FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Szelényi Iván

Szelényi Iván - tanulmányok 2000 után

2018-04-20 15:39:50

A bibliográfia összeállításában nagyban támaszkodtunk az alábbi könyvre: Szelényi Iván műveinek válogatott bibliográfiája (összeáll. Bedecs Éva, Pásztor Angelika. Bp. : KSH, 2015)

2000

Adalékok a csenyétei cigányság történetéhez. In: Cigánynak születni:: tanulmányok, dokumentumok Budapest, ATA, Új Mandátum, 2000. 617 p. 507-530. p. Társszerző: Ladányi János

Beyond cultural capital: toward a theory of symbolic domination.  In: Pierre Bourdieu. Vol. 1. London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage, 2000. 278-301 p. Társszerző: Bill Martin

Chancen für einen postkommunistischen “New Deal” In: The European Left after 1989 – West and East. Prague Central European University, Friedrich Ebert Stiftung, 2000. 159–200. p. Társszerző: Ladányi János

Cigányok Csenyétén - 150 év. In: A romakérdés az integráció csapdájában : a romák integrációs lehetőségei Magyarországon : nemzetközi konferencia, Budapest, 1999. június 22-23. Budapest : Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda, 2000. 139 p. 69-73. p.

Az etnikai besorolás objektivitásáról. In: Cigánynak születni : tanulmányok, dokumentumok. Budapest, ATA, Új Mandátum, 2000. 617 p. 203-209. p. Társszerző: Ladányi János

Ki a cigány? In: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. Budapest, Aktív Társadalom Alapítvány, Új Mandátum. 179–192. p. Társszerző: Ladányi János

Még egyszer az etnikai besorolás „objektivitásáról”. In Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. Budapest, Aktív Társadalom Alapítvány, Új Mandátum. 239–242. p. Társszerző: Ladányi János

Road from Stalinist offical to theorist of reform communism. Review of Sociology, speciális szám. 104–110. p.

The Roma of Csenyéte: the first 150 years. In: Caught in the trap of integration: Roma problems and prospects in Hungary : international conference Budapest, 22-23 June 1999. Budapest : Bureau for European Comparative Minority Research. 2000. 69-73. p.

Társadalmi egyenlőtlenségek az államszocialista redisztributív gazdaságokban. A mai kelet-európai szocialista társadalmak szociálpolitikai dilemmái, 1978. In Magyarország társadalomtörténete, 1945-1989. I. köt. Budapest, Új Mandátum. 308–319. p.

Az új lakótelepek szociológiai problémái. In Magyarország társadalomtörténete, 1945-1989. II. köt. Budapest, Új Mandátum. 91–106. p. Társszerző: Konrád György

Az új szociáldemokrácia esélye. Népszabadság, 150. sz. 12. p. Társszerző: Ladányi János

Az új szociáldemokrácia lehetőségei és korlátai az átalakuló közép-európai társadalmakban. Kritika, 7. sz. 2–5. p. Társszerző: Ladányi János


2001

A 2002-es választások tétje: késik a bal. HVG, 51–52. sz. 11–15. p.

Búcsú Hegedüs Andrástól. In Búcsú Hegedüs Andrástól: 1922. október 31. – 1999. október 23. Budapest, Osiris. 272–277. p.

Changing social structure during market transition – the case of Central Europe. In the breakdown of state socialism and the emerging post-socialist order. The Hague, Center for the Study of Transition and Development. 101–148. p. Társszerző: Eric Hanley

Késik a bal. HVG, 51–52. sz. 11–15. p.

The making of the Hungarian postcommunist elite. Circulation in politics, reproduction in the economy. In: The small transformation. Society, economy and politics in Hungary and the new European architecture. 44–70. p. Társszerzők: Szelényi Szonja, Kovách Imre

Mit csinál egy szociológus? (LETTRE-beszélgetés). Lettre, 40. sz. 20–22. p.

Poverty, ethnicity, and gender in transitional societies. Introduction. Review of Sociology, 2. sz. 5–10. p.

Przynależność etniczna i płeć a ubóstwo. Europejskie porównania. Kultura i Społeczeństwo, 2. sz. 210–212. p. Társszerző: Rebecca Jean Emigh

The racialization and feminization of poverty? In. Poverty, ethnicity, and gender in Eastern Europe during the market transition. Westport, Praeger. 1–32. p. Társszerzők: Rebecca Jean Emigh, Fodor Éva

A roma etnicitás „társadalmi konstrukciója” Bulgáriában, Magyarországon és Romániában a piaci átmenet korszakában. Szociológiai Szemle, 4. sz. 85–95. p. Társszerző: Ladányi János

The social construction of Roma ethnicity in Bulgaria, Romania and Hungary during market transition. Review of Sociology, 2. sz. 79–89. p. Társszerző: Ladányi János

Szegénység, etnicitás és a szegénység „feminizációja” az átmeneti társadalmakban. Bevezetés. Szociológiai Szemle, 4. sz. 5–12. p.

La teoría del generalismo poscomunista. New Left Review (español), 9. sz. 30–69. p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleanor Townsley

The utopia of postsocialist theory and the ironic view of history in neoclassical sociology. American Journal of Sociology, 4. sz. 1121–1128. p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleanor Townsley

Van-e értelme az underclass kategória használatának? Beszélő, 11. sz. 94. p. Társszerző: Ladányi János


2002

Adalékok a csenyétei cigányság történetéhez. In: Csenyéte Antológia. Budapest, Csenyéte; Pécs: Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, 2002. 472 p. 9-25. p. Társszerző: Ladányi János

Baloldali deficit. In: 4 év tévúton : cikkek, interjúk, dokumentumok. Budapest, "2002" Társaság, 2002. 327 p. 117-126. p. Társszerző: Ladányi János

Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. Szociológiai Szemle, 4. sz. 72–94. p. Társszerző: Ladányi János

Education, ethnicity, and single motherhood. The determinants of poverty in postcommunist countries. World Bank Transition Newsletter, 3. sz. 28–29. p.

Introduction. In: Poverty, ethnicity, and gender in transitional societies. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. 140 p. 5-10. p.

The nature and social determinants of Roma poverty. A cross-national comparison. Review of Sociology, 2. sz. 75–96. p. Társszerző: Ladányi János

A note on the meaning of „underclass”. Roma Rights Quarterly, 2. sz. 112–114. p. Társszerzők: Gail Kligman, Ladányi János

An outline of the social history of socialism or an auto-critique of an auto-critique. Research in Social Stratification and Mobility, 41–67. p.

Politika magyar módra. Száz nappal a választások után. Népszabadság, 192. sz. 23. p.

Prospects and limits of new social democracy in the transitional societies of Central Europe. In: The communist successor parties of Central and Eastern Europe. London, Sharpe. 41–48. p. Társszerző: Ladányi János

The social construction of Roma ethnicity in Bulgaria, Romania and Hungary during market transition. In: Poverty, ethnicity, and gender in transitional societies. Budapest, Akadémiai Kiadó. 79–89. p. Társszerző: Ladányi János


2003

Botcsinálta vezéregyéniségeink. Népszabadság, 80. sz. 25. p.

A csenyétei cigányság társadalomtörténetének vázlata 1857–2001. I–IV. Kritika, 3. sz. 2–5. p., 4. sz. 6–10. p., 5. sz. 16–19. p., 6. sz. 22–25. p. Társszerző: Ladányi János

Die „gesellschaftliche Konstruktion” der Roma-Ethnizität in Bulgarien, Ungarn und Rumänien in der Periode des Übergangs zur Marktwirtschaft. Zeitgeschichte, 2. sz. 64–72. p. Társszerző: Ladányi János

Háború és béke. Magyar Narancs, 14. sz. 42–43. p.

Historical variations in inter-ethnic relations. Toward a social history of Roma in Csenyéte, 1857–2000. Romani Studies, 1. sz. 1–51. p. Társszerző: Ladányi János

Ironie als methode ansätze und fragestellungen einer neoklassischen soziologie. Berliner Journal für Soziologie, 1. sz. 5–34. p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleonor Townsley

On irony. An invitation to neoclassical sociology. Thesis Eleven, 1. sz. 5–41. p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleonor Townsley

A posztkommunista kapitalizmusok szegényei. Mozgó Világ, 1. sz. 48–50. p. Társszerző: Ladányi János

A szocializmus társadalomtörténetének vázlata avagy Egy önkritika önkritikája. In: Harminc év : Mannheim-előadások. Budapest : ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Int. és Továbbképző Közp., 2003. 192 p. 109-133. p.

Varieties of post-communist capitalism. A comparative analysis of poverty under various post-communist regimes. In: Wertfreies Forschen und wertrationales Handeln: Grundprinzipien der Neoklassik in der Soziologie. Beiträge zur akademischen Feier anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg an Iván Szelényi. Erlangen, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. 57–92. p.

Winners of the reforms. The new economic and political elite. In: Inequality and social structure during the transition. New York, Palgrave Macmillan. 75–98. p. Társszerző: Christy Glass


2004

Kapitalizmusok, szocializmusok után. Egyenlítő, 4. sz. 2–11. p.

A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. In: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest, Argumentum. 245–256. p. Társszerző: Konrád György

A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. In: Település- és városszociológia : szöveggyűjtemény. Budapest, Gondolat, 2004. 25-49. p. Társszerző: Konrád György

Roma etnicitás és társadalmi kirekesztettség. In Nemzet a társadalomban. Budapest, Teleki László Alapítvány. 29–46. p. Társszerző: Ladányi János

Térségeket gettósít az újrakörzetesítés. Magyar Hírlap, 268. sz. 1. p.,18–19. p. Társszerző: Ladányi János

Az új lakótelepek szociológiai problémái : részletek. In: Település- és városszociológia : szöveggyűjtemény. Budapest, Gondolat, 2004. 155-181. p. Társszerző: Konrád György


2005

Adalékok a csenyétei cigányság történetéhez. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 223–240. p. Társszerző: Ladányi János

Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 252–271. p. Társszerző: Ladányi János

Az etnikai besorolás objektivitásáról. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 416–421. p. Társszerző: Ladányi János

La formation d’un sous-prolétariat rom. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 5. sz. 66–87. Társszerző: Ladányi János

Ki a cigány? In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 213–222. p. Társszerző: Ladányi János

Még egyszer az esélyteremtő államról. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 495–504. p. Társszerző: Ladányi János

Még egyszer az etnikai besorolás „objektivitásáról”. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 446–447. p. Társszerző: Ladányi János

Megszakított polgárosodás. A társadalmi háttér és az élettörténet hatása a családi vállalkozások újramegjelenésére a szocialista Magyarországon. Részlet. In: „Az építés és a szabadság ott kezdődik, ahol a világ nem paraszt”. Szöveggyűjtemény a faluszociológia tanulmányozásához. Debrecen, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. 201–217. p. Társszerző: Manchin Róbert

A piaci átmenet elmélete: vita és szintézis In: A gazdasági élet szociológiája [elektronikus dokumentum] [Budapest], BCE : Aula, 2005. p. 176-187. Társszerző: Eric Kostello

A posztkommunista kapitalizmusok szegényei. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 190–193. p. Társszerző: Ladányi János

Egy posztkommunista „New Deal” esélyei. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 272–297. p. Társszerző: Ladányi János

Poverty after the fall of state socialism. The Analyst – Central and Eastern European Review (English edition), 2. sz. 125–140. p. Társszerző: Ladányi János

A roma etnicitás „társadalmi konstrukciója” Bulgáriában, Magyarországon és Romániában a piaci átmenet időszakában. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 241–251. p. Társszerző: Ladányi János

Romák Közép-Kelet-Európában. In: Szociális és etnikai konfliktusok : Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából. 1987-2005. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2005.196-212. p. Társszerző: Ladányi János.

Szegények, romák. Figyelő, 36. sz. 25. p.

Szegénység a posztkommunista átmeneti időszakban. Az elemző, 2. sz. 123–140. p. Társszerző: Ladányi János

Szuburbanizáció és gettósodás. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 155–176. p. Társszerző: Ladányi János

Az új szociáldemokrácia lehetőségei és korlátai az átalakuló közép-európai társadalmakban. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 311–317. p. Társszerző: Ladányi János

Az újrakörzetesítés társadalmi ára. Kritika, 1. sz. 2–5. p. Társszerző: Ladányi János

Az újrakörzetesítés társadalmi ára. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 330–340. p. Társszerző: Ladányi János

Van- értelme az underclass kategória használatának? In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 470–475. p. Társszerző: Ladányi János

Vázlat az „esélyteremtő állam” elméletéhez. In: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából (1987–2005). Budapest, Új Mandátum. 298–310. p. Társszerző: Ladányi János


2006

Max Weber’s theory of capitalism and varieties of post-communist capitalisms. Angewandte Sozialforschung, 3–4. sz. 175–185. p. Társszerző: Lawrence P. King

Személyes bevezető Juhász Pál Emberek és intézmények című könyvéhez. In: Emberek és intézmények : két zsákutca az agráriumban. Budapest : Új Mandátum : Jelenkut. Alapítvány, 2006. 9-12. p.


2008

Kaland a szociológiával. Jelenkor, 5. sz. 506–508. p.

Kapcsolják be biztonsági öveiket! Népszabadság, 304. sz. Melléklet. 4. p., 5. p.

Making capitalism without capitalists. Revisited. International Political Anthropology, 1. sz. 139–148. p.

A theory of transitions. Modern China, 1. sz. 165–175.

Varieties of post-communist capitalisms. Convergences and divergences. In: Perceptions and Images of China. Baden-Baden, Nomos Verlag. 13–35. p.


2009

Borongós. 168 óra, 1–2. sz. 34–37. p.

A globális pénzügyi válság és Közép-Európa nyomorúsága. Népszabadság, 68. sz. Mel-léklet. 1. p., 4. p.

A roma etnicitás "társadalmi konstrukciója" Bulgáriában, Magyarországon és Romániában a piaci átmenet korszakában. In. A burkolt szelekciótól a nyílt diszkriminációig: tanulmányok Budapest, MTA Törttud. Int., MTA Társadalomkut. Közp., 2009. 40-51. p. Társszerző: Ladányi János

Az újrakörzetesítés társadalmi ára. In: A burkolt szelekciótól a nyílt diszkriminációig: tanulmányok. Budapest, MTA Törttud. Int., MTA Társadalomkut. Közp., 2009. 105-113. p. Társszerző: Ladányi János

Válasz. (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). Regio, 3. sz. 62–67. p. Társszerző: Ladányi János


2010

Adalékok a csenyétei cigányság történetéhez In: Szociális és etnikai konfliktusok [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 158-171. p. Társszerző: Ladányi János

Adalékok a csenyétei cigányság történetéhez In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, Új Mandátum, 2010. 532-554. p. Társszerző: Ladányi János

Capitalism in China? Comparative Perspectives. In: Chinese capitalisms. Historical emergence and political implications. Szerk.: Yin-wah Chu. New York, Palgrave Macmillan. 199–223. p.

Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában In: Szociális és etnikai konfliktusok [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 181-197. p. Társszerző: Ladányi János

Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, Új Mandátum, 2010. 569-593. p. Társszerző: Ladányi János

Egy posztkommunista "New Deal" esélyei In: Szociális és etnikai konfliktusok [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010. Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 221-237. p. Társszerző: Ladányi János

Egy posztkommunista "New Deal" esélyei In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010  Budapest, Új Mandátum, 2010. 635-667. p. Társszerző: Ladányi János

Fent és lent vagy mi és ők. Lettre, 77. sz. 43–48. p. Társszerző: Ladányi János

From socialist workfare to capitalist welfare state. In: The Oxford handbook of comparative institutional analysis. Oxford, Oxford University Press. 565– 585. p. Társszerző: Katarzyna Wilk

Institutional transformation in European post-communist regimes. In: The Oxford handbook of comparative institutional analysis. Oxford, Oxford University Press. 565–586. p. Társszerző: Katarzyna Wilk

Kapitalizmusok, szocializmusok után. In: A pult mögött. A posztszocialista gazdaság jelenségei a kortárs művészetben. Budapest, Műcsarnok. 28–42. p.

A kelet-európai újosztály-stratégia távlatai és korlátai : Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz önkritikus felülvizsgálata : 1986-87 In: Társadalmi rétegződés olvasókönyv [Elektronikus dokumentum] Budapest, ELTE, 2010. 122-143. p.

Ki a cigány? In: Szociális és etnikai konfliktusok [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 151-157. p. Társszerző: Ladányi János

Ki a cigány? In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, Új Mandátum, 2010. 519-531. p. Társszerző: Ladányi János

Maria Markus and the (re)invention of Hungarian sociology. Thesis Eleven, 1. sz. 24–35. p.

Post-communist economic systems. In: The handbook of economic sociology. Princeton, Princeton University Press. 205–229. p. Társszerző: Lawrence P. King

A posztkommunista kapitalizmusok szegényei In: Társadalom és térszerkezeti átalakulások [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 161-163. p. Társszerző: Ladányi János

A posztkommunista kapitalizmusok szegényei In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest,: Új Mandátum, 2010. 468-472. p. Társszerző: Ladányi János

A roma etnicitás "társadalmi konstrukciója" Bulgáriában, Magyarországon és Romániában a piaci átmenet korszakában In: Szociális és etnikai konfliktusok [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 172-180. p. Társszerző: Ladányi János

A roma etnicitás "társadalmi konstrukciója" Bulgáriában, Magyarországon és Romániában a piaci átmenet korszakában In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, Új Mandátum, 2010. 555-568. p. Társszerző: Ladányi János

Szuburbanizáció és gettósodás In: Társadalom és térszerkezeti átalakulások [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 135-150. p. Társszerző: Ladányi János

Szuburbanizáció és gettósodás. In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, Új Mandátum, 2010. 423-450. p. Társszerző: Ladányi János

A társadalom etnoszociális rétegződése összehasonlító elméletének vázlata. Kritika, 7–8. sz. 2–7. p. Társszerző: Ladányi János

A társadalom etnoszociális rétegződése összehasonlító elméletének vázlata In: Szociális és etnikai konfliktusok [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 198-218. p. Társszerző: Ladányi János

A társadalom etno-szociális rétegződése összehasonlító elméletének vázlata In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, Új Mandátum, 2010. 614-632. p. Társszerző: Ladányi János

A társadalmak etnoszociális rétegződéséről. Élet és Irodalom, 21. sz. 8–9. p. Társszerző: Ladányi János

Az új szociáldemokrácia lehetőségei és korlátai az átalakuló közép-európai társadalmakban In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, Új Mandátum, 2010. 684-692. p. Társszerző: Ladányi János

Az újrakörzetesítés társadalmi ára In: Társadalom és térszerkezeti átalakulások [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 182-188. p. Társszerző: Ladányi János

Az újrakörzetesítés társadalmi ára In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, Új Mandátum, 2010. 712-721. p. Társszerző: Ladányi János

Vázlat az "esélyteremtő állam" elméletéhez : a jóléti államon és a neokonzervativizmuson túl In: Szociális és etnikai konfliktusok [Elektronikus dokumentum] : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, BCE, Új Mandátum, 2010. 238-245. p. Társszerző: Ladányi János

Vázlat az "esélyteremtő állam" elméletéhez : a jóléti államon és a neokonzervativizmuson túl In: Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika : válogatott tanulmányok : 1975-2010 Budapest, Új Mandátum, 2010. 668-683. p. Társszerző: Ladányi János


2011

Arrested in the emirates. New York Review of Books, 10. sz. 74. p. Társszerző: England, Paula

From latifundia to central planning and onward to agribusiness. A rejoinder to Joachim Singelmann’s presidential address on „From Central Planning to Markets”. Rural Sociology, 1. sz. 21–23. p.

Poszt-kommunista gazdasági rendszerek. In: Globalizáció és fejlődés. Kritikai fejlődés-tanulmányok: szöveggyűjtemény. Budapest, Új Mandátum, Védegylet. 399–441. p. Társszerző: Lawrence P. King

The rise and the fall of the second Bildungsbürgertum. In cores peripheries and globalization. Essays in honor of Ivan T. Berend. 165–181. p.

Személyes bevezető Juhász Pál Emberek és intézmények című könyvéhez In: Társadalom-ismeret 2. Budapest : ELTE TáTK, 2011. Elektronikus tananyag

Third Ways. Modern China, 6. sz. 672–683. p.


2012

Az argentin modell. HVG, 2. sz. 22–23. p.

Jiří Musil and the East European origins of the new urban sociology. Sociologický Časopis, 6. sz. 1156–1163. p.

A Kádár-korszak lehetőségei és korlátjai. Útinapló a hatvanas évek Magyarországából. I–II. Egyenlítő, 9. sz., 10. sz.

Ladányi munkásságának szintézise. Élet és Irodalom, 28. sz. 21. p.

The nature of the Chinese formation and the making of its welfare regime. A comment on Philip Huang’s „Profit-making state firms and China’s development experience. »State capitalism« or »socialist market economy«?” Modern China, 6. sz. 646–664. p.


2013

Kapitalizmusok a kommunizmus után. In: Magyar polip. A posztkommunista maffiaállam. Budapest, Noran Libro. 89–99. p.

Keleti fordulat. HVG, 39. sz. 72–73. p. Társszerző: Ladányi János

Kompország az Európai Unió perifériáján. Élet és Irodalom, 37. sz. 8–9. p. Társszerző: Ladányi János

Poverty  and  popular  mobilization  in  postcommunist  capitalist  regimes.  In: Postcommunism from within. Justice, hegemony and social movements. New York, New York University Press. 229–264. p. Társszerző: Katarzyna Wilk

Varieties of social structure during and after socialism. Chinese Sociological Review, 2. sz. 3–31. p.


2014

Gáborral Csenyétére In: Havas 70 [Elektronikus dokumentum] Budapest, Beszélő, 2014. 2. köt.

Liberal Arts Education. Visegrad Insights, 6. sz. 1821. p.

Pathways from and crises after communism. The case of Central Eastern Europe. Belve-dere Meridionale, 4. sz. 7–23. p.

Posztkommunista neokonzervatizmus. Élet és Irodalom, 8. sz. 6. p. Társszerző: Ladányi János

Újrakasztosodás. Élet és Irodalom, 38. sz. 4. p. Társszerző: Ladányi János

Varázstalanítás. Jegyzetek Max Weber modernitáselméletéhez. Holmi, 11. sz. 1395– 1405. p.

Variációk szegénység témára. In: Társadalmi riport, 2014. Budapest, Tárki. 629–635. p.


2015

Capitalism after communism / Szelényi Iván In: New Left Review. 2015, 96. Nov-Dec. p. 39-51.

Drifting from liberal democracy: traditionalist. Neo-conservative ideology of managed illiberal democratic capitalism in post-communist Europe. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 1. sz. 18–48. p. Társszerző: Csillag Tamás

Jegyzetek az amerikai felsőoktatásról és a bolognai rendszerről. In: Századvég; Ú. f. 2015. 77. 5-29. p.

Entzauberung: notes on Weber’s theory of modernity. International Political Anthropology, 1. sz. 5–14. p.

Hazáim. Jegyzetek a transznacionalizmusról In: Hazám. Magyar értelmiségiek írásai. Budapest, Noran Libro. 87–103. p.

Koalíciók. Publicisták klubja. 168 óra, 23. sz. 17–18. p.

Nosztalgikus jegyzetek a hatvanas évekről. A magyar szociológia „szociotechnika” és „kritikai társadalomtudomány” között, 1963–1968. Mozgó Világ, 1. sz. 80–97. p.

Pathways from and crises after communism. Part 2. The case of former USSR and China. Belvedere Meridionale, 1. sz. 5–26. p.

Thomas Piketty: A tőke a 21. században In: 50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell Budapest, Noran Libro, 2015. 249-254. p.

The triple crisis of US sociology. Global Dialogues, 2. sz. p.


2016

Bevezető gondolatok a Nagyítások című kiállításhoz In: Kritika 46. évf. 2016. 7-8. 13-14. p.

Bodi László emlékére In: Kritika; 46. évf. 2016. 9-10. (szept.-okt.), 16-17. p.

Az egyenlőtlenségek valódi természetéről In: Mozgó világ; 42. évf. 2016. 11. 3-12. p. Társszerző: Mihályi Péter

Jegyzetek a hetvenes évek szociológiájáról In: Kritika 46. évf. 2016. 5-6. 13-15. p.

A Kelet-Európával foglalkozó kutatások virágzása és hanyatlása az Egyesült Államokban In: Replika; 2016. 99. 99-105. p.

A "második Bildungsbürgertum-projekt" virágzása és hanyatlása In: A magyar polgár [Elektronikus dokumentum] Budapest, Magvető, Tárki, 2016. 37-46. p.

Milyen rendszer volt a kommunizmus. [Elektronikus dokumentum] In: Új Egyenlőség 2016. dec. 15.

Mortality in transition: study protocol of the PrivMort Project, a multilevel convenience cohort study In: BMC Public Health, Vol 16, 2016. 1. 1-8. p. Társszerzők: Darja Irdam [et al.]

Additional file 1: of Mortality in Transition: Study Protocol of the PrivMort Project, a multilevel convenience cohort study Germany, Europe: Figshare, 2016. Társszerzők: Darja Irdam [et al.]

Additional file 2: of Mortality in Transition: Study Protocol of the PrivMort Project, a multilevel convenience cohort study Germany, Europe: Figshare, 2016. Társszerzők: Darja Irdam [et al.]

Pogátsa Zoltán: Magyarország politikai gazdaságtana In: Kritika 46. évf. 2016. 5-6. 26-27. p.

Polanyi revisited[Elektronikus dokumentum] : introduction In: Intersections [Elektronikus dokumentum]; Vol. 2, 2016. 2, 4-10. p. Társszerző: Melegh Attila

Strukturális mobilitás, új munkásosztály és etnicitás (mint társadalmi konstrukció) In: Athenaeum 2. év. 2016. 4. p. 11-15.

Szelényi Iván ajánlja – Rogers Brubaker: Trans. [Elektornikus okumentum] In: Új Egyenlőség 2016. dec. 5. Könyvajánló: Rogers Brubaker: Trans: Gender & Race in an Age of Unsettled Identities. Princeton Univ. Pr. 2016. 256 p.

A szociológia hármas válsága [Elektronikus dokumentum] In: socio.hu [Elektronikus dokumentum]; 6. évf. 2016. 1. 118-126. p.

Az újosztály-elméletek: az értelmiségiek és a hatalom viszonyáról (Válogatás) In: Eszmélet 28. évf. 2016. 112. 148-164. p. Társszerző:  King, Lawrence Peter

Webers theory of domination and post-communist capitalisms  In: Theory and society; Vol. 45. 2016. 1. 1-24. p.


2017

Capitalism after communism In: Twenty-five sides of a post-communist mafia state. Budapest, CEU Press, Noran Libro, 2017. 637-649. p.

Wealth and capital: a critique of Piketty's conceptualisation of return on capital Cambridge Journal of Economics, Vol. 41. 2017. 4. 1237-1247. p. Társszerző: Mihályi Péter

The politics of trans identities In: Contexts: understanding people in their social worlds. Vol. 16. 2017, 2. Spring, 58-59. p. Recenzió Rogers Brubaker könyvéről: Trans: Gender & Race in an Age of Unsettled Identities. Princeton Univ. Pr. 2016. 256 p. Brubaker válasza uott:  Vol. 16. 2017.  4. 63-65. p.

Strukturális mobilitás, új munkásosztály és etnicitás (mint társadalmi konstrukció) Replika 2017. 104. 15-22. p.

Az egyenlőtlenségek és a szegénység növekedése 1970-2015. I.-II.  rész [Elektronikus dokumentum]  In: Új Egyenlőség 2017. dec. 3., dec. 5.

The role of rents in the transition from socialist redistributive economies to market capitalism In: Comparative Sociology Vol. 16. 2017. 1. p. 13-38. Társszerző: Mihályi Péter

The effect of rapid privatisation on mortality in mono-industrial towns in post-Soviet Russia: a retrospective cohort study In: The Lancet Public Health  Vol. 2. 2017. 5. 231-238 p. Társszerzők: Azarova, Aytalina [et al.]

Memories from international colleagues In: Sociologicky Casopis = Czech Sociological Review. Vol. 53. 2017. 3, 469. p. Megemlékezés Petr Matějů-ról. Társszerzők: Robert M. Hauser, [et al.]

Utószó. In: Hegymenet : társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Budapest, Osiris, 2017. 468 p.


2018

The gendered effects of foreign investment and prolonged state ownership on mortality in Hungary: an indirect demographic, retrospective cohort study In The Lancet Global Health Vol. 6. 2018. 1. 95-102. p. Társszerzők: Scheiring, Gábor [et al.]

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség