FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Szelényi Iván

Szelényi Iván - monográfiák

2018-04-20 17:11:17

A bibliográfia összeállításában nagyban támaszkodtunk az alábbi könyvre: Szelényi Iván műveinek válogatott bibliográfiája (összeáll. Bedecs Éva, Pásztor Angelika. Bp. : KSH, 2015)

1964

Időszerű gazdasági kérdések. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. 123 p.


1966

Soziologische Probleme der Nachbarschaftseinheit. Budapest, Tempo. 24 p.


1967

A lakóhely mint közösség. Budapest, Akadémiai Kiadó. 205 p. Társszerző: Nemes Ferenc


1968

Szakirodalmi forrásismeret: szociológia. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. 27 p.


1969

Bevezetés az empirikus szociológiai kutatás módszereibe. Budapest, Tankönyvkiadó. 89 p.

Sociological aspects of the allocation of housing. experiences from a socialist non-market economy. Budapest, Hungarian Academy of Sciences. 33 p. Társszerző: Konrád György

A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, MSZMP Politikai Főiskola. 63 p.

Az új lakótelepek szociológiai problémái. Budapest, Akadémiai Kiadó. 212 p. Társszerző: Konrád György


1971

A fogyasztás néhány szociológiai problémája. A „Gazdaságszociológia” c. tantárgy előadásainak kézirata, 1971–1972. tanév, IV. rész. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. 61 p. Társszerző: Hrubos Ildikó

A vidéki értelmiség helyzete. Szociológiai vizsgálat. II. köt. A vidéki értelmiség demográfiai viszonyainak és jövedelmi anyagi helyzetének jellemzői. Budapest, Társadalomtu-dományi Intézet. 117 p.

A vidéki értelmiség helyzete. Szociológiai vizsgálat. IV. köt. A vidéki értelmiség mobilitása. Budapest, Társadalomtudományi Intézet. 135 p.


1972

Bevezetés az empirikus szociológiai kutatás módszereibe / Szelényi Iván ; [közread. a] Marx Károly Tudományegyetem Budapest : Tankönyvkiadó, 1972 89 p.


1973

A vidéki értelmiség helyzete. Szociológiai vizsgálat. VI. köt. A vidéki értelmiség kulturáltsága és kulturális szokásai. Budapest, Társadalomtudományi Intézet. 57 p. Társszerző: Sipos Katalin


1975

Regional management and social class. The case of Eastern Europe. London, Kent Centre for Research in the Social Sciences. 51 p.


1978

Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Esszé. Bern–Párizs, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 212 p. Társszerző: Konrád György

Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. Frankfurt am Main – New York, Suhrkamp – Harcourt Brace Jovanovich. 399 p. Társszerző: Konrád György

Structural conflicts between the state, local government and monopoly capital. The case of Whyalla in South Australia. Uppsala, Research Committee on Community Research. 28 p.


1979

The intellectuals on the road to class power. A sociological study of the role of the intelligentsia in socialism. Brighton, Harvester Press. 252 p. Társszerző: Konrád György

La marche au pouvoir des intellectuels. Le cas des pays de l’Est. Paris, Seuil. 249 p. Társszerző: Konrád György


1981

Los intelectuales y el poder. „Intelligentsia” y poder de clase en los países socialistas europeos. Barcelona, Península. 271 p. Társszerző: Konrád György


1983

Urban inequalities under state socialism. Oxford, Oxford University Press. 158 p.


1985

Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Esszé. Budapest, Áramlat Független Kiadó. 206 p. Társszerző: Konrád György


1986

Chishikijin to kenryoku. Shakai shugi ni okeru aratana kaikyu ̄no taito ̄(Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz). Tokyo, Shinyo-Sha. 416 p. Társszerző: Konrád György


1988

Interrupted embourgeoisment. Rural entrepreneurs in socialist societies. Hong Kong, Centre of Urban Studies & Urban Planning, University of Hong Kong. 31 p.

Socialist entrepreneurs. Embourgeoisement in rural Hungary. Madison–Cambridge, University of Wisconsin Press – Polity Press. 255 p.


1989

Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Esszé. Budapest, Gondolat. 327 p. Társszerző: Konrád György

Sozialistische Unternehmer. Verbürgerlichung im ländlichen Ungarn. Hamburg, Junius. 271 p.


1990

The making of political fields in post-communist transition. The dynamics of class and party in Hungarian politics, 1989–1990. Ithaca, N.Y., Mario Einaudi Center for International Studies. 36 p. Társszerzők: Kolosi Tamás, Szelényi Szonja, Bruce Western

Strategies and consequences of the transition from a redistributive to a mixed economy. Adelaide, Flinders University of South Australia, Sociology Discipline. 30 p.

Új osztály, állam, politika. Budapest, Európa. 585 p.

Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Tanulmányok. Budapest, Akadémiai Kiadó. 183 p.


1992

Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó. 249 p.

A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete. 178 p.


1995

The rise of managerialism: the "new class" after the fall of communism Budapest, Collegium Budapest. 30 p.


1998

Making capitalism without capitalists. Class formation and elite struggles in post-communist Central Europe. London – New York, Verso. 280 p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleonor Townsley

A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai. A menedzseri uralom elméletének újragondolása. Akadémiai székfoglaló, 1995. január 25. Budapest, Akadémiai Kiadó. 38 p.


1999

The racialization and feminization of poverty during the market transition in the Central and Southern Europe. San Domenico, European University Institute, Robert Schuman Centre. 26 p. Társszerzők: Rebecca Jean Emigh, Fodor Éva


2000

Urbanizáció és területi gazdálkodás. Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 135 p. Társszerző: Konrád György


2001

Capitalism fara capitalisti. Noua elita conducatoare din Europa de Est. Bucuresti, Omega. 355 p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleanor Townsley


2002

Historical variations in inter-ethnic relations. Toward a social history of Roma in Csenyéte, 1857–2000. Konstanz, Kulturwissenschaftliches Forschungskolleg. 33 p. Társszerző: Ladányi János


2004

A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata. Budapest, Napvilág. 189 p. Társszerző: Ladányi János

Theories of the new class. Intellectuals and power. Minneapolis, University of Minnesota Press. 304 p. Társszerző: Lawrence P. King


2006

Patterns of exclusion. Constructing Gypsy ethnicity and the making of an underclass in transitional societies of Europe. Boulder, CO – New York, Columbia University Press – East European Monographs. 227 p. Társszerző: Ladányi János


2008

Wu xu zi ben jia da zao zi ben zhu yi. Hou gong chan zhu yi Zhong Ou de jie ji xing cheng he jing ying dou zheng (Making capitalism without capitalists. Class formation and elite struggles in post-communist Central Europe.) Beijing, Academic Press. 325 p. Társszerzők: Gil Eyal, Eleonor Townsley


2010

Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika. Válogatott tanulmányok, 1975-2010. Budapest, Új Mandátum. 894 p. Társszerzők: Ladányi János, Csanádi Gábor, Csepeli György, Gerő Zsuzsa, Liskó Ilona, Virág Tünde

Hogyan legyünk milliárdosok? avagy A neoliberális etika és a posztkommunista kapitalizmus szelleme. Budapest, Corvina. 299 p. Társszerző: Kolosi Tamás

The new grand bourgeoisie under post-communism. Central Europe, Russia and China compared. New Haven, Yale University. 33 p.

Xin gu dian she hui xue de xiang xiang li (Imagination of neo-classical sociology). Beijing, Academy Press. 361 p.


2013

Poverty and social structure in transitional societies. The first decade of post-communism. Bednost u socialna struktura v perehode obsetstva:parvoto desetilteie na postkommunizma. Plovdiv, College of Economics and Administration. 164 p., 148 p.


2016

Two different sources of inequalities: profits and rents in advanced market economies. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2016. 28 p. Társszerző: Mihályi Péter


2018

Building nations with non-nationals/ Szelényi Iván. Budapest, Corvina K., 2018. 136 p. Társszerzők: Riaz Hassan, Vladislav Maksimov

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség