FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Szelényi Iván

Szelényi Iván - interjúk, beszélgetések

2018-04-20 17:10:11

A bibliográfia összeállításában nagyban támaszkodtunk az alábbi könyvre: Szelényi Iván műveinek válogatott bibliográfiája (összeáll. Bedecs Éva, Pásztor Angelika. Bp. : KSH, 2015)

1972

Kovács Judit: Adalékok az értelmiség helyzetéhez.In: Magyar Nemzet dec. 24. sz. 15.  p.

Komor Vilma: A szocialista városok és a szociológia. Beszélgetés Szelényi Iván szociológussal egy új tanulmánykötetről. Magyar Nemzet, 16. sz. 5. p.


1974

Kozma Tamás: Mit ért Ön az iskolahálózat fejlesztésén? : Beszélgetés Dányi Pál, Filep Antal, Kálmán György, Koloszár Miklós, Márkus István és Szelényi Iván részvételével. In: Köznevelés 8. sz. 17-25. p.


1983

Papp Zsolt: Az állami termelési módról. Interjú Szelényi Ivánnal. Medvetánc, 1983/4–1984/1. sz. 161–170. p.

Papp Zsolt: Az amerikai szociológiáról. Interjú Szelényi Ivánnal. Szociológia, 3. sz. 307–317. p.

Papp Zsolt: Konzervatív-e Amerika? Beszélgetés Szelényi Iván szociológussal. Élet és Irodalom, 34. sz. 7. p.


1987

Bozóki András: Két előadás az MTA Szociol. Intézetében (1987. aug. 6., aug. 13.) a „proletarizáció és polgárosodás” folyamatáról, illetve az „új osztály” elméleteiről. Egyetemi Lapok, 12. sz. 5. p.


1988

Hegedűs József: Inequalities in east European cities: a reply to Iván Szelényi. Urban and Regional Research, 1. sz. 129–132. p.

Konzervatív-e Amerika? Beszélgetés Szelényi Iván szociológussal. In: Papp Zsolt: Kor-metszetek. Budapest, Kossuth. 259–266. p.

Tosics Iván: Inequalities in east European cities: can redistribution ever be equalizing, and if so, why should we avoid it? A reply to Iván Szelényi. International Journal of Urban and Regional Research, 1. sz. 133–136. p.


1989

Bozóki András: Úton Közép-Európába. In: Világ : Politikai hetilap. 18. sz. p. 20-21.

Nagy András: Új polgárosodás felé? Interjú Szelényi Iván szociológussal. Beszélő, 26. sz. 26–31. p.

Szále László: Sarokba festett pártok. Élet és Irodalom, 51–52. sz. 12. p.

Tóth Pál Péter: „Az értelmiség dolga a szolgálat...” „Táv-interjú” Szelényi Ivánnal. Magyar Tudomány, 1989. 34. sz. 7–8. sz. 604–612. p.


1990

Bozóki András: Polgárosodás Magyarországon: nemzeti tulajdonos polgárság és polgárosodó értelmiség. Valóság, 1. sz. 29–41. p.

Görgényi István: Szelényi Iván a magyar középosztályról. I–III. Pesti Hírlap, 18. sz. 2. p., 19. sz. 2. p., 20. sz. 2. p.

Komor Vilma: A legnagyobb veszély: a patthelyzet. Szelényi Iván az önkormányzatról és a parlament felelősségéről. Magyar Nemzet, 171. sz. 4. p.

Kruppa Géza: Óvakodjunk az elvont közgazdasági modellektől. Szelényi Iván a taxisblokád üzenetéről. Esti Hírlap, 260. sz. 4. p.

Németh Ferenc: Ki írja meg az államszocialista társadalom elméletét? Beszélgetés Szelényi Iván szociológussal. Élet és Tudomány, 39. sz. 1222–1224. p.

S. B.: A politika helyett a gazdasági tőke birtokosai érvényesüljenek. (Gödöllő, Magyar Szociológiai Társaság kongresszusa, előadás 1960–1990 közötti társadalmi fejlődésről.) Magyar Nemzet, 251. sz. 3. p.

Szalay Antal: Párttérkép, ideológiai csaták után In: Népszava 118. évf. 294. sz. (1990), p. 7.

Sipos Balázs: A polgárosodást védelmező politikára van szükség .Beszélgetés Szelényi Ivánnal, Juhász Pállal és Huszár Tiborral In: Magyar Nemzet 254. sz. 5. p.

Új osztály, állam, politika. Tézisek életművemről a tudományok doktora fokozatának elnyeréséhez. Budapest – Los Angeles, 1989. július-október. Replika, 2. sz. 24–46. p.

Vita. Szelényi Iván életművéről a tudományos fokozata elnyeréséhez, Hozzászólások. Replika, 2. sz. 47–72. p.


1991

V. Bálint Éva: Rendiség a romokon. Magyar Hírlap, 193. sz. Ahogy tetszik melléklet. 1. p.

Bethlenfalvy Gábor: Nem eladni, bérbe adni. Magyar Nemzet, 169. sz. 5. p.

Faggyas Sándor: Suba alatt új zászlósurak” Interjú Szelényi Ivánnal. Figyelő, 38. sz. 1. p.

Farkas Zoltán: Értelmiségi hatalomátvétel. 168 óra, 12. sz. 6. p.

Horváth: Változó párttérkép. Szelényi Iván szerint az MDF radikálizálódott, az MSZP szolidan hajózik. Népszava, 291. sz. 7. p.

Kruppa Géza: Kommunista paradicsom helyett szabad piacgazdaság? Interjú Szelényi Ivánnal. Új Magyarország, 111. sz. 7. p.

Mihancsik Zsófia – P. Szűcs Julianna: „...ülünk a puskaporos hordón”. Mozgó Világ, 7. sz. 3–14. p.


1992

V. Bálint Éva: Hány pólusú a világ? Magyar Hírlap, 157. sz. Ahogy tetszik melléklet. I. p. Társszerző: Vitézy Zsófia

Kruppa Géza: A Los Angeles-i lázadás nálunk is figyelmeztető! Dr. Szelényi Iván a mai társadalmi helyzetről. Új Magyarország, 232. sz. 13. p.

Portré: Szelényi Iván. HVG, 31. sz. 90. p.

Sipos Balázs: Előre a múltba? Vissza a jelenbe? Köztársaság, 3. sz. 66. p.

Szelényi a Közgáz díszdoktora. Magyar Hírlap, 142. sz. 4.

Szelényi Iván, díszdoktorunk. Közgazdász, 11. sz. 1. p., 7. p.

Tóth Pál Péter: Látlelet –némi távolságból. Magyar Tudomány, 5. sz. 579–583. p.

Szociológusok a fővárosról : Kerekasztal beszélgetés a Városházán In: Tér és Társadalom 3-4. sz. 227-243. p. A beszélgetés résztvevői: Demszky Gábor, Szelényi Iván, Ladányi János, Rév István et al.


1993

V. Bálint Éva: Átmenthető-e az elit? Magyar Hírlap, 55. sz. Melléklet. I. p.

Dombi Gábor: Kevesebbet kutatni és többet oktatni. Szelényi Iván a tudósok szerepéről a jövő Európájában. Népszabadság, 305. sz. 10. p.

Durst Judit: Változatlan változó: Kelet-európai elitcsere? Interjú Szelényi Ivánnal. Figyelő, 30. sz. 18. p.

Győrffy Miklós: Milyen osztályzatot kap a szocializmus? Magyar Hírlap, 199. sz. Mel-léklet. III. p.

Javorniczky István: „Anyáink, apáink bennünk élnek”. Élet és Irodalom, 27. sz. 7. p.

Javorniczky István: A bőrünkből nem tudunk kibújni. Szelényi Iván a kapitalista „fényes szelek”-ről, a munkásosztály megszületéséről, a rendi és a polgári világ évszázados harcairól. Magyar Nemzet, 135. sz. 7. p.

Milyen osztályzatot kap a szocializmus? Kornai János, Fehér Ferenc és Szelényi Iván beszélgetése. Magyar Hírlap, 199. sz. Ahogy tetszik melléklet. III. p.

Molnár Miklós: A demokrácia hajnalodik keleten. (Szelényi Iván hozzászólása a filozófiai vitához). Politikatudományi Szemle, 2. sz. 74–111. p.

Sós B. Péter: Elitek Kelet-Közép-Európában. Népszabadság, 121. sz. 14. p.

Stépán Balázs: Politikai kultúra törzsi viszonyok között. A rendszerváltásról, az értelmiség szerepéről. Magyar Hírlap, 107. sz. 6. p.

Vitézy Zsófia: Küldetésük a „kapitalizmus építése”. Magyar Hírlap, 171. sz. Melléklet. III. p.


1994

V. Bálint Éva: Amit megnyertek a réven, elvesztik a vámon. Magyar Hírlap, 77. sz. Melléklet. 3. p.

V. Bálint Éva: Egy szociálliberális szövetség előnyei. Magyar Hírlap, 112. sz. Mellék-let. 1. p.

Durst Judit: Kelet-európai elitek. Figyelő, 11. sz. Reflex melléklet. I–II. p.

Durst Judit: Vége a konzervatív kurzusnak: Tendenciaváltás a világpolitikában? Interjú Szelényi Ivánnal. Figyelő, 1. sz.18–19. p.

Kovács Judit: Az elit nem vész el, vagy mégis? Szelényi Iván az értelmiségi nómenklatúráról és a visszatérő szocialista technokráciáról. Magyar Nemzet, 171. sz. 13. p.

Kovács Judit: Az elit nem vész el, vagy mégis? Szelényi Iván az értelmiségi nómenklatúráról és a visszatérő szocialista technokráciáról In Magyar tükör. Segédkönyv a hungarológia oktatásához. Válogatás a magyar irodalomból és a rendszerváltás korszakának publicisztikájából. Budapest, Közép-Európa Intézet – Teleki László Alapítvány. 166–171. p.


1995

Kovács Judit: Szegény kisvállalkozók. Magyar Nemzet, 189. sz. 8. p.


1996

Babarczy Eszter: „Szlovénia is másképp csinálta.” Beszélő, 5. sz. 18–24. p.

V. Bálint Éva: A tudás hatalma, avagy a hatalom tudása. Magyar Hírlap, 29. sz. 15. p.

Fábián Péter: Hová tűntek a másként gondolkodók? A Kaliforniai Egyetem professzora a magyar szellemi élet válságáról. Népszabadság, 11. sz. 19. p.

Lantos Gabriella: Posztkommunista menedzserkapitalizmus. Élet és Irodalom, 22. sz. 8. p.

Vass Csaba: Szelényi és a sehogysem uralkodó értelmiség. Ökotáj, 12–13. sz. 39–52. p.


1997

V. Bálint Éva: A kisebbségi lét természetrajza. Magyar Hírlap, 202. sz. 13. p.


1998

Bossányi Katalin: Elkötelezett többpárton-kivüli. Népszabadság, 74. sz. 31. p.


1999

V. Bálint Éva: A civilkorrektség hiánya. Magyar Hírlap, 7. sz. 11. p.

Javorniczky István: Rémségek kicsiny százada. Személyes ezredforduló. Magyar Nemzet, 303. sz. 6. p.


2000

V. Bálint Éva: Aki lent van, az örökre lenn marad? Magyar Hírlap, 176. sz. Melléklet. 11. p.

Durst Judit: Gettókba szoruló szegények. Figyelő, 31. sz. 16–17. p.

György Lajos: A jót kell választani. Megőrizzük-e régi értékeinket, vagy áruba bocsátjuk őket? Magyar Nemzet, 5. sz. 7. p.

Sándor Zsuzsanna: Távlat és közelkép. Szelényi Iván depresszióról és józanodásról. 168 óra, 35. sz. 10–11. p.


2002

V. Bálint Éva: A jobboldal halmozódó ballépései. Magyar Hírlap, 174. sz. 21. p.

V. Bálint Éva: Vizionáriusok és politikai vállalkozók. Magyar Hírlap, 2002. 10. sz. 25. p.

Horváth Gábor: Orbánnak el kell indulnia középre. Interjú Szelényi Iván szociológiaprofesszorral, a Yale Egyetem alelnökével. Népszabadság, 102. sz.. 8. p.

Petr Mateju: Making capitalism without capitalists. Szelenyi’s homage to Bourdieu’s theory of the forms of capital. Sociologický Časopis, 3. sz. 380–385. p.

Sándor Zsuzsanna: A politika gyermekbetegségei. 168 óra, 18. sz. 24–25. p.

A Fidesz túl radikális volt. Szelényi Iván, a Yale Egyetem professzora. Magyar Hírlap, 93. sz. 3. p.


2003

Sándor Zsuzsanna: Memóriaklub. 168 óra, 37. sz. 19–23. p.


2004

Hovanyecz László: Utak, szocializmus után. Népszabadság, 148. sz. Melléklet. 9 p.

Nagy Ákos: Tudás, mint hatalmi aktus. Népszava, 190. sz. Szép Szó melléklet. 2. p.


2006

Pogonyi Lajos: Az MSZP-ben most jó a morál. Népszabadság, 92. sz. 4. p., 5. p.

Sándor Zsuzsanna: Utcapolitika. 168 óra, 42. sz. 14–15. p.


2007

Dobszay János: „Meglepően pontos Marx és Engels megfogalmazása.” HVG, 50. sz. 90. p.


2008

Szántó Miklós: Beszélgetés Szelényi Ivánnal : 1988. július 21. In: Hatalom, politika, társadalomtudomány : interjúk a magyar szociológia újjászületésének körülményeiről az 1960-as években Budapest : MTA SZKI, 2008. 164-180. p.

Fábri György: Verseny, rugalmasság, átjárhatóság. Beszélgetés Szelényi Ivánnal az amerikai egyetemi világról és az európai Bologna-reformról. Felsőoktatási Műhely, 1. sz. 7–13. p.

Herskovits Eszter: Jöhet az Orbán-csomag. 168 óra, 41. sz. 6–7. p.


2009

Lakatos Miklós: Beszélgetés Szelényi Ivánnal. Statsztikai Szemle, 9. sz. 950–956. p.


2010

Avar János: A magyar politika megmarad kétpólusúnak. Vasárnapi Hírek, 16. sz. 9. p.

Megtanultam, hogy nem kell elfogadni a vereséget, hanem harcolni kell. In: Korszimfónia. Harmincegy beszélgetés életünkről és világunkról. II. köt. Budapest, Ad Librum. 274–300. p.


2011

Philip C. C. Huang: A brief comment on Ivan Szelenyi's comment. Modern China, 6. sz. 684–688. p.

Sándor Zsuzsanna: A csalódótt tömeg. Szelényi Iván: Több bátorságra van szükség In: Közéleti közelharcok. 50 interjú a frontvonalban. A 168 óra válogatott beszélgetései, 2010–2011. Budapest, Scolar. 108–113. p.

Sándor Zsuzsanna: A Fidesz csapdája. 168 óra, 3. sz. 20–21. p.


2012

Kovácsy Tibor: Félidőben 3:1. Magyar Narancs, 9. sz. 8–10. p.


2013

Bánki András: Keynes és Hayek szelleme. Beszélgetés Szelényi Ivánnal a válságról. Figyelő, 3. sz. 30–33. p.

Sándor Zsuzsanna: Az ellenzék éve. 168 óra, 5. sz. 6–7. p.


2014

Herskovis Eszter: Új baloldal kell! 168 óra, 42. sz. 12–15. p.

Kovách Imre: Beszélgetés Kolosi Tamással és Szelényi Ivánnal a társadalmi egyenlőtlenségekről. Socio.hu, 3. sz. 1–17. p.

Nagy B. György: Veszélyzónában vagyunk. Vasárnapi Hírek, 45. sz. 9. p.

Sándor Zsuzsanna: A kényszermunka országa. 168 óra, 26. sz. 12–14. p.

Egy választás Magyarországon. 168 óra, 15. sz. 22–29. p.


2015

Buják Attila: Megsérült a vezér karizmája. Szelényi Iván a miniszterelnök menekülőútjáról. 168 óra, 1–2. sz. 14–15. p.

Darvas Béla: A magyar kutatás-finanszírozási rendszerről – beszélgetés Szelényi Ivánnal. K+F+I pillanatképek, 26. sz.

Füzér Katalin: Beszélgetés Szelényi Ivánnal a társadalmi tőke szerepéről a hatalom, a piac és a "varázskertek" működésében In: Századvég Ú. f. 78. sz. 175-190. p.

Bóka Máté: Az értelmiség útja a Gyorskocsi utcába : Szelényi Iván: Senkit nem érdekel Amerikában, hogy mit mondok, hiába vagyok a Yale professzora. In: Magyar Nemzet. 2015. okt. 16. 6 p.

Herskovits Eszter: A kapitalizmus válsága : Szelényi Iván: Váltani kell. In: 168 Óra. 39. sz. szept. 24. 42-43 p.

Durst Judit: Lost mission or interdisciplinary realignment? : the plight of sociology and the role of the sociologist from the (semi-)periphery : interview with Zsuzsa Ferge, Miklós Hadas and Iván Szelényi In: Intersections [Elektronikus dokumentum] 2015. 2. 113-133 p.


2016

Szále László: Kirekesztők és befogadók : Új Egyenlítő-beszélgetés Szelényi Iván akadémikussal In: Új Egyenlítő 1. sz. 2-7. p.

Nagy József: És akkor Orbán Viktor úgy szólt, hogy a fák nem nőhetnek az égig. Interjú In: 24.hu 2016.05.27

Nagy József: Budapest kis falu Interjú In: 24.hu 2016.05.27


2017

Kerner Zsolt: Magyarország ma sátánista politikát csinál In: 24.hu 2017.05.31. Beszámoló a Hegymenet c. kötet /Bp., Osiris, 2017./ bemutatójáról. Résztvevők: Szelényi Iván, Chikán Attila, Kövér György, Csaba László

Buják Attila: Szelényi Iván az akadémikusok botránykönyvéről, a rendszerváltók ősbűnéről és az illiberalizmusról In: 168 óra. hu 2017. június 15. Interjú a Hegymenet c,. kötet /Bp., Osiris, 2017./ bemutatója kapcsán


2018

Buják Attila: Az elkötelezett figyelő: Szelényi Iván Kornai Jánosról és az ideges Orbánról In: 168 óra.hu 2018. feb.26.

Ladányi János: Régvolt városszociológiai kalandozások Szelényi Ivánnal In: Lépték és irónia : szociológiai kalandozások. Budapest : L'Harmattan : MTA TK, 2018. 129-138. p.

Szále László: „Szociáldemokrata szociológus vagyok” – Beszélgetés Szelényi Iván akadémikussal. In: Élet és Irodalom, 2018. 13. március 29.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség