FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Szalai Sándor

SZALAI SÁNDOR VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 1980-1990

2015-03-11 12:36:55

The quality of life: comparative studies. Ed. Alexander Szalai-Frank M. Andrews. London, Beverly Hills/Calif., Sage, 1980. 289 p.(Sage studies in international sociology, 20.)
Ismertetés:
Andorka Rudolf: = Stat. Szle 1981. 7. (776-778.)
Buttel, Frederick H. Buttel: Social Indicators Research. 11. 1982. 3. p. 338-340. Teljes szöveg
Cseh-Szombathy László: = M. Tud. 1981. 7-8. (629-630.)
Michalos, Alex C.= Social Forces 61. 1982. 1. p. 333-335. Teljes szöveg
Wright, James D. = Contemporary Sociology 11. 1982. 1. p. 78-79. Teljes szöveg

Szalai, Alexander: Prologue. The meaning of comparative research on the quality of life (p. 7-21.) In: The quality of life: comparative studies. Ed. Alexander Szalai-Frank M. Andrews. London, Beverly Hills/Calif., Sage, 1980. 289 p.(Sage studies in international sociology, 20.)

Szalai, Alexander: What is meant by "quality of life"? [Publ. by the] Internat. Cult. Found. H. n., 1980. 6 lev.
Beszámoló a 9. International Conference on the Unity of the Sciences /Miami Beach, 1980. nov. 27-30./ számára.

Szalai, Alexander: Quality of life and the individual use of time. [H. n., ny. n. soksz.], 1980. 20 lev.
Beszámoló a Fundación Bariloche Meeting on Time, Quality of Life and Social
Development /San Carlos de Bariloche, 1980. okt. 28-21./ számára.

Szalai Alexander: recent trends and developments in sociology in Eastern Europe (p. 336-346.) In: The British Sociological Association Annual Conference, London, 1980.
Lancaster, 1980. ápr. 8-11.

Szalai Sándor: A családi élet minősége: szerepelkülönülés és munkamegosztás a családban (p. 185-203.) In: Tanulmányok az életmódról. [Szerk.]: Szántó Miklós. Bp., Gondolat Kvk., 1980.

Tudományfejlődési prognózis a 2000. évig. [Összeáll.] Magyar Tudományos Akadémia Tudomány és technika társadalmi hatásaival foglalkozó Elnökségi Bizottság. [Szerk. Szalai Sándor-Láng István] Bp., [MTA KESZ soksz.], 1980.
1. köt. A prognosztikai tanulmány összefoglalása 32 p.
2. köt. A prognosztikai tanulmány részprognosztikáinak összefoglalói. [ism. lapsz. 134 p.]

Szalai Sándor: Még egyszer a szerzői szabadságjogról = M. Tud. 1980. 6. (495-496.)

Szalai Sándor: Megnyitó beszéd = Szociológia 1980. 1. (43-45.)
A Magyar Szociológiai Társaság I. kongresszusán. Pécs, 1979. okt. 25-27.

Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók.[Ford. Falvay Mihály]; [Bev. Szalai Sándor]. - 2. kiad. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1980. 275 p., [8] t.

Szalai Sándor: A szabad idő problémái a különböző társadalmi berendezkedésű társadalmakban (p. 217-223.) In: Szocialista közművelődés. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Ács Ferencné. Bp., Kossuth Kvk., 1980.
Ua. In: A szabadidő szociológiája. Tanulmányok. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1976.

Szalai Sándor: Hiedelmek, tudomások és társadalmi közlésrendszerek (p. 30-34.) In: Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. [Szerk.]: Frank Tibor-Hoppál Mihály. Bp., Tömegkomm. Kutatóközp., 1980. 1. köt.

Szalai Sándor: Szalai Sándor bevezetője. - Szalai Sándor zárszava = Szociológia 1981. 3-4. (p. 279-280.) (p. 330-331.)
A „Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon”, A Magyar Szociológiai Társaság konferenciája. 1981. ápr. 23-24.

Szalai Sándor: Erdei Ferenc - az ember és a módszer = Szociológia 1981. 3-4. (333-336.)
Erdei Ferenc születésének 70. évfordulója. A magyar Szociológiai Társaság emlékülése. Közlés Lőcsei Pál jegyzetei alapján.

Kulcsár Kálmán-Szalai Sándor: Huszár Tibor = M. Tud. 1981. 11-12. (876-877.)
Ajánlás az akadémiai levelező tagsághoz.

Szalai Sándor: "A könyv szerepe és fontossága csökkent". [Riporter: Vértesy Miklós] = Kvtáros 1981. 5. (259-261.)

Magyar nemzeti beszámoló az öregedésről. Fel. szerk. Szalai Sándor; [kidolg. a] Magyar Tudományos Akadémia - az ENSZ által egybehívott Öregedési Világértekezlet Nemzeti Előkészítő Bizottsága; [kiad. a] MTA Kutatásszervezési Intézet. Budapest, MTA MTA Kut. Szerv. Int., 1982. 28 p.

Hungarian national report on aging and the situation of the aged population. [Comp.]: Szalai, Alexander. [Publ. by the] Hungarian Academy of Sciences for the World Assembly on Aging. Bp., 1982. 23, [1] p.
Az 1982. júl. 26.-aug. 6. között Bécsben rendezett nemzetközi konferenciára benyújtott magyar referátum.

Szalai Sándor-Szántó Lajos: Az öregedés és az idős népesség helyzete Magyarországon. Részvételünk az ENSZ Öregedési Világértekezletének előkészítésében. - Magyar nemzeti beszámoló az Öregedési Világértekezlet számára = M. Tud. 1982. 7. (501-518.)
Lásd még: Reflektor 1983. 1. p. 196-228.

Szalai Sándor: "Sem aforizmákat, sem köteteket". Szalai Sándor akadémikus - a kreativitásról. [Riporter:] Hernádi Miklós = M. Tud. 1982. 3. (220-223.)

Szalai Sándor: Soha ennyi öreg a földön. Interjú Szalai Sándorral. [Riporter:] Kovács Judit = M. Nemz. 1982. jún. 8. (9.)
Az Öregedési Világértekezlet kapcsán.

Szalai Sándor: Több az öreg, mint a gyerek. Interjú Szalai Sándorral. [Riporter:] Papp Gábor = Népszabadság 1982. aug. 11. (5.)

Szalai Sándor: Szociológiai elmélet és társadalmi gyakorlat. [Riporter:] Bálint Éva, V. = Magyar Hírlap 1982. nov. 6. p. 6.
A szociológiai világkongresszusról.

Tudósok, jelenről, jövőrő = Népszabadság 1982. dec. 24. p. 13-15.
Benne Szalai Sándor írása is.

Szalai Sándor: Freud emlékülés = M. Pszichol. Szle 1982. 1 p. 97.
Előadás az emlékülésen.

Szalai, A.: „Kacestvo zizni" kak sociologiceskaâ kategoriâ = Szociol. Iszszl. 1982. 2. (190-193.)

Szalai Sándor: Quality of life and the individual use of time. (p. 5-26.) In: Hungarian sociology
today. [Szerk.]: Cseh-Szombathy László. Bp., TEMPO soksz., 1982.

Szalai Sándor: Módszertani megfontolások a marxista szociológiai szakkutatás egyes időszerű kérdéseihez (p. 5-63.) In: Szöveggyűjtemény az általános szociológiához. Egységes jegyzet. [Szerk.]: Bánlaky Pál–Tóth Pál Péter. Bp., Tankvk., 1982.
Ua: M. Filoz. Szle 1962. 6. p. 825-880.

Sz[alai] S[ándor]-Sz[ántó] L[ajos]: Az ENSZ öregedési világértekezletérôl = M. Tud. 1982. 12. (952-954.)

Szalai Sándor: Látjuk-e az erdőtől a fákat = Népszabadság 1982 dec. 2. p. 14-15.

Szalai Sándor: Quality of life and the individual use of time. (p. 5-26.) In: Hungarian sociology today. [Szerk.]: Cseh-Szombathy László. [Publ. by the] Inst. for Social Sciences- Hung. Sociological Association-Inst. for Sociology of the Hung. Academy of Sciences. Bp., TEMPO soksz., 1982.

Szalai Sándor: Bevezető elődás (p. 11-15.) In: Az időkorú népesség emográfiai helyzete és problémái. Tudományos konferencia, 1982. ápr. 20-21. [Szerk.]: Barta Barnabás-Kármán Tamásné. Bp., SKV, 1983. 184 p.

Szalai, A.: Direct and indirect effects of international scientific co-operation on society.(p. 44-45.) In: International scientific co-operation and its effects on society. (Proceedings of the symposium. Siófok, 10-14. May. 1982.). [Szerk.]: Darvas, György. Bp., Akad. ny., 1983.

Szalai Sándor: The meaning of comparative research on the quality of life = New Hung. Quart. 1983. 92. (75-87.)

Szalai Sándor: The present state of the future research (p. 20-32.) In: Future research in Hungary. Ed. by Ervin Bóna, Éva Gábor, Pál Sárkány. Budapest, Akad. K., 1983.

Szalai Sándor: Direct and indirects effects of international scientific co-operation on society (p. 44-45.) In: International scientific co-operation and its effects on society / ed. by György Darvas ; [authors A. Akiwowo et al.] ; [publ. by the] Institute for Research Organization of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, Inst. for Research Organization of the Hung. Acad. of Sciences,1983. 315, [2] p.
A Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézete által Siófokon, 1982. máj. 10-14-én rendezett szimpozium előadásai

Szalai Sándor-Szántó Lajos: Tudományfejlődési prognózis a 2000. évig. Bp., MTA, 1984. 144,[3] p. /MTA Elemzések, tanulmányok, 14./
A tanulmányt az MTA Tudomány és technika társadalmi hatásaival foglalkozó elnökségi bizottsága, az Elnökségi Interdiszciplináris Probléma Bizottság készítette. - Az összefoglalás Szalai Sándor és Szántó Lajos munkája.

Szalai Sándor: Opponensi vélemény a "Duna távlati komplex hasznosítása" című tanulmány I. és II. fejezetének vitára bocsátott első fogalmazványáról = A Duna-Kör Hírei 1985. 2. (1-7.)
Ambrus János: Egy katedra sorsa. /Szalai Sándor, Prohászka Lajos, Lukács György, Kornis Gyula véleményei egy bölcsészkari katedra betöltéséről/ = M. Filoz. Szle 1985. 1-2. (272-313.)
A Pázmány Péter Tudományegyetem filozófia tanszékére pályázókról írott vélemények dokumentumai.

Szalai Sándor: Kritikai reflexiók a társadalmi egyenlőségrôl = Társtud. Közlem. 16. 1986. 2. (170-172.)

Szalai Sándor: Előszó In: Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók. [Előszó]:. [Ford.]: Falvay Mihály. (1975.) 3. kiad. Bp., Gondolat Kvk., 1987. 275,[1] p.

Szalai Sándor-Szántó Lajos: Az öregedés és az idős népesség helyzete Magyarországon (p. 199-221.) In: Tanulmányok a szociálpolitika, családpolitika témakörébôl. [Szerk.]: Gábor József. Bp., Tankvk., 1988.

1990-es évek

"A szociológia a politika felvonulási területe". Dokumentumok a hetvenes évek szociológiai életéről. Válogatás Szalai Sándor hagyatékából. [Vál. Gábor László]; [Kiad. az MTA Szociológiai Kutató Intézete].- Budapest, MTA Szociológiai Kut. Int., 1990. 242 p.
Szalai Sándor beszámolói, jelentései alapján. Teljes szöveggel elérhető a ’Szalai Sándor digitalizált művei’ rovatban.

Szalai Sándor: Idő a mérlegen. Az idő társadalmi megítélése és a szociológia időmérleg-vizsgálatok néhány tapasztalata (p. 109-122.) In: Művelődésszociológiai szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Heleszta Sándor Bp., Tankvk., 1992. 1. köt.
Az írás 1. része.

Szalai Sándor: Egy módszertani parabola = Szociol. Szle 1992. 4. (90-98.)
Az empirikus adatgyűjtésről és ténymegállapító tevékenységről.

Freud, Sigmund: A mindennapi élet pszichopatológiája. Elfelejtésről, elszólásról, elvétésről, babonáról és tévedésről. A Szalai Sándor által sajtó alá rendezett és jegyzetekkel ell. kiad. jav. vált. [Budapest], Cserépfalvi Könyvkiadó,, 1992. 227 p.

Szalai, Alexander: The organization and execution of cross-national survey research projects (p. 139-171)= Historical Social Research / Historische Sozialforschung 18. 1993. 2. /66./. Homage to Erwin K. Scheuch (139-171.) Teljes szöveg
Eredeti megj: Szalai, Alexander-Petrella, Riccardo ed.: Cross-national comparative survey research. Oxford, Pergamon Pr., 1977. p.49-94

Köpeczi Béla-Vitányi Iván-Szalai Sándor-Szántó Miklós: A szabadidő szociológiája (p. 162-177.) In: Társadalom és nevelés. Szöveggyűtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. [Szerk.]: Kozma Tamás-Orbán Éva. Bp., Nemzeti Tankvk., 1993.

Freud, Sigmund: A mindennapi élet pszichopatológiája: Elfelejtésről, elszólásról, elvétésről, babonáról és tévedésről.; Bev. Ferenczi Sándor, Szalai Sándor. Budapest, Cserépfalvi Könyvkiadó, 1994. 227 p. (Sigmund Freud művei, 3)

 


Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség