FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Szalai Sándor

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 1970-es évek

2012-11-06 08:56:53

1970

Szalai, Alexander: The United Nations system and the social sciences = International Social Science Journal 22. 1970. 4. p. 710-716. Teljes szöveg Teljes szöveg

Szalai, Alexander: Les institutions des Nations Unies et les sciences sociales = Revue Internationale des Sciences Sociales 22. 1970. 4. p. 774-790 p.

Szalai, Alexander: The United Nations and the social and behavioral sciences = The American Journal of International Law 64. 1970. 4. p. 148-163. Teljes szöveg

1971

Szalai, Alexander: The future of international organizations = Social Science Information /Information Sur Les Sciences Sociales 10. 1971. 3. p. 151-171.
Paper pres. at the... Seminar "Organizations of the Future", Noordwijk, 1970

Pool, Ithiel de Sola- Stone, Philip J. Stone- Szalai, Alexander: Communications, computers and automation for development. [New York], UNITAR /United Nations Institute for Training and Research/, 1971. [6], 61 p. /UNITAR research reports, 6./

1972

The use of time: daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. Ed. by Alexander Szalai; in collab. with Philip E. Converse [et al.]. The Hague-Paris, Mouton Publ., 1972. XII, 868 p. /Publication of the European Coordination Centre for Research and Documentation in the Social Sciences, 5/
Könyvismertetés:
Surányi Bálint = Szociológia 1974.4 p. 603-605.
Joffre Dumazedier: = Revue française de sociologie 16. 1975. 1. p. 125-129. Teljes szöveg

Robinson, J. P. - Converse, Philip E. -Szalai, Alexander: Everyday life in 12 Countries ( p. 113-147. ) In: The use of time: daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. Ed. by Alexander Szalai; in collab. with Philip E. Converse [et al.]. The Hague; Paris: Mouton Publ., 1972. Két fejezet teljes szöveggel

Szalai, Alexander: Introduction: Concepts and practices of time-budget research In: The use of time: daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. Ed. by Alexander Szalai; in collab. with Philip E. Converse [et al.]. The Hague; Paris: Mouton Publ., 1972.

Szalai, Alexander-Scheuch, Erwin K.: The organizational history of the Multinational Comparative Time-Budget Research Project (p. 15-29.) In: The use of time: daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. Ed. by Alexander Szalai; in collab. with Philip E. Converse [et al.]. The Hague; Paris: Mouton Publ., 1972.

Szalai Alexander: Design specifications for the surveys (p. 31-41.) In: The use of time: daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. Ed. by Alexander Szalai; in collab. with Philip E. Converse [et al.]. The Hague; Paris: Mouton Publ., 1972.

Szalai, Alexander-Croke, Margaret: The United Nations and the news media: a survey of public information on the United Nations in the world press, radio and television. New York, UNITAR, 1972. VII, 323 p. Bibliogr.: p. 297-309. /Unitar studies/
Könyvismertetés:                 
Szecskő Tamás: = M. Tud. 1973. 6. (392-396.)
Don D. Smith: = The Public Opinion Quarterly 38. 1974. 1.p. 153-154. Teljes szöveg
Jean Siotis: Insights into international service = World Politics 27. 1975. 2. p. 298-307. Teljes szöveg
Leon Gordenker: = The American Political Science Review 68. 1974. 4. p. 1881-1882. Teljes szöveg
Alan James: = International Affairs (Royal Institute of International Affairs) 50. 1974. 1..p. 97-98. Teljes szöveg
Elisabeth Braun: Foro Internacional 14, 1974. 3 (55) p. 428-429. Teljes szöveg

Szalai, Alexander: The organization and execution of cross national survey research projects. /Paper for the/ International Social Science Council ... Conference ... Bp., 25-28 July, 1972. Theme report 2. New York, UNITAR, 1972. 34 lev.
L. még In: Cross-national comparative survey research. Theory and practice. Papers and proceedings of the Roundtable Conference on Cross-National Comparative Survey Research /Budapest, 25-29 July 1972/. [Ed.]: Szalai, Alexander - Petrella, Riccardo. Oxford, Pergamon Pr., 1977. XVIII, 498 p.

Szalai, Alexander: Future implications of recent advances in communications technology. New York, UNITAR soksz., 1972. 34 lev.
1972. dec.-i londoni jövőkutatási tanácskozásra készült tanulmány.

Szalai, Alexander: The Situation of Women in the United Nations. A report based on the proceedings of the Colloquium of Senior United Nations Officials. Austria. 1972. 4-6. July. 1972. 49 p. /UNITAR Research Report, 18./
Ua franciául: La condition de la femme aux Nations Unies….

Szalai Sándor akadémikus [nyilatkozata] az állami és a tudományos apparátusról. Ne csak az új eredményeket, a módszert is. [Közli:] f. d. = M. Nemz. 1972. febr. 20. p. 8.

Szalai, Alexander: The future of international organizations = Int. Assoc. 1972. 5. (267-275.)

Neumann János: A számológép és az agy. (The computer and the brain.) (Ford. és jegyz. Szalai Sándor.) Bp., Gondolat, (2. kiad.) 1972. 130,[2] p.

1973

Szalai, Alexander: The Situation of Women in the United Nations. New. York, UN Publications, 1973. 45 p.
Ismerteti:
Little, Kenneth: The Journal of Developing Areas 8. 1974. 3. p. 449-450. Teljes szöveg

Szalai, Alexander: The quality of family life - traditional and modern. A review of sociological findings on contemporary family organization and role differentation in the family. Interregional Seminar... London, 18-31. July 1973. London, United Nations [soksz.], 1973. [2],33 p.
Megj. több nyelven.

Szalai, Alexander: Future implications of recent advances in communications technology (p. 359-381.) In: Der Mensch: Subjekt und objekt. Festschrift für Adam Schaff. Wien, Europa Verl., 1973.
Az 1972. dec.-i jövőkutatásri tanácskozásra készült tanulm.

Szalai, Alexander: The future of international organizations (p. 38-56.) In: The open society of the future. Union of Intern. Associations Report of a Seminar. Bruxelles, 1973. /Document, 19./
Megj. több nyelven.

Szalai Sándor: A tudományos bizottságok helyzete és szervezeti kérdései = M. Tud. 1973. 5. (274-283.)

Szalai Sándor: Új technikák komplex társadalmi hatásainak prognosztikus elemzése = Magyar tudomány 18 (80.) 1973. 11. p. 701-711.

1974

Sociology in Hungary: Recent issues and trends. Prepared for the VIIIth World Congress of Sociology, Toronto, Aug. 19-24, 1974. – Sociologie en Hongrie, sujets et tendances recents. Prepare pour le viiie Congres inondial de sociologie, Toronto, 19-24, Aut 1974.  Red. Szalai Sándor- Kulcsár Kálmán = Szociológia. 1974. 5. Supplement,  p. 1-175 p.

Szalai Sándor-Farkas János: Sociology of science and research on research = Szociológia 1974. 5. Supplement (p. 105-110.)

Szalai, Alexander: Social side-effects of the introduction of new technologies: [Paper prep. for the 8. World Congress of Sociology, Toronto 1974. [Toronto]  [S.n.], 1974. - [1], 60 lev.
Klny. 8. World Congress of Sociology, Toronto, 1974.

Szalai, Alexander: Difficulties of international research in the social sciences. Paper prep. for the 8. World Congress of Sociology, Toronto, 1974. Toronto, [ny. n.], 1974. 18 lev.
Introductory report of Round Table of the 8. Congress of Sociology.

Szalai, Alexander: Forecasting in international orgnisations. Needs and possibilities. [H. n., ny. n.], 1974. [2],39 lev.
Paper prep. from the 8. World Congress of Sociology, Toronto, 1974.

Szalai Alexander: Concept of forecasting = UNITAR News 6. 1974. 3. p. 3.

Szalai, Alexander: The future of international organizations. (p. 59-89.) In: Organizations of the future. Interaction with the external environment. [Ed.]: Leavitt, Harold-Pinfield, Lawrence-Webb, Eugene. New York-London-Washington, Praeger,1974.

Szalai, Alexander: La condition de la femme aux nations Unies. New York, Inst. des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, 1974. IX,66 p.

Szalai Sándor: The United Nations - They or It? = New Hung. Quart. 1974. No. 54. (147-152.)
Mahdi Elmandjra: The United Nations System: An Analysis./London, Faber -Faber, 1973./ könyvéről.

Szalai Sándor: Nemzetközi szabadidő-összehasonlítás = Valóság 1974. 11. (127-128.)

Tomka Miklós-Szalai Sándor: A napi tevékenységek rendszere és a tömegkommunikáció. Vázlatos megjegyzések egy nemzetközi kutatáshoz = RTV Szle 1974. 4. (137-141.)

Szalai Sándor: A távközlési technika társadalmi távlatai = Valóság 1974. 6. (9-25.)

Szalai Sándor: Új technikák komplex társadalmi kihatásainak prognosztikus elemzése. /Vázlat/ = Tudtani szemelv. 1974. 5.
„A Tudományos-technikai forradalom és a társadalmi haladás” szimpózium anyagaiból. /Moszkva, 1974./

A tudományos-technikai forradalom irányításának, tervezésének és szervezésének kérdései a KGST moszkvai tudományos szimpóziumán. [Összeáll.]: Szalai Sándor = Tudszerv. Táj. 1974. 3-4. (457-464.)

Szalai Sándor: A szociológiai világkongresszus margójára = M. Nemz. 1974. szept. 22. (9.)

Szalai Sándor: Vas-Zoltán Péter: A brain drain. Az agyak elrablása. Tudományszervezési füzetek, 7. Budapest: Akad. K., 1974. 160 p. = Magyar Tudomány  19. (81.) 1974. 6. p. 390-392.
Könyvismertetés.

1975

A Magyar Tudományos Akadémia 150 éve adatokban. 1825-1975. [Főszerk. Szalai Sándor-Szántó Lajos]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1975. 138, [2] p., 1 t.

Szalai Sándor: The 150 years of the Hungarian Academy of Sciences = New Hung. Quart. 16. 1975. 57. (122-135.)

Szalai Sándor: Egy világkongresszus margójára. Szereplésünk az 1974. évi torontói VIII. Szociológiai Világkongresszuson = M. Tud. 20. (82.)1975. 1. (47-50.)

Szalai Sándor: "Az anyagi erők tudományosan magalapozott rendezésében és irányításában sokkal előbbre vagyunk, mint az emberi motivációk és magatartások megfelelő kezelésében" = M. Tud. 1975. 2. (76-78.)

Szalai Sándor: A társadalomtudományok és korunk fő feladatai = Gazd. És Jogtud. 9. 1975. 1-2. (1-44.)
Bognár József, Bihari Ottó, Osztrovszki György korreferátumával. Elhangzott az MTA Gazd. És Jogtud Osztáéyának ülésén az Akadémia 150 éves jubileumi közgyűlése alkalmából. 1975. máj. 8.

Szalai Sándor: A társadalomtudományok és korunk fô feladatai = Valóság 1975. 6. (1-17.)
Ua: Látóhatár 1975. 8. p. 99-129. Rövidítve: Magyar Nemzet 1975. máj. 14. p. 8.

Szalai Sándor: Beszélgetés a szociológia társadalmi szerepéről. TV-interjú. Riporter Kardos István = Világosság 1975. 10. p. 630-636.
Ua: In Magyar tudósportrék Bp., Kossuth 1976. Rövidítve: Korunk 1975. 12. p. 970-971.

Szalai Sándor: Complex social effects of new technology. = New Hung. Quart. 16. 1975. 59. (120-127.)
Magyarul: Magyar Tudomány 1973. 11.

Szalai Sándor: A nők helyzete a mai nemzetközi időmérleg-kutatás tükrében = Szociológia 1975. 2. (209-230.)

Szalai Sándor: Emlékezés József Attila orvosára. Dr. Bak Róbert /1908-1974/ = Kortárs 1975. 8. (1292-1295.)
Ua.: Látóhatár 1975. 9. p. 160-167., Rövidítve: M. Hírek 1975. szept. 13. p. 11.
Szalai, Alexander: Women's Time: Women in the Light of Contemporary Time-Budget Research = Futures 7. 1975. 5. p. 385-399. Teljes szöveg
Szalai, Sandor: Prognostic analysis of complex social effects of new technologies = Problems of the Science of Science, 5. 1975. p. 67-79. Absztrakt

Szalai, Sandor: The problems of leisure in countries with a different social system = Society and Leisure 7. 1975. 3 p. 63-69. Absztrakt

Szalai, Alexander: The situation of women in the light of contemporary time-budget research. World Conference of the Intern. Women's Year, Mexico City. 19. June-2. July, 1975. [S.l., s. n.] 1975. 23 p.

Szalai, Alexander: The situation of women in the United Nations = UNITAR News 7. 1975. 1. p. 6-16.
Megj. több nyelven a folyóirat különböző nyelvű kiadásaiban.

Szalai Sándor: Bevezetés In: Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók. [Ford. Falvay Mihály] [Budapest], Gondolat, 1975. 275 p., 8 t.

1976

Szalai, Alexander. Forecasting in international organizations: needs and possibilities; a back-
ground study. (p. 263-291.) In: The United Nations and the Future: Proceedings of UNITAR Conference on the Future, held in Moscow from June 10 to 14, 1974. UNITAR, 1976. 462 p. /UNITAR conference reports, 6./

Szalai Sándor: A szabadidő problémái a különböző társadalmi berendezkedésű országokban. [Bevezetés.] (p. 7-16.) In: A szabadidő szociológiája. Tanulmányok / [Vál. és szerk. Falussy Béla] [Ford. Fülöp Gábor, Sebes Anna, Somlai Péter]; [Bev. Szalai Sándor]. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1976. 400 p.
Az 1974-ben Budapesten megtartott 2. Nemzetközi Szabadidő Konferencia plenáris ülésén elhangzott felszólalás nyomán.

Szalai Sándor: Idő a mérlegen. Az idő társadalmi megítélése és a szociológia időmérleg-vizsgálatok néhány tapasztalata (p. 109-124.)  In: Művelődésszociológiai szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Heleszta Sándor. Bp., Dabasi Ny. 1. köt. 1976.

Szalai Sándor: Magyarország a nemzetközi kongresszusok és konferenciák világstatisztikájában = M. Tud. 1976. 7-8. (485-489.)

Szalai Sándor: Az ember a társadalomban (p. 236-242) In: A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásai és ajánlásai a távlati műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére. [1973-1976] Bp., MTA, 1976. 404,[1] p.

Szalai Sándor: A vezetők érdekeltségi rendszerének fejlesztése = Épü. Szle 1976. 5. (134-140.)

Szalai Sándor: The extended present. The social sciences and the problems of our times = New Hung. Quart. 1976. 61. (65-88.)

Szalai Sándor: Women in the light time-budget research = New Hung. Quart. 1976. 64. (74-92.)
L. még a cikk egyik változatát Futures 1975. 5.

Szalai Sándor: Szakértői vélemény az MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának tudományterületeihez tartozó három szociológiai kutatóhely 1972-75. évi kutatási beszámolójáról = Gazdaság- és jogtudomány 10. 1976. 3-4. p. 364-375.
A 3 kutatóhely: Szociológiai Kutatóintézet, ELTE Szociológiai Tanszék, MKKE Gazdaságszociológiai Kutatócsoport

Szalai, Alexander: The future of free time. Conferences = Futures 8. 1976. 3. (279-283.)
Konferenciák ismertetése.

Szalai, Alexander: Prognostic analysis of complex social effects of new technologies (p. 67-79.) = Zagadnienia Naukoznawstwa 1975-76. Special issue ’Problems of the science of science.’

Szalai, Alexander: Free time and self-fulfillment: Continental report: Eastern Europe. (p. 41-53.) In: Congress for a Charter of Leisure: World Congress, Apr. 5-7. 1976. [Publ. by the] Unesco. [Brussels], UNESCO, 1976. [1], 41-53 lev. (Continental reports)
Beszámoló a kelet-európai szabadidő-helyzetről a Szabadidő Alapokmány kongresszusán.

Research on research and some problems of research bureaucracy. Paper presented for present at the First Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science… Ithaca, New York. 4-6. Nov. 1976. (p. 1-23.) In: First International Conference on Social Studies of Science 2. Proceedings Supplement. Ithaca, Cornell Univ. Pr. 1976.

1977
Szalai Sándor: K+F, avagy a tudományos kutatás haszna = Magyar Tudomány 22. (84.) köt. 1977. 7-8. p. 489-493.
Ua. Látóhatár 1977. 10. p. 148-196.

Szalai Sándor: Paul Lazarsfeld /1901-1976/ = Szociológia 1977. 2. (190.)-192?

Szalai Sándor: Szakértői vélemény az MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának tudományterületeihez tartozó három szociológiai kutatóhely 1972-1975. évi kutatási beszámolójáról = Gazd. és Jogtud. 1976. 3-4. (364-375.)

Új nemzetközi fejlemények a tudomány-szociológiában és a tudomány társadalmi vonatkozásainak vizsgálatában. [Összeáll.]: Szalai Sándor - Farkas János = Tudszerv. Táj. 1977. 3-4. (316-323.)

Szalai Sándor: The qulaity of family life – traditional and modern. /A review of sociological findings on contemporary family organization and role differntiation in the family./ In: Ways of life: Hungarian sociological studies. Ed. by Miklós Szántó; [transl. by Peter Szente] Budapest, Corvina K., 1977. 404,[1]p. /Corvina books./

Szalai Sándor: A tudomány és a társadalom. [Riporter]: Kovács Dénes = Népszabadság 1977. jan. 2.. p. 4-5.

Cross-national comparative survey research: theory and practice: papers and proceedings of the Roundtable Conference on Cross-national Comparative Survey Research, Budapest, 25-29 July 1972. Ed. by Alexander Szalai and Riccardo Petrella in collaboration with ...; [org.] International Social Science Council, Standing Committee on Comparative Research. Oxford [etc.]: Pergamon, 1977. XVIII, 498 p.

Cross national time budget analysis. A workbook. [Ed.]: Harvey, Andrew S. - Szalai, Alexander - Eliot, David H. - et al. [Publ. by] Regional and Urban Studies Centre. Halifax/N. S., 1977. [2],III,[223.] p., Bibliogr. fejezetenként

Szalai, Alexander: The Organization and Execution of Cross-National Survey Research Projects (p. 49-94.) In: Szalai, Alexander-Petrella, Riccardo ed.: Cross-national comparative survey research. Oxford, Pergamon Pr., 1977.

Megj. még: Historical Social Research / Historische Sozialforschung. 18. 1993. 2 (66), Homage to Erwin K. Scheuch p. 139-171. Teljes szöveg

Szalai, Alexander: Changes in the valuation of human life and human life stages. [Paper for] the 6. Int. Conference on the Unity of the Sciences. San Fransisco. Nov. 25-27. 1977. H. n., ny. n. soksz., 1977. [10] p.

Szalai, Alexander-Croke, Margaret: Women on the professional staff and at decision-making levels of the United Nations system: 1971-1976. (p. 13-48.) In: The United Nations and decision-making. The role of women. New York, UNITAR, 1977.

Szalai, Alexander: The art of the research director: a profile of Oscar Schachter as UNITAR's first director of research. (33-50.) In: Dispute settlement through the United Nations. [Ed. by]: Raman, K. Vankata. [Publ. under the aupices of the UNITAR.] New York, Oceana Publ.,1977.
Oscar Schachter a UNITAR első kutatási igazgatója.

Szalai, Alexander: Appendix: References to Hungarian Research in the Sociology of Science. (p. 359-362.) In: The Sociology of Science in Europe. [Ed. by] Robert K. Merton-Jerry Gaston. Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press., 1977.

1978

Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálatok tükrében. / [Vál.], szerk. [és bev.] Szalai Sándor. Előszó Szalai Sándor. Közrem. Philip E. Converse, Pierre Feldheim et al.] [Ford.]: Balogh Zoltán-Józsa Péter-Szalai Júlia. Bp., Gondolat Kvk., 1978. 547,[1] p.
Az eredeti Use of time c., angol nyelvű kötet magyar nyelvű, röv. változata.
Ismertetés:
Andorka Rudolf: = Stat. Szle 1980. 3. (313-316.)
Falussy Béla: = M. Tud. 1979. 8-9. (704-706.)
Fukász György: = Társ. Szle 1979. 6. (105-108.)
Harcsa István: = Ethnographia 1981. 1. (189-191.)
Hernádi Miklós: = Élet és Irod. 1979. 13. (11.)
Kronstein Gábor: = Valóság 1979. 4. (99-100.)
Kronstein Gábor: = Pedagóg. Szle 1979. 7-8. (736-737.)
Szabó Dezső = Városi Közlekedés 1980. 1. p. 64-65.
Szecskő Tamás: = Népszabadság 1979. febr. l5. (7.)

Szalai Sándor: Bevezetés. Az időmérleg-kutatás elmélete és gyakorlata (p. 17-29.) In: Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálatok tükrében. [Szerk.]: Szalai Sándor. Bp., Gondolat Kvk.,1978.

Szalai Sándor-Scheuch, Erwin K.: A Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálat szervezéstörténete (p. 30-46.) In: Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálatok tükrében. [Szerk.]: Szalai Sándor. Bp., Gondolat Kvk., 1978.

Szalai Sándor: A felmérések megtervezése (p. 47-58.) In: Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi
Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálatok tükrében. [Szerk.]: Szalai Sándor. Bp., Gondolat Kvk., 1978.

Robinson, John P.-Converse, Philip E.-Szalai Sándor: A mindennapi élet tizenkét országban (p. 137-173.) In: Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálatok tükrében. [Szerk.]: Szalai Sándor. Bp., Gondolat Kvk., 1978.

Hungarian society and marxist sociology in the 1970s. [Ed:] Huszár Tibor–Kulcsár Kálmán-Szalai Sándor. [Ford.]: Dienes Gedeon-Ferge Zsuzsa-et al. Bp., Corvina Kvk., 1978. 280 p. Bibliogr. p. 221-222.

Szalai Sándor: The extended present - the social sciences and the problems of our times. (p. 19-38.) In: Hungarian society and marxist sociology in the 1970s. [Szerk.]: Huszár Tibor-Kulcsár Kálmán-Szalai Sándor. Bp., Corvina Kvk., 1978.

Szalai Sándor: The situation of women in the light of contemporary time – budget research (p…) In: An overview of sociological research in Hungary.[Szerk.]: Szecskő Tamás. Bp., Akadémiai K., 1978. 212 p.

Szalai Sándor: Új kutatási súlypontok a világkongresszus tükrében. Az uppsalai szociológiai világkongresszusról = Szociológia 1978. 4. (527-533.)
IX. Szociológiai Világkongresszus, Uppsala, 1978.

Szalai Sándor: Milyen úton haladnak a világ szociológusai? Beszélgetés Szalai Sándor akadémikussal. [Riporter: ] Kovács Dénes:  = Népszabadság 1978. szept. 26. (4-5.)
A IX. Szociológiai Világkongresszusról. Uppsala, 1978. aug. 14-19. - Szalai
Sándor a Nemzetközi Szociológiai Társaság végrehajtóbizottsági tagja.

Szalai Sándor: Mi navigátorok vagyunk. Beszélgetés Szalai Sándor akadémikussal, a Magyar Szociológiai Társaság elnökével. [Riporter: Kovács Judit] = M. Nemz. 1978. máj. 21. (7.)
Ua.: Látóhatár 1978. 8. p. 187-189.

Szalai Sándor: Time and environment = New Hung. Quart. 19. 1978. 70. (133-139.)

Magyar Jövőkutatási Konferencia, 2. Székesfehérvár, 1978 = Prognosztika 1978. 3-4. 3-49.
Szalai Sándor, Kovács Géza, Kádas Kálmán, Szántó Lajos előadásai. Összefoglalók az egyes szekciók tevékenységérôl, a konferencia állásfoglalásai és ajánlásai; az előkészítési és szervezési munkákról = Prognosztika 1979. 1-2. p. 3-65.

Szalai Sándor: A jövőkutatás jelene (p. 15-38.) In: Magyar Jövőkutatási Konferencia, 2. Székesfehérvár, 1978. Komplex jövőképek. Prognózisok és tervek. Módszertani kérdések. [Szerk.]: Gidai Erzsébet - Grolmusz Vince. Bp., TANORG soksz., 1978. 1. köt.

Szalai Sándor: A jövő megismerése = M. Nemz. 1978. okt. 15. (8.)
A II. Magyar Jövőkutatási Konferenciáról.

Szalai, Alexander: Changes in the valuation of human life and of human life stages (p. 581-588.) In: The search for absolute values in a changing world. Proceedings of the Sixth Internat. Conference on the Unity of the Sciences, San Francisco, 1977. New York, ICF Pr., 1978.

Szalai, Alexander: Forecasting in the context of international organizations (p. 407-425.) In: Forecasting in international relations: theory, methods, problems, prospects. Ed. by Nazli Choucri-Thomas W. Robinson San Francisco. W. H. Freeman, 1978. XII, 468 p.

Szalai, Alexandre: Le calendrier et l'horloge. = 2000. Aménagement du territoire, innovation, avenir. 1978. 43. p. 4-7.

Szalai, Alexander: The clock and the calendar = Mazingira, the world forum for environment and development. 1978. 5. p. 63-69.
Megj. több nyelven.

Szalai, Alexander: Media abundance and the future of mass communication. [H. n., ny. n. soksz.], 1978. [2],51 p.
Report to the Int. Media Congress, Sept. 24-25, 1978.

Galbraith, John Kenneth: Közgazdaságtan és a társadalmi cél. [Ford. Szalai Sándor]. [Budapest] : [Kossuth Kiadó], [1978]. - 316 p.

1979

Cross-national comparative survey research: theory and practice: papers and proceedings of the Roundtable Conference on Cross-national Comparative Survey Research, Budapest, 25-29 July 1972 / ed. by Alexander Szalai and Riccardo Petrella in collaboration with ... ; [org.] International Social Science Council, Standing Committee on Comparative Research. - Oxford [etc.]: Pergamon, 1977. - XVIII, 498 p.

Szalai, Alexander: [Reflection to the Bernal versus Polanyi debate]. (p. 494-495.) In: Sociology of science and research. Papers for the International Sociology of Science Conference in Budapest, Sept., 7-9. 1977. [Szerk.]: Farkas János. Bp., Akadémiai K., 1979.

Szalai Sándor: A jövőkutatás jelene = Prognosztika 1979. 3-4. (3-15.)
A 2. Magyar Jövőkutatási konferencia előadása. Részleteket l. még: Látóhatár 1980. 3. p. 223-225.

Szalai Sándor: Jövőkutatás a jelenben = Népszabadság 1979. márc. 16. ő. 6.

Szalai, Alexander: Research on research and some problems of research bureaucracy = Scientometrics 1979. 1. köt. 3. (247-260.)

Szalai, Alexander: Uncertainties of the 1990's? : (paper of) the 8. International Conference on the Unity of the Sciences, Los Angeles 1979. Szalai. - [S.l.] : [S.n.] 1979. - [1], 7 fol.

Szalai Sándor: Herbert A. Simon = M. Tud. 1979. 1. (57-60.)
1978. évi közgazdaságtudományi Nobel-díjasról.

The role of sociology and psychology. Összeáll. H. L. = New Hungarian Quarterly 1979. 73. p. 80-84.
Többek között Szalai Sándor nyilatkozata.

A RIO-jelentés: A nemzetközi gazdasági rend átalakítása. Összeáll. és a munkát koordinálta Jan Tinbergen; [Ford. Szalai Sándor]. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. 291 p.

Szalai Sándor: Évek, korok, nemzedékek = Négy évszak 3. 1979. 10. p. 2-7.

Szalai Sándor: Az Organon keletkezésének és az aristotelesi szillogisztika szerkezeti felépítésének főbb kérdése. Útmutatás az Organon olvasásához. (p. VII-CXII.) In: Aristoteles: Organon. (Szerk. és jegyz. ell. Szalai Sándor. Ford. Rónafalvi Ödön-Szabó Miklós.)
2. köt. Kategóriák. – Hermeneutika. – Első analitika. 2. kiad. Bp., 1979. Akad. K. CXII, 574, [2] p. 1 t. /Görög és latin írók – Scrptores Graeci et latini, 7./
Az 1961. évi kétnyelvű kiadás egynyelvű magyar kiadása.

Szalai Sándor: World futures – which ways are forward? Introductory remarks (p. 365-367.) In: The re-evaluation of existing values and search for absolute values. 7th ICUS Conf. Boston, 1978. The Intern. Cultural Found. Pr., New York, 1979. Vol. I.


 

honlap: 18899

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség