FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Némedi Dénes

Némedi Dénes - folyóiratcikkek, tanulmányok

2018-05-02 14:40:59

Tanulmányok lektorált, referált folyóiratokban

A Magyar Szemle revíziós nacionalizmusának szerkezetéről, Történelmi Szemle, 1972, 15, 75-110.o.

A polgárosodás a népi szociográfiában, Szociológia, 1978, 8, 415-434.o.

A szintézis keresése. Erdei Ferenc szociológiája a 40-es évek első felében, Szociológia, 1978, 8, 511-525.o.

Ideológia, gyakorlat, társadalmasodás (Egy új ideológiaelméleti törekvésről), Filozófiai Figyelő, 1982, 4 (3-4), 38-47.o.

Az elbeszélés történetfilozófiája, Filozófiai Figyelő, 1985, 7 (1-2), 72-76.o.

Das Prinzip der Wertfreiheit in der Soziologie, in: Annales Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös Nominatae Sectio Philosophica et Sociologica, 1985, 19, 171-192.o.

The Contributions of Ferenc Erdei to the Theory of Peasantry, History of Sociology, 1985, 6 (1, Fall), 87-101.o.

Durkheim és az "erős program" a tudományfilozófiában, Filozófiai Figyelő, 1988, 10 (3), 39-58.o.; újra megjelent: Fehér Márta – Békés Vera (szerk.): Tudásszociológia szöveggyűjtemény, Budapest: Typotex, 2005, 133-160.o.

Durkheim és a modern cselekvéselmélet, Szociológia 1988, 18 (3), 275-304.o.

Durkheim and modern sociological action theory, Social Science Information, 1990, 29, 211-248.o.

Durkheim and the "Strong Programme" in the Philosophy of Science, Revue européenne des sciences sociales, 1990, 28, No. 88., 55-75.o.

Durkheim and Hamelin, Sociological Review (Szociológiai Figyelő, Budapest), 1991, 7 (2), 101-118.o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) Nyilvános stratégiák és nyilvános szabályok, Szociológiai Szemle, 1992, 2 (4), 53-60.o.

Család, korporáció, állam. A 'tudat' kommunikatív felfogása Durkheimnél, Szociológiai Szemle, 1993, 3 (3-4), 81-99.o.

Collective consciousness, morphology, and collective representations: Durkheim's sociology of knowledge, 1894-1900, Sociological Perspectives, 1995, 38, 41-56.o.

Durkheim's friendship with the philosopher Octave Hamelin: together with translations of two items by Durkheim. Introduction, British Journal of Sociology, 1995, 46 (1. March), 107-112.o. – újra megjelent Jainendra Kumar Jha, Jha J.K, (szerk.) Encyclopaedia of Teaching of Sociology, Anmol Publications PVT. LTD., 2001, 1-6. -- újra megjelent Strenski, Ivan (ed): Emile Durkheim, Aldershot, Ashgate, 2010, 81-99.

Remarks on the role of peasants in Hungarian Ideology, Journal of Popular Culture, 1995, 29 (2, Fall), 67-75.o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel)  Populist Discursive Strategies under State Socialism: The Demographic Debates, Journal of Popular Culture, 1995, 29 (2, Fall), 129-141.o.

(Róbert Péterrel): A szociológia diszciplináris helyzete Magyarországon. Beszámoló az MTA IX. Osztálya számára, Szociológiai Szemle, 1995. 4. sz. 57–72.o.

Durkheim Németországban, Acta Universitatis Debreceniensis de Lodovico Kossuth Nominatae Series Historica XLIX. Történeti tanulmányok V. (Szerk. Solymosi László és Takács Péter), KLTE Debrecen, 1997, 147-158.o.

Durkheim and his audience, Durkheimian Studies/Etudes Durkheimiennes, 1997, n.s., 3, 73-82.o.

Megjegyzések Tardos Róbert "Szociológiai válaszkísérletek a mikro-makro problémára" című tanulmányához, Szociológiai Szemle, 1998, 8 (2), 83-88.o.

A szociológia egy sikeres évszázad után, Szociológiai Szemle, 2000, 10 (2), 3-16.o.

Még egyszer a sikeres évszázadról, Szociológiai Szemle, 2002, 12 (3), 168-182.o.

A kabil paradigma, Szociológiai Szemle, 2004, 14 (3), 23-35.o.  

The Kabyle Paradigm, Review of Sociology (Budapest), 2005, 11 (1), 35-48.o.

Durkheim Magyarországon, Szociológiai Szemle, 2007, 17 (3-4), 149-174.o.

Durkheim és a tudományos cserék, Szociológiai Szemle, 2009, 19 (1), 4-15.o.

Durkheim and Scientific Exchanges, Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association, 2009, 15 (2), 5-17.o.

Durkheim and Innovation, Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association, 2010, 16 (2), 4-16.o.

Durkheim és az innováció, Szociológiai Szemle, 2011, 21 (1), 70-83.o.

Tanulmányok egyéb folyóiratokban

Az ideológia problémájához, In: Előadások a marxizmus-leninizmus tárgyköréből, Debrecen, 1974. 78-83.o.

(Bessenyei Istvánnal) Egyetemisták, egyetempolitika, cselekvés, Valóság, 1975, 18 (8), 26-39.o.

A szociográfus és közönsége, Jel-Kép, 1982, 2. sz. 130-136.o.

A szociográfia hivatása, Világosság, 1983, 24 (5), 278-283.o.

Az értékmentesség elve a szociológiában (Kísérlet a probléma felvázolására), Valóság, 1984, 27 (1), 30-43.o.

A népi szociográfia fogadtatása a műfaj hőskorában, Alföld, 1984, 35 (7), 36-50.o.

Subjekt, Rationalität und soziale Ordnung, Das Argument 159, 1986, 28, 694-702.o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) A nyilvánosság belső korlátai (Mit olvas ki az olvasó a sajtószövegekből?), Medvetánc, 1986, 6 (2-3), 47-66.o.

Tard és Marienthal, Valóság, l987, 30 (4), 100-113.o.

Ungarische und österreichische Soziographie. Ein Vergleich der Untersuchungen von Tard und Marienthal, Soziographie. Blätter des Forschungskomitees 'Soziographie' der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie, Nr. 3, November 1989, 3-12.o.

A nyilvánosságról - nyereségek és gondok, In: Figyelmébe ajánljuk... 5. 1988. szept. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete (belső használatra), 17-25.o.

A kritikai elmélet normatív bázisának problémája Habermasnál, Medvetánc 8 (1988), 2-3.sz., 3-32.o.

Mit kezdjünk Habermasszal? Olvasmányjegyzetek, Replika, 1990, 1 (2), 113-127.l

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) Népesedési viták 1963-1986, Századvég, 1990, 6 (2), 69-105.o.

Kongresszus utáni jegyzetek, Replika, 1991, 2 (2-3), 171-175.o.

Minek a történet? Replika, 1996, 23-24.sz., 173-181.o.

Axel Honneth: Elismerés és megvetés, BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 1998, 10 (4), 390-397.o.

L'image ambivalente de l'Europe. La place de l'Europe dans le cycle des fètes nationales hongroises, Tumultes, 1999, no. 12, 179-201.o.

The Chances of Good Life, Budapest Review of Books, 1999, 9 (2-3), 47-54.o.

Nemzet, Európa, NATO (Az államfői beszédek elemzése 1991-1997), Jel-Kép, 2000, 3.sz., 63-84.o.

Putnam és Weber – tény és érték, Századvég, új folyam, 2004, 2.sz. (32. szám), 161-175.o.; újra megjelent: Molnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika. A „100 éves a Protestáns etika” című konferencia előadásai, Budapest: Századvég Kiadó, 2005, 51-64.o.

A megismerés érdeke, BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 2006, 18 (1), 19-26.o.

A civil társadalom és a társadalomtudományok. Megjegyzések Burawoy közszociológiai programjához, Replika, 2006, 54-55. szám, 97-103.o.

A szállodakulcs, avagy a szavak és a dolgok – no és az emberek, BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 2009, 21 (1), 63-72. o.

Intézeti, belső stb. kiadványokban megjelent tanulmányok

(Hangyál Zsuzsával) Die sozialistische Universität und die Persönlichkeitsformung der Studenten, in: Die Verantwortung der sozialistischen Hochschule für die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden, Riga, 1974. 45-59.o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) A kultúrpolitika és az értelmiségi mező Magyarországon, In: APB-3 Ideológiai problémák társadalmi fejlődésünk mai szakaszában. 'A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásáról', Budapest: MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 1989, I.-II. kötet, 93-106.o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) Népesedési viták Magyarországon 1960-1986, Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései 37. Budapest 1990., 13-125.o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) Vázlat a nyilvánosság-fogalom értelmezéséhez, In: Bayer József (szerk.): Tükör által homályosan. Tanulmányok az ideológiáról, Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, 1990, 111-123. o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) A népies beszédmód alakváltozásai az elmúlt harminc évben (A népesedési viták alapján), In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok, Budapest: ELTE Szociológiai Intézet, 1991, 149-157.o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) A magyar nyilvánosság szerkezetváltozásai a Kádár-rendszerben, In: Somlai Péter (szerk.): Értékrendek és társadalmi-kulturális változások, Budapest, ELTE Szociológiai Intézet, 1992, 109-118.o.

Durkheim in Hungary with an Appendix: Durkheim’s Intervention in the HSZ Inquiry on Universal Suffrage, in: Cahiers d’Études Hongroises 14, 2007/2008. Temps, Espaces, Langages. La Hongrie à la croisée des disciplines, Paris, L’Harmattan, 2008, Tome II, 159-187.o.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség