FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Max Weber

Max Weber - válogatott bibliográfia

2012-04-17 14:17:40

1891

Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht / von Max Weber. Stuttgart : F. Enke, 1891. 284 p.

1917

Wahlrecht und Demokratie in Deutschland / Max Weber. Berlin- Schöneberg : Fortschritt, 1917. 47, [1] p.

1918

Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland : zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens / von Max Weber. München ; Leipzig : Duncker & Humblot, 1918. X, [2], 182 p.

1919

Politik als Beruf : zweiter Vortrag / Max Weber. München ; Leipzig : Duncker & Humblot, 1919. 67 p. Teljes szöveg

1921

Gesammelte politische Schriften / Max Weber. München : Drei Masken Verlag, 1921. 488 p. Teljes szöveg

1922

Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre / von Max Weber. Tübingen : Mohr, 1922. 579 p. Teljes szöveg

Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie / Max Weber. Tübingen : Mohr, 1922-1923. 3 db ; 1. 1922. [6], 573 p. 2., Hinduiusmus und Buddhismus. 1923. VII, [1], 378 p. Teljes szöveg. 3., Das antike Judentum : mit Register zu Bd. 1-3. VII, [1], 465 p. Teljes szöveg

1923

A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme / Max Weber. Budapest : Franklin Társulat, 1923. 120 p. Szöveget l. alul

1924

Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik / Max Weber. München : Drei Masken Verlag, 1924. 95 p. Teljes szöveg

1930

Wissenschaft als Beruf / von Max Weber. München ; Leipzig : Duncker & Humblot, 1930. 37 p. Teljes szöveg

Alkohol und Volkswirtschaft / Max Weber. Bern : A. Francke ; [1930]. 27 p.

1934

Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus / Max Weber. Tübingen : Mohr, 1934. 206 p. Teljes szöveg

1947

Wirtschaft und Gesellschaft / von Max Weber. Tübingen : Moht, 1947. 2 db Hbd. 1. XII, [2], 385 p. Hbd. 2. VIII, p. 387-892. Korábbi kiadás teljes szövege

1958

Gesammelte politische Schriften / Max Weber. / hrsg. von Johannes Winckelmann. Tübingen : Mohr, 1958. XXXVI, [1], 593 p.

1960

Rechtssoziologie / Max Weber; hrsg. u. eingel. von Johannes Winckelmann. Neuwied : Luchterhand, 1960. 346 p.

1964

Max Weber : Werk und Person / Dokumente ausgew. u. kommentiert von Eduard Baumgarten. Tübingen : Mohr, 1964. XVI, 720, [2] p.

Wirtschaft und Gesellschaft : Grundriss der verstehenden Soziologie / Max Weber. Studienausg. / Hrsg. Johannes Winckelmann. Köln ; Berlin : Kiepenheuer & Witsch, 1964. 2 db Hbd. 1. XVI, 656 p. Hbd. 2. XIV, p. 658-1138.

Weber, Max: Összegyűjtött tanulmányok a tudománytanról (p. 85-136.) In: Modern polgári szociológia. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Balogh József. Bp., Tankvk. 1. köt. 1964.

1966

General economic history / Max Weber ; transl. by Frank H. Knight. New York : Collier Books, 1966. XVIII, [2], 21-288 p.

Staatssoziologie : Soziologie der rationalen Staatsanstalt und der modernen politischen Parteien und Parlamente / Max Weber ; hrsg. von Johannes Winckelmann. Berlin : Duncker & Humblot, cop. 1966. 140 p.

1967

Gazdaság és társadalom : Szemelvények / Max Weber ; [összeáll. Varga Iván] ; [ford. Józsa Péter]. Budapest : KJK, 1967. 334 p.

1968

Methodologische Schriften : Studienausg. / Max Weber ; einf. von Johannes Winckelmann. Frankfurt am Main : Fischer, 1968. 362 p.

On charisma and institution building / Max Weber ; selected papers. ed. by A. N. Eisenstadt. Chicago : Univ. of. Chicago Pr., 1968. LVI, 313 p.

Schriften zur theoretischen Soziologie zur Soziologie der Politik und Verfassung / Max Weber ; eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Max zu Solms. New York : B. Franklin, 1968. XI, 288 p.

1970

Állam, politika, tudomány / Max Weber ; [összeáll. Kemény István, Varga István] ; [ford. Józsa Péter]. Budapest : KJK., 1970. 461 p.

A racionális állam s a modern politikai pártok és parlamentek : államszociológia / Max Weber. - In: Állam, politika, tudomány / Max Weber. Budapest : KJK., 1970. p. 368-461.

A nem legitim uralom : a városok tipológiája / Max Weber. In: Állam, politika, tudomány / Max Weber. Budapest : KJK., 1970. p. 214- 367.

A karizmatikus uralom és átalakulása / Max Weber. In: Állam, politika, tudomány / Max Weber. Budapest : KJK., 1970. p. 157-213.

A tudomány mint hivatás / Max Weber. In: Állam, politika, tudomány / Max Weber. Budapest : KJK., 1970. p. 126-156.

A szociológiai és közgazdasági tudományok "értékmentességének" értelme / Max Weber. In: Állam, politika, tudomány / Max Weber. Budapest : KJK., 1970. p. 74-125.

A társadalomtudományi és társadalompolitikai megismerés "objektivitása" / Max Weber. In: Állam, politika, tudomány / Max Weber. Budapest : KJK., 1970. p. 9-73.

1971

The interpretation of social reality / Max Weber ; edited by J. E. T. Eldridge. London : Joseph, cop. 1971. IX, 302 p.

1972

Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik / Max Weber. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1972. 77 p.

1973

Soziologie : Universalgeschichtliche Analysen, Politik / Max Weber ; hrsg und erl. von Johannes Winckelmann. Stuttgart : Kröner, cop. 1973. XXXVI, 584 p.

Weber, Max: Politikai közösségek. Hatalommegoszlás a közösségen belül: osztályok, rendek, pártok (p. 72-83.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. Bp., Tankvk. 2/1. köt. Elméletek és konkrét elemzések [Szerk.]: Ferge Zsuzsa, 1973.

Weber, Max: Rendek és Osztályok (p. 84-88.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. Bp., Tankvk. 2/1. köt. Elméletek és konkrét elemzések [Szerk.]: Ferge Zsuzsa, 1973.

Weber, Max: Felekezet és társadalmi rétegződés (p. 129-134.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. Bp., Tankvk. 1. köt. A társadalmi struktúra történeti változásai. [Szerk.]: Kolosi Tamás - Papp Zsolt, 1973.

1976

The agrarian sociology of ancient civilizations / Max Weber ; transl. by R. I. Frank. London : Humanities Press, 1976. 421 p

Wirtschaft und Gesellschaft : Grundriss der verstehenden Soziologie / Max Weber ; mit Textkritischen Erläuterungen hrsg. von Johann Winckelmann. Tübingen : Mohr, 1976. 3 db. 1. Halbbd. - XXXIII. 385 p. 2. Halbbd. - VIII, 387-944, [2] p. 3., Erläuterungsband. 303, [1] p.

1978

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme (p. 118-161.) In: Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére. Bp., Kossuth K. soksz 1. köt., 1978.

Weber, Max: A társadalomtudományi és társadalompolitikai megismerés "objektivitása". /Részlet/ = Szociológia 1978. 2. (p. 275-277.)

Weber, Max: A munkalassítás. Részlet a szerző Zur Psychophysik der industriellen Arbeit c. tanulmányából = Szociológia 1978. 4. (569-578)

Weber, Max: Az uralom típusai (p. 136-151.) In: Szöveggyűjtemény a "Bevezetés a szociológiába" című speciálkollégiumhoz. [Szerk.]: Molnár László. Bp., ny. n. soksz., 1978. 1. köt.

Weber, Max: Az uralom szociológiája (p. 152-205.) In: Szöveggyűjtemény a "Bevezetés a szociológiába" című speciálkollégiumhoz. [Szerk.]: Molnár László. Bp., ny. n. soksz., 1978. 1. köt.

1979

Gazdaságtörténet : Válogatott tanulmányok / Max Weber ; [vál. Bertalan László ; ford. és jegyz. Erdélyi Ágnes ; utószó Hahn István]. Budapest : KJK, 1979. 550, p.

Weber, Max: A tudomány mint hivatás. 1919 (p. 307-335.) In: Szociológia. Szöveggyűjtemény a szakosító hallgatói részére. Bp., Kossuth K. soksz 2. köt. 1980.

1980

Weber, Max: Hatalom és uralom. Átmeneti formák = Szociológia 1980. 2. (292-296.)

1981

Sociologische Grundbegriffe / Max Weber. Tübingen : Mohr, 1981. 94 p.

Wirtschaftsgeschichte : Abriss der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte / Max Weber. Berlin : Duncker-Humblot, 1981. XXIII, 355 p.

Weber, Max: Az okság kategóriájának kettős jellege. - Az irracionalitás és az indeterminizmus viszonya. /Részl./ = Szociológia 1981. 1. (126-128.)

Weber, Max: Jogszociológia (p. 141-177.) In: Jog és filozófia. Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből. [Szerk.]: Varga Csaba. Bp., Akadémiai K., 1981.

Weber, Max: Az uralom típusai (p. 124-151.) In: Politikai és szervezetszociológiai szöveggyűjtemény. Bp., Tankvk., 1981.

1982

A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme : Vallásszociológiai írások / Max Weber. Budapest : Gondolat, 1982. 619 p.

Weber, Max: A szocializmusról. /Általános tájékoztató osztrák tiszteknek. Bécs, 1918/ = Medvetánc 1982-1983. 4-1. (245-268.)

1984

Weber, Max: Az uralom típusai. Az uralom szociológiája (p. 110-160.) In: Szöveggyűjtemény a szervezetelmélet történetének tanulmányozásához. [Szerk.]: Kovács Sándor. Bp., Tankvk., 1984. 1. köt.

1985

Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre / Max Weber ; hrsg. von Johannes Winckelmann. Tübingen : Mohr, 1985. XI, 613 p.

La borsa / Max Weber ; introd. di Claudio Tommasi. Milano : Editori Unicopli, 1985. 145 p.

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme (p. 9-39.) In: Bevezetés a gazdaságtörténet irodalmába. Proszemináriumi szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Csató Tamás. Bp., Tankvk., 1985.

Weber, Max: Vallásszociológia. II. köt. Hinduizmus és buddhizmus. A világvallások gazdasági etikája. /Részlet/ (p. 122-159.) In: Falvak és kasztok a változó Indiában. [Szerk.]: Béládi László. Bp., Borsodi Ny., 1985.

1986

Weber, Max: A bürokratikus uralom (p. 89-118.) In: Seres Zsuzsanna: Szervezetszociológiai szöveggyűjtemény. /Kiegészítő szakos szociológus hallgatók számára/. Bp., Tankvk., 1986.

Weber, Max: A közösségek gazdasági kapcsolatai /gazdaság és társadalom/ általában (p. 5-16.) In: Szöveggyűjtemény a "Szociológiai alapismeretek és módszerek" című tárgyhoz. Bp., Tankvk., 1986. 2. köt.

1987

Gazdaság és társadalom : a megértő szociológia alapvonalai / Max Weber ; [ford. és a jegyzeteket kész. Erdélyi Ágnes]. Budapest : KJK, 1987- 1., Szociológiai kategóriatan 1987 329 p. 2/1., A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : A társadalmi szervezetek, közösségek, társulások, vallások 1992 373 p. 2/2., A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : jogszociológia 1995 233 p. 2/3., A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : az uralom szociológiája I. 1996 281 p. 2/4., A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : az uralom szociológiája II. 1999 243 p.

1988

Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik / Max Weber ; hrsg. von Marianne Weber. Tübingen : Mohr, 1988. 518, [2] p. Korábbi kiadás teljes szövege

Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte / Max Weber ; hrsg. von Marianne Weber. Tübingen : Mohr, 1988. [8], 556 p.

The agrarian sociology of ancient civilizations / Max Weber ; transl. by R. I. Frank. London ; Verso, 1988. 421 p.

1989

A politika mint hivatás / Max Weber. - Budapest : Művelődéskutató Intézet, 1989. 91 p.

Weber, Max: Formális és materiális racionalitás (p. 1-10.) In: Gazdaságszociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Czakó Ágnes [et al.]. Bp., Aula K., 1989.

Weber, Max: Gazdaságtörténet. A racionális állam. [Részletek] (p. 407-436.) In: Szöveggyűjtemény a Közgazdaságtan I. tantárgy tanulmányozásához. [Szerk.]: Steiger Judit - Szakács István. Bp., ELTE soksz., 1989.

Weber, Max: A céhek felbomlása és a bedolgozórendszer kialakulása (p. 29-31.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 1. köt.

Weber, Max: Az antik társadalmak gazdasági elmélete. [Részletek] (p. 32-44.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 1. köt.

Weber, Max: Tradicionális uralom és gazdaság (p. 55-58.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 1. köt.

Weber, Max: A modern kapitalizmus kialakulása; A polgárság; A kapitalista szellem kibontakozása (p. 58-64.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény . Bp., MKKE soksz., 1989. 1. köt.

Weber, Max: A szociológia alapfogalmairól (p. 31-60.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 2. köt. . [Szerk.]: Csontos László

Weber, Max: A protestáns etikáról (p. 81-93.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 2. köt. . [Szerk.]: Csontos László

Weber, Max: A bürokratikus uralomról (p. 94-107.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 2. köt. . [Szerk.]: Csontos László

1990

Grundriss zu den Vorlesungen über Allgemeine "theoretische" Nationalökonomie / Max Weber. - Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. 34 p.

Briefe, 1906-1908 / Max Weber. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. XXVI, 796 p.,

Weber, Max: A gazdasági tevékenységek megosztásának típusai (p. 83-93.) In: A munkamegosztás gazdaságszociológiai elmélete. Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Szántó Zoltán. Bp., Aula K., 1990.

Weber, Max: Állam, politika, tudomány. Tanulmányok. [Ford.]: Józsa Péter (p. 379-397.) In: Az egyetemes politikai gondolkodás története. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Paczolay Péter - Szabó Máté. Bp., Tankvk., 1990.

1991

Die Wirtschaftethik der Weltreligionen : Konfuzianismus und Taoismus : Schriften 1915-1920 / Max Weber. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1991. 332 p.

Schriften zur Wissenschaftslehre / Max Weber. Stuttgart : Philipp Reclam Verlag jun., 1991. 276, [4] p.

1992

Soziologie - universalgeschichtliche Analysen - Politik / Max Weber ; Hrsg. und Erl. von Johannes Winckelmann. Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, 1992. XXXVI, 584 p.

Politik als Beruf / Max Weber ; Nachwort von Ralf Dahrendorf. Stuttgart : Philipp Reclam Verlag jun., 1992. 96 p.

Wissenschaft als Beruf / von Max Weber. Berlin : Duncker & Humblot GmbH, 1992. 37 p.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. Szociológiai alapfogalmak (p. 73-104.) In: Szöveggyűjtemény a modern történelem- és társadalomfilozófia tanulmányozásához. Bp., Tankvk., 1992.

Weber, Max: A kapitalizmusról (p.169-181.) In: Szöveggyűjtemény a modern történelem- és társadalomfilozófia tanulmányozásához. Bp., Tankvk., 1992.

1993

Landarbeiterfrage, Nationalstaat und Volkswirtschaftspolitik : Schriften und Reden 1892-1899 / Max Weber. Tübingen : Mohr, cop. 1993- 1., Halbbd. - cop. 1993. - XXI, 534 p. 2., Halbbd. - 1993. - XVII, 536-1012 p.

Weber, Max: Formális és materiális racionalitás (p.75-82.) In: Szociológia. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Dóciné Füzesi Györgyi. Bp., Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1993.

1994

Briefe, 1909-1910 / Max Weber. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1994. XXIV, 854 p.

Weber, Max: A közösségek gazdasági kapcsolatai /gazdaság és társadalom/ általában. [Ford.]: Erdélyi Ágnes (p. 7-13.) In: A gazdasági élet szociológiája. [Szerk.]: Lengyel György - Szántó Zoltán. Bp., Aula K., 1994.

Weber, Max: Az uralom szociológiája. [Ford.]: Erdélyi Ágnes (p. 33-57.) In: Közigazgatástudományi antológia. [Szerk.]: Lőrincz Lajos. Bp. 2. köt. Oktatási anyag, UNIÓ, 1994.

1995

Der Sozialismus / Max Weber. Weinheim : Beltz Verlag, 1995. 119 p.

Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis / Max Weber. Schutterwald : Klaus Fischer Wissenschaftlicher Verlag, 1995. 102 p.

The Russian revolutions / Max Weber ; transl. and ed. by Gordon C. Wells and Peter Baehr. Cambridge : Polity Press ; Oxford : Blackwell Publishers, 1995. VIII, 287 p.

A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme / Max Weber ; [... ford. Józsa Péter et al.]. [Budapest] : Cserépfalvi Könyvkiadó, 1995. 271 p.

A tudomány és a politika mint hivatás / Max Weber ; [összeáll. Fehér M. István] ; [... ford. Glavina Zsuzsa]. [Budapest] : Kossuth, 1995. 137, [2] p.

A tőzsde / Max Weber ; [ford. Mezei I. György] ; [a kötet utószavát írta Bácskai Tamás]. Budapest : Ikva Könyvkiadó Kft., 1995. 105 p.

Weber, Max: Politikai közösségek. Hatalommegoszlás a közösségen belül: osztályok, rendek, pártok (p. 59-70.) In: Bevezetés a szociológiába. Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. [Szerk.]: Hantó Zsuzsa. Gödöllő, GATE GTK Tanárképző Int. , 1995.

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Előszó (p. 71-82.) In: Bevezetés a szociológiába. Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. [Szerk.]: Hantó Zsuzsa. Gödöllő, GATE GTK Tanárképző Int. , 1995.

A politika mint hivatás / Max Weber. In: A tudomány és a politika mint hivatás / Max Weber ; [összeáll. Fehér M. István] ; [... ford. Glavina Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, 1995. p. 53-[138].

A tudomány mint hivatás / Max Weber. - In: A tudomány és a politika mint hivatás / Max Weber ; [összeáll. Fehér M. István] ; [... ford. Glavina Zsuzsa]. [Budapest] : Kossuth, 1995. p. 5-51.

1996

Zur Russischen Revolution von 1905 : Schriften und Reden, 1905-1912 / Max Weber. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1996. VI, 476 p.

Weber, Max: Szociológiai alapfogalmak. [Ford.]: Erdélyi Ágnes (p. 89-98.) In: Szociológiatörténeti Olvasókönyv.. [Szerk.]: Hidy Péter. Pécs, JPTE, 1996.

Weber, Max: A probléma. Felekezet és társadalmi rétegződés. [Ford.]: Józsa Péter (p. 99-107.) In: Szociológiatörténeti Olvasókönyv. [Szerk.]: Hidy Péter. Pécs, JPTE, 1996.

Weber, Max: A közösségek gazdasági kapcsolatai /gazdaság és társadalom/ általában. [Ford.]: Erdélyi Ágnes (p. 7-13.) In: A gazdasági élet szociológiája. [Szerk.]: Lengyel György - Szántó Zoltán. Bp., Aula K., 1996.

1997

Weber, Max: A piaci társulások (Befejezetlen) (p. 147-152.) In: Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. [Szerk.]: Lengyel György - Szántó Zoltán. Bp., Aula K., 1997.

1998

Wirtschaft, Staat und Sozialpolitik : Schriften und Reden 1900-1912 / Max Weber. Tübingen : Mohr, 1998. XVI, [2], 545 p.

Économie et société dans l'antiquité ; Les causes sociales du déclin de la civilisation antique / Max Weber; [trad. de l'allemand Catherine Colliot-Thélene et François Laroche]. Paris : La Découverte Éditions, 1998. 407, [1] p.

Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen : Hinduismus und Buddhismus : Schriften 1915-1920 / Max Weber. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1998. VI, 415 p.

Tanulmányok / Max Weber. - Budapest : Osiris, 1998. 213, [1] p.

The protestan ethic and the spirit of capitalism / Max Weber ; transl. by Talcott Parsons. Los Angeles : Roxbury Publishing Company, cop. 1998.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai I/2. Etnikai közösségi kapcsolatok (p. 52-71.) In: Közösség - közösségi kommunikáció. [Írta]: Tibori Tímea - Kiss Tamás, T. Bp., OKKER Oktatási Iroda, 1998. 1. köt.

A politika mint hivatás / Max Weber ; ... ford. Wessely Anna. In: Tanulmányok / Max Weber. - Budapest : Osiris, 1998. p. 156-[209].

A tudomány mint hivatás / Max Weber ; ... ford. Wessely Anna. In: Tanulmányok / Max Weber. - Budapest : Osiris, 1998. p. 127-155.

A szociológiai és közgazdasági tudományok "értékmentességének" értelme / Max Weber ; ... ford. Erdélyi Ágnes. In: Tanulmányok / Max Weber. - Budapest : Osiris, 1998. p. 70-126.

A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés "objektivitása" / Max Weber ; ... ford. Wessely Anna. In: Tanulmányok / Max Weber. Budapest : Osiris, 1998. p. 7-69.

1999

Weber, Max: A kapitalista szellem kibontakozása (p. 63-73.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. [Szerk.]: Bujdosó Dezső. Bp., Tankvk., 1999. 3. köt.

Weber, Max: A társadalomtudományi és társadalompolitikai megismerés "objektivitása". Részletek (p. 74-91.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. [Szerk.]: Bujdosó Dezső. Bp., Tankvk., 1999. 3. köt.

2000

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai I/2. Etnikai közösségi kapcsolatok (p. 40-55.) In: Tibori Tímea - Kiss Tamás, T.: Közösségi formációk.. Bp., Új Mandátum Kvk. - SZIE JFK, 2000.

Weber, Max: Szociológiai alapfogalmak. [Ford.]: Erdélyi Ágnes (p. 480-508.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor [et al.] Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig.

Weber, Max: A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés "objektivitása". [Ford.]: Wessely Anna (p. 509-549.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor [et al.] Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig.

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. [Ford.]: Józsa Péter - Somlai Péter (p. 550-585.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor [et al.]. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig.

2001

Weber, Max: A bürokratikus uralom lényege, feltételei és kibontakozása. [Ford.]: Erdélyi Ágnes (p. 132-166.) In: Fejezetek az egyetemes politikai gondolkodás történetéből. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Nuber István. Bp., Books in Print, 2001-. 2. köt. A szabadság dilemmája.

Weber, Max: A politika mint hivatás. [Ford.]: Wessely Anna (p. 223-235.) In: Politikai filozófia. Szöveggyűjtemény. A politikai filozófia ismeretelméleti és etikai dilemmái. [Szerk.]: G. Fodor Gábor. Bp., Rejtjel Kiadó, 2001.

Weber, Max: A politika mint hivatás (p. 25-62.) In: Közpolitika. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Pesti Sándor. Bp., Rejtjel Kiadó, 2001.

Weber, Max: A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés "objektivitása". - A szociológiai és közgazdasági tudományok "értékmentességének" értelme (p. 165-177.) In: Politikai filozófia. Szöveggyűjtemény. A politikai filozófia ismeretelméleti és etikai dilemmái. [Szerk.]: G. Fodor Gábor. Bp., Rejtjel Kiadó, 2001.

2003

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Előszó. [Ford.]: Somlai Péter (p. 527-536.) In: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. [Szerk.]: Simon Róbert. Bp. Osiris, 2003.

Weber, Max: Vallásszociológia. [Ford.]: Erdélyi Ágnes (p. 458-526.) In: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. [Szerk.]: Simon Róbert. Bp., Osiris, 2003.

Weber, Max: A racionális állam. Államszociológiai töredék. [Ford.]: Kemény István - Józsa Péter (p. 38-70.) In: Államtan. Írások a 20. századi általános államtudomány köréből. [Szerk.]: Takács Péter. Bp., 2003.

Weber, Max: A szocializmusról. [Ford.]: Tordai Zádor (p. 197-215.) In: A politikaelmélet története a 19-20. században. Szöveggyűjtemény. Bp., Rejtjel Kiadó, 2003.

2004

A tudomány és a politika mint hivatás / Max Weber ; [ford. Glavina Zsuzsa]. 2. átd. kiad.. [Budapest] : Kossuth, 2004. 151, [2] p.

2005

Weber, Max: A társadalomtudományi és társadalompolitikai megismerés objektivitása. Részlet (p. 61-70.) In: A társadalomtudományi fogalmak logikája. Klasszikus tudományfilozófiai írások. Bp., Helikon K., 2005.

Vallásszociológia : a vallási közösségek típusai / Max Weber ; [ford. és a jegyzeteket kész. Erdélyi Ágnes]. [Budapest] : Helikon, 2005. 367 p.

2006

Weber, Max: A kapitalizmus fogalma és előfeltételei . [Ford.]: Erdélyi Ágnes (p. 49-56.) In: Lengyel György - Szántó Zoltán: Gazdaságszociológia. Szöveggyűjtemény. Bp., Aula K., 2006.

Weber, Max: A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés "objektivitása". [Ford.]: Wessely Anna (p. 281-323.) In: Történetelmélet. [Szerk.]: Gyurgyák János - Kisantal Tamás. Bp., Osiris, 2006. 2. köt.

2007

Konfucianizmus és taoizmus / Max Weber. - In: Világvallások gazdasági etikája : vallásszociológiai tanulmányok : válogatás / Max Weber. Budapest : Gondolat : ELTE TátK, 2007. p. 86-238.

Antikritikai zárszó a "Protestáns etiká"-hoz / Weber, Max ; ford. Hidas Zoltán. - In: Világvallások gazdasági etikája : vallásszociológiai tanulmányok : válogatás / Max Weber. Budapest : Gondolat : ELTE TátK, 2007. p. 23-47.

Az ókori zsidóság / Max Weber. In: Világvallások gazdasági etikája : vallásszociológiai tanulmányok : válogatás / Max Weber. Budapest : Gondolat : ELTE TátK, 2007. p. 443-691.

Hinduizmus és buddhizmus / Max Weber. - In: Világvallások gazdasági etikája : vallásszociológiai tanulmányok : válogatás / Max Weber. Budapest : Gondolat : ELTE TátK, 2007. p. 239-442.

Világvallások gazdasági etikája : vallásszociológiai tanulmányok : válogatás / Max Weber. Budapest : Gondolat : ELTE TátK, 2007. 697 p.

2009

Politikai szociológia : politikai közösségek : az uralom / Max Weber ; [szerk. Helmich Dezső]. [Budapest] : Helikon, 2009. 569 p.

A teljes szövegek forrásai és egyéb full textes művek:

Német nyelvű teljes szövegek - TEXTLOG ; Német nyelvű teljes szövegek - PIA

Die Börse / Max Weber. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1894-. 2 Bände. Heft 1: Zweck und äußere Organisation. 1894, p. 18-48. Heft 2: Der Börsenverkehr. 1896, p. 50-80. Teljes szöveg

Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen / Max Weber. Stuttgart : Enke, 1889, VIII, 170 p. Teljes szöveg

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism / Max Weber Trans. Talcott Parsons , Anthony Giddens. London ; Boston : Unwin Hyman, 1930. Teljes szöveg

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség