FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Szelényi Iván

Szelényi Iván - tanulmányok 1962 és 1989 között

2018-04-20 15:36:41

A bibliográfia összeállításában nagyban támaszkodtunk az alábbi könyvre: Szelényi Iván műveinek válogatott bibliográfiája (összeáll. Bedecs Éva, Pásztor Angelika. Bp. : KSH, 2015)

1962

A szabad idő vizsgálata a polgári szociológiában. Demográfia, 1. sz. 97–109. p.


1964

UNESCO szeminárium az „ankét-módszer” alkalmazásának kérdéseiről. Magyar Tudomány, 12. sz. 775–776. p. Társszerző: Ferge Sándorné


1966

Egység és különbözőség. A VI. Szociológia Világkongresszus Evianban. Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei, 4. sz. 293–300. p.


1967

A VI. szociológiai világkongresszus és a szociológiai kutatások helyzete. A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közleményei, 3–4. sz. 265–282. p.

Lakásviszonyok és lakáselvárások a Józsefvárosban : tények, vágyak és tervek egy leromlott budapesti városrészben. In: A lakóhely mint közösség. Budapest, Akad. K., 1967. 163-205. p. Társszerző: Nemes Ferenc


1968

Az olasz–magyar szociológus találkozóról. Az MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának Közleményei, 3–4. sz. 319–328. p.

Városszociológia. Szociológiai Közlemények, 1. sz. 3–59. p.


1969

Housing system and social structure. The Sociological Review Monographs, speciális szám, 269–297. p.

Primary group structures and their functions. Kin, neighbors, and friends. American Sociological Review, 4. sz. 465–481. p. Társszerző: Eugene Litwak

Un sondage sociologique dans les nouveaux quarties d’habitation. In: Études, recherches. Sociologues hongrois. Budapest, Corvina. 244–260. p. Társszerző: Konrád György


1970

A szociológiai adatgyűjtés módszerei. In: Kutatási módszerek az ifjúságszociológiában. Budapest, Ifjúsági Lapkiadó. 21–30. p.


1971

A VII. Szociológiai Világkongresszus. Gazdaság- és Jogtudomány, 1–2. sz. 247–268. p. Társszerző: Farkas János

Azonosságok és különbözőségek a szocialista országok városfejlődésében. In: A szocialista városok és a szociológia. Budapest, Kossuth, 1971.

A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Valóság, 12. sz. 19–35. p. Társszerző: Konrád György

Kinship and other primary groups. In: Sociology of the family. Harmondsworth, Penguin Books. 149–163. p. Társszerző: Eric Litwak

A lakáselosztás szociológiai kérdései. In: A szocialista városok és a szociológia. Budapest, Kossuth, 1971. Társszerző: Konrád György

Sociological aspects of the allocation of housing : Experience from a socialist non-market economy. In: Conference "Industrialization, urbanization and ways of life" : Balatonfüred September 9-12. 1969. Budapest, Inst. of Sociology Hungarian Academy of Hungarian Academy of Sciences, 1971. Társszerző: Konrád György

Új lakótelepek szociológiai vizsgálata. In: A szocialista városok és a szociológia. Budapest, Kossuth, 1971. Társszerző: Konrád György


1972

Az amerikai életforma és a fogyasztói társadalom. In: Futószalag és kultúra : Esszék a mai amerikai kulturális életről. Budapest, Gondolat, 1972.

Felmérés a budapesti értelmiség körében. Társadalomtudományi Közlemények, 4. sz. 132–135. p.

Lakásrendszer és társadalmi struktúra. Szociológia, 1. sz. 49–72. p.

A vidéki értelmiség mobilitása. Társadalomtudományi Közlemények, 3. sz. 3–26. p.


1973

Színvonal-eltérések a különböző társadalmi rétegek lakáshelyzetében és azok változásai. In: A társadalmi struktúra és rétegződés. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973-1974. 2/2. köt. Elméletek és konkrét elemzések. 1973. 302 p. 52-55. p. Társszerző: Konrád György


1974

Falutípusok és strukturális jellemzőik : A falusi települések regionális státuszhelyzete és a falusi népesség munkaerőpiaci státuszainak összefüggései /hipotézisek/ In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században : a Magyar Néprajzi Társaság 1974. évi vándorgyűlése Szolnokon Budapest, M. Néprajzi Társ. ; Szolnok, Damjanich J. Múz.,1. köt. Faluk. 1974.  222 p. Társszerző: Manchin Róbert, Galasi Péter

Social conflicts of under-urbanization. In: Urban and social economics in market and planned economies. I. köt. New York, Praeger. 206–226. p. Társszerző: Konrád György

A vidéki értelmiség kulturáltsága és kulturális szokásai. In: A vidéki értelmiség helyzete : szociológiai vizsgálat. Budapest, MSZMP, 1971-1974. 6-7. köt. 1974. 167 p. Társszerző: Sipos Katalin


1976

Gestion régionale et classe sociale. Le cas de l’Europe de l’Est. Revue Française de Sociologie, 1. sz. 13–52. p.


1977

Notes on the „Budapest school. Critique, 1. sz. 61–67. p.

Regional management and social class. The case of Eastern Europe. I–II. Angewandte Sozialforschung, 1–2. sz. 16–39. p., 3–4. sz. 16–37. p.

Social conflicts of under-urbanization. In: Captive cities. Studies in the political economy of cities and regions. London, John Wiley and Sons, 157–174. p. Társszerző: Konrád György

Urban sociology and community studies in Eastern Europe. Comparative Urban Research, 2–3. sz. 11–20. p.


1978

Class  analysis  and  beyond  –  further  dilemma  for  the  New  Urban  Sociology. Comparative Urban Research, 1. sz. 86–96. p.

The intelligentsia and social structure. Telos, 38. sz. 48–62. p. Társszerző: Konrád György

La position de l’intelligentsia dans la structure de classe des societes socialistes d’Etat. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 22. sz. 61–74. p.

The position of the intelligentsia in the class structure of state socialist societies. Critique, 10–11. sz. 51–76. p.

Relative Eigenständigkeit des Staates oder staatliche Produktionsweise? Anmerkungen über Veränderungen des Charakters der staatlichen Interventionen in die Entwicklung von Stadt und Land unter den Bedingungen der Stagflationskrise des gegenwärtigen Kapitalismus. Angewandte Sozialforschung, 5–6. sz. 283–307. p.

Social inequalities in state socialist redistributive economies. International Journal of Comparative Sociology, 1–2. sz. 63–87. p.


1979

Au'dela  de  l'analyse  de  classes:  quelques  dilemmes  pour  la  sociologie  urbaine. Sociologie du Travail, 2. sz. 201–214. p.

Bevezető tanulmány. In: Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére : I. évfolyam. Budapest, Kossuth Kvk., 1978-1979 2. kötet. 1979. 433 p. 365-398. p.

La nouvelle classe ouvrière. In: Opposition = 0,1 % / extraits du samizdat hongrois présentés par Miklós Haraszti. Paris : Éd. du Seuil, 1979. 30-35. p.

Lakásrendszer és társadalmi struktúra. In: Fogyasztásszociológia : Szöveggyűjtemény. 2. átd. kiad. Budapest, Tankönyvkiadó, 1979. 191 p. 60-91. p.

Megjegyzések az állami intervenció változó természetéről a mai nyugati és kelet-európai városfejlődés konfliktusai kapcsán. In: Ember és város : Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjai, Siedelsbrunn 1977. május 14-22. München, Szépfalusi István kiad. 1979. 202-229. p.

Socialist opposition in Eastern Europe – problems and prospects. In: Opposition in Eastern Europe. Baltimore, Johns Hopkins University Press. 187–208. p.

Structural conflicts between the state, local government and monopoly capital. The case of Whyalla in South Australia. Australian and New Zealand Journal of Socology, 1. sz. 24–35. p. Társszerző: Stan Aungles


1980

Eine Alternative für wen? Angewandte Sozialforschung, 4. sz. 305–321. p.

Industrial decline and urban crisis. Structural conflicts between the state and monopoly capital. The case of Whyalla. In Work and Inequality. I. köt. Workers, economic crisis and the State. Melbourne, Macmillan. 86–106. p. Társszerző: Stan Aungles

Whose alternative? New German Critique, 20. sz. 117–134. p.


1981

Comments on the significance of class conflicts in the current struggles in Poland (1980–1981). Angewandte Sozialforschung, 3–4. sz. 305–321. p.

A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. In: Új építészet, új társadalom : 1945-1978 : Válogatás az elmúlt évtizedek építészeti vitáiból, dokumentumaiból. Budapest, Corvina, 1981. 491 p. 318-342. p. Társszerző: Konrád Gxörgy

The relative autonomy of the state or the state mode of production. In Urbanization and urban planning in capitalist society. London, Methuen. 565–591. p.

Structural changes of, and alternatives to, capitalist development in the contemporary urban and regional system. International Journal of Urban and Regional Research, 1. sz. 1–14. p.

Urban development and regional management in Eastern Europe. Theory and Society, 2. sz. 169–205. p.


1982

Az állam viszonylagos autonómiája vagy az állami termelési mód. Megjegyzések a város- és területfejlesztésbe történő állami beavatkozás természetéről a modern kapitalizmus stagflációs válságának körülményei között. Medvetánc, 2–3. sz. 19–48. p.

Gouldner’s theory of intellectuals as a flawed universal class. Theory and Society, 6. sz. 779–798. p.

The intelligentsia in the class structure of state-socialist societies. In Marxist inquiries. Studies of labor, class, and states. Chicago, University of Chicago Press. 287–326. p.


1984

Cities and the problem of the transition: introduction and rejoinder. International Journal of Urban & Regional Research, 1. sz. 1–12. p.

The city in the transition to socialism. International Journal of Urban & Regional Rese-arch, 1. sz. 90–107. p. Társszerző: Pearse Murray


1985

Eastern Europe in the „crisis of transition”. The Polish and Hungarian cases. In Poland after Solidarity. Social movements versus the state. New Brunswick, N.J., Transaction Books. 87–103. p. Társszerző: Manchin Róbert

Theories of  family agricultural  production  in  collectivized  economies  (Hungary). Sociologia Ruralis, 3–4. sz. 248–268. p. Társszerző: Manchin Róbert


1986

Lakásrendszer és társadalmi struktúra. In: Szöveggyűjtemény a "Szociológiai alapismeretek és módszerek" c. tárgyhoz. Budapest, Tankvk., 1986. 1. köt. 376 p. 103-131. p.

The prospects and limits of the East European new class project. An auto-critical reflection on The Intellectuals on the Road to Class Power. Politics and Society, 2. sz. 103–144. p.

Szociálpolitika az államszocializmusban. Piac, redisztribúció és társadalmi egyenlőtlenségek a kelet-európai szocialista társadalmakban: szociálpolitikai modellek. Medvetánc, 2–3. sz. 69–111. p. Társszerző: Manchin Róbert


1987

Beyond cultural capital. Toward a theory of symbolic domination. In Intellectuals, universities, and the state in Western modern societies. Berkeley, University of California Press. 16–49. p. Társszerző: Bill Martin

Housing inequalities and occupational segregation in state socialist cities. Commentary to the special issue of IJURR on East European cities. International Journal of Urban & Regional Research, 1. sz. 1–8. p.

Social policy under state socialism. Market redistribution and social inequalities in East European socialist societies. In: Stagnation and renewal in social policy. The rise and fall of policy regimes. Armonk, N.Y., M.E. Sharpe. 102–139. p. Társszerző: Manchin Róbert


1988

L'anti-urbanisme des Etats socialistes. Les Annales de la Recherche Urbaine, 38. sz. 23–30. p. Társszerző: Pearse Murray

Kelet-Európa átmeneti korszakban. Szocialista vegyesgazdaság felé? Társadalomkutatás, 1988. 4. sz. 5–25. p.

Megszakított polgárosodás. (A társadalmi háttér és az élettörténet hatása a családi vállalkozások újramegjelenésére a szocialista Magyarországon.) Szociológia, 2. sz. 121–152. p. Társszerző: Manchin Róbert

Möglichkeiten und Grenzen des Projekts einer neuen Klasse in Osteuropa. Selbstkritische Überlegungen zu „Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht”. Prokla, 3. sz. 94–124. p.

Osteuropa im Übergang – Kooperation als Lösung? Eastern Europe in an epoch of transition – towards a socialist mixed economy? Innovation, 4–5. sz. 799–827. p.

Szociálpolitika az államszocializmusban : Piac, redisztribució és társadalmi egyenlőtlenségek a kelet-európai szocialista társadalmakban. In: Medvetánc : Magyar gazdaság és szociológia a 80-as években. Budapest, Minerva, 1988. 329 p. 150-199. p. Társszerző: Manchin Róbert

The three waves of new class theories. Theory and Society, 5. sz. 645–667. p. Társszerző: Bill Martin


1989

Alkotmányozás és a posztkommunizmusba való átmenet néhány dilemmája. Országgyűlési Tudósítások, 7. sz. 22. p.

Eastern Europe in an epoch of transition. Toward a socialist mixed economy? In Remaking the economic institutions of socialism. China and Eastern Europe. Stanford, Stanford Univ. Press. 208–232. p.

Housing policy in the emergent socialist mixed economy of Eastern Europe. Housing Studies, 3. sz. 167–176. p.

Interrupted embourgeoisement. Social background and life history of family agricultural entrepreneurs in socialist Hungary. Research in Social Stratification and Mobility, 253–278. p. Társszerzők: Manchin Róbert

Kelet-Európa átmeneti korszakban. Szocialista vegyesgazdaság felé? In Gazdaságszociológiai tanulmányok. Budapest, Aula. 219–248. p.

The legal profession and the rise and fall of the new class. In Lawyers in society. III. köt. Comparative theories. Berkeley, University of California Press. 256–288. p. Társszerzők: Bill Martin

A magyar polgárosodás esélyei. Hitel, 18. sz. 10–14. p.

Menni vagy nem menni? Világ, 27. sz. 17. p.

Socialist Entrepreneurs. Embourgeoisement in Rural. American Journal of Sociology, 1. sz. 218–220. p. Társszerzők: Manchin Róbert, Juhász Pál, Magyar Balint, Bill Martin

Stretton on socialism, cities and the mixed economy. In Markets, Morals and Public Policy. Szerk.: Lionel Orchard, Robert Dare, Hugh Stretton. Sydney, The Federation Press. 104–116. p.

Szanse rozwoju wegierskiego mieszczanstwa. Puls 44, Zima 1989–1990, 23–35. p.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség