FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Némedi Dénes

Némedi Dénes - Szakmai életrajz

2018-08-05 14:11:25


Szakmai életrajz*

1942-ben születtem Debrecenben. 

1965-ben a debreceni KLTE-n, történelem szakon végeztem. Szakdolgozatomat eszmetörténeti témából írtam. Doktori dolgozatom is hasonló jellegű volt: A Magyar Szemle revíziós nacionalizmusáról, 1970. Ennek a legfontosabb fejezetei 1972-ben, a Történelmi Szemlében megjelentek.

1967-től 1973-ig a DOTE Marxizmus-Leninizmus Intézetében dolgoztam. Itt filozófiát tanítottam. A szociológiával való ismerkedésem azzal kezdődött, hogy részt vettem egy az egyetemisták politikai tevékenységét vizsgáló kutatásban. Részben ennek hatására állást változtattam: az ELTE Szociológiai Tanszékére (a mai Intézet elődjébe) jöttem dolgozni.

1973-tól az értelmiség történeti és szociológiai szempontú vizsgálatába kapcsolódtam be (középosztály-probléma, értelmiségi elit), így jutottam el a harmincas évek népi szociográfiájának a vizsgálatához. Ebből a témából írtam kandidátusi disszertációmat (1981). A magyar szociológiatörténet kutatásával párhuzamosan foglalkoztam a nemzetközi szociológiatörténet és eszmetörténet kérdéseivel. Elméleti téren az utóbbi években a durkheimista tudásszociológia problémáit vizsgáltam intenzíven. 1991 októbere és 1992 júniusa között 9 hónapot Párizsban, a Centre de sociologie de l'education et de la culture mellett töltöttem. 1994 elején nyújtottam be akadémiai doktori értekezésemet, amelyet 1996-ban védtem meg. A tanulmány Durkheim. Tudás és társadalom címmel 1996-ban jelent meg az Áron Kiadónál. 2000-ben habilitáltam. 2001-ben egyetemi tanárrá neveztek ki. 2005-ben jelent meg a klasszikus szociológia történetéről írott munkám.

1984 óta veszek részt az International Sociological Association Research Committee on the History of Sociology munkájában, konferenciáin 4 előadást tartottam. Kapcsolatban vagyok a francia és brit Durkheim-kutatókkal, a British Center for Durkheimian Studies több konferenciáján vettem részt, tanulmányköteteikben publikáltam. 1996-98 között egy 7 egyetemet érintő TEMPUS projekt kontraktora, 1997-8-ban egy francia-magyar Balaton program magyar vezetője voltam. 2003 őszén három hónapos kutatóúton voltam az Amerikai Egyesült Államokban a Yale egyetemen, a Fulbright Commission támogatásával.

1990-től részt vettem az 1993-ban indult szociológiai PHD képzés előkészítésében. 1993-94-ben a képzés koordinátora voltam, 1994-től én irányítom az elméleti törzstárgy oktatását. 2000 októberétől megbízást kaptam az új szabályozásnak megfelelően átalakult doktori iskola irányítására. Mint az iskola vezetője, egy Felsőoktatás Kutatásfejlesztési Program irányítója vagyok, mint kutató 2004 és 2006 között egy OTKA Tudományos Iskolák kutatási program vezetője voltam, amelynek eredményei 2008-ban önálló kötetben jelentek meg.

1988 és 1991 között a Szociológiai Intézet igazgatóhelyettese voltam, az Intézet nemzetközi kapcsolatait és oktatási tevékenységét szerveztem. 1992-94 között az Elmélettörténeti Tanszék vezetője, 1994 és 1996 között az Intézet igazgatója voltam.

Újjáalakulásától 1998-ig részt vettem a Szociológiai Szemle szerkesztésében, 1995 és 1998 között a folyóirat főszerkesztője voltam. 1997-ben és 2009-ben a Magyar Szociológiai Társaság elnöke voltam. 1997-től 1999-ig az MTA IX. Osztálya mellett működő Szociológiai Szakbizottság elnöke voltam. 2004 és 2006 között a MAB szociológiai és politológiai szakbizottságának elnöke voltam, 2006 óta a MAB társadalomtudományi szakbizottságának alelnöke vagyok.

Németül, angolul, franciául és oroszul folyékonyan olvasok, az első három nyelven megfelelő beszédkészséggel rendelkezem, németül és angolul írok is. Német nyelvvizsgával rendelkezem.
 

*Az özvegy hozzájárulásával és közreműködésével. A TáTK honlapjáról letöltötte Némedi Dénesné:  2010. 11. 

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség