FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

 • Keresés
 • Távhasználat
 • Keresés a katalógusban
 • Szolgáltatás keresés
 • Könyvtárkereső
 • Hirlevél
 • Bejelentkezés
 • FSZEK.hu kezdő oldal
 • Claude Lévi-Strauss 100 éves

  2011-05-17 13:53:50

  …Mi néhányan a nagyon kicsi, nagyon alacsony technikai-gazdasági színvonalú társadalmak tanulmányozásával foglalkozunk, amelyeknek intézményei is nagyon egyszerűek. Arra nincsen sok bizonyíték, hogy ezek a kisközösségek valamiképp a történelemelőtti társadalmak másai volnának, ám lecsupaszított szerkezetükkel még így is világosabban mutatják meg a bonyolultabb társadalmaknál, hogy mik is a mozgatórugói minden társadalmi életnek, és hogy mik minden társadalmi élet legalapvetőbb feltételei. Márpedig megfigyelték, hogy ahol még fennmaradtak ezek a kistársadalmak, ott a közösség tagjainak száma sohase kevesebb negyven, és sohase több kétszázötven főnél. Amikor negyvennél alacsonyabb a lélekszám, az adott kisközösség egy bizonyos idő múlva eltűnik; amikor viszont kétszázötven fölé emelkedik, kettészakad. Minden arra vall, mintha két - negyven főnél nem kevesebb, kétszázötven főnél nem magasabb lélekszámú - csoport életképes volna, de egy - mondjuk - négy-ötszáz fős csoport már nem. A gazdasági okok csak részben adnak magyarázatot a jelenségre. Fel kell tehát tételeznünk, hogy a mélyben más, társadalmi-morális okok is közrejátszanak benne, hogy a jelzett határok között mindig megmarad az egy közösségbe tartozók száma az optimálisnak is nevezhető tartományban. Így lehetne kísérleti úton is bebizonyítani, milyen elemi szükséglete az embernek, minden embernek, hogy különféle kisközösségekben éljen; ezek, persze, össze is foghatnak, mihelyt kívülről támadás éri őket. Ha közös történelmen, ha (a nyelvjárási különbségek ellenére is) közös nyelven és közös kultúrán alapszik, az apró szolidaritások együtteséből ezekben a társadalmakban (bár nyilván másutt is) még egy olyan nagyobb léptékű összefogás is megszülethet, mint amilyen a nemzeti szolidaritás…”

  Forrás: Gondolatok a szabadságról / Claude Lévi-Strauss [ford: Ádám Péter] = Nagyvilág 35. 1990. 4. p. 573

  ***

  Claude Lévi-Strauss 2008. november 28-án ünnepelte születésének 100. évfordulóját. A FSZEK Szociológiai gyűjteménye az alábbi összeállítással szeretne megemlékezni e ritkaságszámba menő, szép eseményről.

  Gyűjteményünk rövid életrajzzal, válogatott publikációs jegyzékekkel, a magyar nyelvű recepció válogatott bibliográfiájával, a FSZEK-ben hozzáférhető magyar és idegen nyelvű irodalommal, és full textes linkekkel szeretné segíteni az érdeklődő egyetemi hallgatókat és kutatókat Lévi-Strauss szakmai pályájának jobb megismerésében.

  A bibliográfiákat a FSZEK katalógusa, a FSZEK szociológiai adatbázisa (SZOCIOWEB), valamint a FSZEK külföldi adatbázisainak társadalomtudományi anyaga (IBSS, SocIndex, Academic Search Premier, Sociological Abstract és Web of Science – SSCI, ASCI) alapján állítottuk össze.

  Azért, hogy a külföldi tanulmányokhoz való hozzáférést megkönnyítsük, a bibliográfiákban minden esetben külön jelöltük, ha az adott cikk, könyv teljes terjedelmében elolvasható a Szociológiai gyűjtemény olvasótermében, ill. az adatbázisok távoli elérése révén.

 • Claude Lévi-Strauss (1908)

  Lévi-Strauss

  Claude Lévi-Strauss (1908)


  Forrás: Mérföldkövek a kulturális antropológiában / szerk. Paul Bohannan, Mark Glazer. Bp. : Panem, 2006. p. 572-575

 • Claude Lévi-Strauss (1908)<!faj és történelem!>

  Lévi-Strauss

  Claude Lévi-Strauss (1908)

  Forrás: Boglár Lajos: Utóhang Lévi-Strausshoz. In: Faj és történelem / Claude Lévi-Strauss. Bp. : Napvilág, 1999. p. 85-92

 • Művei a FSZEK katalógusában

  Lévi-Strauss

  Művei a FSZEK katalógusában

 • Tanulmányai a SZOCIOWEB-ben

  Lévi-Strauss

  Tanulmányai a SZOCIOWEB-ben

 • Tanulmányai a CSA adatbázisban

  Lévi-Strauss

  Tanulmányai a CSA adatbázisban

 • Tanulmányai az EBSCO adatbázisban

  Lévi-Strauss

  Tanulmányai az EBSCO adatbázisban

 • Válogatás írásaiból - IBSS adatbázis

  Lévi-Strauss

  Válogatás írásaiból - IBSS adatbázis

 • Könyvek róla a FSZEK-ben

  Lévi-Strauss

  Könyvek róla a FSZEK-ben

 • Magyar recepció - SZOCIOWEB

  Lévi-Strauss

  Magyar recepció - SZOCIOWEB

 • Tanulmányok róla a CSA adatbázisban

  Lévi-Strauss

  Tanulmányok róla a CSA adatbázisban

 • Tanulmányok róla az EBSCO adatbázisban

  Lévi-Strauss

  Tanulmányok róla az EBSCO adatbázisban

 • Tanulmányok róla a Social Sciences Citation Indexben

  Lévi-Strauss

  Tanulmányok róla a Social Sciences Citation Indexben

 • Internetes források

  Lévi-Strauss

  Internetes források