FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Somlai Péter

Válogatott bibliográfia 2000-

2018-05-07 12:25:09

2000
Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Felsőoktatási tankönyv]. Szerk. Felkai Gábor-Némedi Dénes-Somlai Péter. Ford Ádám Péter-et al. Bp., Új Mandátum, 2000. /1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. 638 p. /Nagyítás Szociológiai kvek, 29./, 2. köt. Szociológiai irányzatok a XX. Században. 664 p. /Nagyítás Szociológiai kvek, 30./

Families as educators for global citizenship. Ed. by Myers-Walls, Judith A.-Somlai, Peter-Rapoport, Robert N. London, Avebury Press, 2001. 238 p.

Somlai Péter
: Global citizenship: An essay on its ambiguities. (p. 13-22.) In: Families as educators for Global Citizenship. Ed.by Myers-Walls, Judith A.-Somlai, Peter- with Rapoport, Robert N. London, Avebury Press, 2001. 238 p.

Somlai Péter
: Globalizáció és világpolgári szolidaritás. Töprengés Jürgen Habermas új munkáiról (p. 398-405.) Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára. Szerk. Iványi Erika-Solymosi Zsuzsa. Közread. az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet. Bp., ELTE Szociol. és Szociálpol. Int., 2000. 459 p.

Somlai Péter
: Meghatározások, avagy miről szól a család válsága? (p. 101-110.) In: Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére. Szerk. Spéder Zsolt-Tóth Pál Péter. Bp., Andorka Rudolf. Társtud. Társ.-Századvég, 2000.

Somlai Péter
: A családi kapcsolatok társadalomtörténetének irányai  (p. 13-52.) In: Családszociológia. /Szöveggyűjtemény/. Szerk. Schadt Mária. Pécs, Comenius, 2000.

Somlai Péter
: A devianciák: a címkézés eredményei (p. 55-62.) In: Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. Szerk. Bauer Béla. Bp., Új Mandátum Kvk.-ELTE TÁTK, 2000. /Ua. In: Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata./Bp., Corvina,1997./ p. 131-139

Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Ford. Józsa Péter-Somlai Péter (p. 550-585.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. Szerk. Felkai Gábor-Némedi Dénes-Somlai Péter. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig

Somlai Péter
-Tóth Olga: Kazoku Mondai. [A család válsága Magyarországon] = Mierubi Sobo /Tokio/ 2000. 4. p. 268-291.
Dupcsik Csaba: Valami elkezdődött. Felkai Gábor-Haskó Katalin-Molnár Attila Károly-Némedi Dénes-Pál Eszter-Somlai Péter: A szociológia kialakulása. Tanulmányok. (Szerkesztette: Felkai Gábor. Új Mandátum, 1999.) = Szociológiai Szemle 10. 2000. 1. p. 165-172..

2001
Habermas, Jürgen: A kommunikatív etika. A demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és a társadalmi integráció politikai-filozófiai elmélete. Előszó: Felkai Gábor. A fordításokat és az előszót szakmailag ellenőrizte: Némedi Dénes-Somlai Péter. Ford.: Felkai Gábor. Bp., Új Mandátum Kvk., 2001. 229 p.

Somlai Péter
: Egyetemesség és heterogenitás. /Gondolatok a szociológiáról - Némedi Dénes és Saád József írásai kapcsán/ = Szociológiai Szemle 11. 2001. 1. p. 76-84. /Hozzászólás Némedi Dénes: A szociológia egy sikeres évszázad után /Szociológiai Szemle 2000. 2./ és Némedi Dénes: Reflexiók a társadalomelméletről. Recenzió Balogh István-Karácsony András: Német társadalomelméletek. Témák és trendek 1950-től napjainkig c. könyvéről /Szociológiai Szemle 2000. 4./ valamint Saád József: Tíz széljegyzet /Szociológiai Szemle 2001. 1./ című írásához./

Pogonyi Lajos: Kik azok a Tudor-gyerekek? = Népszabadság 2001. okt. 3. p. 10. /Beszélgetés Somlai Péter szociológussal és Endreffy Zoltán filozófussal a tehetséges hátrányos helyzetű gyerekek oktatását felvállaló Tudor Alapítványról./

2002
Olvasókönyv a szociológia történetéhez. Szerk. Felkai Gábor-Némedi Dénes-Somlai Péter. Ford Ádám Péter-et al. (2. kiad.) Bp., Új Mandátum, 2002. /1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. 638 p. /Nagyítás Szociológiai kvek, 29./ 2. köt. Szociológiai irányzatok a XX. Században. 664 p. /Nagyítás Szociológiai kvek, 30./

Somlai Péter
: Húsz év. Családi kapcsolatok változásai a 20. század végi Magyarországon. Bp., Új Mandátum, 2002. 228 p. Bibliogr. p. 226-228. /Nagyítás. Szociológiai kvek, 41./

Somlai Péter
: Tizennyolc jegyzet a humanizmusról. (p. 9-20.) Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára. Szerk. Felkai Gábor- Molnár Attila Károly-Pál Eszter. Bp., Új Mandátum, 2002. 488 p. /Nagyítás Szociológiai könyvek, 45./ /Ua. Egyetemesség és relativizmus. /Tizennyolc jegyzet./ = Liget 15. 2002. 12. p. 3-13./

Család. Szerk. Somlai Péter = Educatio 11. 2002. 3. p. 339-536. /Tematikus szám.//

Somlai Péter
-Tóth Olga: A házasság és család változásai az ezredforduló Magyarországán = Educatio 11. 2002. 3. p. 339-348.

Somlai Péter
: Egyetemesség és relativizmus. /Tizennyolc jegyzet/ = Liget 15. 2002. 12. p. 3-13. /Ua. Somlai Péter: Tizennyolc jegyzet a humanizmusról. (p. 9-20.) In: Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára. /Szerk. Felkai Gábor-et al. Bp., Új Mandátum, 2002.//

Somlai Péter
: Elhúzódó kamaszkor = Fordulópont 4. 2002. 2./16/. p.5-6.

Somlai Péter
: A sokféleség zavara. A családi életformák pluralizációja Magyarországon (p. 398-406.) In: Szerkezetek, folyamatok, összefüggések. Demográfiai szöveggyűjtemény. Szerk. Faragó Tamás. Bp., Új Mandátum Kvk., 2002. /Ua.: Demográfia, 42. 1999. 1-2. p. 38-47./

Somlai Péter
: Veres András: Lukács György irodalomszociológiája = Magyar Tudomány 47. /108./ 2002.  2. p. 252-253.

V. Bálint Éva: Civil nyomozásunk hitele = Magyar Hírlap 2002. július 27. p. 26. /Interjú Somlai Péterrel arról, hogy az emberek miként dolgozzák fel családtörténetüket./

Pogonyi Lajos: A család Janus-arcú intézmény = Népszabadság. Hétvége melléklet. 2002. aug. 24. p. 20., 21. /Interjú Somlai Péterrel./

Bohács Krisztina: A szeretet és a gyűlölet kohója. Interjú Somlai Péter családszociológussal = Hetek 6. 2002. 37. szeptember 13.

2003
Somlai Péter-Sárkány Mihály: Von der Fortschrittsidee zur Postmoderne. /Der soziokulturelle Evolutionismus und die Veränderungen der historischen Anschauung/(p. 33-52.) In: Soziale Evolution. Die Evolutionstheorie und die Sozialwissenschaften. Hrsg. Tamás Meleghy-Niedenzu, Heinz-Jürgen. Wiesbaden, Westdeustcher Verl., 2003. /Österreichische Zeitschrift für Soziologie. Sonderband, 7./

Sárkány Mihály-Somlai Péter: A haladástól a kontingenciáig. Vázlat a szocio-kulturális evolúció változó elméleteiről = Szociológiai Szemle 13. 2003. 3. p. 3-26. /Ua. átdolg. In: Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban. /Szerk. Somlai Péter. Bp., Napvilág K., 2004. /p. 11-42/

Somlai Péter
: Vikár György 75 éves. A lélek sebeinek gyógyítója = Thalassa 14. 2003. 1. p. 110.

Somlai Péter
: Mentális higiénénk. Székely József Iván: „Drog, szex, téveseszmék, egészség”. /Miért betegek a magyarok? A mentálhigiéné főiskolai tankönyve./ Székesfehérvár, 2002. Kodolányi János Főiskola = Esély 14. 2003. 2. p. 117-118.

Losonczi Ágnes köszöntése. Tamás Pál, Dávid Bea, Albert Fruzsina, Antal Z. László, Kapitány Gábor, Kapitány Ágnes, Szalai Júlia, Neményi Mária, Ferge Zsuzsa, Somlai Péter, Kuczi Tibor, Hoyer Mária, Kemény István, H. Sas Judit, Tibori Timea köszöntői és Losonczi Ágnes köszönése = Kultúra és közösség III. folyam 7. 2003. 2-3. p. 5-26./ A Magyar Szociológiai Társaság 2003. szeptember 30-án, Budapesten tartott rendkívüli ülésén elhangzott beszédek anyaga./

Kelley-Lainé, Kathleen-Rousset, Dominique: A globalizáció kegyetlen meséi. A világ a dványon. Előszó: Somlai Péter. Ford. Lenkei Júlia. Bp., Konkrét Kvk., 2003. 139, [2] p. /Pszichotéka/

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Előszó. Ford. Somlai Péter (p. 527-536.) In: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. Szerk. Simon Róbert. Bp., Osiris, 2003.

2004
Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban. Szerk. Somlai Péter. Bp., Napvilág, 2004. 125 p. Bibliogr. p. 117-122 /Társtudomány/

Sárkány Mihály-Somlai Péter: A haladástól a kontingenciáig. Vázlatok a szocio-kulturális evolúció változó elméleteiről (p. 11-52.) In: Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban. Szerk. Somlai Péter. Bp., Napvilág Kiadó, 2004. /Átdolg. változat. Előzm.: Sárkány Mihály-Somlai Péter: A haladástól a kontingenciáig. Vázlat a szocio-kulturális evolúció változó elméleteiről = Szociológiai Szemle 13. 2003. 3. p. 3-26./

Tóth Olga-Somlai Péter: Families in Hungary. (p. 313-329.) In: Handbook of World Families. Ed.: Adams, Bert N.-Trost, Jan. Thousand Oaks, Sage. 2004.

Somlai Péter
: Család és ifjúság (p. 25-27.) In: Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Konferencia 2002. Szerk. Gábor Kálmán-Jancsák Csaba. Szeged, Belvedere Meridionale, 2004.

Somlai Péter
: Kérdéstől kérdésig avagy mit nem jelent a múlt a mai tizennyolc éveseknek. (p. 269-287.) In: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. Szerk.: Borsos Balázs-Szarvas Zsuzsa-Vargyas Gábor. 1. köt. Bp., L’Harmattan, 2004.

Somlai Péter
: Csillag nélkül. Esszé az eltűnt perspektíváról és a korszellemről. (p. 84-89.) In: Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Értés - megértés. Szerk. Szabó B. István. Bp., Anonymus K. 2004.
Fórum. (Erőszak a családban. Somlai Péter, Virág György, Tamási Erzsébet és Herczog Mária írása.) = Fundamentum 8. 2004. 3. p. 69-85.
 
2005
Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Felsőoktatási tankönyv]. Szerk. Felkai Gábor-Némedi Dénes-Somlai Péter. Ford Ádám Péter-et al. Bp., Új Mandátum. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. (3. kiad.) 2005. 638 p. /Nagyítás Szociológiai kvek, 29./

Somlai Péter
: Szalai Erzsébet: "Az első válaszkísérlet" = Kritika 34. 2005. 2. p. 31-32. /Könyvismertetés.(Bp., Nemzeti Tankönyvk., 2004.)/

2007
Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Szerk. és bev. Somlai Péter. Bp., Napvilág K., 2007. 163 p. Bibliogr. p. 155-164.

Somlai Péter
: A posztadoleszcensek kora. Bevezetés. (p. 9-44.) In: Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Szerk. és bev. Somlai Péter. Bp., Napvilág K., 2007.

Somlai Péter
: Megnyúló kamaszkor, az életút új szakasza. (p. 85-93.) Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Szerk. Kiss Éva. Közread. a Pannon Egyetem Neveléstud. Int., Pápa [!Veszprém]-Pécs, Pannon Egy. BTK Pécsi Tudományegy. FEEK, 2007.

Somlai Péter
: Ifjúság, módszer, találkozások. (p. 138-141.) In: Gondos Anna emlékére. Szerk. Hegyesi Gábor. Bp., Sík K., 2007.

Somlai Péter
: Cseh-Szombathy László. 1925–2007 = Magyar Tudomány 168. 2007. 9. p. 1223-1224. /Nekrológ./
 
2008
Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok. Bp., Napvilág, 2008. 240 p.

Somlai Péter
: A szociológia születése a 19. században. (p. 13-25.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Megj. "A szociológia kialakulása. Tanulmányok. Szerk. Felkai Gábor" (Bp., Új Mandátum, 1999) c. kötetben./

Somlai Péter
: Gondolatok egy közösségelmélet viszontagságos történetéről. Utószó Ferdinand Tönnies: Közösség és társadalom c. könyvéhez. /Bp., Gondolat, 1983. / (p. 26-37.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008.

Somlai Péter
: Egyetemesség és heterogenitás. /Gondolatok a szociológiáról - Némedi Dénes és Saád József írásai kapcsán./ (p. 38-48.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Megj. Szociológiai Szemle 11. 2001. 1. p. 76-84. Némedi Dénes: Szociológia egy sikeres évszázad után (Szociológiai Szemle 2000. 2. p. 3-16.) című művének vitája./

Somlai Péter
: Társ-a-dalom. Változatok a 'társadalom' jelentésére Maurice Halbwachs munkájának ürügyén. (p. 51-57.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Megj. MagyarPszichológiai Szemle 53. 1997-98. 5-6.p. 403.-409./

Somlai Péter
: Erdőkerülés avagy Rövid elmélkedés a társadalomról és szociológiájáról.(p. 58-63.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Ua.  angolul: Canadian journal of sociology 1998. 2-3. p 209-216./

Somlai Péter
: Triádok, közvetítők, koalíciók. Konfliktusok és egyensúlyok kettőnél több tagú szociális rendszerekben. (p. 64-76.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Megj.  Szociológia 1992. 4. p. 3-38/

Somlai Péter
: Konstrukció és kontextus. Vizsgálódás a magatartásszabályok és a rend összefüggéseiről. (p. 77-91.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Megj. a Majdnem nem lehet másként. Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. Szerk. Fehér Ferenc-Kardos András-Radnóti Sándor. (Bp., Cserépfalvi, cop. 1995.) c. kötetben./

Somlai Péter
: A szabad szerelemtől az ellenőrzött magánéletig, Családpolitika a Szovjetunióban 1917 után. (p. 95-118.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Megj. Társadalmi Szemle 1990. 6. p. 25-40./

Somlai Péter
: A sokféleség zavara. Családi életformák pluralizációja. (p. 119-130.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /A Demográfia 1999. 1-2. számában megjelent tanulmány bővített változata./

Somlai Péter
: A családon belüli és a hatósági erőszakról. (p. 131-136.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Megj. Fundamentum 2004. 3. p. 69-85/

Somlai Péter
: Szocializációs elméletek: szakirodalmi áttekintés egy tudományközi területről 1990-ig. (p. 137-185.) /Megj. a Formázás módjai... címmel  Társadalomkutatás 1991. 1-2., 3. p. 51-70., 5-28.)/

Somlai Péter
: Kérdéstől kérdésig, avagy Mit nem jelent a múlt a tizennyolc éveseknek. (p. 189-197.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Megj. Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. Szerk. Borsos Balázs-Szarvas Zsuzsa-Vargyas Gábor. (Bp., L'Harmattan, cop. 2004.) c. kötetben./

Somlai Péter
: Világpolgári szolidaritás? /Jürgen Habermas újabb munkáiról./ (p. 198-205.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /[A világpolgár Jugoszláviát bombázza.] (Fundamentum 1999. 3.) és a Globalizáció és világpolgári szolidaritás. /Töprengés Jürgen Habermas új munkáiról./ In: Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára. (Szerk. Iványi Erika-Solymosi Zsuzsa. Bp., ELTE Szociol. és Szociálpol. Int., 2000) c. tanulmányok egybeszerkesztett változata./

Somlai Péter
: Csillag nélkül. Az eltűnt perspektíváról, a régi és az új korszellemről. (p. 206-212.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008. /Megj. a  Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Értés, megértés. Szerk. Szabó B. István. (Bp., Anonymus, 2004.) c. kötetben./

Somlai Péter
: Ambivalenciák... (p. 213-223.) In: Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok Bp., Napvilág, 2008.
 
2009
Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára. Szerk. Somlai Péter-Surányi Bálint-Tardos Róbert-Vásárhelyi Mária [et al.] ; a szerk. közrem. Éber Márk Áron. Bp., Pallas, 2009. 545 p.

Somlai Péter
: A társadalmi integrációtól és anómiától a globalizációig. Durkheim elméletének sorsa. (99-116.) In: Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára. Szerk. Somlai Péter-Surányi Bálint-Tardos Róbert-Vásárhelyi Mária. Bp., Pallas., 2009.

Somlai Péter
: Lust Iván: „Vágy és hatalom.” Válogatott írások = BUKSZ 21. 2009. 4. p. 379-380. /Könyvismertetés. (Bp., Oriold és tsa K., 2009.)/

Somlai Péter
: Szerepelméletek útjai és állomásai. (p. 153-162.) In: Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Szerk. Bagdy Emőke-Demetrovics Zsolt-Pilling János- Bp., Akad. K., 2009.
 
2010
Somlai Péter: Változó Ifjúság = Educatio 19. 2010. 2. p. 175-190.

Somlai Péter
: A társadalom mint alany. Huszár Ákos: A kritikai elmélet rekonstrukciója (Napvilág Kiadó, 2009) = Fordulat 3. 2010. 8. tavasz. p. 193-198.

Somlai Péter
: A „Sturm und Drang”-tól a jelenkorig. Az új ifjúság történeti szociológiájához. (p. 314-325.) In: A cselekvő értelmiségi. Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára. Szerk. Kiss László. Bp., Argumentum-ELTE Társadalomtudományi Kar. 2010.

Kriston László: A bizonytalanság nemzedéke = Piac & Profit magazin. 2010. 2. /Interjú Somlai Péterrel./

2011
Somlai Péter: Fiúk és apák. Történeti szempontok a nemzedéki kapcsolatok és konfliktusok szociológiájához (p. 111–120.) In: Utánad olvasó! A 70 éves Kamarás István tiszteletére. Szerk. Géczi János–Makai Péter. Veszprém, Pannon Egyetem. 2011.

Somlai Péter
: Nemzedéki konfliktusok és kötelékek. (p. 25–36.) In: Arctalan (?) nemzedék. Szerk. Bauer Béla-Szabó Andrea. Bp., Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. 2011.

Somlai Péter
: Az átmenet kora. Kommentárok Némedi Dénes "Durkheim és az innováció" című kéziratáról = Szociológiai Szemle 21. 2011. 1. p. 84-89.

Somlai Péter
: A beavatkozás modelljei: pedagógia, normalizáció, terápia és szolidaritás = Háló 17. 2011. 7-8. p. 10.

Somlai Péter
: Társadalmi változások: A hosszú táv rövid távú társadalmi változások különbözőségéről. Előadás a Mindentudás Egyeteme programjában az ELTE Társadalomtudományi Karán. 2011. április. [Videófelvétel. 21:52’] Videó

2012
Somlai Péter: Szülő-szerepek változóban. Előadás a „Szülőnek lenni” című konferencián (ELTE PPK) 2012. 05. 22-én.

Somlai Péter
: Gyengék-e az erős kötések? (p. 75-91) In: Változó képletek, változatos perspektívák : tanulmánykötet Tardos Róbert 65. születésnapjára.Kmetty Z. – Koltai J. (szerk.) Bp., Háttér Kiadó, 2012.

Somlai Péter
: Fejlődési zavarok = Replika 23. 2012. 78. sz. p. 135-144.

Somlai Péter
: A nemzedékekről. Dilemmák az általános szociológia köréből. (p. 293-296.) In:  A szociológia szemüvegén keresztül : tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára. Szerk:Balog I. [et al.] Szeged, Belvedere, 2012.

Somlai Péter:
„Generations of Progress”. Előadás a Magyar Szociológiai Társaság „Progresszió – Regresszió” című Vándorgyűlésének „Socialization, Developmental Psychology and the Concept of Development” című panelvitáján. CEU, 2012 november 09.

2013
Somlai Péter: Család 2.0. Együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig. Bp., Napvilág, 2013.

2014
Somlai Péter: Fiatalok történelmi nemzedékei: 1968, 1989, 2010. (p. 171-185.) In:  Ki látott engem? : Buda Béla 75. Szerk: Spannraft Mariann [et al.] Bp., Károli Gáspár Református Egyetem : L’Harmattan, 2014.

Somlai Péter
: Durkheim után, avagy a normális válság közepette. (Elmélkedés az anómiáról, a társadalom integrációjáról és újabb változásairól). (p. 429-434.) In: A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. Szerk.Borbíró A. [et al.] Bp., ELTE Eötvös K., 2014.

Somlai Péter
: Miért ne használjuk? Gondolatok a "szocio-hu" vitaindító kérdéseiről [„ép család – csonka család”] = socio.hu 2014/2

Somlai Péter
: Nemzedékektől életszakaszokig. Történeti vizsgálódás eltolódó szociológiai témákról és szempontokról. (p.11-24.) In: A család vonzásában : tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. Spéder Zsolt (szerk.) Bp., KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2014.

2015
Somlai Péter: Komplexumok. (p. 201-202) In: „Inkább figyeld talán az irodalmat” : írások Veres András 70. születésnapjára. Jeney É. – Kálmán C. Gy. (szerk.) Bp. Reciti, 2015.

Somlai Péter
: Öt fejezet nemzedékekről. (p. 200-208) In: Vita Publica : tanulmányok Rényi Ágnes tiszteletére. Szerk: Szabari Vera [et al.] Bp., ELTE, 2015.

2016
Somlai Péter: Pszichológia és társadalom. = Magyar Tudomány, 177. 2016. 3. p. 373-376. Recenzió

2017
Somlai Péter: Új kriminológia. (p. 167-170.) In: Kriminológiai Közlemények, 77. Válogatás a 2016-ban és 2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból. Zséger Barbara (szerk.) Bp., Magyar Kriminológiai Társaság, 2017.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség