FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Fókuszban... » Romák

Romák - egyéb full textes linkek

2011-05-17 14:13:51

Tanulmányok

Moldova az emberölés szóra csak a cigányokra tud asszociálni” / Révész Béla = Élet és irodalom 53. 2009. február 27.

Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munkaerőpiacon / Kertesi Gábor. = Közgazdasági Szemle, 1995. 1. p. 30-65

Cigány integrációs problémák / Póczik Szilveszter. 2003.

A cigány nők helyzete / Janky Béla. In. Pongrácz T.-né–Tóth I. Gy., szerk.: Szerep-változások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1999. Budapest: Szociális és Családügyi Minisztérium–TÁRKI,pp. 217–238.

Cigányok és gádzsók : romakép a magyar társadalomban / Csepeli György. 2008.

Egy közösen elkezdett projekt vázlatos története : Magyar Agora 2005 : gondolkodtató közvélemény-kutatás (deliberative poll) a magyarországi roma kisebbségről / Örkény Antal, Székelyi Mária.

Esélyek és korlátok : a magyarországi cigány közösség az ezredfordulón / szerk. Forray R. Katalin, Mohácsi Erzsébet. Bp. : Pécs : PTE BTK Romológia Tanszék, 2002.

Az etnikai besorolás objektivitásáról / Ladányi János, Szelényi Iván. In: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. [Szerk.]: Horváth Ágota - Landau Edit - Szalai Júlia. Bp. Aktív Társadalom Alapítvány - Új Mandátum Kvk., 2000.

Faji előítélet és idegengyűlölet a magyar labdarúgó-stadionokban / Földesiné Szabó Gyöngyi. = Kalokagathia 1997. 1-2. sz. p. 1-24

A hátrányos helyzet és a bűnözés / Gönczöl Katalin = Valóság 1982. 8. (61-72.)

Jelentés : a rendőrség kisebbségekkel kapcsolatos egyenlő bánásmódjának biztosítékrendszeréről és annak hiányosságairól [ombudsmani jelentés] / összeáll. Tóth Judit. Bp., 2008.

Látlelet 2008 : kutatási összefoglaló az előítéletesség és intolerancia hazai helyzetéről : helyzetjelentés és javaslatok / Gimes Gergely [et al.] Bp. : PoliticalCapital, 2008.

A magyarországi cigány népesség demográfiája / Kemény István = Demográfia 47. 2004. 3-4. (335-346.)

A magyarországi cigányság - avagy népünk majdnem tíz százalékáról / Kiss Katalin. Bp. : BGF, 2005. [főiskolai szakdolgozat.]

A magyarországi cigányság és az Európai Unió közös jövője / Rostás Krisztina. NCSSZI.

A magyarországi cigányvizsgálatok cigányképe / Dupcsik Csaba. In.:Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai. Neményi Mária – Szalai Júlia (szerk.) Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2005. p. 255-282

Mit érdemel az a bűnös... Interjú dr. Tauber István kriminológussal / Vég Katalin. = AmaroDrom 5. 1995. 5. sz. p. 8-10

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon : a 2001. évi népszámlálási adatok rövid összefoglalása / Tóth Ágnes, Vékás János. Budapest : Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Int., 2004.

A "nyolcker" : szempontok területfejlesztési stratégiához, rehabilitációhoz [dolgozat] / Gőbl Gabriella. 2005.

Roma and the law : demithologizing the gypsy criminality stereotype Paris : PER, 1998.

Roma/cigány programok támogatásának politikája Magyarországon a rendszerváltást követően / Wizner Balázs. 2004.

Romakép a mai magyar társadalomban / Székelyi Mária [et al.] = Szociológiai Szemle 2001. 3. sz. p. 19-46.

Szegénység és bűnözés - illetve van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély / Ferge Zsuzsa. = Belügyi szemle 47. évf. 1999. 2. sz. p. 3-27.

Szegregáció és társadalmi kirekesztés a nagyvárosi lakótelepeken / Egedy Tamás. = Földrajzi Közlemények, 124., 2000. 1-4., p. 93-108.

A szociális városrehabilitáció esélyei Középső-Józsefváros és Külső-Erzsébetváros szlömösödő negyedeiben / Futó Péter. Bp. BKAE Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék, 2003.

Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10-17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában / Murányi István. In.: Sík E.-Tóth J. (szerk.) Idegenek Magyarországon. MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1997. MTA PTI, Budapest 1998.

Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények / Csepeli György [et al.] In. Társadalmi riport, 1998. szerk. Kolosi Tamás [et al.] Bp. : TÁRKI, 1998. p. 458-489

A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422-1985 / vál. Mezey Barna. Bp. : Kossuth, 1986.

Egyéb linkek

A cigányságról a Magyar szociológiai e-könyvek rovatban

A cigánysággal kapcsolatos további full textek - Romaweben

OKRI - Állásfoglalás : a magyarországi bűnözési helyzetről, az elkövetők etnikai hovatartozásának nyilvántartásáról és a „cigánybűnözésről”

Cigánybűnözés - Wikipédia

A PTE BTK Neveléstudományi Kar Romológia Tanszék kiadványai

A Szociológia gyűjtemény cigánysággal kapcsolatos linkjei

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség