FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Erdei Ferenc

Erdei Ferenc tanulmányai

2011-05-17 13:49:32

Keresse meg a tanulmányokat a Szocioweb-ben

Bognár Bulcsu: A paraszti válság és a harmadik utas válaszok : Erdei Ferenc, Illyés Gyula és Szabó Zoltán a népi szociográfusok mozgalmában = Korall 10. 2009. 36. p. 141-159.

Szántó Miklós: Trialógus : a magyar szociológia három főszereplője : Erdei Ferenc, Szalai Sándor és Hegedűs András a hatvanas években = Társadalomkutatás 25. 2007. 4. p. 393-418.

Szegvári Péter: Párhuzamok és kereszteződések Erdei és Bibó munkásságában a mai Tanulságokkal. = A Falu 22. 2007. 3. p. 33-44.

Varga Gyula: Erdei Ferenc, a XX. század magyar progressziójának kiemelkedő képviselője. = A Falu 22. 2007. 3. p. 21-32.

Bognár Bulcsu: Életmű a tanyás mezővárosi társadalmasodás igézetében : Erdei Ferenc társadalomszerkezeti elemzéseinek sajátosságairól. = Társadalomkutatás 24. 2006. 3. p. 431-448.

Erdei Ferenc: The Hungarian peasantry = Rev. of Sociol. 10. 2004. 1. (69-73.) Részlet: Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom. Bp., Franklin Társulat, 1942. p. 31-39.

Erdei Ferenc: Szövetkezeti mozgalmak = Szövetkezés 20. 1999. 1. (10-14.) A cikk a tanulmány bevezetőjét tartalmazza. Erdei Ferenc tanulmánya a Szövetkezeti mozgalmak címmel a Válasz 1937. évi 7-8. számában jelent meg, azóta nem publikálták

Erdei Ferenc: Irodalom (rövid áttekintés 1940-ből a magyar falu-irodalomról) (p. 31-35.) In: Dudar ,1937. Változó falu a Dunántúlon. A változások kutatói Magyarországon. Angol és magyar nyelven váltakozó oldalakon

Erdei Ferenc: Királyhegyes /részlet/ = A Falu 11. 1996. 2. (51-56.) Részlet Erdei Ferenc: Királyhegyes művelődési, gazdasági és társadalmi rajza, 1931 c. munkájából

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között. A magyar társadalomszerkezet (p. 30-40.) In: Magyarország társadalomtörténete. Bp. I/1. köt. A reformkortól az első világháborúig. /Szöveggyűjtemény/ 1. köt. [Szerk.]: Kövér György, 1995.

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között. A történelmi nemzeti társadalom (p. 43-99.) In: Magyarország társadalomtörténete. Bp. II. köt. 1920-1944. /Szöveggyűjtemény/. [Szerk.]: Gyáni Gábor, 1995.

Erdei Ferenc: A magyar város (p. 109-153.) In: Településszociológia. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Krémer András - Mészáros József. Bp. Műegyetemi Kiadó, 1995.

Erdei Ferenc: A paraszti társadalom (p. 101-112) In: Magyarország társadalomtörténete. Bp. II. köt. 1920-1944. /Szöveggyűjtemény/. [Szerk.]: Gyáni Gábor, 1995.

Erdei Ferenc: Magyar falvak (p. 22-70) In: Faluszociológia. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Hantó Zsuzsa. Gyöngyös. GATE Mezőgazd. Főisk. Kar, 1994.

Erdei Ferenc: Az iskola és vidéke: a város (p. 251-262.) In: Társadalom és nevelés. Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. [Szerk.]: Kozma Tamás - Orbán Éva. Bp. Nemzeti Tankvk., 1993.

Erdei Ferenc: A magyar földkérdés (p. 194-207) In: Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-Tábor előadás- és megbeszéléssorozata. Bp. Püski K., 1993.

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között (p. 22-26.) In: Az úri Magyarország. Társadalomszerkezet és rétegrajzok. /A kiegyezéstől a II. világháborúig/. Bp., T-Twins Kiadó 1. köt. Az elitektől a kishivatalnokig, 1993. A történelmi arisztokrácia és a polgári arisztokrácia helye és szerepe a magyar társadalomszerkezetben. Eredeti: Valóság 1976. 4. p. 44-46., 5. p. 49-50

Erdei Ferenc: A magyar társadalom (p. 11-38) In: Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-Tábor előadás- és megbeszéléssorozata. Bp. Püski K., 1993.

Erdei Ferenc: A szülőház változásai (p. 145-149.) In: Társadalom és nevelés. Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. [Szerk.]: Kozma Tamás - Orbán Éva. Bp. Nemzeti Tankvk., 1993. Saját családjáról.

Erdei Ferenc: Levelezés köz- és magánügyben, 1931-1944 - címzett vagy feladó Erdei Ferenc. [Szerk.]: Soós Mária, H. [Utószó]: Huszár Tibor. Bp., Magvető Kvk., 1991. 474 p.

Erdei Ferenc: A magyar város (p. 109-153) In: Településszociológia. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Krémer András - Mészáros József. Bp. Tankvk., 1991.

Erdei Ferenc: Királyhegyes (p. 7-35.) In: Királyhegyes. [Szerk.]: Török József. Szeged. Csongrád Megyei Tanács Műv. Közp., 1990. Gazdaság, társadalom és művelődés 1930-ban. A cikk első megjelenése: Századunk 1931. 1. sz

Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom / Részletek/. Parasztság - magyar parasztság (p. 3-21.) In: Agrárszociológiai szöveggyűjtemény 1900-1990. [Szerk.]: Kulcsár László - Hársfalvi Tamás. Gödöllő, 1990. 1. köt. 1900-1945

Erdei Ferenc: A szövetkezeti mozgalom és a földműves-szövetkezetek (p. 25-47.) In: Agrárszociológiai szöveggyűjtemény 1900-1990. [Szerk.]: Kulcsár László - Hársfalvi Tamás. Gödöllő, 1990. 2. köt. 1945-1990

Erdei Ferenc: Történelmi lecke a tanyákról (p. 101-115.) In: Agrárszociológiai szöveggyűjtemény 1900-1990. [Szerk.]: Kulcsár László - Hársfalvi Tamás. Gödöllő, 1990. 2. köt. 1945-1990

Erdei Ferenc: Királyhegyes művelődésrajza = Olv. Nép 10. 1988. 37. (45-53.)

Erdei Ferenc: Politikai írások. [Szerk.]: Kulcsár Kálmán. Bp., Akadémiai K. /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/ Kötetei: 1. kötet Politikai írások

Erdei Ferenc: Selected writings. [Válogatott írások.] [Közread.]: Huszár Tibor. [Ford.]: Félix Pál - Eszenyi Sándor. Bp., Akadémiai K., 1988. 406,[2] p.

Erdei Ferenc: Magyar gazdaságtudomány (p. 5-16.) In: Magyar szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Tóth Pál Péter. Bp., Tankvk., 1987. 2. köt.

Erdei Ferenc: A magyar társadalom. [Előszó]: Szigethy Gábor. Bp., Magvető Kvk., 1987. 65,[3] p. /Gondolkodó magyarok/ Az 1943. augusztus 24-én, Szárszón elhangzott előadás és a 25 évvel később íródott emlékezés a konferenciára, valamint két további kézirat.

Erdei Ferenc: Megjegyzések. [Közread.]: Pál József = M. Jog 34. 1987. 7-8. (712-713.) P. J. előtanulmányával /p. 706-711/

Erdei Ferenc: A mezővárosi társadalom. Makó társadalmi szervezete (p. 371-378.) In: Válasz 1934-1938. /Válogatás a folyóirat öt évfolyamából/. [Szerk.]: Széchenyi Ágnes. Bp. Magvető Kvk., 1986.

Erdei Ferenc: A szabadság politikája (p. 530-533.) In: Válasz 1934-1938. /Válogatás a folyóirat öt évfolyamából/. [Szerk.]: Széchenyi Ágnes. Bp. Magvető Kvk., 1986.

Erdei Ferenc: Agrárproblémák. [Szerk.]: Fekete Ferenc - Dzúr Magdolna. [Vál.]: Fekete Ferenc - Dzúr Magdolna. Bp., Akadémiai K. /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/ Kötetei: A mezőgazdaság technikája, belterjesítése és szakosítása. Agrárviszonyok és szövetkezetek. Tudomány és kutatás

Erdei Ferenc: A magyar társadalom (p. 86-105.) In: Bevezetés a gazdaságtörténet irodalmába. Proszemináriumi szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Csató Tamás. Bp. Tankvk., 1985.

Simon Péter: Három kézirat - adalékul a hazai politikai gondolkodás hatvanasévekbeli történetéhez = Elmélet és Pol. 1985. 1. (146-158.) A szerző egy 1965-ben még publikálhatatlan cikke: Szocialista öntudat - szocialista demokrácia. /p. 147-154./ - Erdei Ferenc és a szerző levelezése a cikkről. /p. 155-158./

Sinka Lajos: Erdei Ferenc 1944-45 fordulóján. Interjú 1970-ből = Valóság 1985. 4. (6-11.) Belügyminiszteri pályafutásáról és a rendőrség szerepéről.

Erdei Ferenc: Magyar falu. /Részlet./ (p. 158-167.) In: Agrárszociológiai írások Magyarországon. 1900-1945. Bp. Kossuth Kvk., 1984.

Erdei Ferenc: Magyar gazdaságtudomány I (p. 56-68.) In: (A régi szociográfia.) Dokumentumok 1934-1940. Programok, módszerek, kritikák. [Szerk.]: Némedi Dénes. Bp. NI Háziny., 1984.

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. /Részletek/ (p. 17-34.) In: Fél évszázad két évtizede 1930-1950. Művelődéstörténeti szemelvénygyűjtemény. [Szerk.]: Szigeti Tóth János. Bp. Múzsák Közműv. K., 1984.

Erdei Ferenc: A parasztság kulúrproblémái (p. 128-145.) In: Agrárszociológiai írások Magyarországon. 1900-1945. Bp. Kossuth Kvk., 1984.

Erdei Ferenc: Tanyatípusok és tanyás vidékek. /Részlet./ (p. 321-331.) In: Agrárszociológiai írások Magyarországon. 1900-1945. Bp. Kossuth Kvk., 1984.

Erdei Ferenc: Történelem és társadalomkutatás. [Szerk.]: Kulcsár Kálmán. [Utószó]: Kulcsár Kálmán. Bp., Akadémiai K., 1984. 482,[1] p. Bibliogr. lábj. /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/ 1930-1935 közötti írások, cikkek és kéziratok. Hajnal István, Tessedik Sámuel pályája, parasztság-tanulmányok, tanya, város és falukutatásról. Makó, Apátfalva stb.

Erdei Ferenc: Város és vidéke (p. 178-198.) In: Az életmódról. Válogatás a KISZ-vezetőknek és propagandistáknak. [Szerk.]: Sámi Jolán. Bp. ILKV, 1984.

Erdei Ferenc: Város és vidéke (p. 183-190.) In: A városépítésről. [Szerk.]: Preisich Gábor. Bp. Kossuth Kvk., 1984.

Erdei Ferenc: A magyar paraszt-társadalom. /Részletek/ (p. 64-75.) In: Szöveggyűjtemény az általános szociológiához. Egységes jegyzet. [Szerk.]: Bánlaky Pál - Tóth Pál Péter. Bp. Tankvk., 1982.

Erdei Ferenc: Magyar falu. /Részlet/ (p. 193-197.) In: Értelmiség-szociológiai írások Magyarországon 1900-1945. Bp. Kossuth Kvk., 1981.

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. /Részletek/ (p. 198-223.) In: Értelmiség-szociológiai írások Magyarországon 1900-1945. Bp. Kossuth Kvk., 1981.

Erdei Ferenc: Vázlat a népesedési vitáról, 1960. [Közread.]: Tamásy József = Demográfia 1981. 2-3. (311-313.) Erdei Ferenc hagyatékából születésének 70. évfordulója alkalmából.

Erdei Ferenc: A magyar agrárdemokrácia fejlődési lehetőségei. [Közread.]: Gyarmati György = Valóság 1980. 4. (1-12.) Elhangzott az újra megalakult Társadalomtudományi Társaság ülésén, 1945. máj. 9-én.

Erdei Ferenc: A magyar társadalomról. /Tanulmányok, előadások/. [Szerk.]: Kulcsár Kálmán. [Utószó]: Kulcsár Kálmán. Bp., Akadémiai K., 1980. 402,[1] p. /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/

Erdei Ferenc: Tudománypolitikai, kutatásirányítási és szervezéstudományi tanulmányok. [Szerk.]: Tőkés Ottó. [Utószó]: Köpeczi Béla. Bp., Akadémiai K., 1980. 551,[1] /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/ 1935-1971 között keletkezett írások. A társadalomtudományok, a közgazdaság, az agrárkutatások helyzete, feladatai.

Rapcsányi László: Korszerűen a magyarságról. Rádióbeszélgetés Rapcsányi Lászlóval, 1968 = Honism. 1980. 6. (44-47.) Erdei Ferenccel beszélget Rapcsányi László.

Erdei Ferenc: Elmélkedés a városról "várostalan" tájon (p. 416-431.) In: Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére. Bp., Kossuth K. soksz 2. köt. [Első] I. évfolyam II. kötet, 1979.

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között /I.-II./ (p. 159-276.) In: Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére. Bp., Kossuth K. soksz 2. köt. [Első] I. évfolyam II. kötet, 1979.

Erdei Ferenc: Szövetkezeti írások. [Szerk.]: Fekete Ferenc. [Utószó]: Fekete Ferenc. Bp., Akadémiai K., 1979. /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/

Kötetei: 1. kötet Szövetkezeti írások 2. kötet Szövetkezeti írások

Erdei Ferenc: Művekkel élő társadalom. Írások, beszédek irodalomról, művészetről, művelődésről. [Szerk.]: Erdei Sándor. [Utószó]: Erdei Sándor. Bp., Akadémiai K., 1978. 301,[2] p. /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/

Erdei Ferenc: Szövetkezeti napló (p. 214-218.) In: Gondolat. Antológia. 1935-1937. [Szerk.]: Hegedős Mária. Bp. Magvető Kvk., 1978.

Erdei Ferenc: Erdei ferenc publikálatlan írásai, levelei = Forrás 1977. 2. (3-33.)

Erdei Ferenc: Futóhomok. A Duna-Tisza köze. (3. kiad.) Bp., Akadémiai K., 1977. XXXV 279,[1] p., 16 t.,. Bibliogr.: p. 267-269., [Ill.] /Magyar világ; Erdei Ferenc összegyűjtött művei/ Bp., Gondolat, 1957. fakszimile kiadása.

Erdei Ferenc: Mezőgazdaság és szövetkezet. A mezőgazdasági és szövetkezeti fejlődés kérdései. (Bp., Akad. K., 1959. faksz. kiad.) Bp., Akadémiai K., 1977. [4],382,[1] p., Bibliogr. fejezetenként /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/

Erdei Ferenc: Településpolitika, közigazgatás, urbanizáció. Összegyűjtött írások és beszédek. [Szerk.]: Halász József - Kovács István. Bp., Akadémiai K., 1977. 558,[]6 p. /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/

Erdei Ferenc: Város és vidéke. (Bp., Szépirod. 1971. faksz. kiad.) Bp., Akadémiai K., 1977. [4],444,[8] p. /Erdei Ferenc összegyűjtött művei/

Erdei Ferenc: Agrárgazdasági tanulmányok. [Szerk.]: Fekete Ferenc. Bp., Akadémiai K., 1976.

Erdei Ferenc: Magyar tanyák. Fakszimile kiad. Bp., Akadémiai K., 1976. [6], 270, [2] p. Bibliogr. p. 255-258.

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között /I-II/ = Valóság 1976. 4., 5. (22-53., 36-58.)

Erdei Ferenc: Mai magyar társadalom. /Részletek a könyv kéziratából/ In: A magyar értelmiség történetéhez. [Szerk.]: Huszár Tibor. Bp. 3. köt. Értelmiség és középosztály a két világháború között. [Szerk.]: Somlai Péter. NIM-IGÜSZI, 1976.

Erdei Ferenc: Az úri középosztály - Szabad értelmiségi pályák = Szociológia 1975. 4. (465-476.) Huszár Tibor: A két háború közti Magyarország viszonyai

Lukács György: Népi írók a mérlegen. /Erdei Ferenc és Horváth Zoltán hozzászólásával/ In: A magyar értelmiség történetéhez. [Szerk.]: Huszár Tibor. Bp. 2. köt. 1945-1948. Dokumentumok. [Szerk.]: Somlai Péter. Kossuth K. soksz, 1975.

Erdei Ferenc: Emberül élni. Egy életút mérföldkövei. Válogatás. [Vál.]: Berend T. Iván - Szuhay Miklós - Erdei Sándor. Bp., Gondolat Kvk., 1974. 670, [2] p.

Erdei Ferenc: Leninről, Adyról és Bartókról. Beszélgetés Huszár Tiborral 1970-ben = Valóság 1974. 4. (1-8.) Hatásuk Erdei Ferenc szellemi fejlődésére

Erdei Ferenc: Magyar falu. [Utószó]: Kulcsár Kálmán. (Hasonmás kiad.) Bp., Akadémiai K., 1974. [4],146 p., Bibliogr. p. 231-236.

Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom /Részlet/ In: [A szociológia története 1917-1945 között.] /Szöveggyűjtemény/. [Szerk.]: Huszár Tibor - Somlai Péter. Bp., Tankvk., 1974. 3. köt. "Polgári és marxista szociológia Kelet-Európában" /

Erdei Ferenc: Magyar város. Faksz. Bp., Akadémiai K., 1974. 255,[2] p.

Erdei Ferenc: Parasztok. Bp., Akadémiai K., 1973. [8], 235, [2] p. Bibliogr. p. 213-217.

Erdei Ferenc: A parasztság válsága (p. 191-206.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., Tankvk. 1. köt. A társadalmi struktúra történeti változásai. [Szerk.]: Kolosi Tamás - Papp Zsolt, 1973. Részlet: Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom Bp., 1941

Erdei Ferenc: Társadalmi rétegződés a termelőszövetkezetekben (p. 216-223.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., Tankvk. 2/2. köt. Elméletek és konkrét elemzések 2/2. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa, 1973. Részlet: Erdei Ferenc: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek néhány kérdése. Valóság 1969 2.

Erdei Ferenc: Válogatott írások és beszédek. [Vál.]: Fekete Ferenc. Bp., Kossuth Kvk., 1973. 439,[4] p.

Erdei Ferenc: A földreform történelmi jelentősége In: A földreform történelmi jelentősége. Országos földreform-emlékünnepség. Békéscsaba, 1970. március 15-16. Előadások. [Szerk.]: Lázár Vilmos. Bp. M. Mezőgzad. Múz., 1972.

Erdei Ferenc: Város és vidéke. 2. kiad. Bp., Szépirodalmi Kvk., 1972. 444 p., 16t., 2 térk. /Magyarország felfedezése/

Erdei Ferenc: Lenin és a magyar termelőszövetkezeti mozgalom In: Szövetkezeti Kutató Intézet. Évkönyv 1971. [Szerk.]: Gyenes Antal. Bp., 1971.

Erdei Ferenc: A Nagy Tiszai Árvíz 1970-ben = Valóság 14. 1971. 1. (11-15.) Részl. a Város és vidéke c. könyvből

Erdei Ferenc: A távlati tudományos kutatási tervről és a társadalomtudományokról = M. Tud. 16. 1971. 1. (6-10.)

Erdei Ferenc: Történelmi lecke a tanyákról In: A szocialista városok és a szociológia. Bp. Kossuth Kvk., 1971.

Erdei Ferenc: Város és vidéke. Bp., Szépirodalmi Kvk., 1971. 444 p., 14t., 2 térk. /Magyarország felfedezése/

Erdei Ferenc: Donáth Ferenc: Demokratikus földreform Magyarországon, 1945-1947 = Valóság 13. 1970. 5. (99-103.) Könyvismertetés.

Erdei Ferenc: Értelmiségi földrajz = Kortárs 14. 1970. 10. (1540-1550.)

Erdei Ferenc: Fejezetek az urbanizáció köréből. /Részlet egy készülő könyvből/ = Valóság 13. 1970. 3. (64-72.) A Szegedet és környékét elemző Város és vidéke c. kötetből.

Erdei Ferenc: The Hungarian village in the process of transformation. In: Sociological aspects of rural life in Hungary. [Szerk.]: Kenéz Enikő. Bp. AKI soksz., 1970.

Erdei Ferenc: Mezőgazdasági termelőszövetkezet Szegeden = Kortárs 14. 1970. 5. (795-801.) Részlet a Város és vidéke. c. készülő könyvből.

Erdei Ferenc: Város és vidéke = Társ. Szle 25. 1970. 10. (25-35.) A "Magyarország felfedezése" sorozatban megjelent, Szegedről és Csongrád megyéről írt szociográfiához fűzött további értékelések.

Erdei Ferenc: Social problems of co-operative farms. Bp., MÉM Információs Központ Házi soksz., 1969. 38 p.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség