FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Némedi Dénes

Digitalizált művek

2018-11-06 09:33:07

Némedi Dénesre halálának évfordulója alkalmából két digitalizált könyvével és számos digitalizált tanulmányával emlékezünk.

Könyvek

Némedi Dénes: Klasszikus szociológia Budapest: Napvilág 2011
Némedi Dénes: Társadalomelmélet - elmélettörténet: tanulmányok Budapest: Új Mandátum, 2000
Némedi Dénes: Auguste Comte: A szociológia megalapítója? In A szociológia kialakulása : tanulmányok : [elmélettörténet] / Felkai Gábor [et al.] ; szerk. Felkai Gábor Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 1999.476 p

Némedi Dénes: Empirikus társadalomkutatás a tizenkilencedik század végéig in A szociológia kialakulása: tanulmányok: [elmélettörténet] / Felkai Gábor [et al.] ; szerk. Felkai Gábor Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 1999.476 p

Némedi Dénes: Bevezetés: a szociológia problémája - ma. in Modern szociológiai paradigmák / szerk. Némedi Dénes. Budapest: Napvilág, 2008. 614, [2] p.

Némedi Dénes: Jog és tárgyalásos politika. In Modern szociológiai paradigmák / szerk. Némedi Dénes. Budapest: Napvilág, 2008. 614, [2] p.

Némedi Dénes: Népiesség és szociográfia In.: Dokumentumok, 1934-1940 : programok, módszerek, kritikák / [szerk. és a bevezetőt írta Némedi Dénes]. - Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1984. - p. 3-7.

Némedi Dénes: Durkheim and Hamelin In.: Szociológiai Figyelő 7. évf. 2. sz. (1991), p. 101-118.

Némedi Dénes: Értelmiség és középosztály. in A magyar értelmiség történetéhez III. Értelmiség és középosztály a két világháború között / [szerk.Somlai Péter ; vál., előszó és jegyz. Némedi Dénes. - [Budapest]: Okt. Min. Marxizmus-Leninizmus Okt. Főoszt, 319 p. - (Szociológiai füzetek ; 10.)

Némedi Dénes: Durkheim és az individualizmus problémája In.: Az individuum és az európai tradíció. - Szombathely: Savaria University Press, 2004. - p. 176-189.

Némedi Dénes: Az ész társadalmasítása: Durkheim útja a megismerés szociológiai elméletéhez: akadémiai doktori értekezés 1994

Némedi Dénes: Az ideológia problémájához In: Előadások a marxizmus-leninizmus tárgyköréből (Debrecen, 1974)

Némedi Dénes: Kísérlet közéleti viták értelmezésére (egyéb nevek: Heller Mária (1951-) (szociológus) Rényi Ágnes (1955-)) In.: Értékek és változások / szerk. Hoppál Mihály és Szecskő Tamás. - Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1987. - 1. köt. p. 177-196.

Némedi Dénes: A kockázatok árnyékában avagy Milyen a szociológiai könyvsiker az NSZK-ban? In: Szociológiai figyelő, 4. sz. (1988)

Némedi Dénes: A magyar nyilvánosság szerkezetváltozásai a Kádár-rendszerben (egyéb nevek: Heller Mária, Rényi Ágnes) In.: Értékrendek és társadalmi-kulturális változások : (Válogatott tanulmányok). - Budapest, 1992. - p. 109-118.

Némedi Dénes: Niklas Luhmann: Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen In Szociológiai Figyelő, 2. évf. 2-3. sz. (1986)

Némedi Dénes: A nyilvánosság belső korlátai: mit olvas ki az olvasó a sajtószövegekből? (egyéb nevek Heller Mária, Rényi Ágnes) In: Medvetánc, 6. évf. 2-3. sz. (1986)

Némedi Dénes: A társadalmi munkamegosztásról: utószó In: A társadalmi munkamegosztásról / Émile Durkheim (Budapest : Osiris, 2001)

Némedi Dénes: Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból. Előszó In: Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból / [szerk. Rényi Ágnes] (Budapest: MM Marx-Len. Okt. Főoszt., 1985) (Szociológiai füzetek, ISSN 0324-492X ; 38.)

Némedi Dénes: Nemzetközi szeminárium az ideológiakutatás problémáiról In: Filozófiai figyelő, 1-2. sz. (1982)

Némedi Dénes: A népi szociográfiák és a társadalmi reform kérdései In: Fél évszázad múltán a Márciusi Frontról. - Budapest: Reform Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság, 1989. - p. 173-178.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség