FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss: magyar recepció - SZOCIOWEB

2011-05-17 13:55:35

Daniel, Jean: Miért éppen Lévi-Strauss? [Ford.]: Bán Dávid = Anthropolis 3. 2006. 1. (196-198.) Jean Daniel a La Nouvel Observateur Primitív gondolkodás című tematikus számában megjelent tanulmánya Claude Lévi-Strauss primitív társadalomról írt művéről. Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; primitív társadalom

Takács Erzsébet: Struktúra, mélységszint vagy hosszú időtartam? Lévi-Strauss, Gurvitch és Braudel vitája antropológiáról, szociológiáról és történelemről = Századvég. Új foly. 14. 2006. 2. (69-90.) Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; Gurvitch, Georges; Braudel, Fernand; Annales iskola; vita; történelem; történelemszemlélet; szociológia; antropológia; struktúra; tudománytörténet; szociológiatörténet Full text

Spies, Werner: Claude Lévi-Strauss hagyatéka = Valóság 47. 2004. 5. (118-123.)

Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; etnológia; mítosz; indiánok; faj /genetika/; kultúra

Pálinkás János: Az ajándék problémája a francia strukturalista etnológiában (373-383.) In: A nemzet antropológiája. (Hofer Tamás köszöntése). [Szerk.]: Gergely András, A. Bp. Új Mandátum Kvk., 2002. Tárgyszavak: etnológia; antropológia; Mauss, Marcel; Lévi-Strauss, Claude; Bourdieu, Pierre; primitív társadalom; rokonság; család; ajándékozás; csere; presztízs; társadalmi tőke

Boglár Lajos: A kultúra arcai. Mozaikok a kulturális antropológia köréből. Bp., Napvilág Kiadó, 2001. 107 . Bibliogr. p. 103-105. A szerző a Guarani nevű indián népcsoport életével, az indiánok kultúrájával, szimbólumaival foglalkozik. Tárgyszavak: kulturális antropológia; művészet; esettanulmány; életmód; gyógyítás; rítus; mítosz; indiánok; vallás; Lévi-Strauss, Claude; identitás; civilizáció; szimbólum; Brazília; gyarmatosítás; film

Clifford Geertz: Az eszes vadember: Claude Lévi-Straussról = Magyar Lettre Int. 2001. tavasz (40. sz.) p. 6-9. Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; gondolkodás; primitív társadalom; etnológia. Full text

Heinrichs, Hans-Jürgen: Claude Lévi-Strauss és az egzakt kultúrakutatás lehetőségei = Magyar Lettre Int. 2000. ősz (38. sz.). Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; gondolkodás; etnológia; tudományos kutatás; strukturalizmus. Full text

Reed, Evelyn: Claude Lévi-Strauss tévképzetei a "rokonság elemi struktúrái"-ról /1977/. [Ford.]: Kádár Judit (p. 191-234.) In: Sétáló agyak. Kortárs feminista diskurzus. [Szerk.]: Drozdik Orsolya. Bp. Kijárat K., 1998. Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; rokonság; család; antropológia; házasság; kulturális antropológia; anyák; apák; nők; férfiak

Mérföldkövek a kulturális antropológiában. [Szerk.]: Bohannan, Paul - Glazer, Mark - Sárkány Mihály. [Előszó]: Bohannan, Paul - Glazer, Mark. [Ford.]: Borsos Balázs - Hunyadi Orsolya - Kovács Nóra - Kristóf Ildikó - Noé Csilla - Szántó Diana - Vargyas Gábor - Vidacs Beáta. Bp., Panem Kft - McGraw-Hill Inc., 1997. 742,[2] p. Bibliogr. tanulm. végén. A szerzők életrajza és munkássága a tanulmányok előtt. Tárgyszavak: ősi társadalom; társadalmi fejlődés; primitív társadalom; civilizáció; kultúra; etnológia; módszertan; fogalom; értelmezés; elméletalkotás; nyelvszociológia; integráció; státusz; szerep; pszichodinamika; analízis; társadalmi tény; ajándékozás; csoport; egyén; társadalmi struktúra; ökológia; szimbólum; viselkedés; fejlődéselmélet; szociálantropológia; struktúra; kultúratörténet; kulturális antropológia; Spencer, Herbert; Morgan, Lewis Henry; Tylor, Edward Burnett; Boas, Franz; Kroeber, Alfred L.; Lowie, Robert H.; Sapir, Edward; Whorf, Benjamin Lee; Benedict, Ruth; Linton, Ralph; Kardiner, Abram; Durkheim, Émile; Mauss, Marcel; Malinowski, Bronislaw; Radcliffe-Brown, A. R.; Steward, Julian; White, Leslie; Sahlins, Marshall D.; Harris, Marvin; Evans-Pritchard, Edward Evan; Lévi-Strauss, Claude; Turner, Victor W.; Geertz, Clifford

Fejős Zoltán: A szimbolizáció problémája Lévi-Straussnál (p. 276-288.) In: "Jelbeszéd az életünk". A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. [Szerk.]: Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor. Bp. Osiris-Századvég, 1995. Tárgyszavak: szimbolizáció; Lévi-Strauss, Claude; kulturális antropológia; mítosz

Todorov, Tzvetan: Lévi-Strauss = Magyar Lettre Int. 1995. ősz (18. sz.) Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; gondolkodás; kultúra; másság; univerzalizmus, relativizmus, humanizmus

Maróti Andor: A kulturális antropológia és az emberkép változásai (p. 34-62.) In: Művelődéselmélet. /Szöveggyűjtemény/. [Szerk.]: Bernáth József. Pécs. JPTE Tanárképző Int., 1995. Tárgyszavak: kulturális antropológia; kultúra; Freud, Sigmund; freudizmus; Boas, Franz; relativizmus; funkcionalizmus; civilizáció; pszichológia; Benedict, Ruth; egyén; szokás; hagyomány; magatartás; Herskovits, Melville; kultúraelmélet; Róheim Géza; Malinowski, Bronislaw; szimbólum; strukturalizmus; Lévi-Strauss, Claude; evolucionizmus; determinizmus; White, Leslie; jelentés; Geertz, Clifford; szocializáció; nevelés

Morel, Julius - Bauer, Eva - Meleghy, Tamás - Niedenzu, Heinz-Jürgen - Preglau, Max - Staubmann, Helmut: Soziologische Theorie. Abriss der Ansätze ihrer Hauptvertreter. [Szociológiaelmélet. Főbb képviselői elméletének áttekintése.] 4. überarb. Aufl. München, Oldenbourg Verl., 1995. XII, 286 p. Tárgyszavak: szociológiai elmélet; szociológus; szociológiatörténet; Comte, Auguste; Durkheim, Émile; Weber, Max; interakció; Mead, George Herbert; fenomenológia; Schütz, Alfred; társadalomelmélet; marxizmus; Marx, Karl; strukturalizmus; Lévi-Strauss, Claude; Parsons, Talcott; konfliktus; Dahrendorf, Ralf; Luhmann, Niklas; kritikai elmélet; Habermas, Jürgen; posztmodern; paradigma

Kelemen János: Lévi-Strauss: Történelem és dialektika = Filoz. Figy. 1985. 1-2. (54-71.) Tárgyszavak: történelem; dialektika; Lévi-Strauss, Claude

Józsa Péter: Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika. Bp., Akadémiai K., 1980. 179,[1] p., Bibliogr. p. 173-179. Lévi-Strauss filozófiájának és jelentéstanának átfogó elemzése. Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; strukturalizmus; szemiotika; jeltudomány; társadalomtudományi módszer; néprajz; néprajztudósok; szociográfia; szociológus; társadalomtudomány

Józsa Péter: Claude Lévi-Strauss és a "homológ-metaforikus" kód = Ethnographia 1976. 3. Tárgyszavak: etnoszemiotika; kommunikáció; Lévi-Strauss, Claude

Józsa Péter: Lévi-Strauss strukturalizmusának újabb viszontagságai = Valóság 1975. 9. (92-101.). Reflexiók Láng János cikkére: Valóság 1975. 6. Tárgyszavak: kommunikáció; strukturalizmus; Lévi-Strauss, Claude

Láng János: Lévi-Strauss strukturalizmusa = Valóság 1975. 6. (86-96.) Tárgyszavak: strukturalizmus; Lévi-Strauss, Claude

Malson, Lucien: Beszélgetés Claude Lévi-Strauss-szal. "Ha az ember sokat hallgatja a világot, puszta fogyasztóvá válik" = Nagyvilág 1974. 12. (1893-1897.) Tárgyszavak: fogyasztás; műszaki fejlődés; néprajz; Lévi-Strauss, Claude

Bence György - Kis János: Hány íven szabad bírálni Lévi-Strausst? = M. Filoz. Szle 14. 1970. 5. (955-961.) Előzmény: Bence György-Kis János: A strukturális elemzés határai /Kritika 1969. 9. p. 28-34., 10., 34-37., ill. Józsa Péter: Ami a strukturális elemzés határain innen van /Kritika 1970. 7. p. 25-32./ Tárgyszavak: hozzászólás; vita; Lévi-Strauss, Claude; Józsa Péter; antropológia; strukturális elemzés; szociológiai elmélet

Schmidt, Alfred: A történelem elleni strukturalista támadás Lévi-Strauss racionális megismerés metafizikája. [Ford.]: Berényi Gábor = Valóság 13. 1970. 5. (86-98.) Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; törekvés; strukturalizmus; megismerés

Csákó Mihály: Lévi-Strauss és a dilemma = Világosság 10. 1969. 7. (408-411) Tárgyszavak: Lévi-Strauss, Claude; világkép; tudományos kutatás; metodológia; megfigyelés; gondolkodás; etnológia

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség