FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss tanulmányai a SZOCIOWEB-ben

2011-05-17 13:54:29

Lévi-Strauss, Claude: Négy winnebago mítosz strukturális vázlata. [Ford.]: Biczó Gábor (p. 104-115.) In: Antropológiai irányzatok a második világháború után. [Szerk.]: Biczó Gábor. Debrecen. Csokonai K., 2003. Négy indián mítosz ismertetése. Paul Radin: The culture of the winnebago (in. : Culture in History, 1960) című műve kapcsán. Tárgyszavak: mítosz; közösség; Radin, Paul; gondolkodás /filozófiai-tudományos/; Halák László; világkép; szimbólum; indiánok; mese; társadalmi rétegződés; nemi szerep

Lévi-Strauss, Claude: Strukturális elemzés a nyelvészetben és az antropológiában. [Ford.]: Irinyi Tamás (p. 116-137.) In: Antropológiai irányzatok a második világháború után. [Szerk.]: Biczó Gábor. Debrecen. Csokonai K., 2003. Tárgyszavak: antropológia; nyelv; strukturalizmus; rokonság; társas kapcsolatok; Polinézia; Új-Guinea; Radcliffe-Brown, A. R.

Lévi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia. [Ford.]: Saly Noémi. Bp., Osiris, 2001. /Osiris tankvek/ 1. kötet Strukturális antropológia, 2. kötet Strukturális antropológia

Lévi-Strauss, Claude: A struktúrafogalom az etnológiában. [Ford.]: Saly Noémi (p. 384-417.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 2. köt. Szociológiai irányzatok a XX. században. Tárgyszavak: struktúra; definíció; modell; módszer; szociálantropológia; etnológia; társadalmi kapcsolatrendszer; társadalmi viszonyok; társadalmi struktúra; kommunikáció; Radcliffe-Brown, A. R.

Mauss, Marcel: Szociológia és antropológia. [Előszó]: Lévi-Strauss, Claude. [Ford.]: Saly Noémi - Vargyas Gábor. Bp., Osiris, 2000. 553 p. /Osiris kvt./ Tárgyszavak: szociológia; kulturális antropológia; primitív társadalom; interperszonális kapcsolat; mágia; vallás; vallásos magatartás; halál; csere; ajándékozás; gazdasági magatartás; gazdaságszociológia; pszichológia; személyiség; eszkimók; Mauss, Marcel

Lévi-Strauss, Claude: Asdiwal története (p. 623-674.) In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. [Szerk.]: Bohannan, Paul - Glazer, Mark - Sárkány Mihály. Bp. Panem Kft - McGraw-Hill Inc., 1997. Tárgyszavak: mítosz; értelmezés; kulturális antropológia; indiánok; anyagi kultúra; szellemi élet; társadalmi struktúra; házasság

Lévi-Strauss, Claude: A struktúrafogalom az etnológiában (p. 578-622.) In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. [Szerk.]: Bohannan, Paul - Glazer, Mark - Sárkány Mihály. Bp. Panem Kft - McGraw-Hill Inc., 1997. Tárgyszavak: struktúra; definíció; modell; módszer; szociálantropológia; etnológia; társadalmi kapcsolatrendszer; rokonság; család; szexualitás; mítosz; társadalmi viszonyok; idő; tér; kommunikáció; társadalmi struktúra; Radcliffe-Brown, A. R.; egyén; csoport; Lévi-Strauss, Claude

Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. [Közread. a] BKÁE Szoc. és Szociálpol. Tanszék. Bp., 1997. 1. köt. Mill, John Stuart - Comte, Auguste - Marx, Karl - Engels, Friedrich - Rostow, W. W. - Durkheim, Émile - Weber, Max - Parsons, Talcott - Merton, R. K. - Lévi-Strauss, Claude - Sahlins, Marshall D írásai. 110 p. Tovább bővített változata az 1989-ben megjelent majd 1993-ban bővített Szociológiatörtémeti szöveggyűjtemény 1. kötetének. Részletek Lévi-Strauss és M. D. Sahlins műveiből is. Tárgyszavak: szociológiai elmélet; szociológiatörténet; társadalmi fejlődés; társadalomtörténet; szöveggyűjtemény

Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem. I-II. [Ford.]: Bojtár Péter = 2000 8. 1996. 1., 2. (42-51.; 37-47.) Tárgyszavak: faj /genetika/; kultúra; történelem; fajelmélet; civilizáció; etnocentrizmus; primitív társadalom; társadalmi fejlődés; nyugati világ

Lévi-Strauss, Claude: Montaigne és az Újvilág. [Ford.]: Ádám Péter = Holmi 8. 1996. 1. (68-76.) Amerika felfedezésének hatása az európai gondolkodókra. Tárgyszavak: Montaigne, Michel Eyquem de; Amerika /földrész/; Európa; közgondolkodás; kulturális antropológia; imázs

Lévi-Strauss, Claude: Szomorú trópusok. [Ford.]: Örvös Lajos. (2. kiad.) Bp., Európa, 1994. 534,[9] p. A szerző alapművének magyar nyelvű újrakiadása. Tárgyszavak: etnográfia; Brazília; primitív társadalom; strukturalizmus; antropológia

Lévi-Strauss, Claude: Az egyén mint faj. [Ford.]: Sári Andrea = Helikon 38. 1992. 3-4. 38. 1992. 3-4. (491-503.) Tárgyszavak: nyelv; mítosz; faj /genetika/; egyén; szemiotika

Lévi-Strauss, Claude: A kreatív gyermek. [Ford.]: Ádám Péter = Nagyvilág 37. 1992. 9. (1191-1199.) Tárgyszavak: iskola; kreativitás; gyermekek; pedagógia; etnometodológia

Altwegg, Jürg: Miért várták az indiánok Kolombuszt? = Valóság 35. 1992. 7. (118-119) Interjú Claude Lévi-Straus-szal. Tárgyszavak: Amerika /földrész/; indiánok; etnológia; gyarmatosítás

Lévi-Strauss, Claude: Gondolatok a szabadságról = Nagyvilág 35. 1990. 4. (566-573) Bevezető: Ludassy Mária (p. 565). Tárgyszavak: szabadság; emberi jogok; racionalizmus; környezetvédelem.

Lévi-Strauss, Claude: A nap és a hold neme = Kultúra és Közösség 16. 1989. 6. (15-22)

Reif, Adelbert: "Civilizációnk válságának oka a mítoszok hiánya". Reif, Adelbert interjúja = Valóság 30. 1987. 8. (123-126.) Beszélgetés Claude Lévi-Strauss-szal. Forrás: Die Welt, 1987. márc. 7. Tárgyszavak: Franciaország; strukturalizmus; civilizáció; válság; mítosz

Lévi-Strauss, Claude: Az utánzó és útmutató New York = Nagyvilág 29. 1984. 6. (809-816) Tárgyszavak: New York; nagyváros; váris életmód; kultúra; 1940-es évek.

Malson, Lucien: Beszélgetés Claude Lévi-Strauss-szal. "Ha az ember sokat hallgatja a világot, puszta fogyasztóvá válik" = Nagyvilág 1974. 12. (1893-1897.) Tárgyszavak: fogyasztás; műszaki fejlődés; néprajz; Lévi-Strauss, Claude

Lévi-Strauss, Claude: Szomorú trópusok. [Utószó]: Köpeczi Béla. [Ford.]: Örvös Lajos. Bp., Európa, 1973. 487, [1]p. Tárgyszavak: etnográfia; Brazília; primitív társadalom; strukturalizmus; antropológia; néprajz; fejlődő ország; Ázsia; Latin-Amerika

Lévi-Strauss, Claude: A mítoszok struktúrája In: Strukturalizmus. Bp., Európa, 1971. 1. köt. Tárgyszavak: mítosz, strukturalizmus, néprajz

Lévi-Strauss, Claude: Óraművek és gőzgépek. [Ford.]: Kelemen János (151-162.) In: Strukturális folklorisztika. Tanulmányok. Szolnok - Bp., Damjanich János Múzeum - MTA Néprajzi Kut. Csop. 1. köt. , 1971. Tárgyszavak: társadalomkutatás; társadalom; társadalomelmélet; etnológia; primitív társadalom; entrópia; Rousseau, Jean-Jacques

Lévi-Strauss, Claude: A struktúra fogalma az etnológiában In: Francia szociológia. /Válogatás./. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk., 1971. Tárgyszavak: etnológia; strukturalizmus

Lévi-Strauss, Claude: A totemizmus belülről [Ford.]: Kelemen János = Világosság 12. 1971. 6. (366-371) Tárgyszavak: etnológia; totemizmus; szakirodalmi áttekintés; gondolkodás /kognitív-pszichológiai/; primitív társadalom; kultúra; megismerés

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség