : Napvilág, 2004. - 137 p. ISBN 963-9350-52-4

Auf der Suche nach einer neuen Ordnung : Vorlesungen zur Politik der Freiheit im 21. Jahrhundert / Ralf Dahrendorf. - 3. Aufl.. - München : C. H. Beck, 2003. - 156, [1] p. ISBN 3-406-50540-6

Über Grenzen : Lebenserinnerungen / Ralf Dahrendorf. - München : C. H. Beck, 2002. - 189 p., ISBN 3-406-49338-6 (kötött)

Die Krisen der Demokratie : ein Gespräch mit Antonio Polito / Ralf Dahrendorf; aus dem Ital. von Rita Seuss. - 2. Aufl.. - München : C. H. Beck , 2002. - 115, [1] p. ISBN 3-406-48750-5

The paradoxes of unintended consequences / ed. by Lord Dahrendorf [et al.]. - Budapest ; New York : CEU Press, cop. 2000. - XV, 417 p. ISBN 963-9241-09-1

After 1989 : morals, revolution and civil society / Ralf Dahrendorf. - Basingstoke ; London : Macmillan & Co. ; Oxford : St Antony's College, 1997. - 179 p ISBN 0-333-71959-X

Freedom for publishing, publishing for freedom : the Central and East European Publishing Project / ed. by Timothy Garton Ash ; with contrib. from Ralf Dahrendorf, Richard Davy, Elizabeth Winter. - Budapest ; London : Central European University Press, 1995. - 201 p. ISBN 1-85866-055-6

LSE : a history of the London School of Economics and Political Science, 1895-1995 / Ralf Dahrendorf. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1995. - XX, 585 p., ISBN 0-19-820240-7

Europäisches Tagebuch / Ralf Dahrendorf ; [hrsg. von Kurt Scheel]. - Göttingen : Steidl Verlag, 1995. - 176 p. ISBN 3-88243-370-1

A modern társadalmi konfliktus / Ralph Dahrendorf ; [ford. Ecsedy Csaba]. - Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1994. - 330, [3] p. ISBN 963-282-669-8

Liberale und andere : Portraits / Ralf Dahrendorf. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1994. - 335 p. ISBN 3-421-06669-8

Changes in Central Europe : challenges and perspectives from higher education and research : proceedings of a symposium held at the Ford Foundation, New York January 28, 1994 / ed. by Colin G. Campbell and Ralf Dahrendorf. - Wien : Institut für die Wissenschaften vom Menschen, 1994. - 78 p.

Wohin steuert Europa? : ein Streitgespräch / Ralf Dahrendorf, François Furet, Bronislaw Geremek ; hrsg. von Lucio Caracciolo ; Deutsch von Ariane Böckler. - Frankfurt/M ; New York : Campus Verlag GmbH ; Paris : Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1993. - 162 p. ISBN 3-593-34918-3 2-7351-0557-1

Der moderne soziale Konflikt : essay zur Politik der Freiheit / Ralf Dahrendorf. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1992. - 326 p. ISBN 3-421-06539-X

Society and democracy in Germany / Ralf Dahrendorf. - Reprint.. - Aldershot : Gregg Revivals, 1992. - XIII, 482 p. ISBN 0-7512-0117-0

Betrachtungen über die Revolution in Europa, in einem Brief, der an einen Herrn in Warschau gerichtet ist / Ralf Dahrendorf. - 2. Aufl. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1991. - 159, [1] p. ISBN 3-421-06579-9

Osteuropa - Übergänge zur Demokratie? / Timothy Garton Ash, Ralf Dahrendorf [et al.] ; [hrsg. von Krzysztof Michalski]. - Frankfurt/M : Verlag Neue Kritik Schauer, 1990. - 239 p. ISBN 3-8015-0246-5

Reflections on the revolution in Europe : in a letter intended to have been sent to a gentleman in Warsaw, 1990 / Ralf Dahrendorf. - London : Chatto & Windus, 1990. - [4], 154 p. ISBN 0-7011-3725-8

The modern social conflict : an essey on the politics of liberty / Ralf Dahrendorf. - London : George Wiedenfeld & Nicholson, 1988. - XVI, 219 p. ISBN 0-297-79357-8

Grenzen der Sozialwissenschaften / hrsg. von Heinrich Mäding ; mit Beitr. von Ralf Dahrendorf [et al.]. - Konstanz : Universitätsverlag Konstanz GmbH., 1988. - 176, [4] p. ISBN 3-87940-338-4

Fragmente eines neuen Liberalismus / Ralf Dahrendorf. - Stuttgart : Deutsche Verl.-Anst., 1987. - 271 p. ISBN 3-421-06361-3

Reisen nach innen und aussen / Ralf Dahrendorf. - Stuttgart : Deutsche Verlag, 1984. - 286 p. ISBN 3-421-06183-1

Die Chanchen der Krise : über die Zukunft des Liberalismus / Ralf Dahrendorf. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1983. - 40 p. ISBN 3-421-06148-3

Die neue Freiheit : Überleben und Gerechtigkeit in einer veränderten Welt / Ralf Dahrendorf. - [Frankfurt/M.] : Suhrkamp, 1980. - 126, [1] p.

Lebenschancen : Anläufe zur sozialen und politischen Theorie / Ralf Dahrendorf. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1979. - 239, [1] p. ISBN 3-518-37059-6

Class and class conflict in industrial society / Ralf Dahrendorf ; [transl., rev. and exp. by the author]. - 7. reprint.. - London ; Henley : Routledge-Keegan Paul, 1976. - XVI, 336 p.

The new liberty : survival and justice in a changing world : the Reith lectures / Ralf Dahrendorf. - London : Routledge and Kegan Paul, 1975. - X, 102 p.

Pfade aus Utopia : Arbeiten z. Theorie und Methode d. Soziologie : Abhandlungen 1 / Ralf Dahrendorf. - 3. Aufl.. - München : R. Piper GmbH & Co. KG, 1974. - 403 p.

Plädoyer für die Europäische Union / Ralf Dahrendorf. - München : Piper, 1973.

Konflikt und Freiheit : auf d. Weg z. Dientsklassengesellschaft / Ralf Dahrendorf. - München : Piper, 1972.

Die Idee des Gerechten im Denken von Karl Marx / Ralf Dahrendorf. - 2. aufl.. - Hannover : Verl. f. Literatur u. Zeitgeschehen, 1971. - [4], 186 p.

Die Soziologie und der Soziologie - zur Frage von Theorie und Praxis / Ralf Dahrendorf. - Konstanz : Universitätsverlag, [1970].

Homo sociologicus / Ralf Dahrendorf. - Wiesbaden : VS Verlag für Sozialw, 1970.

Für eine Erneuerung der Demokratie in der Bundesrepublik / Ralf Dahrendorf. - München : Piper, 1968.

Essays in the theory of society / Ralf Dahrendorf. - London : Routledge and Kegan Paul, 1968.

Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen / Ralf Dahrendorf. - Tübingen : Mohr Siebeck, 1966.

Gesellschaft und Demokratie in Deutschland / Ralf Dahrendorf. - München : Piper, 1966.

Arbeiterkinder an deutschen Universitäten / Ralf Dahrendorf. - Tübingen : Mohr Siebeck, 1965.

Studierende Mädchen : zum Problem d. vorzeitigen Abgangs von d. Universität / Hannelore Gerstein ; einf. von Ralf Dahrendorf. - München : Piper, 1965.

Die Angewandte Aufklärung : Gesellschaft und Soziologie in Amerika / Ralf Dahrendorf. – München : Piper, 1963.

Gesellschaft und Freiheit / Ralf Dahrendorf. - München : Piper, 1961.

Sozialstruktur des Betriebes ; Betriebssoziologie / Ralf Dahrendorf. - Wiesbaden : Gabler, 1959.

Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der indrustrielle Gesellschaft / Ralf Dahrendorf. - Stuttgart : Ferdinand Encke, 1957.

Ralf Dahrendorf írásai a Szocioweb adatbázisban
Dahrendorf, Ralf: A szabadsághiány kísértései. Értelmiségiek a mérlegen. [Ford.]: Hidas Zoltán = [Kétezer] 2000 18. 2006. 12. (18-27.) Teljes szöveg

Hofmann, Markus - Senti, Martin: A polgári értékekről = Valóság 49. 2006. 4. (124-127.) Beszélgetés Ralf Dahrendorffal. Forrás: Neue Zürcher Zeitung Teljes szöveg

Dahrendorf, Ralf: Egy új rend nyomában. Előadások a szabadság politikájáról a 21. században. [Ford.]: Harmathy Veronika. Bp., Napvilág Kiadó, 2004. 137 p.

Dahrendorf, Ralf: Nyolc megjegyzés a populizmusról. [Ford.]: Hámori Ágnes = 2000 15. 2003. 7-8. (5-8.) Teljes szöveg

Dahrendorf, Ralf: Miért éppen EUrópa? Egy szkeptikus európai tűnődő kommentárjai. [Ford.]: Viniczay Zsuzsa (p. 203-226.) In: Az európai integráció társadalmi feltételei és hatásai. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Lengyel György - Nagy Beáta. Bp. Aula K., 2000.

Dahrendorf, Ralf: Radikális átalakulások és hétköznapi idők. Szüksége van-e a politikának értelmiségiekre?. [Ford.]: Neményi László = Beszélő. Új foly. 5. 2000. 3. (37-44.) Teljes szöveg

Dahrendorf, Ralf: Utópiából kivezető ösvények. A szociológiai elemzés új irányához. [Ford.]: Török Emőke (p. 117-133.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 2. köt. Szociológiai irányzatok a XX. században

The paradoxes of unintended consequences. [A szándékolatlan következmények paradoxona.] [Szerk.]: Dahrendorf, Ralf - Elkana, Yehuda - Neier, Aryeh - Newton-Smith, William - Rév István. [Előszó]: Elkana, Yehuda. Bp., CEU, 2000. 416 p.

Dahrendorf, Ralf: Ezer és egy út. Új munkáspárt, régi szabadság, négy megjegyzés a harmadik úthoz. [Ford.]: Nagy Mónika Zsuzsanna = 2000 11. 1999. 9. (7-9.)

Dahrendorf, Ralf: Egy autoritárius század küszöbén. [Ford.]: Glavina Zsuzsa = Kritika 27. 1998. 1. (13-16.)

Dahrendorf, Ralf: A kör négyszögesítése. Gazdasági lehetőségek, civil társadalom, politikai szabadság. [Ford.]: Nyáguly Judit = 2000 9. 1997. 4. (9-18.)

Dahrendorf, Ralf: Miért éppen EUrópa?. [Ford.]: Viniczay Zsuzsa = Századvég. Új foly. 4. 1997. 4. (69-89.)

Dahrendorf, Ralf: Az osztálytársadalom modellje Karl Marxnál. [Ford.]: Babarczy Eszter (p. 138-155.) In: A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. [Szerk.]: Angelusz Róbert. Bp. Új Mandátum Kvk., 1997. Teljes szöveg

Dahrendorf, Ralf: Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus. [Ford.]: Babarczy Eszter (p. 341-358.) In: A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. [Szerk.]: Angelusz Róbert. Bp. Új Mandátum Kvk., 1997.

Barát József: Én a civil társadalomban bízom. Beszélgetés Ralf Dahrendorffal = Európai Utas 5. 1994. 1. (98-100.)

Dahrendorf, Ralph: A modern társadalmi konfliktus. [Ford.]: Ecsedy Csaba. Bp., Gondolat Kvk., 1994. 331,[5] p.

Dahrendorf, Ralph: A modern társadalmi konfliktus. [Ford.]: Berényi Gábor = Európai Szle 5. 1994. 4. (67-79.)

Dahrendorf, Ralf: Győzhetnek-e a forradalmak?. [Ford.]: Babarczy Eszter = M. Lettre Intern. 2. 1992. 5. (13-16.)

Dahrendorf, Ralf: A nemzet dolga. [Ford.]: Mohácsi Árpád = [Kétezer] 2000 4. 1992. 4. (3-8.)

Dahrendorf, Ralf: Hogy is van a nemzettel? = Világosság 32. 1991. 1. (34-42.) A német egység megteremtése kapcsán a nemzet, nemzetállam problematikájáról

Dahrendorf, Ralf: Reform és forradalom között - az átmenet Kelet-Európája. [Ford.]: Székely András = Európai Utas 2. 1991. 1. /2./. (12-17.)

Dahrendorf, Ralf Gustav: A szabadsághoz: a demokratizáció és problémái Közép-Kelet-Európában. [Ford.]: Kőrösi Zoltán = Kritika 19. 1990. 6. (28-32.)

Dahrendorf, Ralf: Adam Smith optimista volt. [Ford.]: Földvári Csaba = M. Narancs 2. 1990. 10. (4-5.)

Dahrendorf, Ralf: Minden rendszer szolgaság. Levél Lengyelországba. [Ford.]: Bojtár B. Endre = M. Napló 2. 1990. 40. (okt. 4.). (9.)

A kommunizmusnak vége, hogyan tovább?. [Ford.]: Bogdán Éva = Jel-Kép 11. 1990. 2. (22-46.)

Dahrendorf, Ralf: A szocializmus különös vége. 1-2. [Ford.]: Szentgyörgyi Lőrinc = M. Napló 1. 1989. 1.,2. (p.11-12, 11.)

Dahrendorf, Ralf: Társadalmi osztályok és osztálykonfliktus. Egy részelmélet fejlődéséről és hatásáról = Szociol. Figy. 5. 1989. 2. (5-10.)

Dahrendorf, Ralf: Élet a gettókban. Levél Amerikából = Valóság 30. 1987. 2. (120-121.) Forrás: Die Zeit 1986. nov. 7. Beszámoló egy konferenciáról

Almási Miklós: A modernizáció árnyoldalai = Világosság 27. 1986. 12. (758-763.) A BBC-ben elhangzott beszélgetés ismertetése. Résztvevők: Dahrendorf, Ralf, Touraine, Alaine, Bell, Daniel, Wallerstein, Immanuel és mások

Dahrendorf, Ralf: Új társadalmi szerződés körvonalai = Valóság 29. 1986. 4. (113-115.) Forrás: Die Zeit 1986. jan. 17

Dahrendorf, Ralf: A munka társadalmának vége = Világosság 1984. 2. (132-133.)

Dahrendorf, Ralf: A német elit változásai (p. 240-250.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., Tankvk. 1. köt. A társadalmi struktúra történeti változásai. [Szerk.]: Kolosi Tamás - Papp Zsolt, 1973.

Dahrendorf, Ralf: Társadalom és szabadság (77-152.) In: Modern polgári szociológia. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Balogh József. Bp., Tankvk. 4. köt., 1966.

Egyéb internetes források
Életrajz és pályafutás magyar nyelvű összefoglalása Dahrendorf önéletrajzi könyve kapcsán
Ralp Dahrendorf az angol Wikipédiában
Ralf_Dahrendorf a német Wikipédiában
Életrajzi kronológia németül
Recenzió: Egy új rend nyomában c. könyvéről (Illés László: A tradicionális liberalizmus mint nemes álom és a jelenkori nyers valóság : Ralf Dahrendorf új könyvéről = Ezredvég 13. 2003. 10. sz.)

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség