FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Némedi Dénes

Némedi Dénes - könyvek, könyvfejezetek

2018-05-02 14:55:46

Könyvek

A népi szociográfia, Budapest: Gondolat, 1985. 293 o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel): Népesedési viták Magyarországon 1960-1986, KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 1990.

Durkheim. Tudás és társadalom, Budapest: Áron Kiadó, 1996, 358 o. 

Társadalomelmélet – elmélettörténet, Budapest: Új Mandátum, 2000, 280 o.

Klasszikus szociológia 1890-1945, Budapest: Napvilág, 2005, 582 o.

Szociológiai és társadalomelméleti tanulmányok, Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar – ELTE Eötvös Kiadó, 2011, 450 p. [a posztumusz kötetet szerk. Rényi Ágnes]


Válogatások, szerkesztések   

A magyar értelmiség történetéhez III. Értelmiség és középosztály a két világháború között, Szociológiai Füzetek 10. 1976. 319 o.

Történelem és szociológia, Szociológiai Füzetek 32. 1983. 87 o.

A régi szociográfia. Dokumentumok 1930-1940. Népművelési Intézet, Budapest, 1984. 142 o.

Munkamegosztás, kooperáció, technika: válogatás a német gazdaságszociológia történetéből. (szerk. Némedi Dénes, vál. Csontos  László, ford. Greskovits Béla) Művelődési Minisztérium Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztály, Szociológiai füzetek, 35., Budapest, 1984. 81. o.

Habermas: A kollektív cselekvés elmélete. (Szerk. Heller Mária, vál. Rényi Ágnes, Somlai Péter, az összefoglalásokat írta Némedi Dénes, Somlai Péter) ELTE Filozófiai Oktatók Továbbképző és Információs Központja és ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ, Budapest, 1985. 263 o.

Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból, Szociológiai Füzetek 38. 1985. 104 o.

(Nagy Endrével és Tóth Pál Péterrel) Magyar szociológiatörténeti szöveggyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 294+246 o.

Válogatás Niklas Luhmann írásaiból. (szerk. Némedi Dénes, vál. és az előszót írta Pokol Béla, ford. Felkai Gábor) Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztály, Szociológiai füzetek, 42., Budapest, 1987.

Talcott Parsons a társadalmi rendszerről, Szociológiai Füzetek 45. 1988. 111.o.

Társadalmi válság és társadalomkutatás: válogatás a nyolcvanas évek lengyel szociológiájából. (Szerk. Némedi Dénes, összeállította és a bevezetőt írta Tamás Pál, ford. Cservenits Jolán és Berkes Ildikó) ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ, Szociológiai füzetek, 44., Budapest, 1988. 106 o.

Közelítések: szociológiai tanulmányok. (szerk. Némedi Dénes) ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, 1991. 235 o.

Magyar szociológiai szöveggyűjtemény I-II. (Összeáll. Nagy Endre, Némedi Dénes, Tóth Pál Péter) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 2. kiad. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 1. - 294 o., 2. – 246 o.

Durkheim, Émil: Az öngyilkosság: szociológiai tanulmány. (Szerk. Némedi Dénes, ford. Józsa Péter) Osiris, Budapest, 2000., 430 o

(Somlai Péterrel és Felkai Gáborral) Olvasókönyv a szociológia történetéhez I-II. Budapest: Új Mandátum, 2000. 638, 664 o.

Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról.(Szerk. és az utószót írta Némedi Dénes, ford. Csákó Mihály) Osiris, Budapest, 2001. 435 o.

Kötő-jelek 2002. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete, 2003, 218 o.

A magyar társadalom az ezredfordulón, in: Kulcsár Kálmán – Bayer József (szerk.): Társadalom, politika, jogrend (Magyar Tudománytár IV. kötet), Budapest: MTA Társadalomkutató Központ – Kossuth Kiadó, 2003, 19-209.o.

Durkheim, Émile: Az öngyilkosság: szociológiai tanulmány. (Szerk. Némedi Dénes, ford. Józsa Péter) Osiris, Budapest, 2003., cop. 2000. 430 o

Kötő-jelek 2003. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete, 2004, 208 o.

Kötő-jelek 2004. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete, 2005, 194 o.

Kötő-jelek 2005. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete, 2006, 194 o.

Kötő-jelek 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete, 2008, 150 o.

Modern szociológiai paradigmák, Budapest, Napvilág, 2008, 616 o.

Könyvfejezetek

Értelmiség és középosztály, In: A magyar értelmiség történetéhez III. Értelmiség és középosztály a két világháború között, Szociológiai Füzetek 10. 1976., 5-27.o.

Comments on the Theory of Ideology, In: Rethinking Ideology: A Marxist Debate, ed. by L. Hanninen - L. Paldan, Berlin, Argument Verlag, 1983. 23-26.o.

Előszó, In: Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból, Szociológiai Füzetek 38. Budapest, 1985. 5-15.o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) Kísérlet közéleti viták értelmezésére, In: Hoppál Mihály és Szecskő Tamás (szerk.): Értékek és változások, Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1987, I. kötet, 177-196.o.

Tard und Marienthal, In: Josef Langer (Hg.): Geschichte der österreichischen Soziologie. Konstituierung, Entwicklung und europäische Bezüge, Wien: Verlag für Gesellschaftskritik, 1988, 143-154.o.

A népi szociográfiák és a társadalmi reform kérdései, In: Pintér István (szerk.): Fél évszázad múltán a Márciusi Frontról, Budapest: Reform, 1989, 173-78.o.

Adalékok a nyilvánosságfogalom kritikájához, In: Logosz. Tanulmánykötet (Huszár Tibor 60. születésnapjára), Budapest: ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 1990, 113-129.o.

Habermas und das Problem der normativen Basis der Kritischen Theorie, In: Ph.v. Engeldorp Castelaars - Sl. Magala - O. Preuss (eds): Critics and Critical Theory in Eastern Europe, Universitaire Pers Rotterdam, 1990., 129-165.o.

Die ungarische Gesellschaft im Spiegel der ungarischen Soziologie, In: Heiner Timmermann (Hrsg): Ungarn nach 1945, Saarbrücken: Verlag Rita Dadder, 1990, 169-186.o.

A "helyrehozó" forradalom gondolata Habermasnál, In: Bozóki András, Csapody Tamás, Csizmadia Ervin, Sükösd Miklós (szerk.): Csendes? Forradalom? Volt?, Budapest: Twins, 1991, 87-94.o.

'Sociologists', Sociographers, and 'Liberals': Hungarian Intellectuals Respond to Fascism, In: Turner, Stephen P. and Dirk Kaesler (eds) Sociology Responds to Fascism, London and New York: Routledge, 1992, 155-171.o.

(Heller Máriával és Rényi Ágnessel) Structural changes in the Hungarian public sphere under state socialism, In: Adam B. Seligman (ed): The Transition From State Socialism In Eastern Europe: The Case of Hungary (Comparative Social Research, Vol. 14.), Greenwich, Conn. - London: JAI Press, 1994, 157-171.o.

Das Problem des Todes in der Durkheimschen Soziologie, In: Klaus Feldmann – Werner Fuchs–Heinritz (Hrsg.): Der Tod ist ein Problem der Lebenden. Beiträge zur Soziologie des Todes, Frankfurt a.M.: Suhrkamp (stw 1214), 1995, 59–79.o.

Blockade und Zivilgesellschaft. Eine wissenschaftliche und eine politische Diskussion, In: Krisztina Mänicke–Gyöngyösi (Hrsg.): Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und Nationale Identität. Institutionenbildung und symbolische Politik in Ostmitteleuropa, Frankfurt a.M.: Lang, 1996 (Berliner Schriften zur Politik und Gesellschaft im Sozialismus und Kommunismus, Bd.9.), 71–92.o.

Március 15. Az ünnep és sajtója, In: Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság. Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról, Budapest: Scientia Humana, 1997, 239-261.o.

Change, innovation, creation: Durkheim's ambivalence, In: N.J. Allen, W.S.F. Pickering and W. Watts Miller (eds): On Durkheim's Elementary Forms of Religious Life, London and New York: Routledge, 1998, 162-175.o.

Auguste Comte: A szociológia megalapítója? In: Felkai Gábor (szerk.): A szociológia kialakulása, Budapest: Új Mandátum, 1999, 224-247.o.

Empirikus társadalomkutatás a tizenkilencedik század végéig, In: Felkai Gábor (szerk.): A szociológia kialakulása, Budapest: Új Mandátum, 1999, 429-454.o.

Újra kell-e gondolni a szocialitás fogalmát? In: Kónya Anikó et al (szerk.): Kollektív, társas, társadalmi, Pszichológiai Szemle Könyvtár 2., Budapest: Akadémiai, 1999, 15-24, 245-247.o.

A change in ideas: collective consciousness, morphology and collective representations, In: W.S.F. Pickering (ed): Durkheim and Representations, London and New York: Routledge, 2000, 83-97.o.

Parsons Reads Durkheim, In: Helmut Staubmann - Harald Wenzel (Hrsg.): Talcott Parsons. Zur Aktualität eines Theorieprogramms, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag (Österreichische Zeitschrift für Soziologie Sonderband 6), 2000, 157-172.o.

A szociológiatörténet hasznáról, In: Iványi Erika – Solymosi Zsuzsa (szerk.): Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára, Budapest: ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 2000, 271-284.o.

Utószó, In: Émile Durkheim: A társadalmi munkamegosztásról, Budapest: Osiris, 2001, 405-435.o.

A társadalom mint kritikai kategória, In: Pál Eszter (szerk.): Útközben. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára, Budapest: Új Mandátum, 2001, 9-22.o.

(Róbert Péterrel) Sociology – Hungary, In: Kaase, Max – Sparschuh, Vera (eds): Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001), Budapest-Berlin: Social Science Information Centre – Collegium Budapest, 2002, 437-451.o.

(Róbert Péterrel) More Evolution than Revolution: Sociology in Hungary, 1990-2000, in: Keen, Mike Forrest – Mucha, Janusz L. (eds): Sociology in Central and Eastern Europe. Transformation at the Dawn of a New Millenium, Praeger: Westport, Connecticut, 2003, 73-86.o.

Nation, Europe, NATO, In: András Kovács – Ruth Wodak (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: The Case of Austria and Hungary, Wien: Böhlau Verlag, 2003, 201-230.o.

Társadalom és kutatása, In: Kulcsár Kálmán - Bayer József (szerk.): Magyar Tudománytár IV. Társadalom, politika, jogrend, Budapest: NTA Társadalomkutató Központ - Kossuth Kiadó, 2003, 21-24.o.

Durkheim és az individualizmus problémája, In: Tallár Ferenc (szerk.): Az individuum és az európai tradíció, Szombathely: Savaria University Press, 2004, 176-189.o.

(Róbert Péterrel): Więcej ewolucji niż rewolucji: socjologia na Węgrzech w latach 1990-2000, In: Mucha, Janusz -.Keen, Mike F (szerk.): Piewrsze lata suwerenności. Socjlogia Europy środkowo-wschodniej o krajach tego regionu, Warszawa: Wydawnictwo instytutu Filozofii i Socologii PAN 2004, 87-103.o.

Bevezetés. A szociológia problémája – ma, In: Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák, Budapest, Napvilág, 2008, 15-65.o.

Jog és tárgyalásos politika, In: Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák, Budapest, Napvilág, 2008, 73-97.o.

Bevezető megjegyzések, In: Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák, Budapest, Napvilág, 2008, 69-71., 155., 205-206., 261-263., 321-323., 383-385., 461-463.o.

Soziologie: theoretische Anarchie, Paradigmenvielfalt, Transdisziplinarität oder eine neue Form der Wissenschaft?, In: Balog, Andreas – Schülein, Johann August (Hrsg.): Soziologie, eine multiparadigmatische Wissenschaft. Erkennnisnotwendigkeit oder Übergangsstadium?, Wiesbaden, Verlag für Sozialwisenschaften, 2008, 65-80.o.

A cselekvéselmélet mint a szociológia „magva”, In: Somlai Péter, Surányi Bálint, Tardos Róbert, Vásárhelyi Mária (szerk.): Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára, Budapest, Pallas, 2009, 75-98.

Traditions and Ruptures in Hungarian Sociology 1900-2000, In: Sujata Patel (szerk.): The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions, Los Angeles, Sage, 2009, 152-162.

Az igazságosság kritikája, In: Kiss László (szerk.): A cselekvő értelmiségi. Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára, Budapest, Argumentum – ELTE Társadalomtudományi Kara, 2010, 229-241.

Internal and External Models in Hungarian Sociology, In: Michael Burawoy, Mau-kuei Chang and Michelle Fei-yu Hsieh (eds): Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology, Taipei, Institute of Sociology at Academia Sinica – Council of National Associations of the International Sociological Association – Academia Sinica, 2010, 207-223.

Szociológusok határmunkán, In: Kutrovácz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor (szerk.): Határmunkálatok a tudományban, Budapest, L’Harmattan, 2010, 185-199.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség