FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Somlai Péter

Somlai Péter műveiről - könyvismertetések

2011-12-21 13:40:11

Szoboszlai György: Hivatali szervezet és intenzív iparosítás. Somlai Péter: Max Weber bürokráciaelmélete, a gazdaság és politika viszonya a századforduló Németországában. Bp., 1977 = Állam és igazgatás 29. 1979. 12. p. 1139-1142. /Könyvismertetés./

Szabó Máté: Somlai Péter: Hivatalnoki szervezet és intenzív iparosítás. Max Weber bürokráciaelmélete, a gazdaság és a politika viszonya a századforduló Németországában. Bp., Akad. K., 1977. = Filozófiai Figyelő 1980. 1-2. p. 173-181./ Könyvismertetés./

György Péter: Színészeink vidéken és Pesten = Színház 16. 1983. 3. p. 43-44. /Békés Ferenc: A színésztársadalom helyzete Magyarországon 1980-ban. Kutatási beszámoló. Közreműk. Somlai Péter. (Bp., Művelődéskut. Int., 1981.) c. könyv ismertetése./

Kerékgyártó István: Somlai Péter: Konfliktus és megértés. A családi kapcsolatrendszer elmélete = Pedagógiai Szemle 36. 1986. 12. p. 1271-1273.

Cseh-Szombathy László: Követendő példa: a "Kiilleszkedési zavarok" című kutatási összefoglaló. /A kutatást vezette Somlai Péter/ = Replika 2. /1./. 1991. 1. /3./ /március/. p. 76-79.

Kövér Ágnes-Kabodi Csaba: Megalakult a Finkey Társaság = Börtönü. Szle 10. 1991. 2. (22-28.) /1991. február 18.-án megalakult a Finkey Ferenc Bűnügyi Reform Társaság. Alapítótagok Csepeli György, Diósi Ágnes, Sajó András, Somlai Péter, Konrád György, Bereményi Géza./

Berény Gábor-Kiss Endre: Bericht vom Simmel-Kolloquium (Budapest, 15.-16. Marz 1991) = Simmel Newsletter 1. 1991. 1. p. 4-5. /Beszámoló a Simmel kollokviumról. /Rend. Goethe Int., Gondolat Kiadó, ELTE Szciológiai Intézet/ Többek között Somlai Péter előadásának ism. Simmel, Max Weber és Durkheim munkásságáról./

Buda Béla: Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. 1997. Corvina, Budapest, 195 o. = Szenvedélybetegségek 6. 1998. 2. (154-155.) /Könyvismertetés/

Vajda Zsuzsa: Somlai Péter: Szocializáció.  (Corvina, Egyetemi könyvtár sorozat. Budapest, 1997) = Szociológiai Szemle 9. 1999. 2. p. 166-169.

Rácz Attila: Somlai Péter: Szocializáció, a kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Corvina, Budapest, 1997. 195 o. = Társadalomkutatás 17. 1999. 3-4. p. 259-260.

Borgos Anna: Kapcsolatban gondolkodva = Magyar Tudomány 45. 2000. 6. p. 799-802. /A Kollektív, társas, társadalmi. /Szerk. Kónya Anikó-et al. Bp., Akad. K. 1999./ c. könyv, benne Somlai Péter tanulmányának rövid  ismertetése.

Útközben. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára. Szerk. Pál Eszter. Bp., Új Mandátum, 2001. 333 p. /Nagyítás Szociológiai könyvek, 38./)

Christie, Alastair: Families as educators for global citizenship = British J. of Social Work 32. 2002. 2. p. 260-261., Könyvismertetés. /Families as educators for global citizenship. Ed. by Judith A. Myers-Walls-Péter Somlai-Robert N. Rapaport. Aldershot, Ashgate, 2001./ Teljes szöveg az EBSCO adatbázisban: AutentikációTeljes szöveg

Kiss Zsuzsanna-Huszár Ákos: Két születésnapi kötet. Pál Eszter (szerk.): Útközben. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára. /Budapest: Új Mandátum, 2001./ Felkai Gábor-Molnár Attila Károly-Pál Eszter (szerk.): Forrásvidékek.

Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára /Budapest: Új Mandátum, 2002./ = Szociológiai Szemle 13. 2003. 2. p. 153-169.

Varsányi Erika: Helyhatóságok és állampolgárok a magyar ugaron. Esettanulmány - Somlai Péternek = Civil Szle. 2. 2005. 2. p. 31-51.

Kabai Imre: Somlai Péter családszociológiai kutatásai: az életút vizsgálata kvalitatív longitudinális technikával. (p. 70-73.) In: Társadalmi rétegződés és életesemények. A magyar fiatalok a posztindusztriális korszakban. Bp., Új Mandátum Kvk., 2006. 294 p.

Bartha Eszter: Serdületlen fiatalok? Életutak a posztindusztriális társadalmakban. (Somlai Péter-Bognár Virág-Tóth Olga-Kabai Imre: Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.) = Eszmélet 19. 2007. 76. p. 133-137. [Teljes szöveg (HTML)]

Almási Miklós: Majdnem felnőttek tükre. = Mozgó Világ 33. 2007. 9. p.111-113.; Mozgó Világ online 2007. szeptember Könyvismertetés. Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Szerk. Somlai Péter. /Bp., Napvilág K., 2007./

Szalai Erzsébet: Egy humanista vívódásai = Élet és Irodalom 2009. 2. (január 9.) p. 27. /Könyvismertetés Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok. (Bp., Napvilág K., 2008.)/

Bartha Eszter: A fától az erdőt? – Régi-új perspektívák a szociológiában = Szociológiai Szemle 2009. 1. p. 103-111. /Könyvismertetés Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok. (Bp., Napvilág K., 2008.)/

 

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség