FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Fókuszban... » Szakrális tér

Szakrális terek - Tanulmányok

2011-05-17 14:06:16

Birkás Anna: Egy budapesti muszlim közösség megközelítése a térhasználat értelmezésén keresztül (p. 79-97) In: A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. szerk. A. Gergely András, Papp Richárd. Bp. : Nyitott Könyvmûhely, 2007.

Keményfi Róbert: A szakrális táj jelentése, keletkezése, „barna” háttere (p. 179-199) In: A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. szerk. A. Gergely András, Papp Richárd. Bp. : Nyitott Könyvmûhely, 2007.

Krähling János: Gyülekezeti központok a XX. Század szakrális építészetében = Építés- Építészettudomány 36. 2008. 1-2. p. 119-127

Lantosné Imre Mária: Szakrális belsõ és külsõ terek a dunántúli német településeken (p. 219-230.) In: Háztörténetek. A dunántúli németek kulturális jellemzõi. Konferencia Veszprémben, 2004. október 14-15. [Szerk.]: Márkusné Vörös Hajnalka. Veszprém. Veszprém M. Múz. Ig., 2006. Tárgyszavak: tér; vallás; Dunántúl; németek /magyarországi/; település; lakás

Füssi Nagy Géza: Határtalan szakrális tér: Fekete Afrika = Korunk, 16. 2. 2005. p. 36-45

Füssi Nagy Géza: Határtalan szakrális tér: Fekete Afrika. In: A magyar kulturális antropológia története / szerk. Kézdi Nagy Géza. - Budapest : Nyitott Kvmûhely, 2008. - 712 p.

Peti Lehel: Szakrális térátélés és szimbolikus ellenõrzése egy csángó falu környezetében = Korunk, 16. 2. 2005. p. 62-67.

Szilágyi Orsolya: Az egyenlet megoldása : tér- és tömegképzés a 20. század második felének templomépítészetében = Korunk, 16. 2. 2005. p. 49-54

Delahoutre, Michel: A szent és esztétikai kifejezõdése: szent tér, szent mûvészet, vallási mûemlékek (p. 125-146) In: A szent antropológiája. A Homo religiosus eredete és problémája. Szerk. Julien Ries. Bp. : Tipotex, 2003.

Ilyés Zoltán: A szakrális táj történeti szervezõdése Gyimesben = Székelyföld 7. 2003. 5. p. 109-122. Teljes szöveg

Krähling János: Templomépítészet ma = Régi-új Magyar Építõmûvészet 2003. 6. pp. 46-

Újvári Edit: A fény- és az útszimbólum szerepe a szakrális építészetben. In: "Jelbeszéd az életünk" / szerk. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor . Budapest : Osiris, [2002] 2. köt. [... szerzõi: Bagdy Emõke et al.]. - 2002. - 323 p. 963-389-249-X. Tárgyszavak: szimbólum, építészet, vallás.

Lackovits Emõke, S.: Kultikus hely, szakrális, liturgikus, felekezeti tér. A vallásgyakorlás színtere a közép-dunántúli református közösségekben. = Néprajzi látóhatár. 11. 2002. 1-4. 157-169. Tárgyszavak: reformátusok, népi vallásosság, vallásgyakorlás, liturgia, társadalmi tér, Közép-Dunántúl

Bartha Elek: A szakrális táj fogalma a néprajztudományban és a folklorisztikában. (p. 109-115.) In: Tiszteletadás Szabó Józsefnek. szerk. Keményfi Róbert, Ilyés Zoltán. Debrecen : Eger : Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Eszterházy Károly Fõiskola Földrajz Tanszék, 2000.

Bartha Elek: A szakrális tér koncepciói az ezredforduló folklorisztikájában (p. 505-512.) In: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándorgyûlésének elõadásai. [Szerk.]: Cseri Miklós - Kósa László - Berecki Ibolya, T. Szentendre, 2000. Vallás és tér kapcsolata. Mentális térkép. Tárgyszavak: folklór; vallási közösség; néprajz; tér

Keményfi Róbert: Szakrális tér - "etnicitás" - nemzetállam. Szakrális térfolyamatok elemzési lehetõségei az etnikai dinamika alapján (p. 33-50.) In: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándorgyûlésének elõadásai. [Szerk.]: Cseri Miklós - Kósa László - Berecki Ibolya, T. Szentendre, 2000. Tárgyszavak: nemzetállam; görögkatolikusok; tér; vallási közösség; Románia; ukránok; Erdély; etnicitás; önbesorolás; identitás; térbeni eloszlás

Kovács Ágnes: Az evangélikus templom az igehirdetés által válik szakrális térré = Új magyar építõmûvészet. 2000. 1. 14-16. Angolul ld. uo. 17-19. o. Tárgyszavak: evangélikusok, templom, kereszténység, liturgia, Balatonboglár, építészek, 1992-1999


Papp Richárd: Tér és idő a zsidó kultúra rituális életében = Kult. és Köz. III. folyam. 4. 2000. 2-3. (55-70.) Rituális zsidó idő- és térszemlélet a budapesti Bethlen téri zsinagógai közösségben. Tárgyszavak: tér; idő; zsidó vallás; zsidóság; vallásos magatartás; vallási közösség; rítus; ünnep; kulturális antropológia

Eliade, Mircea: A szent tér és a világ szakralizációja. (p. 15-60) In: A szent és profán. A vallási lényegről. Bp. Európa, 1999.

Angyal László: A szakrális építészeti örökség Hajdú-Bihar megyei emlékeiről. = Debreceni szemle 6. 1998. 1. 38-47. Tárgyszavak: egyház, építészet, Hajdú-Bihar megye. 12-19. sz.

Templom és társadalom = Ökotáj 1997. 16-17. 44-89. Tematikus szám. Teljes szöveg

Bogdán Éva: Föld és ég találkozása. Beszélgetés Makovecz Imrével = Ökotáj 1997. 16-17. (45-53.) Makovecz Imre templomépítészete. Tárgyszavak: építészet; kereszténység; katolikusok; reformátusok Teljes szöveg

Bartha Elek: A szakrális táj néprajza. = Protestáns szemle. 6. 1997. 3. 206-220. Tárgyszavak: néprajz, társadalmi tér, vallás.

Kalmár Zoltán: Új szakralitás felé. Kunszt György építésszel beszélget Kalmár Zoltán = Pro Philos. Füz. 3. 1997. 3-4. (103-108.) Az európai kultúráról és a kortárs építészetről. Tárgyszavak: építészet; Európa; kultúra; posztmodern; vallás

Kunszt György: Dekonstrukció és szakralitás. - Deconstruction and spirituality. /Transl. by Éva Pálmai./ = Magyar építőművészet. 87. 1996. 1. 50-56. Tárgyszavak: dekonstrukció, egyházi építészet, Derrida, Jacques, Ando Tadao, Eisenmann, Peter

Túrós Endre: Református templom egy katolikus magyar faluban (p. 542-551.) In: "Jelbeszéd az életünk". A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. [Szerk.]: Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor. Bp. Osiris-Századvég, 1995. Tárgyszavak: reformátusok; építészet; katolikusok; falu; szimbólum; Kisbács /Románia/

Szőnyi György Endre: Misztikus és okkult szimbolizmus a templomépítészetben (p. 507-522.) In: "Jelbeszéd az életünk". A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. Tárgyszavak: szimbólum; vallás; építészet; tér

Nagy Katalin, S.: A templom vizuális szimbolikája (p. 523-527) In: "Jelbeszéd az életünk". A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. Tárgyszavak: szimbólum; vallás; építészet; tér

Túros Endre: Református templom egy katolikus magyar faluban. Templomépítés mint szimbolikus térfoglalás = Antrop. Műhely 1. 1993. 2. (105-115.) Tárgyszavak: kulturális antropológia; tér; építészet; katolikusok; reformátusok; vallási közösség; magyarok /romániai/; szimbólum; társadalmi tér; település; Kisbács /Románia/

Kunszt György: Le Corbusier szakrális épületei. Nietzsche művészetfelfogásának heideggeri értelmezése és a modern szakrális építészet. Ford. Glád Gusztávné. = Magyar építőművészet. 83. 1992. 6. 42-43. Tárgyszavak: Le Corbusier, építészet, vallás, filozófia, Heidegger, Martin, Nietzsche, Friedrich, Franciaország, 20. század.

Bartha Elek: A szakrális célú határbeli építmények funkcionális kérdései - keresztek, szobrok, kápolnák = Ház és ember, 1990. 6. p. 219-226. Bibl. 224. p.

Deme Tamás - Fekete György: Egyházi intézmények vizuális kultúrája (p. 79-119.) In: Hívők, egyházak ma Magyarországon. [Szerk.]: Lovik Sándor - Horváth Pál. Bp. Antikva Ny., 1990. Templomok elemzése építészeti, belső építészeti és esztétikai szempontokból. Tárgyszavak: egyház; vallás; intézmény; jel; vizuális kultúra; építészet; esztétika; empirikus vizsgálat


Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség