FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Szalai Sándor

SZALAI SÁNDOR VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 1930-1940

2012-11-06 08:54:01

1930-as évek

Szalai Alexander: Die „ansteckende” Fehlhandlung = Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse (Hg. Sugmund Freud.) Bd. 19. 1933. Heft 3. p. 440-442. Teljes szöveg

Szalai, Alexander: Die „anstdeckende” Fehlhandlung (p. 67-72.) In: Almanach der Psychoanalyse. Wien, Psychoanalitischer Verl., 1935. Teljes szöveg
Eredeti megj.: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse (Hg. Sugmund Freud.) Bd. 19. 1933. Heft 3. p. 440-442.

Szalai, Alexander: Philosophische Grundprobleme der psychoanalytischen Psychologie. Eine dialektische Studie. Abhandlung der Doktorwürde der Philophische Fakultät I. der Universitä Zürich. Bp., Kellner. 1935. 63 p.

Szalai, Alexander: Philosophische Grundprobleme der psychoanalytischen Psychologie. Zürich, Octava Verl., 1936. 63 p.
Ismertetés:
Hunt, J. McV. = The American Journal of Psychology, Vol. 49, No. 2 (Apr., 1937), p. 335-336. Teljes szöveg
Búvár 1936. (2. évf.) 7. sz. 500. old.

Szalai Sándor: Emberközösség és szimbolika = Emberismeret 2. 1936. 2. p. 29-34.

1940-es évek

Szalai Sándor: Államosítási babonák = Népszava 1945. dec. 13. p. 3.

Szalai Sándor: Demokrácia és tehetségszelekció = Köznevelés 1945. 12. p. 5-6.
Reflexió:
Szombatfalvy György: Tehetségszelekció = Köznevelés 1946. 3. p. 13-14.

Szalai Sándor előadása a Társadalomtudományi Társaságban = Népszava 1945. jún. 27. p. 2., júl. 1. p. 2.
„A dunavölgyi demokráciák és a béke biztosítása” c. előadás ism.

Szalai Sándor: Szovjet-irodalom Magyarországon (p.4-5.) In: Új hang. Moszkvai és budapesti magyar írók könyve. Bp., Új Hang, 1945. 48 p.

A magyar irodalom pantheonja.  48 portré és életrajz. A bevezető tanulmányt írta Laczkó Géza ; Szerk. és az életrajzokat írta Szalai Sándor.  Budapest,: Dante, [1941].  XIV, 98 p.

A Szociáldemokrata Párt vádat emel… /Két vádbeszéd egy rendszer ellen./ Szalai Sándor pol. ügyész vádbeszéde Bárdossy László perében. - Horváth Zoltán vádbeszéde Imrédy Béla perében Bev. Justus Pál. Bp., Népszava, 1945. 45 p.

Szalai Sándor: Justus Pál: Mi a szocializmus? = Népszava 1945. aug. 1. p. 6.
Könyvismertetés. /Bp., Népszava, 1945. 23 p. /Szocialista tudás kvtára/

Szalai Sándor: Társadalmi valóság és társadalomtudomány. Budapest, Új Idő Irodalmi Int. R.t. (Singer és Wolfner), 1946. 214, [2] p.
Ismertetés:
Lukács György = Társadalmi Szemle 1. 1946. 8-9. p. 676-680.

Szalai Sándor: Ítél a magyar nép! A magyar háborús bűnperek tanulságai. Budapest, Athenaeum Ny., 1946.  31 p.

Szalai Sándor: Szociáldemokrácia és leninizmus. /Vita Lukács Györggyel/ = Szocializmus 1946. p. 449-454.
Válasz Lukács Györgynek Szalai Sándor: Társadalmi valóság és társadalomtudomány c. munkájáról írt kritikájára. /Társ. Szle 1946. 8-9. p. 676-680./

Szalai Sándor: A kegyetlenség renaissancea. /Egy fejezet a társadalom kórtanából./ = Szocializmus 1946. 1-2. p. 45-50.

Szalai Sándor: Megjegyzések Justus Pál új könyvéhez = Szocializmus 1946. 1-2. p. 87-89.
Justus Pál: Mia szocializmus? Bp., Népszava, 1945. 181 p. /Szocialista tudás kvvtára/

Szalai Sándor: Comte és marx vagy a szociológai eredete = Szocializmus 1946. 3-4. p. 147-154.
Részl. Szalai Sándor: Társadami valóság és társadalomtudomány c. készülő könyvéből.

Szalai Sándor: A magyar béke és a világbéke = Köztársaság 1946. jún. 27. p. 3.
A kis nemzetek helyzete, a magyhatalmak közötti kompromisszumok perspektívája.

Szalai Sándor: Cultural loan for Hungary = New Hungary 1946. aug. 20.

Szalai Sándor lett a szociológia tanára a budapesti egyetemen = Népszava 1946. aug. 22. p. 2.

Az exisztencializmus és a polgári életforma válsága. Marxista széljegyzetek egy filozófiai divathoz = Népszava 1946. dec. 8. p. 11-12.

Szalai Sándor: A mai lélektan (p. 7-8.) In: Mai lélektan. [Írták:] Hermann Imre-Harkai Schiller Pál –Kulcsár István- et al. [Bev.] Szalai Sándor. Bp., Budapesti Irodalmi Intézet. 1946. 70 p.

Szalai Sándor: A szociológia fő irányai. 1. Az 1946-47. évi téli szemeszterben tartott előadások. [Összeáll.] Karsai Elek-Perjés Géza. [Kiad. a] Szociáldemokrata Bölcsészhallgatók Munkaközössége. Bp., 1946. 22 p.

Szalai Sándor: Társadalomtudományi alapismeretek. 1946-1947. évi téli szemeszterben tartott előadások. [Összeáll.] Karsai Elek –Perjés Géza. [Kiad. a] Szociáldemokrata Bölcsészhallgatók Munkaközössége. Bp., 1946. 17 p.

Szalai Sándor: Társas kötelékek az állatvilágban = Irodalom Tudomány 1946. 4. p. 117-123.

Szalai Sándor: Elméleti munkánk a gyakorlatban = Szocializmus 1947. 6. 264-270.
Otto Bauer: A kapitalizmus világképe c. munkája kapcsán a szocilaista és kommunista szerzők táérsadalomtudományi tájékozottségának hiányáról.
Hozzászólások:
Erdélyi Kálmán: Gyakorlat az elméletben. Hozzászólás Szalai Sándor cikkéhez = Szocializmus 1947. p. 271-275.
Lukács György: A kapitalizmus viklágképe – reformista tükörben = Társadalmi Szemle 1947. 9-10. p. 697-707

Szalai Sándor: Gondolat és anyag. /Filozófiai karcolat./ = Athenaeum 33. 1947. p. 27-28.

Szalai Sándor: Lépésről lépésre… A marxizmus térhódítása a világ tudományában = Népszava 1947. júl. 6. p. 7-8.

Megnyílt a Társadalomtudományi Intézet = Népszava 1947. ápr. 16. p. 4.
Az intézet igazgatója Szalai Sándor.

Szalai Sándor: Modern szociológia. Előadássorozat a Társadalomtudományi Főiskola 4. félévében. [S. l., s. n..1947?] 28 p.

Szalai Sándor: A társadsalomismeret és az iskola (p. 289-298.) In: Továbbképzés és demokrácia. Bp., Egyet. Ny. 1947.

Szalai Sándor: Bevezetés a társadalomtudományba. [Közread. az] Orsz. Köznevelési Tanács. Budapest, Egyet. Ny., 1948. 185, [1] p. /Nevelők könyvtára, 4./
Teljes szöveggel elérhető a ’Szalai Sándor digitalizált művei’ rovatban.
Ismerteti:
Fábián Tibor = Huszadik Század 1948. p. 389-390.
Sz. n. = Népszava 1948. máj. 15. p. 2.

Szalai Sándor: Búcsú a Teleki Pál Intézettől = Népszava 1948. feb. 15. p. 11.
A dunavölgyi történeti kutatásokkal foglalkozó intézet új neve: Keleteurópai Intézet.

Szalai Sándor: Együttműködést az egyetemeken = Fiatalok 1948. 4. p. 1.
Hozzászólás:
Gyenes Antal: Együttműködés önkritika nélkül? Válasz Szalai Sándor egyetemi tanár cikkére = Ifjúság 1948. 7. p. 1.

Szalai Sándor: Együttműködés és önkritika a DOKOSZ és NÉKOSZ ügyében. Válasz Gyenes Antal cikkére = Fiatalok 1948. 8. p. 3.
Gyenes Antal cikke megj. Ifjúság 1948. 7. p. 1.

Szalai Sándor. A filozófiai frontról. /Jegyzetek Zsdanov filozófiai felszólalásához, Lukács György: A polgári filozófia válsága és Rudas László: Materialista világnézet c. könyveihez./ = Szocializmus 1948. 1-3. p. 25-37.
Hozzászólás:
Lukács György: „A filozófiai frontról.” = Társadalmi Szemle 1984. 4-5. p. 344-350.
Vita Szalai Sándor azonos c. írásával = Szocializmus 1948. 1-3. p. 25-37.

Szalai Sándor: Formális és dialektikus logika. Az 1947-48. évi téli szemeszter előadásai. 1. [Kiad. a] Pázmány péter Tud. Egyet. Társadtud. Int. 46 p.

Megválasztattak… = Akad. Értesítő. 1948. 480. füz. p. 9.
Szalai Sándor MTA taggá választása.

Szalai Sándor: Napirend: közoktatás = Népszava 1948. máj. 1. p. 25.

Szalai Sándor: A szociológia főirányai. 2.  Az 1947-48. évi téli szemeszter előadásai. [Összeáll.] Perjés Géza. 24 p.

Szalai Sándor: Társadalomtudomány és imperializmus. Budapest, Szikra Könyvkiadó, 1949. 23, [1] p. /A Magyar  Dolgozók Pártja kultúrpolitikai akadémiája, 2./

Szalai Sándor: Bevezetés a társadalomtudományba.[Kiad. a] Bölcsészettudományi Kar tanulmányi osztálya. Bp., 1949. 14 p.

Szalai Sándor: A tudomány új fogalma a Szovjetunióban = Természet és Technika 1949. p. 116-117.

Szalai Sándor: Előszó (p. 5-12.) In: Garaudy, Roger: Komunizmus és erkölcs. Ford. Makai György-Makai Mária. Bev. Szalai Sándor. Bp., Budapesti Irodalmi Intézet. 1949. 191 p. /Új kvtár, 41./


Honlap: 18895

1950-1970

 

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség