FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Fókuszban... » Romák

Romák: magyar nyelvű bibliográfia

2009-05-21 11:09:00

A roma/cigány közösségek kultúrája és túlélési stratégiái / Fogarasi Antalné. = Kultúra és közösség 12. évf. 3. sz. (2008), p. 13-21. ill. (Sorsok - hátrányok - oldódások III.) Bibliogr.: p. 21.

Cigány emberevők? Egy per tanulságai : epizód a 18.századi magyar-cigány együttélés történetéből / Paár Ádám. = Kultúra és közösség 12. évf. 1. sz. (2008), p. 13-19. (Sorsok - hátrányok - oldódások I.)Bibliogr.: p. 19. és a jegyzetekben p. 19.

Diskurzusok és cigánypolitikák : romák az államszocializmusban / Majtényi György. - = Kisebbségkutatás 17. évf. 3. sz. (2008), p. 456-474. Bibliogr. a lábjegyzetekben. - Angol kiv.

Tabló : roma zsaru, magyar bűn / Muhi Klára. - = Filmvilág 51. évf. 10. sz. (2008), p. 52-53. ill., fényképek Tárgyszavak: filmkritika, bűnözés, cigányság, rendőr, Dettre Gábor, Budapest. Teljes szöveg

Előítéletes gondolkodás a rendőrségnél / Végh Zsuzsanna. = Rendészeti szemle 56. évf. 5. sz. (2008), p. 24-38. Tárgyszavak: cigányság előítélet hátrányos megkülönböztetés, rendőrség, lélektan, Budapest

"Van itten elég sok szegénység..." : az uzsorakamat intézményének empirikus kutatása / Hüse Lajos, Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin = Kapocs 7. évf. 2. sz. (2008), p. 40-47. Bibliogr. a jegyzetekben: p. 47. Tárgyszavak: szegénység, bűnözés, nyomor, szociális munka, cigányság helyzete, getto, iskolázottság, munkaerőpiac, munkanélküliség, empirikus vizsgálaat, lakáskörülmények, család, gyermekek, háztartás, rokonság, társas támogató kapcsolat, barátság, segítnyújtás, Periféria Egyesület (Nyíregyháza), Mátészalka, Hodász, Tiszavasvári, Nyíregyháza

Horváth Marianna: "Tragikus félreértésből bűncselekmény..." = Amaro Drom 16. 2006. 11. (10-12.) A romák által Olaszliszkán meggyilkolt tanár halálának sajtóvisszhangja. Tárgyszavak: gyilkosság; cigányság és deviancia; Olaszliszka; erőszak; agresszív magatartás; előítélet; sajtó; konfliktus; gyűlölet. Teljes szöveg

Kadét Ernő: A magyar média romaképe (p. 98-105.) In: Jövőmunkások, cigány értelmiségiek mondják. A Harmónia Alapítvány "Cigány nyelv- és népismeret" című kurzusának előadásai. [Szerk.]: Diósi Ágnes. Bp. Gladiátor, 2005. Tárgyszavak: cigányság helyzete; tömegkommunikáció; televízió; szegénység; diszkrimináció; bűnözés; sztereotípia; zene; kultúra; szórakozás

Ladányi János: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából. 1987-2005. Bp., Új Mandátum Kvk., 2005. 504 p. Bibliogr. tanulm. és lábj. Tárgyszavak: társadalmi probléma; esélyegyenlőség; szegénység; etnikumok; konfliktus; rendszerváltás; gazdasági változás; iskola; tudás; értelmiség; szelekció; integráció; Budapest; társadalmi egyenlőtlenség; szegregáció; lakáskörülmények; cigányság; bűnözés; büntetés; zsidóság; Miskolc /Borsod-Abaúj-Zemplén m./; gettó; Székesfehérvár /Fejér m./; privatizáció; választás /szavazás/; depriváció; felsőoktatás; továbbtanulás; statisztikai elemzés; rekrutáció; iskolai kudarc; származás; területi elemzés; rehabilitáció /építészeti/; lakáspolitika; területi egyenlőtlenség; esettanulmány; munkanélküliség; önkormányzat; emberi jogok; előítélet; baloldal; politikai magatartás; kirekesztés

Hidvégi Attila, B.: Egyenlők vagyunk vagy nem emberek. Politikai csatározás egy megsebzett roma fiú ürügyén = Amaro Drom 15. 2005. 6. (7-9.) Egy romák között lezajlott késelés megítélése kapcsán kibontakozott vita jellemzői. Tárgyszavak: rasszizmus; hazugság; igazságszolgáltatás; bűnöző; előítélet; jobboldal; baloldal; cigányság és deviancia; közvélemény; manipuláció. Teljes szöveg

Hidvégi Attila, B. - Villás Lajos: Romák és rendőrök. Konfliktusokkal terhelt verseny = Amaro Drom 14. 2004. 9. (17-19.) Tárgyszavak: rendőrség; cigányság; cigányság és deviancia; rasszizmus; előítélet; konfliktus; igazságszolgáltatás; jogok; kisebbség /etnikai/; kisebbségvédelem; Európai Unió; jogharmonizáció. Teljes szöveg

Kállai Szilvia, S.: Etikakönyv túl az etikátlanságon = Amaro Drom 14. 2004. 10. (11-13.) A cigánysággal kapcsolatos negatív sztereotípiák. Tárgyszavak: tankönyv; előítélet; etika; pedagógusok; kisebbség /etnikai/; cigányság és deviancia; oktatási rendszer; sztereotípia. Teljes szöveg

Tarr Zsuzsanna: Előítéletesek-e a magyarországi bírák? = Lungo Drom 12. 2004. 5-6. (8-9.) Befolyásolja-e a bírák ítélkezését az elkövetők roma etnikuma. Tárgyszavak: előítélet; jogrend; cigányság és deviancia; börtön; bíróság; büntetőjog; diszkrimináció; igazságosság; bűnözés; igazságszolgáltatás

Dupcsik Csaba: Cigánykép/telenség/ek = Beszélő. Új foly. 9. 2004. 2-3. (74-86.) Győri-Nagy Sándor: Jövőkép/esség/ek (Bp., Kölcsey Int., 2003.) és Póczik Szilveszter: Cigány integrációs problémák (Bp., Kölcsey Int., 2003.) című könyvének elemző ismertetése. Tárgyszavak: cigányság helyzete; iskola; tanulás; közösség; integráció; jövőkép; Kálló /Nógrád m./; Zsombó /Csongrád m./; olvasás; előítélet; sztereotípia; másság; szociográfia; emancipáció; ideológia; diszkrimináció; bűnözés; szegénység; iskolázottság. Teljes szöveg

Dus Polett - Legát Tibor: A cigányellenesség méréséről. Babusik Ferenccel, Horváth Aladárral és Karácsony Gergellyel beszélget Dus Polett és Legát Tibor = Beszélő. Új foly. 9. 2004. 1. (68-74.) A Babusik Ferenc vezetésével lezajlott A cigányok helyzete az egészségügyben című kutatás kapcsán. A beszélgetés a Rádió Café Ellenkező esetek című 2003. december 9-én sugárzott adásában hangzott el. Tárgyszavak: cigányság helyzete; mérés; egészségügy; betegség; gyógyítás; bűnözés; életkörülmények; identitás; vállalkozók; orvosok. Teljes szöveg

József: Bűnözéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata Budapest két kerületében (p. 11-44.) In: Kriminológiai tanulmányok, 41. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2004. A lakosság biztonságérzetére ható tényezők Budapest IX. és XXII. kerületében. Tárgyszavak: bűnözés; attitűd; Budapest; nemzetközi összehasonlító elemzés; Budapest, XXII. ker. /Budafok, Nagytétény,/; Budapest, IX. ker. /Ferencváros/; demográfiai változók; iskolai végzettség; aktív keresők; inaktív keresők; családi állapot; jövedelem; lakáskörülmények; társadalmi probléma; cigányság; mobilitás; közérzet; infrastruktúra; rendőrség; bizalom; társas kapcsolatok; szomszédság; szabadidős tevékenységek; intézmény; félelem; életmód; kockázat; férfiak; nők

Polcsán Róbert: A cigányság és a rendőrség kapcsolata a makói rendőrkapitányság illetékességi területén (p. 122-132.) In: 2. köt. Társadalomtudományi diákkör, 2004. Tárgyszavak: cigányság; Makó /Csongrád m./; rendőrség; kérdőív; származás; bűnözés; nyelvtudás; közvélemény; előítélet; attitűd; oktatás

Póczik Szilveszter: Cigány kisebbségiek a kriminológiai kutatásban = Belü. Szle 52. 2004. 2-3. (70-86.) Roma fogvatartottak szociokulturális háttere. A szabadságvesztés utáni társadalmi reintegráció formái. Tárgyszavak: kriminológia; iskolázottság; fiatalkori bűnözés; cigányság; történeti áttekintés; empirikus vizsgálat; bűnözés; területi elemzés; összehasonlító elemzés; korcsoport; hátrányos helyzet; attitűd; börtön; egészségügy; beilleszkedési zavar

Póczik Szilveszter: Roma kisebbségi vélemények és vonatkozások a 2003. évi országos viktimológiai adatfelvételben (p. 151-202.) In: Áldozatok és vélemények. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp., Orsz. Kriminológiai Int., 2004. 2. köt. A kutatásban részt vevő cigány kötődésű válaszadók életkörülményei, viktimizációja. Tárgyszavak: cigányság; viktimizáció; közvélemény; közélet; közérzet; bűnözés; korcsoport; területi elemzés; iskolai végzettség; háztartás; családi állapot; nagycsalád; aktív keresők; foglalkoztatottság; munkanélküliség; lakáskörülmények; jövedelem; életszínvonal; elégedettség; vallás; egészség; mentális betegség; gyermekek; bántalmazás; verés; prostitúció; közbiztonság; összehasonlító elemzés

Tarján G. Gábor: A rendőr-roma viszony rendőri nézőpontból = Belü. Szle 52. 2004. 2-3. (214-227.) A rendőröknek a romákról alkotott képe. Tárgyszavak: cigányság; rendőrség; konfliktus; asszimiláció; alkoholfogyasztás; Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet; bűnözés; cigányság életmódja; önkormányzat; segély; iskolázottság; család; viselkedés

Kránitz Mariann: Józsefváros - adalékok egy kerület szabálysértési természetrajzához (p. 72-97.) In: Kriminológiai tanulmányok, 40. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2003. A józsefvárosi lakosság gazdasági, társadalmi szociokulturális és demográfiai jellemzői. Tárgyszavak: Józsefváros /Bp. VIII. ker./; bűnözés; 2001; történeti áttekintés; lakóhely; cigányság; cigányság életmódja; migráció; munkanélküliség; iskolázottság; életkörülmények; lakáskörülmények; származás; koldulás; társadalmi probléma; konfliktus; szomszédság; piac; prostitúció; deviancia; hajléktalanok; életmód; büntetés; tulajdon; jogi szabályozás; közigazgatás; visszaeső bűnözés

Póczik Szilveszter: Cigány integrációs problémák. [Közread. a] Természet- és Társadalombarát Közalapítv. Kölcsey Int. Bp., 2003. 158 p. Bibliogr. p. 143-153. /Kölcsey füzetek, 5./ A magyarországi börtönökben büntetésüket töltő roma származású elítéltekről készített 1999-es és 2001-es felmérés ismertetése. A felmérések kérdőívével (p. 124-131.) Tárgyszavak: cigányság helyzete; integráció; beilleszkedés; történeti áttekintés; statisztikai elemzés; foglalkozások; lakáskörülmények; kérdőív; egészség; iskolázottság; nemzetiségi politika; börtön; jogi szabályozás; önkormányzat; munkanélküliség; hátrányos helyzet; egészségügy; lakáspolitika; diszkrimináció; esélyegyenlőség; gyűlöletbeszéd; bűnözés; elméleti áttekintés; Vác /Pest m./; 1999; 2001; felmérés; asszimiláció; migráció; jövedelem; származás; területi elemzés; család

Póczik Szilveszter: A roma kisebbség egyes szociológiai és kriminológiai problémái. (Kutatászáró összefoglalás) (p. 98-120.) In: Kriminológiai tanulmányok, 40. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2003. A cigányság szociális helyzete. Tárgyszavak: cigányság; társadalmi integráció; társadalompolitika; cigányság életmódja; rendszerváltás; politikai élet; képviselet; kisebbség /etnikai/; civil szervezet; Országos Cigány Önkormányzat; demográfiai változók; népességnövekedés; területi elemzés; munkanélküliség; elit; oktatás; egészségügy; lakáskörülmények; önkormányzat; esélyegyenlőség; bűnözés; 1970-1980-as évek; börtön

Póczik Szilveszter: A roma kisebbség szociológiai problémái = M. Tud. 48. 2003. 1. (99-111.) A cigányság helyzete napjainkban, különös tekintettel a cigányság és a bűnözés viszonyára. Tárgyszavak: cigányság; cigányság története; etnikai kisebbség; társadalmi integráció; munkanélküliség; oktatás; demográfiai változók; interetnikus kapcsolat; diszkrimináció; bűnözés; bűnöző; empirikus vizsgálat. Teljes szöveg

Szűcs Norbert: A cigányság szociológiai szakirodalma a rendszerváltás utáni Magyarországon (p. 65-106.) In: Kisebbségszociológia 1990-2002. Bibliográfia és tanulmánygyűjtemény. [Szerk.]: Pászka Imre - Szűcs Norbert. Szeged. Belvedere Meridionale, 2003. Tárgyszavak: cigányság helyzete; szakirodalmi áttekintés; rendszerváltás; kutatás; statisztikai elemzés; nyelvhasználat; szegregáció; területi politika; iskolázottság; oktatás; esélyegyenlőség; munkanélküliség; bűnözés; rendőrség; rasszizmus

Fehérvári Szilvia: Női szerepek és anyaság - fiatalkorú bűnelkövetők szemszögéből = Új Ifj. Szle. 1. 2003. 1. (157-168.) A szerző kiemelten foglalkozik a roma származású női bűnelkövetők helyzetével. Tárgyszavak: női szerep; fiatalkori bűnözés; anyák; cigányság és deviancia; tanulás; család; munka; identitás

Kállai Ernő, Törzsök Erika: Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003 : látványpolitika és megtorpanás. Bp., EÖKIK, 2003. Teljes szöveg

Kállai Ernő, Törzsök Erika: Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002 : A változások, az ígéretek és a várakozások éve. Bp., EÖKIK, 2002. Teljes szöveg

Antal Zsuzsanna - Borgulya Zoltán: "Az utolsó esély a reintegrációhoz" című PHARE projekt tapasztalatairól = Börtönü. Szle 21. 2002. 4. (31-40.) Tárgyszavak: cigányság; börtön; bűnözés; analfabétizmus; oktatás; integráció; társadalmi beilleszkedés; 21. század eleje

Balázs Judit: A bűnözéstől a szervezett bűnözésig = Gazd. és Társ. 13. 2002. 2. (177-207.) Tárgyszavak: kriminológia; közbiztonság; bűnözés; bűnöző; gazdasági környezet; gazdasági elit; rendszerváltás; korrupció; cigányság; 20. század második fele - 21. század eleje

Csorba József - Farkas Lilla - Loss Sándor - Lőrincz Veronika: A törvény előtti egyenlőség elve a büntetőeljárásban. Egy kutatás problematikája = Fundamentum 6. 2002. 1. (125-136.) Tárgyszavak: bűnözés; büntetés; büntetőjog; bíróság; egyenlőség; esélyegyenlőség; diszkrimináció; cigányság; tudományos kutatás; empirikus vizsgálat; 2000

Póczik Szilveszter: A cigányság a magyar kriminológiai kutatásban 1970-2001. Kutatástörténeti vázlat (p. 336-359.) In: Kriminológiai tanulmányok, 39. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2002. Tárgyszavak: cigányság; kriminológia; kutatás; 1970-2001; hátrányos helyzet; bűnözés; társadalmi beilleszkedési zavarok; szubkultúra; szocializáció; szegénység; cigány gyermekek problémái; fiatalkori bűnözés; szakirodalmi áttekintés; előítélet; kirekesztés

Tarján G. Gábor: Romák és mikrokörnyezetük négy településen = Belü. Szle 50. 2002. 1. (131-143.) Budapest - Dzsumbuj, Maklár, Jászkisér és egy Hajdú-Bihar megyei meg nem nevezett települése. Tárgyszavak: cigányság; szocializáció; család; Budapest, IX. ker. /Ferencváros/; munkanélküliség; bűnözés; alkoholfogyasztás; kábítószer-fogyasztás; hátrányos helyzet; Hajdú-Bihar megye; erőszak; lakáskörülmények; életmód; táplálkozás; történeti áttekintés; félelem; rendőrség; Jászkisér /Jász-Nagykun-Szolnok m./; alkalmi munka; fekete munka; csere; Maklár /Heves megye/; slum

Diósi Ágnes: "A tököli börtön sárgára van festve" (1981) = Bp. Negyed 10. 2002. 1-2. (45-67.) Tárgyszavak: bűnöző; büntetés; börtön; cigányság; cigányság és deviancia; fiatalok; gyermekek; Tököl /Pest m./; 1981

Póczik Szilveszter: Roma bűnelkövetők a statisztikák tükrében. A romákkal kapcsolatos kriminológiai kutatás mai állása (p. 266-293.) In: Kriminológiai tanulmányok, 38. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2001. Tárgyszavak: cigányság; bűnöző; statisztika; kriminológia; kutatás; történeti áttekintés; 1960-1990-es évek; munkanélküliség; társadalmi probléma; szegregáció; hátrányos helyzet; marginalizálódás; anómia; rendőrség; szubkultúra; szociális háttér; rendszerváltás; fiatalkori bűnözés; börtön; erőszak; bántalmazás; félelem; belső vándorlás; területi elemzés; munkaerőpiac; statisztikai módszer; szegénység; visszaeső bűnözés; bűnözés; szülők; nők; gyermekek; prostitúció

Furmann Imre: Köznapi gyilkosságok. [Közreműködő]: Pogány Ira - Czene Gábor - Kibédi Varga Sándor - Rádai Eszter - Bossányi Katalin - Tódor János - Bognár Richárd. Bp., Osiris, 2000. 160 p. Furmann Imre már megjelent cikkeik és vele készített interjúk válogatása. Tárgyszavak: előítélet; sajtó; jog; tolerancia; cigányság; rasszizmus; kisebbségvédelem; rendőrség; büntetés; bűnözés; büntetőjog; emberi jogok

Kerékgyártó T. István: Fogyatkozó társadalmi szerep = Lungo Drom 8. 2000. 1. (21.) A cigányság és a többségi társadalom viszonya. Tárgyszavak: cigányság helyzete; előítélet; szociokulturális helyzet; marginalizálódás; szegénység; nyomor; társadalmi beilleszkedési zavarok; munka; bűnözés; társadalmi felelősség; Európai Unió

József - Münnich Iván: Új szegénység és bűnözés. Gondolatok a rendszerváltás utáni bűnözési hullám kapcsán = Valóság 43. 2000. 6. (26-35.) Tárgyszavak: 1990-es évek; szegénység; elszegényedés; jövedelem-egyenlőtlenség; lakáskörülmények; fogyasztás; társadalmi struktúra; munkanélküliség; társadalmi státusz; cigányság; bűnözés; motiváció; megélhetési költség; társadalmi mobilitás; 1999; empirikus vizsgálat

Lakatos Endre: Élősdi fagyöngyök. Belügyi figyelem a cigányrazziáktól a fekete személyekig = Népszabadság 58. 2000. 89. (26.) Történeti áttekintés a cigány bűnözéssel kapcsolatos téveszmékről. Tárgyszavak: Belügyminisztérium; közigazgatás; cigányság életmódja; cigányság helyzete; 1920-1998; cigányság és deviancia; bűnözés; rendőrség; vándorlás; történeti áttekintés

Póczik Szilveszter: Börtönbüntetésre ítélt magyar és cigány bűnelkövetők összehasonlító vizsgálata (p. 238-257.) In: Kriminológiai tanulmányok, 37. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2000. Tárgyszavak: börtön; cigányság; férfiak; asszimiláció; szociális háttér; életkor; iskolai végzettség; szülők; jövedelem; lakóhely; területi mobilitás; területi elemzés; életmód; családi állapot; párkapcsolat; gyermekek; bűnözés; bűnöző; interetnikus kapcsolat; sztereotípia

Póczik Szilveszter: Magyar és cigány bűnelkövetők a börtönökben = M. Tud. 45. 2000. 4. (426-435.) A cigányság négy szempontból érintett kriminológiailag: áldozati csoport, diszkriminatív veszélyeztetett csoport, büntetőeljárásban diszkriminált csoport és a bűnelkövetésben előítélettel kezelt csoport. Tárgyszavak: cigányság és deviancia; magyarok; cigányság; bűnözés; bűnöző; diszkrimináció; börtön; társadalmi beilleszkedési zavarok; reprezentatív vizsgálat; életkor; iskolázottság; foglalkozási rétegződés; lakóhely; nevelés; életkörülmények; kriminológia; etnikumok; jövőkép. Teljes szöveg

Balázs Judit: A bűnözéstől a szervezett bűnözésig (p. 303-325.) In: Magyarország az ezredforduló után. [Szerk.]: Gidai Erzsébet - Nováky Erzsébet - Tóth Attiláné. Bp. MTA Jövőkut. Biz., 1999. Tárgyszavak: bűnözés; bűnöző; 1970-es évek; 1980-as évek; gazdasági környezet; gazdasági elit; rendszerváltás; 1990-es évek; korrupció; cigányság

Ferge Zsuzsa: Szegénység és bűnözés, azaz: van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély? = Belü. Szle 37. 1999. 2. (3-27.) Tárgyszavak: szegénység; bűnözés; társadalmi integráció; norma; dezintegráció; jövedelem-egyenlőtlenség; hajléktalanok; munkanélküliség; szociálpolitika; cigányság; segély; lelki betegség; közrend; anómia

Ladányi János: A rendőrség társadalmi szerepe a kisebbségi problémák kezelésében (p. 97-103.) In: A rendőrség társadalmi szerepe. Tudományos konferencia 1998. április 21-22. [Szerk.]: Kozáry Andrea. Bp. Rejtjel Kiadó, 1999. Tárgyszavak: kisebbség /etnikai/; rendőrség; társadalmi szerep; munkanélküliség; cigányság; marginalizálódás; előítélet; diszkrimináció; bűnözés

Póczik Szilveszter: Cigányok és idegenek. Társadalmi és kriminológiai tanulmányok. Miskolc, 1999. 341 p. Bibliogr. a jegyzetekben. Tárgyszavak: cigányság; cigányság helyzete; kisebbségvédelem; asszimiláció; bevándorlás; menekültügy; menekültek; kriminológia; bűnmegelőzés; bűnözés; bűnöző; büntetés; empirikus vizsgálat; kérdőív; ezredforduló. Teljes szöveg

Bossányi Katalin: "Sokan szeretik a cigányságot, de nem szeretik a cigányokat". Furmann Imrével beszélget Bossányi Katalin = Mozgó Világ 24. 1998. 1. (61-72.) Jórészt a Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Iroda jogvédő tevékenységéről. Tárgyszavak: cigányság; jog; érdekvédelem; társadalmi probléma; bűnözés; emberi jogok; nemzetiségi politika; pozitív diszkrimináció; cigányság oktatása; munkanélküliség

Danka Balázs - et al.: Dolgozók, ingázók, zsebesek. Székesfehérvár társadalma a Piac tér tükrében (p. 125-138.) In: Így látjuk mi. A Soros Alapítvány "If You..." társadalmi-tényfeltáró programjának kutatási anyagai. [Szerk.]: Daróczi Gábor. Bp. Soros Alapítvány, 1998. Tárgyszavak: közbiztonság; bűnözés; cigányság; interetnikus kapcsolat; ingázók; munkavállalók; városi társadalom; Székesfehérvár /Fejér m./; terepkutatás

Puskás Péter - Végh József: Előítélet és vérpad. /Az "emberevő" cigányok pere/. , 1998. 171 p. Tárgyszavak: cigányság; történelem; 18. század második fele; Kemence-Nyúzóvölgy /Nógrád m./; jog; cigányság és deviancia; cigányság helyzete; történeti áttekintés; táplálkozás; erőszak; bűnözés

Fehér füzet 1998. Etnikai diszkriminációk és más jelentős jogsértések Magyarországon. [Szerk.]: Furmann Imre. [Közreműködő]: Bodrogi Bea. [Közread. a] Másság Alapítvány. Bp., 1998. 172 p. Esettanulmányok az igazságszolgáltatás hiányosságiaról és a rendőri erőszakról. Tárgyszavak: etnikumok; 1998; diszkrimináció; jog; esettanulmány; bűnözés; erőszak; büntetés; rendőrség; igazságszolgáltatás; halál; emberi jogok; antiszemitizmus; sajtó; alkotmánybíróság; statisztikai elemzés; cigányság helyzete; baleset; egészségügy; foglalkoztatáspolitika

Bársony János: A cigányság és a rendőrség kapcsolatának történelmi összefüggései (p. 319-332.) In: Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához. [Szerk.]: Csányi Klára. Bp., 1997. Tárgyszavak: cigányság; rendőrség; történeti áttekintés; rasszizmus; diszkrimináció; nemzetiségi politika; előítélet; bűnözés

Kránitz Mariann: Cigányság - kirekesztettség - szegénység - bűnözés. Összefoglaló egy konferenciáról = Belü. Szle 35. 1997. 2. (39-44.) Tárgyszavak: cigányság; kisebbség /etnikai/; kirekesztés; interetnikus kapcsolat; szegénység; bűnözés; konferencia

Póczik Szilveszter: Cigányság, bűnözés, bűnüldözés. Nyitott kérdések, adatok, tapasztalatok = Belü. Szle 35. 1997. 6. (5-11.) Tárgyszavak: cigányság; bűnözés; kisebbség /etnikai/; bűnöző; interetnikus kapcsolat; kirekesztés; nemzetiségi politika

Póczik Szilveszter: Külföldi és cigány bűnelkövetők a rendszerváltáskori Magyarországon (p. 203-210.) In: Társadalmi átalakulás és bűnözés. Magyar-Német Kriminológiai Szimpózium. Budapest, 1995. augusztus 20-25. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp., 1997. Tárgyszavak: külföldiek; bűnözés; hátrányos helyzet; cigányság; cigányság és deviancia; rendszerváltás

Sajó András: Néhány jogvédelmi kérdés a cigányság diszkriminációjával kapcsolatban (p. 484-498.) In: Periférián. [Szerk.]: Vajda Imre. Bp., Ariadne Kulturális Alapítvány, 1997. 1. köt. Roma szociológiai tanulmányok. Tárgyszavak: cigányság; cigányság és deviancia; diszkrimináció; hátrányos helyzet; előítélet; etnikai kisebbség; bűnözés; faji megkülönböztetés; tömegkommunikáció; nemzetközi jog; jogok; nemzetiségi jogok; tájékoztatás; munkanélküliek; érdekérvényesítés; parlament

Solt Ottília: Bűnügyi riport. Harmadíziglen... = Amaro Drom 7. 1997. 4. (21-23.) Egy kétegyházi magyar-cigány konfliktusról. Tárgyszavak: cigányság; bűnözés; rendőrség; Kétegyháza /Békés m./; interetnikus kapcsolat; esettanulmány

Tamási Erzsébet: "Parancsszóra nem lehet egymásra mosolyogni". Interjú Dr. Felkai Lászlóval a cigányság és a bűnözés kérdéséről (p. 361-364.) In: Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához. [Szerk.]: Csányi Klára. Bp., 1997. Tárgyszavak: cigányság; cigányság és deviancia; bűnözés; rendőrség; előítélet; sztereotípia

Tamási Erzsébet: "Parancsszóra nem lehet egymásra mosolyogni." Dr. Felkai László a cigányság és a bűnözés kérdéséről = Belü. Szle 35. 1997. 6. (53-57.) Tárgyszavak: cigányság; rendőrség; bűnözés; interetnikus kapcsolat; előítélet; börtön

Tarján G. Gábor: Milyenek is azok a cigányok...? (p. 248-258.) In: Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához. [Szerk.]: Csányi Klára. Bp., 1997. 1992-1993-ban végzett felmérés a cigányság megítéléséről a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos hallgatóinak körében. Tárgyszavak: cigányság; etnikai kisebbség; felmérés; 1992-1993; cigányság és deviancia; cigányság helyzete; bűnözés; rendőrség

[Rendőrség, cigányság, bűnözés] = Belü. Szle 35. 1997. 6. 5-68. Tartalom: Bólyai János: A rendőrség és a cigányság viszonya Magyarországon. Tamási Erzsébet: "Parancsszóra nem lehet egymásra mosolyogni." Dr. Felkai László a cigányság és a bűnözés kérdéséről. Póczik Szilveszter: Cigányság, bűnözés, bűnüldözés. Nyitott kérdések, adatok, tapasztalatok. Sárkány István: Rendőrség és bűnözés. Horváth Aladár-Bársony János: Hozzászólás. Kaltenbach Jenő: Beszámoló a rendőrségi eljárás diszkriminatív jellegéről - vita az ügyészséggel. Tárgyszavak: kriminalitás; cigányság; kisebbség /etnikai/; rendőrség; bűnözés; bűnöző; diszkrimináció; előítélet; bűnmegelőzés

Bólyai János: A rendőrség és a cigányság viszonya Magyarországon (p. 219-235.) In: Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához. [Szerk.]: Csányi Klára. Bp., 1997. Tárgyszavak: rendőrség; cigányság; előítélet; cigányság életmódja; cigányság és deviancia; önkormányzat; rasszizmus

Csepeli György - Örkény Antal - Székelyi Mária: Szertelen módszerek. A megkülönböztetés-mentes viselkedés lehetőségei és akadályai. /Előzetes kutatási jelentés, 1996-97/ (p. 130-172.) In: Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához. [Szerk.]: Csányi Klára. Bp., 1997. 1996-ban végzett empirikus vizsgálat, mely arra keresett választ, hogy milyen nézetek és attitűdök élnek a magyar rendőrség személyi állománya körében a roma kisebbséggel kapcsolatban. Tárgyszavak: etnikai kisebbség; cigányság; cigányság és deviancia; diszkrimináció; rendőrség; rendszerváltás; 1996-1997; attitűd; bűnözés; reprezentatív vizsgálat; szocializáció; életkörülmények; elégedettség; pályaelhagyás; előítélet; sztereotípia; tömegkommunikáció; társadalmi szerep; közvélemény

Hegedűs Zsuzsa: Társadalmi háttér és helyi problémakezelési lehetőség (p. 173-194.) In: Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához. [Szerk.]: Csányi Klára. Bp., 1997. Vizsgálat két településen arról, hogy hogyan és milyen mértékben befolyásolja a közvetlen társadalmi környezet /lakossági elvárások, önkormányzati viselkedés/ a rendőrök cigányokkal kapcsolatos magatartását. Tárgyszavak: rendőrség; cigányság; cigányság és deviancia; attitűd; magatartás; helyi társadalom; helyi politika; önkormányzat; Nyíradony /Hajdú-Bihar m./; Érsekvadkert /Nógrád m./; társadalmi környezet; szegénység; társadalmi probléma; előítélet; szolidaritás; területi vizsgálatok

Huszár László: Romák, börtönök, statisztikák = Amaro Drom 7. 1997. 8. (9-11.) Tárgyszavak: cigányság és deviancia; börtön; bűnözés; bűnöző; társadalmi-gazdasági státusz; statisztikai adatgyűjtemény

Kerényi György: A "cigány per" = Amaro Drom 7. 1997. 8. (12-14.) Interjú Loss Sándor jogász-szociológussal a Szilágyi Istvánnal közösen végzett empirikus kutatásukról, amelyben a romák és a bíróság viszonyát vizsgálták. Tárgyszavak: cigányság és deviancia; bíróság; per; interakció; diszkrimináció; empirikus vizsgálat; Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rátkai Árpád: Szeged cigánysága és a Szegedi Cigányprogram = Regio 8. 1997. 3-4. (81-109.) Az önkormányzat által 1996-ban kidolgozott programról. Tárgyszavak: cigányság története; cigányság életmódja; cigányság és deviancia; hátrányos helyzet; demográfiai változók; nyelvhasználat; munkanélküliség; szocializáció; interetnikus kapcsolat; cigányság oktatása; Szeged /Csongrád m./; önszerveződés; érdekérvényesítés; 1996

Szuhay Péter: Csövesek - csicskák. Az ároktői romák esete a miskolci hajléktalanokkal = Regio 8. 1997. 3-4. (110-137.) Cigányok és hajléktalanok közötti konfliktus sajtóvisszhangja és a peres eljárás tanulságai. Tárgyszavak: cigányság; hajléktalanok; cigányság és deviancia; konfliktus; interetnikus kapcsolat; sajtó; per; nyilvánosság; esettanulmány; Miskolc /Borsod-Abaúj-Zemplén m./; 1995-1996

Tauber István: A kisebbségek és a bűnözés (p. 32-37.) In: "Senkié vagyok - lehetnék mindenkié". 1994-1996. Bács-Kiskun megye. Tanulmányok a cigányságról. [Szerk.]: Raicsné Horváth Anikó - Hajdu István. Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 1997. Tárgyszavak: bűnözés; kisebbség /etnikai/; szubkultúra; hátrányos helyzet; cigányság és deviancia

Kis Géza - Valcsicsák Imre: Intoleránsak-e a Rendőrtiszti Főiskola Hallgatói? Reflexiók egy toleranciavizsgálatra = Főisk. Figy. /Rendőrtiszti Főisk./ 7. 1996. 3. (98-101.) vitaindítója: Bíró Katalin: Toleranciavizsgálat főiskolások körében. (l. uott) Tárgyszavak: tolerancia; Rendőrtiszti Főiskola; egyetemi és főiskolai hallgatók; hivatás; másság; pozitív diszkrimináció; diszkrimináció; pályaalkalmasság; cigányság; előítélet; bűnözés; munkahelyi beilleszkedés; munkahelyi konfliktus; hozzászólás

Kovats, Martin: A Jó, a Rossz és a Csúf. A roma politika három arca Magyarországon. [Ford.]: Kocsis Viktória - Szikszai Szabolcs = Eszmélet 1996. 32. (132-153.) Tárgyszavak: 1990-es évek; cigányság helyzete; Roma Parlament; Magyarországi Cigányok Demokratikus Szervezete; Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége; politikai élet; cigányság életmódja; foglalkoztatottság; társadalmi beilleszkedési zavarok; hátrányos helyzet; 1980-as évek; cigányság kultúrája; cigányság művelődése; munkanélküliség; bűnözés; cigányság és deviancia; politikai attitűd; politikai párt; Phralipe /Független Cigány Szervezet/; lojalitás; liberalizmus; kompromisszum; Báthory János; cigány gyermekek problémái

Korinek László: A bűnözés alakulása Magyarországon és a jövőbeli kilátások (p. 125-143.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp. Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1996. Megjelent: az INFO-Társadalomtudomány 16. számában. Tárgyszavak: bűnözés; 1980-as évek; politikai rendszer; gazdasági helyzet; munkanélküliség; technikai fejlődés; városiasodás; szocializáció; cigányság és deviancia; közbiztonság; előrejelzés

Miskoff Mihály: Kulturális antropológiai vizsgálat egy fogvatartotti csoportban (p. 280-283.) In: A világ feltétele - Bedingung der Welt. A kaposvári Erkölcsfilozófiai és -Nevelési Konferencia előadásai. [Szerk.]: Czirják József - Jávorszki András - Szabóné Gondos Piroska. Kaposvár. CsVM TKF, 1996. Egy körleten belüli cigány és nem cigány bűnözők problémái a nevelőtiszt szemével. Tárgyszavak: börtön; bűnöző; 1991-1994; empirikus vizsgálat; cigányság és deviancia; csoportmagatartás; magatartás; összehasonlító elemzés; kulturális antropológia

Póczik Szilveszter: Rendszerváltás és kriminalitás. Külföldiek és cigányok a bűnpiacon = Valóság 39. 1996. 6. (73-102.) Tárgyszavak: rendszerváltás; kriminalitás; szocializmus; modernizáció; társadalmi változás; hátrányos helyzet; cigányság és deviancia; bűnözés; 1970-1990-es évek

Tauber István: A deviancia mint kisebbség, a kisebbségek devianciája (p. 296-298.) In: Gönczöl Katalin - Korinek László - Lévai Miklós: Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll. /Egyetemi tankönyv/. Bp. Corvina Kvk., 1996. Tárgyszavak: deviancia; kisebbség /általában/; magatartás; bűnözés; bevándorlás; vendégmunkások; hátrányos helyzet; konfliktus; idegengyűlölet; cigányság és deviancia; előítélet

Tauber István: A cigány fiatalkorúak, a deviáns viselkedések és az előítéletek (p. 137-149.) In: Gyerekcigány. Pedagógiai tanulmányok. [Szerk.]: Farkas Endre. Bp. INTER-ES Kiadó, 1994. Tárgyszavak: cigányság és deviancia; ifjúság és deviancia; előítélet; deviancia; szociológiai elmélet; öngyilkosság; alkoholizmus; bűnözés; cigányság története; társadalmi rétegződés; szubkultúra; kultúra; konfliktus

Korinek László: A bűnözés alakulása Magyarországon és a jövőbeli kilátások (p. 100-107.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp. ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék - T-Twins Kiadó, 1993. Megjelent az INFO-Társadalomtudomány 16. számában. Tárgyszavak: bűnözés; 1980-as évek; politikai rendszer; gazdasági helyzet; munkanélküliség; technikai fejlődés; városiasodás; szocializáció; cigányság és deviancia; közbiztonság; előrejelzés

Tauber István: A cigánysággal kapcsolatos előítéletek problémái (p. 87-99.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp. ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék - T-Twins Kiadó, 1993. Megjelent a szerző A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös tekintettel egyes kisebbségi csoportokra c. művében. Tárgyszavak: cigányság; cigányság és deviancia; előítélet; attitűd; sztereotípia; empirikus vizsgálat; mélyinterjú; kérdőív; felmérés; közvélemény

Pelle János: Bőrfejűek, polgárőrök, kommandósok = Amaro Drom 2. 1992. 11. (4-7.) Az öntevékeny polgárőrség és a cigányság között kirobbant ellentétekről Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tárgyszavak: cigányság; cigányság és deviancia; agresszió; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Nyírbátor /Szabolcs-Szatmár-Bereg m./; nyomor; munkanélküliség; közbiztonság; félelem; hiedelem; rendőrség; konfliktus; bőrfejűek; kisváros; helyi társadalom

Korinek László: A bűnözés alakulása Magyarországon és a jövőbeli kilátások = INFO-Társtud. 5. 1991. 16. (7-12.) Tárgyszavak: bűnözés; 1980-as évek; politikai rendszer; gazdasági helyzet; munkanélküliség; technikai fejlődés; városiasodás; demográfiai változók; vallás; tömegkommunikáció; szocializáció; alkoholfogyasztás; cigányság és deviancia; rendőrség; közgondolkodás; vagyon; előrejelzés; közbiztonság

Ladányi János: Szabadságvesztés-büntetésüket töltők lakóhelyeinek térbeni elhelyezkedése Budapesten. /Residential segregation of imprisoned offenders in Budapest/ = Tér és Társ. 5. 1991. 4. (17-35.) Tárgyszavak: Budapest; börtön; büntetés; bűnöző; népesség; cigányság és deviancia; szegregáció; klaszterelemzés; korcsoport; társadalmi csoport; foglalkozási rétegződés; depriváció; térbeni eloszlás; lakóhely; hátrányos helyzet

Rácz Éva: "Esélyek felülnézetből". A nyíregyházi büntetés-végrehajtási intézet elítéltjeinek újrakezdési lehetőségeiről = Szabolcs-Szatm. Szle 26. 1991. Klsz. (29-51.) Tárgyszavak: bűnözés; bűnöző; börtön; büntetés; fiatalkori bűnözés; Nyíregyháza /Szabolcs-Szatmár-Bereg m./; esettanulmány; család; fiatalok; szülők; férfiak; nemi szerep; apák; veszélyeztetettség; értékrend; depriváció; hátrányos helyzet; deviancia; kultúra; szocializáció; cigányság és deviancia; marginalizálódás; életmód; lakáskörülmények; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; befolyásolás; esélyegyenlőtlenség; alkoholizmus; bűnmegelőzés; jog; viselkedés; személyiség

Szűcs Lászlóné Siska Katalin: Bűnös esetek = Szabolcs-Szatm. Szle 26. 1991. Klsz. (52-59.) A bűncselekmények és az elkövetők számának növekedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tárgyszavak: bűnözés; fiatalkori bűnözés; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; gyermekek; fiatalok; erőszak; cigányság és deviancia; érték; munkanélküliség; iskolai végzettség; hátrányos helyzet; család; alkoholizmus; 1990-es évek

Tauber István: Bűnözés és társadalmi struktúra = INFO-Társtud. 5. 1991. 16. (31-35.) Tárgyszavak: bűnözés; társadalmi struktúra; kriminológia; szegénység; hátrányos helyzet; büntetés; oktatási rendszer; egyenlőtlenség; esélyegyenlőtlenség; cigányság és deviancia; szükséglet; konfliktus; kultúra; jogi szabályozás; érdek; érték; állam; előítélet; tolerancia; tudományos kutatás; szakirodalmi áttekintés

Csalog Zsolt: "Sajnos sok a buta állampolgár". Kovács Lajos, 26 éves, rendőr = Kritika 27. 1989. 2. (30-34.) Szociográfiai interjú. Tárgyszavak: rendőrség; foglalkozások; munkakörülmények; életút; Budapest; Budapest, VIII. ker. /Józsefváros/; bűnözés; bűnöző; közbiztonság; prostitúció; cigányság és deviancia; szociográfia

Illés István: Szervezetten, nemzetközi kapcsolatokkal. A cigány bűnözés sajátosságai = M. Hírlap 22. 1989. 232. (okt. 3.). (3.) A rendőrség részéről nyilatkozik Tonhauser László. Tárgyszavak: cigányság; cigányság és deviancia; deviancia; bűnözés

Pomogyi László: A cigányság és a cigánybűnözés a burzsoá Magyarországon (p. 88-94.) In: A társadalmi beilleszkedés zavarainak kutatása. Tájékoztató bulletin. Bp., IM Bv. háziny. 15. köt. [Szerk.]: Kolozsi Béla - Münnich Iván, 1989. Tárgyszavak: cigányság és deviancia; cigányság története; bűnözés; történeti áttekintés; szegénység; etnikumok; nemzetiségek története

Tauber István: A cigányság és a bűnözés = Módsz. Füz. /IM/ 1989. 2. (1-19.) Tárgyszavak: cigányság; bűnözés; cigányság és deviancia; diszkrimináció; hátrányos helyzet; statisztikai elemzés; viktimológia; cigányság életmódja; erkölcs; érték; előítélet; kontroll csoport; empirikus vizsgálat; 1980-as évek; nők; fiatalok; társadalmi probléma

Dobos János: Az elkövetői kategóriák értékelése = Belü. Szle 26. 1988. 1. (6-14.) Különös tekintettel a cigány elkövetőkre

Jámborné Róth Erika: Eszmecsere a cigány bűnözésről = Belü. Szle 26. 1988. 3. (64-71.) Miskolc, 1987. okt. 6. A nyilvános vitán résztvettek a cigány szervezetek képviselői, kriminológusok és más szakértők. Tárgyszavak: cigányság és deviancia; deviancia; bűnözés; vita

Tauber István - Balogh Sándor: A cigányság bűnözése továbbra is aktuális társadalmi probléma = Belü. Szle 26. 1988. 3. (13-23.) Kutatási eredmények, statisztikai adatokkal

Tauber István: Ne tagadjuk le a valóságot! = Belü. Szle 1985. 2. (64-68.) Tárgyszavak: vita; hozzászólás; cigányság; bűnözés. A cikk előzményét l. Belü. Szle 1984

Konczer István: Cigánybűnözés a fővárosban = Belü. Szle 1984. 2. (17-24.) Tárgyszavak: bűnözés; cigányság; társadalmi probléma; Budapest

Vavró István: A "cigánybűnözés" vizsgálatának elméleti és módszertani kérdéseiről = Belü. Szle 1984. 2. (65-68.) Tárgyszavak: szociológiai módszer; cigányság; bűnözés; etnikai csoport

Konczer István: Cigány bűnözés a fővárosban = Belü. Szle 1984. 2. (17-24.) Tárgyszavak: vita; cigányság; Budapest; bűnözés

Vavró István: A "cigány bűnözés" vizsgálatának elméleti és módszertani kérdéseiről = Belü. Szle 1984. 2. (65-68.) Tárgyszavak: vita; hozzászólás; cigányság; bűnözés; kriminálszociológia

Dobos János: Tényleg nincs cigány bűnözés? = Belü. Szle 1984. 10. (63-66.) Tárgyszavak: vita; hozzászólás; cigányság; bűnözés

Forrás: SZOCIOWEB és a katalógus Szociológiai Bibliográfiája

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség