FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Szelényi Iván

Szelényi Iván - tanulmányok 1990 és 1999 között

2018-04-20 15:37:38

A bibliográfia összeállításában nagyban támaszkodtunk az alábbi könyvre: Szelényi Iván műveinek válogatott bibliográfiája (összeáll. Bedecs Éva, Pásztor Angelika. Bp. : KSH, 2015)

1990

Alternative futures for Eastern Europe. The case of Hungary. European Politics and Societies, 2. sz. 231–254. p.

Demokrácia, legitimáció és polgári engedetlenség. (A választások és a benzincsata szociológiai tanulságai). Magyar Hírlap, 263. sz. 5. p.

Egy új polgári „nagykoalició” körvonalai. Magyar Narancs, 1. sz. 5. p.

Az ellenzék számára csak a baloldalon van hely. Szelényi Iván elemzése a politikai változásokról. Népszava, 124. sz. 7. p.

Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Megkésett utószó, 1990. Népszabadság, 41. sz. 13–14. p.

Forradalom vagy reform. Sikeresebb az emberkímélő stratégia. Magyar Hírlap, 174. sz.. 5. p. Társszerző: Konrád György

Fő veszély a munkanélküliség. A gazdasági szerkezetváltás politikai korlátja. Magyar Hírlap, 125. sz. 5. p.

Időzített bomba lehet a földtörvény parlamenti vitája. Magyar Hírlap, 196. sz. 5. p.

Introduction. Part IV. Development in socialist economies. In Changing role of government in housing. Developments in seven countries. Newbury Park, Calif., Sage Publications, 236–241. p.

Közép-Európa a tőkés fejlődés útját járja. Az új Németország gazdasági perifériája? Magyar Nemzet, 194. sz. 7. p.

Lakásrendszer és társadalmi struktúra. In: Városi társadalmi egyenlőtlenségek : tanulmányok. Budapest, Akad. K., 1990. 33-97. p.

Merre tartunk a posztkommunizmusból? Magyar Hírlap, 270. sz. 1. p.

Osztállyá alakul-e az értelmiség? A hatalom hivatalos kellemetlenkedője. Magyar Nemzet, 71. sz. 4. p.

Polgárosodás Magyarországon. Nemzeti tulajdonos polgárság és polgárosodó értelmiség. Bozóki András interjúja. Valóság, 1. sz. 29–41. p.

Pontosító jegyzetek totalitarianizmusról és demokráciáról. Diakonia, 2. sz. 15. p.

Postscript. In: Urbanization. Appropriation of space and culture. New York, Graduate School and University Center, City University of New York. 175–180. p.

A posztkommunizmus társadalmi ára. Szelényi Iván a közép-európai régiót fenyegető balkanizálódásról. Magyar Nemzet, 217. sz. 8. p.

Regionális fejlődés, gazdálkodás, igazgatás : szociológiai szempontok a téma kutatásához. In: Városi társadalmi egyenlőtlenségek : tanulmányok. Budapest, Akad. K., 1990. 143-171. p.

Strategie a důsledky přechodu od redistributivní ke smíšené hospodářské soustavě. Sociologický Časopis, 4. sz. 331–341. p. Társszerző: Jadwiga Šanderová

A társadalmi-ökológiai rendszer és a településtervezés szociológiai elemzése : metodológiai előfelvetések. In: Városi társadalmi egyenlőtlenségek : tanulmányok. Budapest, Akad. K., 1990. 17-32. p.

Az urbanizáció és az életmód alakulása Budapesten. In: Városi társadalmi egyenlőtlenségek : tanulmányok. Budapest, Akad. K., 1990. 173-180. p.

Válasz körkérdésre a népi-urbánus ellentétről. Századvég, 2. sz. 275–281. p.

Válasz a Szocialista vállalkozók című könyvem kritikusainak. Replika, 2. sz. 72–83. p.

Változó nézeteim a változó Kelet-Európáról. Magyar Narancs, 8. sz. 3. p.

Városaink társadalmi-ökológiai szerkezete és a várostervezés szerepe az ökológiai változásban. In: Városi társadalmi egyenlőtlenségek : tanulmányok. Budapest, Akad. K., 1990. 98-141.  p.


1991

Bevezető. In: Ítéletidő. Budapest, Tekintet Kv., [1991] 174 p. 

East of Germany. New Hungarian Quarterly, 121. sz. 47–58. p.

Az elit cirkulációja. Kritika, 10. sz. 8–10. p. Társszerző: Szelényi Szonja

Előszó. In Vági Gábor: Magunk, uraim. Válogatott írások településekről, tanácsokról, önkormányzatokról. Budapest, Gondolat. 7–10. p.

Foreward. In: The Dynamics of Breakthrough in Eastern Europe. The Polish experience. Berkeley, University of California Press. VII–XIII. p.

Intellectuals and domination in post-communist societies. In: Social theory for a changing society. Bouldner, New York ; Westview Press, Russell Sage Foundation. 337–361. p. Társszerző: Konrád György

Intellectuals as a class. In: From Stalinism to pluralism : a documentary history of Eastern Europe since 1945. New York, Oxford, Oxford Univ. Press, 1991. 267 p. 144-149. p. Társszerző: Konrád György

The intellectuals in power? In: After the fall : the failure of communism and the future of socialism. London: VERSO, 1991. 327 p. 269-273. p.

Intellektuali i gospodstvo v postkommunisticeskih obsestvah. Vengerskij Meridian, 1. sz. 25–50. p.

Karl Polanyi and the theory of a socialist mixed economy. In: The legacy of Karl Polanyi. Market, state and society at the end of the twentieth century. Basingstoke–London, Macmillan. 231–248. p.

A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai.  In: Településszociológia : Szöveggyűjtemény. Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. 253-278. p. Társszerző: Konrád György

Leszakadók – a gazdasági és társadalmi szerkezetváltás alternatívái. Replika, 4. sz. 1–23. p. Társszerzők: Tardos Márton, Kemény István, Kornai János, Ladányi János, Madarász Aladár, Ferge Zsuzsa

Osztályok és pártok a posztkommunista átmenetben. (Magyar politika 1989–1990-ben). Magyar Tudomány, 12. sz. 1415–1428. p. Társszerző: Szelényi Szonja

Politikai mezők a posztkommunista átmenet korszakában. Pártok és társadalmi osztályok a magyar politikában (1989–1990). Szociológiai Szemle, 1. sz. 5–34. p. Társszerzők: Kolosi Tamás, Szelényi Szonja, Bruce Western

Rendszerváltás metamorfózisa. I–II. Pesti Hírlap, 178. sz. 10. p., 179. sz. 9. p.

The social impact of agrarian reform. Social and political conflicts in post-communist transformation of Hungarian agriculture. The Anthropology of East Europe Review, 1. sz. 12–24. p. Társszerző: Szelényi Balázs

Településrendszer és társadalmi struktúra : Szociológiai szempontok a magyar lakásrendszer és városkultúra elemzésében. In: Településszociológia : Szöveggyűjtemény. Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. 231-241. p.

The third way. In: From Stalinism to pluralism : a documentary history of Eastern Europe since 1945. New York, Oxford : Oxford Univ. Press, 1991. 267 p. 248-252. p.

The three waves of new class theories and a postscript. In: Intellectuals and politics. Social theory in a changing world. Newbury Park, Calif., Sage Publications. 19–30. p. Társszerző: Bill Martin

The vacuum in Hungarian politics. Classes and parties. New Left Review, 187. sz. 121–137. p. Társszerző: Szelényi Szonja

Van-e szavazóbázis a középbalon? Politikai mezők és társadalmi szerkezet a posztkommunizmusba való átmenet korszakában. Népszabadság, 16. sz. 2. p.

Vyvoj socialni stratifikace a rekrutace elit ve vychodni Evrope po roce 1989. Vyzkumny projekt. Sociologický Časopis, 3. sz. 276–298. p. Társszerző: Donald J. Treiman


1992

1990: a kijózanodás éve. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest : MTA PTI, 1992. 171-175. p.

Adósság-mitológia. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 100-104. p.

Alkotmányozás és a poszt-kommunizmusba való átmenet néhány dilemmája. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 19-23. p.

Classes and parties in the transition to postcommunism. The case of Hungary, 1989–90. In The crisis of socialism in Europe. Durham, NC, Duke University Press. 114–135. p. Társszerző: Szelényi Szonja

Demokrácia, legitimáció és polgári engedetlenség : a választások és a benzincsata szociológiai tanulságai. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 126-129. p.

Az első száz nap. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 121-125. p.

Értelmiség és dominancia a posztkommunista társadalmakban. Politikatudományi Szemle, 1. sz. 9–28. p. Társszerző: Konrád György

Fő veszély: a munkanélküliség. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest : MTA PTI, 1992. 96-100. p.

A hazai polgárosodás esélyeiről és buktatóiról. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 76-79.  p.

Intellectuals and domination in post-communist society. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 59-75. p. Társszerző: Konrád György

Interjú a Magyar Tudomány számára. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 23-31. p. Riporter: Tóth Pál Péter.

Irány Európa. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 156-160. p.

A korai köztársasági elnökválasztás kockázatai : jegyzetek a november 26-i népszavazáshoz. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 43-46. p.

A középjobb kormányzat és az ellenzéke : az országgyűlési választások tapasztalatairól. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 92-96. p.

Lehetséges-e egy kormányzóképes liberális-közép koalíció? : a március 26-i választások esélyeit latolgatva. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 53-58. p.

A magyar polgárosodás esélyei : töprengések "visszarendeződésről", "felzárkózásról" és a "Harmadik Útról". In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 31-42. p.

The making of political fields in post-communist transition. The dynamics of class and party in Hungarian politics, 1989–1990. In: Post-communist transition. Emerging pluralism in Hungary. London, New York, Pinter Publishers, St. Martin’s Press. 132–162. p. Társszerzők: Kolosi Tamás, Szelényi Szonja, Bruce Western

A népszavazás tanulságai : egy polgári nagykoalíció esélyei. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 47-53. p.

Notes on Hungarian populist theories of the Third Way - an appraisal and critique. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 79-83. p.

Osztályok és pártok a poszt-kommunista átmenet korszakában : magyar politika 1989-1990-ben. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 104-117. p. Társszerzők: Kolosi Tamás, Szelényi Szonja és Bruce Western

Pontosító jegyzetek totalitarianizmusról és demokráciáról. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 118-121. p.

Social and political landscape, Central Europe, Fall 1990. In: Eastern Europe in revolution. Ithaca, London, Cornell University Press, 1992. 225-241. p.

Social and political landscapes, Central Europe, Fall 1990 In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest : MTA PTI, 1992. 160-170. p.

Social struggles over the transformation of the agrarian system in post-communist transition – the case of Hungary. In The Agricultural Transition in East/Central Europe and the USSR. Washington D.C., The World Bank. 223–235. p. Társszerző: Szelényi Balázs

The social struggles over the transformation of the agrarian system in post-communist transition : the case of Hungary. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 134-148. p. Társsszerző: Szelényi Balázs

A társadalmi szerkezet változásai Közép-Európában a poszt-kommunizmusba való átmenet korszakában. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai.  Budapest, MTA PTI, 1992. 149-155. p. Társszerző: Szelényi Szonja

Társadalom alatti társadalom. Diakonia, 4. sz. 36. p.

Újburzsoáziák. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992. 130-134. p.

Válasz A szocialista vállalkozók című könyvem kritikusainak. In: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA PTI, 1992.  83-91. p.


1993

East European cities – how different are they? In Urban Anthropology in China. Leiden – New York, E.J. Brill, 41–64. p.

Kompradoren, Nomenklturakapital, Kleinbürger. In: Der Schock der Freiheit : Ungarn auf dem Weg in die Demokratie. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1993. 337 p. 199-205. p.

A magyar társadalom szerkezetének változásai a posztkommunizmusban. In: Kultúra és társadalom egy új korszakban. Budapest, Szombathely, Pesti Szalon Könyvkiadó, Savaria University Press, 1993. 61-79. p.

Mitteleuropa auf dem Weg in die kapitalistische Wirtschaftsordnung. In: Der Schock der Freiheit : Ungarn auf dem Weg in die Demokratie  Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1993. 337 p. 42-48. p.

Opponensi vélemények. Politikatudományi Szemle, 2. sz. 91–103. p. Társszerzők: Ágh Attila, Litván György

Social and political landscape, Central Europe, fall 1990. In: Eastern Europe in revolution. 3. print. Ithaca, London, Cornell Univ. Press, 1993. 255 p. 225-241. p.

Social change and research on social structure in Hungary, 1960–1990. In Sociology in Europe. In search of identity. Berlin, New York, de Gruyter. 140–163. p. Társszerzők: Kolosi Tamás

Social stratification in Eastern Europe after 1989. In Transformation processes in Eastern Europe (Proceedings of a workshop held at the Dutch National Science Foundation [NWO], 3–4 December 1992). The Hague, NWO. 163–178. p. Társszerző: Donald J. Treiman

A társadalmi-ökológiai rendszer és a településtervezés szociológiai elemzése : Metodológiai előfeltevések. In: Szociológia : Szöveggyűjtemény. Budapest, 1993. 312 p. 224-241. p.

Városaink társadalmi-ökológiai szerkezete és a várostervezés szerepe az ökológiai változásban. In: Szociológia : Szöveggyűjtemény. Budapest, 1993. 312 p. 242-289. p.

Zirkulation der Elite? Wandlungen der Gesellschaftsstruktur in Mitteleuropa in der postkommunistischen Übergangsperiode. In der Schock der Freiheit. Ungarn auf dem Weg in die Demokratie. Frankfurt am Main, Suhrkamp. 192–198. p. Társszerző: Szelényi Szonja


1994

Egy „nem” és két „igen”. Népszabadság, 171. sz. 17., 19. p.

Az elit cirkulációja vagy újratermelődése Közép- és Kelet-Európában? Info-társadalomtudomány, 29. sz. 31–44. p.

A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. In: XXX : 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, 1994. 303-323. p. Társszerző: Konrád György

Két választás Magyarországon. Kritika, 9. sz. 3–7. p.

A magyar polgárosodás esélyei. In: Szöveggyűjtemény a társadalmi egyenlőtlenségek tanulmányozásához : oktatási segédanyag középfokú szociális képzéshez. Budapest : Techno Inter Kft., 1994. 204-207. p.

Post-industrialism, post-communism and the new class In: Social stratification. Class, race, and gender in sociological perspective. Boulder, Westview Press. 723–729. p.

A posztszocialista átalakulási válság a mezőgazdaságban és a falusi társadalomban. Szociológiai Szemle, 3. sz. 15–43. p. Társszerzők: Harcsa István, Kovách Imre

The socialist economic system. In: Handbook of economic sociology. Princeton, Princeton University Press. 234–251. p. Társszerzők: Kathy Beckett, Lawrence P. King

Tudomány a humanitárius célok szolgálatában. Magyar Tudomány, 4. sz. 415–416. p. Társszerző: László Ervin

Why socialism failed? Toward a theory of system breakdown – causes of disintegration of East European state socialism. Theory and Society, 2. sz. 211–231. p. Társszerző: Szelényi Balázs


1995

Circulation or reproduction of elites during the postcommunist transformation of Eastern Europe. Introduction. Theory and Society, 5. sz. 615–638. p. Társszerző: Szelényi Szonja

Az elit nem vész el, vagy mégis? : Szelényi Iván az értelmiségi nómenklatúráról és a visszatérő szocialista technokráciáról. In: Magyar tükör : segédkönyv a hungarológia oktatásához : válogatás a magyar irodalomból és a rendszerváltás korszakának publicisztikájából.  Budapest, Közép-Európa Intézet, Teleki László Alapítvány, 1995. 166-171. p.

Értelmiség és dominancia a posztkommunista társadalmakban. In: Társadalmi rétegződés. Budapest, Aula. 139–160. p. Társszerző: Konrád György

Fragmentaryzowane elity węgierskie. In: Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech : wymiana czy reprodukcja? Warszawa : ISP PAN, 1995. 207 p. 85-104. p. Társszerzők: Szelényi Szonja, Kovách Imre

The making of the Hungarian postcommunist elite. Circulation in politics, reproduction in the economy. Theory and Society, 5. sz. 697–722. p. Társszerzők: Szelényi Szonja, Kovách Imre

Menedzser-kapitalizmus. A gazdasági intézményrendszer s a társadalmi struktúra változásai a poszt-kommunista átalakulás során. Lettre, 19. sz. 21–29. p.

Le postcommunisme, ou la révolution du „capitalisme managerial”. Courrier International, 264. sz. 6–7. p.

Posztkommunista New Deal? Népszabadság, 265. sz. 17–18. p. Társszerző: Ladányi János

Egy posztkommunista „New Deal” esélyei. I–II. Kritika, 1995. 12. sz. 30–33. p., 1996. 1. sz. 8–13. p. Társszerző: Ladányi János

The price of privatisation. Review of Sociology, speciális szám. 47–64. p. Társszerzők: Harcsa István, Kovách Imre

Revolution or reform. In: The melancholy of rebirth : essays from post-communist Central Europe, 1989-1994. San Diego, New York, London : Harcourt Brace, cop. 1995. 196 p. Társszerző: Konrád György

Településrendszer és társadalmi struktúra : Szociológiai szempontok a magyar lakásrendszer és városkultúra elemzésében. In: Településszociológia : szöveggyűjtemény. Budapest, Műegyetemi Kiadó, 1995. 231-241. p.

Új osztály, állam, politika. In: Bevezetés a szociológiába : Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. Gödöllő: GATE GTK Tanárképző Intézet, 1995. 177-201. p.

Válasz a Szocialista vállalkozók című könyvem kritikusainak. In: Bevezetés a szociológiába : Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. Gödöllő: GATE GTK Tanárképző Intézet, 1995. 203-215.  p.

Wnioski. In: Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech : wymiana czy reprodukcja? Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 1995. 207 p. 187-197. p.

Wstęp - założenia teoretyczne i metodologia. In: Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech : wymiana czy reprodukcja? Warszawa : ISP PAN, 1995. 207 p. 7-33. p.


1996

After left and right. The empowering state. New Perspectives Quarterly, 4. sz. 42–43. p. Társszerző: Ladányi János

Baloldali fordulat a volt szocialista országokban: Újjáéled-e az osztályelmélet. Eszmélet, 29. sz. 51–89. p. Társszerzők: Fodor Éva, Eric Hanley

Chancen für einen postkommunistischen „New Deal”. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 3. sz. 30–65. p. Társszerző: Ladányi János

Changes in social structure in the transition to post-communism. Circulation or reproduction of elites? Angewandte Sozialforschung, 1–2. sz. 87–90. p.

Cities under socialism – and after. In Cities after socialism. Urban and regional change and conflict in post-socialist societies. Oxford, Cambridge, Mass., Blackwell. 286–317. p.

Elitcirkuláció vagy elitreprodukció. In Társadalmi riport, 1996. Budapest, TÁRKI. 475–500. p. Társszerző: Szelényi Szonja

Értékelés és ajánlás. Kritika, 7. sz. 2. p.

Egy győzelem üzenete. Magyar Hírlap, 262. sz. 16. p. Társszerző: Ladányi János

Interests and symbols in post-communist political culture. The case of Hungary. American Sociological Review, 3. sz. 466–477. p. Társszerzők: Szonja Szelényi, Winifred R. Poster

Jenseits von Wohlfahrtsstaat und Neokonservativismus. Für einen neuen Gesellschaftsvertrag. Transit, 12. sz. 113–126. p. Társszerző: Ladányi János

Kapitalisták nélküli kapitalizmus. Credo, 1–2. sz. 78–84. p.

A kritikai institucionalizmustól a kapitalizmusok összehasonlító elméletéig. A kelet-európai társadalomtudomány teljesítményét értékelve, esélyeit latolgatva. Levél Kovács János Mátyáshoz. Közgazdasági Szemle, 7–8. sz. 699–703. p.

A lakóhely mint közösség. In: A város, a város társadalma, életforma-csoportok : társadalomismereti szöveggyűjtemény. Budapest, WJLF, 1996. 9-22. p. Társsszerző: Nemes Ferenc

The market transition debate. Toward a Synthesis? American Journal of Sociology, 4. sz. 1082–1096. p. Társszerző: Eric Kostello

A piaci átmenet elmélete. Vita és szintézis. Szociológiai Szemle, 2. sz. 3–20. p. Társszerző: Eric Kostello

Posztkommunista menedzserizmus. A gazdasági intézményrendszer és a társadalmi szerkezet változásai. I–II. Politikatudományi Szemle, 2. sz. 7–29. p., 3. sz. 7–32. p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleonor Townsley

Posztkommunista New Deal? A magyarországi társadalmi-gazdasági kiegyezés lehetőségeiről (Népszabadság, 1995. nov. 11.). Gazdaság, 1. sz. 92–99. p. Társszerző: Ladányi János

A posztkommunista társadalom szerkezetének változása. A menedzseri uralom elméletének újragondolása. Magyar Tudomány, 4. sz. 385–402. p.

Az új lakótelepek szociológiai problémái. In: A város, a város társadalma, életforma-csoportok : társadalomismereti szöveggyűjtemény. Budapest, WJLF, 1996. 159-168. p. Társszerző: Konrád György

Vázlat az „esélyteremtő állam” elméletéhez. A jóléti államon és a neokonzervativizmuson túl. 2000, 12. sz. 9–15. p. Társszerző: Ladányi János


1997

Andorka Rudolfra emlékezve. Közgazdasági Szemle, 11. sz. 937–939. p.

Ki a cigány? Kritika, 12. sz. 3–6. p. Társszerző: Ladányi János

Ki a cigány? Magyar Hírlap, 274. sz. 16. p. Társszerző: Ladányi János

Left turn in postcommunist politics. Bringing class back in? East European Politics and Societies, 1. sz. 190–211. p. Társszerzők: Fodor Éva, Eric Hanley

Még egyszer az esélyteremtő államról. 2000, 5. sz. 17–22. p. Társszerző: Ladányi János

The new social democrats. Social Research, 4. sz. 1531–1547. p. Társszerző: Ladányi János

A piaci átmenet elmélete : Vita és szintézis. In: Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Budapest, Aula Kiadó, 1997. 123-141. p. Társszerző: Eric Costello

Szuburbanizáció és gettósodás. Szociális, etnikai és térszerkezeti változások az ezredforduló Magyarországán és Budapestjén. Kritika, 7. sz. 4–11. p. Társszerző: Ladányi János

A társadalom etnikai-, osztály- és térszerkezetének összefüggései az ezredforduló Budapestjén. In Társadalmi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán. Budapest, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont. 85–95. p. Társszerző: Ladányi János

The theory of post-communist managerialism. New Left Review, 222. sz. 60–92. p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleonor Townsley

Vázlat az „esélyteremtő állam” elméletéhez. A jóléti államon és a neokonzervativizmuson túl (2000, 1996/2. sz.). Gazdaság, 1. sz. 68–79. p. Társszerző: Ladányi János


1998

Adalékok a csenyétei cigányság történetéhez. In: Csenyéte antológia. Csenyéte, Budapest, Szombathely, Bár Könyvek, 1998. 359 p. 9-30. p. Társszerző: Ladányi János

Class, ethnicity and urban restructuring in postcommunist Hungary. In Social change and urban restructuring in Central Europe. Budapest, Akadémiai Kiadó. 67–86. p. Társszerző: Ladányi János

Class, ethnicity and social-ecological change in post-communist Hungary.  In: Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest, Akadémiai Kiadó 1998. 287 p. 67–86.  p. Társszerző: Ladányi János

Az etnikai besorolás objektivitásáról. Kritika, 3. sz. 34–35. p. Társszerző: Ladányi János

The Hungarian agricultural „miracle” and the limits of socialist reforms. In Privatizing the land. Rural political economy in post-communist societies. London, New York, Routledge. 21–42. p. Társszerzők: Harcsa István, Kovách Imre

Introduction. A theoretical framework. In Privatizing the land. Rural political economy in post-communist societies. London, New York, Routledge. 1–20. p.

Még egyszer az etnikai besorolás „objektivitásáról”. Replika, 30. sz. 179–181. p. Társszerző: Ladányi János

Megjegyzések a posztkommunizmus hatalmi elitjéről és uralkodó ideológiájáról. In: A magyar elit természetéről : konferencia az elitről - Budapest, 1996. Debrecen : Kossuth Egy. K., 1998 87 p. 59-73. p.

Outline of an institutionalist theory of inequality. The case of socialist and postcommunist Eastern Europe. In: The new institutionalism in sociology. New York, Russell Sage Foundation. 305–326. p. Társszerző: Eric Kostello

Posztkommunista gazdasági vezetés (menedzserizmus). A gazdasági intézmények átformálása és a társadalom szerkezetében végbemenő változások a posztkommunista átmenet idején. In Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből. Szerk.: Krausz Tamás. Budapest, Napvilág. 153–193. p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleonor Townsley

The price of privatization. The post-communist transformational crisis of the Hungarian agrarian system. In Privatizing the land. Rural political economy in post-communist societies. London, New York, Routledge. 214–244. p. Társszerzők: Harcsa István, Kovách Imre

A relatív cigány a klasszifikációs küzdőtéren. Kritika, 3. sz. 31–36. p. Társszerzők: Havas Gábor, Ladányi János, Kemény István, Kertesi Gábor

Szuburbanizáció és gettósodás. Szociális, etnikai és térszerkezeti változások az ezredforduló Magyarországán és Budapestjén. In: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Budapest, BTE–IFA–MKM. 185–206. p. Társszerző: Ladányi János

Társadalmi egyenlőtlenségek az államszocialista redisztributív gazdaságokban : A mai kelet-európai szocialista társadalmak szociálpolitikai dilemmái /1978/. In: Magyarország társadalomtörténete III. 1945-1989 : válogatott tanulmányok. Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 1998. 1. köt. 1998. 404 p. 308-319. p.

Das zweite Bildungsbürgertum: Intellektuellen im Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus in Mitteleuropa. Eliten im Wandel. Politische Führung, wirtschaftliche Macht und Meinungsbildung im neuen Osteuropa. Paderborn, F. Schöningh. 63–101. p. Társzerző: Gil Eyal


1999

Búcsú Hegedüs Andrástól. Szociológiai Szemle, 4. sz. 8–12. p.

A parlamenti pluralizmus leértékelődése. Kritika, 11. sz. 3–7. p. Társszerző: Ladányi János

A parlamenti pluralizmus leértékelődése. Magyar Hírlap, 236. sz.. 11. p. Társszerző: Ladányi János

The rise of managerialism: The "new" class after the fall of communism. In: European societies: fusion or fission? London, New York, Routledge and Kegan Paul,1999. 270 p. 215-233. p.

Sozialräumliche Polarisierung und Suburbanisierung in Ungarn. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 1. sz. 1–15. p. Társszerző: Ladányi János

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség