FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » In memoriam

Kemény István (1925-2008)

2011-05-17 14:20:33

Kemény István halálával nagy veszteség érte a hazai szociológus-társadalmat. A szakma egyik úttörője távozott közülünk. Élete, életműve nemcsak tudományos színvonalát tekintve volt kimagasló, munkássága egyben jól reprezentálta a 20. század második felének magyar történelmét, a Kádár-korszak mindennapjait. Munkásságát a rövid életű (1947-1948 között) Teleki Pál Tudományos Intézetben kezdte, majd a kommunista hatalomátvételt követően 1957-ig középiskolai tanárként dolgozik. Az ötvenhatos eseményekkel kapcsolatos szerepvállalása miatt két évre börtönbe kerül. Kiszabadulása után 1959 és 1961 között a mellőzött értelmiségiek szokásos munkájával, fordításokkal tartotta fenn magát.
1970-1973 között az MTA Szociológiai Kutatóintézetében dolgozott. 1973-ban aktív politikai szerepvállalása miatt elbocsátják, s publikációs tilalom alá helyezik. 1976-ig „szabadúszó szociológusként” működik, ami a hetvenes évek Magyarországán meglehetősen szokatlan volt. Aligha véletlen, hogy 1977-ben Párizsba emigrál, ahol előbb 1978-1981 között a Maison des Sciences de l’Homme, majd 1983-90 között az École des Hautes Études en Sciences Sociales munkatársa, a Magyar Füzetek szerkesztője. 1980-1990-ig a Szabad Európa Rádió külsőseként dolgozik.
A rendszerváltást követően 1990-ben tér haza, s csak ekkor részesül igazán az őt megillető szakmai elismerésben: 1990-1992 között az MTA Szociológiai Intézetének tanácsadója, illetve igazgatója, 1990-től budapesti főpolgármesteri tanácsadó.
1994-ben nyerte el a szociológiai tudományok doktora címet és a Nagy Imre emlékplakettet.

Válogatott bibliográfia

Kemény István - Janky Béla - Lengyel Gabriella: Magyarországi cigányság, 1971-2003. Bp., MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004. 192 p. /A magyarországi cigány népesség helyzete/

Havas Gábor - Kemény István - Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. Bp., Oktatáskutató Int. - Új Mandátum Kvk., 2002. 225 p. /Társ. és okt., 21./

Havas Gábor - Kemény István - Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. [Közread. a] Oktatáskutató Int. Bp., 2001. 66 p. /Kutatás közben, 231./

A magyarországi romák. [Szerk.]: Kemény István. Bp., Útmutató K., 2000. 128 p., /Változó világ, 31./

A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság. [Szerk.]: Kemény István. [Előszó]: Kemény István. Bp., Osiris - MTA Kisebbségkut. Műhely, 2000. 198 p. /Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, 6./

A cigányok Magyarországon. [Szerk.]: Glatz Ferenc. [Összeáll.]: Kemény István. Bp., MTA, 1999. 270 p. /Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások az MTA-n. 1. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika/

[Harminc] XXX. 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. [Szerk.]: Kemény István - Gábor László. [Előszó]: Kemény István. [Közread. a] MTA Szociol. Kut. Int. - MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp. (kézirat gyanánt) Bp., AKAPRINT, 1994. 416 p.

Kemény István: Szociológiai írások. [Szerk.]: Gábor Kálmán. [Közreműködő]: Gábor Kálmán - Solt Ottília. Szeged, Replika Kör, 1992. 301 p. /Replika kvek, 1./

Kemény István: Közelről és távolból. [Előszó]: Kemény István. [Közreműködő]: Orosz István /filozófus/ - Csizmadia Ervin. Bp., Gondolat Kvk., 1991. 188,[2] p. /Műhely, 2./

Kemény István: Vagyongazdálkodás, városrehabilitáció és lakáspolitika. Előtanulmány. Bp., Téka Kiadó, 1991. 22 p. /Budapest szabaddemokrata főpolgármesterének programjavaslatai. Előtanulmányok, 5./

Kemény István: Velük nevelkedett a gép. Magyar munkások a hetvenes évek elején. [Közread. a] Művkut. Int. Bp., Vita K. - SKV, 1990. 169 p.

Magyar munkástanácsok 1956-ban. Dokumentumok. [Szerk.]: Kemény István - Lomax, Bill. [Közread. a] Magyar Füzetek. Párizs, 1986. 332,[4] p. /Adalékok az újabbkori magyar történelemhez/

Kemény István: Ouvriers hongrois. /1956-1985/. [Magyar munkások /1956-1985/.] [Ford.]: Charaire, Véronique. Paris, L'Harmattan, 1985. 208,[4] p. Bibliogr. lábj.

Kemény István: A gazdasági reformról. Kasza László interjúja. Bp., 1984. 27,[1] p.

Törzsök Erika - Kemény István: Egy ipari szövetkezet belső rétegződése. Bp., SZÖVORG soksz., 1977. 121 p. /Szöv. Kut. Int. Közlem., 120./

A magyarországi cigány lakosság / Kemény István. Bp., 1976.

Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról. [Közreműködő]: Kemény István. [Közread. a] MTA Szociol. Int. Bp., MTA soksz., 1976. 291 p. /Az MTA Szociol. Kut. Int. kiadv./

Kemény István: A magyarországi cigányság helyzete. Fénymásolt gépirat Bp., ny. n. soksz., 1972. 179 p.

A szexuális élet szociológiája. /Válogatás/. [Vál.]: Kemény István. [Előszó]: Kemény István. [Ford.]: Román Anna - Vásárhelyi Judit. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1972. 317,[2] p.

Az alacsony jövedelmű népesség életkörülményei Magyarországon / Kemény István. Bp. Kiadatlan, 1972

A Csepel Vas- és Fémművek munkásai. [Összeáll.]: Kemény István - Kozák Gyula. [Közread. a] MSZMP Csepel Vas- és Fémművek Bizottsága - MSZMP KB Társadalomtud. Int. Bp., Kossuth K. soksz, 1971. 190,[1] p.

Pest megye munkásai. [Összeáll.]: Kemény István - Kozák Gyula. [Közread. a] MSZMP KB Társadalomtud. Int. Bp., Kossuth Kvk., 1971. 135 p.

Kemény István: A gazdasági vezetők magatartása. Bp., 1970.

Kemény István: Elméletek a társadalmi rétegződésről. Bp., 1969.

Kemény István: A mobilitás társadalmi összefüggései. Bp., [Stat. Kiadó], 1967. 13 fol.

Kemény István - Ferge Sándorné - Láng Györgyné - Mód Aladárné: Társadalmi rétegződés Magyarországon. Bp., 1966.

Kemény István: Parasztságunk útja. Bp., 1946.

Kemény I. - Kende P.: Problems and factors of social balance in Hungary. [A társadalmi egyensúly problémái és tényezői Magyarországon.] H. n., ny. n., é. n. 32 lev.

Válogatás full textes tanulmányaiból

Kemény István - Janky Béla - Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság, 1971-2003 Gondolat Kiadó-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004, 192 p.

Kemény István - Janky Béla: Késésben és lemaradóban : a cigányok és az iskola 2003-ban = Beszélő. Új foly. 9. 2004. 9. (70-78.)

Kemény István - Janky Béla: Települési és lakásviszonyok = Beszélő. Új foly. 9. 2004. 4. (96-102.)

Kemény István - Janky Béla: A cigány nemzetiségi adatokról = Kisebbségkut. 12. 2003. 2. (p. 309-315.)

Kemény István - Janky Béla: A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól. A 2003. évi országos cigánykutatás alapján = Esély 14. 2003. 6. (58-72.)

Kemény István: Válság után. Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek = Esély 14. 2003. 2. (66-74.)

Kemény István – Janky Béla: A 2003. évi cigány felmérésről. Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok = Beszélő. Új foly. 2003. (8. évf.) 10. sz. p. 64-.

Kemény István: A romák és az iskola = Beszélő. Új foly. 6. 2001. 1. (62-68.)

Kemény István: A teljes foglalkoztatottságtól a munkanélküliségig és a láthatatlan gazdaságig. A magyarországi cigányokról = Kisebbségkutatás 9. 2000. 4. (599-608.)

Kemény István: The structure of Hungarian Roma groups in light of linguistic changes = Regio 11. 2000. Special Issue. (105-116.)

Palásti Sándor - Tóth Balázs - Ladányi János - Kemény István - Csepeli György: Szükség van-e antidiszkriminációs törvényre? = Fundamentum 2. 1998. 3. (52-69.)

Kemény István - Havas Gábor: A magyarországi romákról = Szociológiai Szemle. 5. 1995. 3. (3-20)

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség