FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Somlai Péter

Válogatott bibliográfia 1970-1979

2018-05-07 11:51:06


1967
Somlai Péter: Memoárok a szovjet filmművészet múltjából = Filmkultúra 1967. 5-6. p. 113-115.
Somlai Péter: Maszk és tükör = Magyar Filozófiai Szemle 11. 1967. 6. p. 1155-1159. /Almási Miklós Maszk és tükör. Esszé a dramaturgiáról. ( Bp., Magvető, 1966.)/
 
1968
Somlai Péter: Gyurkó László: Lenin, október című könyvéről = Kritika 1968. 4, p. 34-37.
 
1970
Somlai Péter: Az Ifjúságszociológia című kötetről = Kritika 1970. 6. p. 36-38.
Somlai Péter: Lukács György Lenin című könyvéről = Kritika 1970. 6. p. 21-25.
Somlai Péter: Sorsok méretre. /Vázlat a presztízsfogyasztásról/ = Valóság 13. 1970. 7. p. 89-98.
Somlai Péter: David Kettler: Marxizmus és kultúra = Valóság 13. 1970. 6. p. 115-116. /David Kettler: Marxismus und Kultur: Mannheim und Lukács in den ungarischen Revolutionen 1918/19. München, Luchterhand, 1968./
 
1971
Tanulmányok és műhelymunkák. Szerk. Somlai Péter. Kiad. a Műv.  Min. Merx-Lenin. Okt. Főoszt. Bp., Kossuth Kvk.,  1971. 151 p. /Szociológiai füzetek, 1./
A szovjet szociológia a húszas években.  Szerk. Somlai Péter. Közread. a Műv. Min. Marx.-Lenin. Okt. Főoszt. Bp., Kossuth Kvk., 1971. 167 p. /Szociológiai füzetek, 2./
A marxizmus-leninizmus oktatók publikációinak jegyzéke 1945-1960. Összeáll.: Orosz Lajosné. [Közrem.]: … Somlai Péter = Tájékoztató. Műv. Min. Marx.-Len. Okt. Főoszt. kiadv. 1971. 4. p. 1-382. /Az ELTE Szociológiai tanszék munkatársainak publikációs jegyzéke is./
Somlai Péter: C. W. Mills és a "kritikai szociológia" aktualitása = Valóság 14. 1971. 1. p. 101-104. /A Hatalom, politika, technokraták /Bp., KJK, 1970./ c. könyv egyik tanulmányának elemzése./
Somlai Péter: Gazsó-Pataki-Várhegyi: Diákéletmód Budapesten = Valóság 14. 1971. 9. p. 103-104. /Könyvismertetés Gazsó Ferenc-Pataki Ferenc-Várhegyi György: Diákéletmód Budapesten. (Bp., Gondolat, 1971.) c. könyvéről./
 
1972
A szociológia története 1917-ig. Szöveggyűjtemény 1. -4. köt. Szerk. Huszár Tibor-Somlai Péter.  Kiad. ELTE BTK. Bp., Tankönyvk., 1972.

1. köt. 211 p.
2. köt. 270 p.
3. köt. 230 p.
4. köt. 283 p.
Somlai Péter: Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című könyvéről = Valóság 15. 1972. 4. p. 102-105.
Somlai Péter: Számonkérhető eszmények? - Nemzedék-konfliktusok és megítélésük = Filmkultúra 1972. 1-2. p. 92-95.
 
1973
Simmel, Georg: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Összeáll. és bev. Somlai Péter. Ford. Berényi Gábor. Bp., Gondolat, 1973. 559 p. /Társadalomtudományi kvtár/
Somlai Péter: Georg Simmel és a formális szociológia. (p. 7-31.)  In: Simmel, Georg: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Szerk. Somlai Péter. Bp., Gondolat K., 1973.
 
1974
A szociológia története 1917-1945 között. Szöveggyűjtemény. Szerk. Huszár Tibor-Somlai Péter. Kiad. ELTE BTK. Bp., Tankönyvk., 1974.
1. köt. A polgári szociológia története 1917-1945 között. 311 p.
2. köt. „Polgári és marxista irányzatok az angolszász szociológiában”. 320 p.
3. köt. Polgári és marxista szociológia Kelet-Európában. 235 p.
4. köt. „A szociológia a Szovjetunióban”. 378 p.

Somlai Péter: Amerika messze van. Almási Miklós: Rezgésszámok = Valóság 17. 1974. 8. p. 101-103. /Almási Miklós: Rezgésszámok .(Bp., Magvető, 1974.) c. könyvéről./
Somlai Péter: Kommunikációs eszközök és a felsőfokú képzés jövője = RTV Szle 1974. 4. p. 142-145.
 
1975
A magyar értelmiség történetéhez. 2. köt. /1945-1948./ Dokumentumok. Szerk. Somlai Péter. Vál és bev. Németh József. Közread. az  Okt. Min. Marx.-Lenin.Okt. Főoszt. Bp. 1975. 409 p. /Szociológiai füzetek, 8./
Veblen, Thorstein: A dologtalan osztály elmélete. Válogatás Veblen műveiből. Ford. Berényi Gábor. A fordítást ellenőrizte és Előszó: Somlai Péter. Bp., Közgazd. És Jogi Kvk., 1975. 399 p
Somlai Péter: A „dologtalan osztály” – avagy egy modern téma születése. (p. 7-28.) In: Veblen, Thorstein: A dologtalan osztály elmélete. Válogatás Veblen műveiből. Bp., KJK, 1975.
Álláspontok a szocializációról. Szerk. Somlai Péter. Ford. Csepeli György. Bev. Váriné Szilágyi Ibolya. Közread. az Okt. in. Marx.-Lenin. Okt. Főoszt. Bp.,  NIM IGÜSZI. [soksz.], 1975. 218 p. /Szociológiai füzetek, 9./
Somlai Péter: Állami politika és gazdaság az európai századfordulón = Valóság 18. 1975. 2. p. 26-39.
Somlai Péter: Szakmai titok és hivatésetika = Szociológia 1975. 4. p. 654-657. /Könyvismertetés Bernhard Wiebel: Das Berufsgeheimnis in den freien Berufen. Untersuschungen zur Soziologie und Geschichte der Berufe des Arztes, Rechtsanwalts und Strafverteidigers. (Köln-Opladen, Westdeutscher Verl., 1970.) c. könyvéről./
 
1976
A magyar értelmiség történetéhez. 3. köt. Értelmiség és középosztály a két világháború között. Szerk. Somlai Péter. Vál., bev. és jegyz. Némedi Dénes. Közread. az  Okt. Min. Marx.-Lenin.Okt. Főoszt. Bp., NIM IGÜSZI soksz. 1976. 319 p. /Szociológiai füzetek, 10./
A szabadidő szociológiája. Tanulmányok. Vál és szerk. Falussy Béla. Bev. Szalai Sándor. Ford. Fülöp Gábor - Sebes Anna - Somlai Péter. Írta Zborovszkij, H. A. et al. Bp., Gondolat, 1976. 400 p.
 
1977
Somlai Péter: Hivatalnoki szervezet és intenzív iparosítás. Max Weber bürokráciaelmélete, a gazdaság és a politika viszonya a századforduló Németországában. Bp., Akad. K., 1977. 151 p. /Szociológiai tanulmányok,18./
 
1978
Hernádi Miklós: Mit ad, mit adhat a dokumentarista módszer? Kerekasztal-beszélgetés a Filmregény-ről = Filmkultúra 14. 1978. 3. p. 87-96. /A Dárday István filmjéről folytatott vita résztvevői: Bárdos Judit, Demszky Gábor, Gyertyán Ervin, Sándor Iván, Somlai Péter, Tordai Zádor. Vitavezető: Hernádi Miklós./

1979
Családmonográfiák. Összeáll. és bev. Somlai Péter. Szerk. Léderer Pál. Közread. Okt. Min. Marx.-Lenin. Okt. Főoszt. Bp., NIM IGÜSZI soksz., 1979. 338 p. /Szociológiai füzetek, 18./
Somlai Péter: A családmonográfia kutatási módszere. Bevezető. (p. 5-28.) In: Családmonográfiák. Összeáll. és bev.: Somlai Péter. Szerk. Léderer Pál. Közread. Okt. Min. Marx.-Lenin. Okt. Főoszt.Bp., NIM IGÜSZI soksz., 1979.
Somlai Péter: Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek. (Bp., Gondolat, 1979.) = Szociológia 1979. 4. p. 537-540. /Könyvismertetés./
Somlai Péter: Hankiss Elemér: Érték és társadalom = Irodtörténet 1979. 3. p. 703-706. Könyvismertetés Hankiss Elemér: Érték és társdalom. (Bp., Magvető, 1977.) c. könyvéről Somlai Péter: Hankiss Elemér: Érték és társadalom = Irodtörténet 1979. 3. p. 703-706. Könyvismertetés Hankiss Elemér: Érték és társdalom. (Bp., Magvető, 1977.) c. könyvéről

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség