FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Durkheim-Simmel

Georg Simmel írásai a Szocioweb adatbázisban

2011-05-13 10:01:16

Simmel, Georg: Exkurzus az idegenről (p. 56-60.) In: Az idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. [Szerk.]: Biczó Gábor. Debrecen. Csokonai K., 2004. Tárgyszavak: idegenek; fogalom; közösség; társas kapcsolatok; interkulturális kapcsolat; másság

Simmel, Georg: A kacérság lélektana (p. 293-302.) In: Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp. Új Mandátum Kvk. - ELTE TÓFK, 2000. Részlet a szerző "A kacérság lélektana" c. könyvéből /Atlantisz, Budapest, 1996. 11-24. p./ Tárgyszavak: szexualitás; szexuális magatartás; nemi szerep; szerelem; emberi kapcsolatok; férfiak; nők

Simmel, Georg: A szociológia problémája. [Ford.]: Berényi Gábor (p. 459-479.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig Tárgyszavak: társadalomtudomány; szociológia; tudományelmélet; tudományos kutatás; módszer

Simmel, Georg: A kultúra fogalma és tragédiája (p. 75-93.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Német kultúraelméleti tanulmányok. [Szerk.]: Bujdosó Dezső. Bp., Tankvk., 1999. 2. köt. Tárgyszavak: kultúra; fogalom; érték; művészet; individualizmus; munkamegosztás

Simmel, Georg: A kultúra fogalma (p. 62-69.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Német kultúraelméleti tanulmányok. [Szerk.]: Bujdosó Dezső. Bp., Tankvk., 1999. 2. köt. Tárgyszavak: kultúra; fogalom; érték; közösség; művészet; munkamegosztás; munkások; termelés; elidegenedés

Simmel, Georg: A modern kultúra konfliktusa. Részletek (p. 70-74.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Német kultúraelméleti tanulmányok. [Szerk.]: Bujdosó Dezső. Bp., Tankvk., 1999. 2. köt. Tárgyszavak: kultúra; konfliktus; művészet; modernitás

Simmel, Georg: Az életstílus = Kult. és Köz. III. folyam. 1. 1997. 1. (139-171.) Tárgyszavak: életstílus; szociológiatörténet; pénz; kultúra; anyagi kultúra; munkamegosztás; egyenlőség; filozófia; funkcionális elemzés

Simmel, Georg: A pénz filozófiája. (Részlet) (p. 279-280.) In: Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. [Szerk.]: Lengyel György - Szántó Zoltán. Bp. Aula K., 1997.

Simmel, Georg: A viszály. (Részlet) (p. 153-163.) In: Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. [Szerk.]: Lengyel György - Szántó Zoltán. Bp. Aula K., 1997. Részlet a Válogatott társadalomelméleti tanulmányok c. kötetből. Tárgyszavak: verseny; konfliktus; emberi kapcsolatok; gazdasági magatartás

Simmel, Georg: Der Fortschritt in der Geschichte - Haladás a történelemben (p. 381-386, p. 387-392.) In: Deutsche Geschichtsphilosophie in dem kurzen 20. Jahrhundert. Ausgewählte Abhandlungen - Német történetfilozófia a rövid 20. században. Válogatott tanulmányok. [Szerk.]: Kalmár Zoltán. Veszprém, 1996. Tárgyszavak: történelem; történetfilozófia; történelemszemlélet; társadalmi fejlődés; fogalom

Simmel, Georg: Der historische Materialismus - A történelmi materialismus (p. 445-458, p. 459-471.) In: Deutsche Geschichtsphilosophie in dem kurzen 20. Jahrhundert. Ausgewählte Abhandlungen - Német történetfilozófia a rövid 20. században. Válogatott tanulmányok. [Szerk.]: Kalmár Zoltán. Veszprém, 1996. Tárgyszavak: filozófia; történelem; materializmus; ismeretelmélet; történetfilozófia

Simmel, Georg: A szociológia problémája. [Ford.]: Berényi Gábor (p. 116-121.) In: Szociológiatörténeti Olvasókönyv. /A művelődésszociológia tanulmányozásához/. [Szerk.]: Hidy Péter. Pécs. JPTE, 1996. A szociológia problémája. Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Bp. é.n., részlet. Tárgyszavak: társadalomtudomány; szociológia; tudományelmélet; tudományos kutatás; módszer

Simmel, Georg: A történetfilozófia problémái. [Ford.]: Simon Ferenc (p. 231-277.) In: Történelemfilozófia. [Szerk.]: Csejtei Dezső - Dékány András - Laczkó Sándor - Simon Ferenc. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány 1. köt., 1994. Tárgyszavak: történelem; filozófia; történettudomány; ismeretelmélet; módszertan; pszichológiai módszer; egyén; személyiség; értelmezés; igazság; érték; történeti tudat; társadalmi fejlődés

Simmel, Georg: A diszkréció lélektana. [Ford.]: Berényi Gábor = Café Bábel 3. 1993. 3. /9/. (65-68.) Tárgyszavak: megismerés; személyiség; bizalom; erkölcs; titok; barátság; házasság; szerelem; magatartás; interperszonális kapcsolat

Simmel, Georg: Életszemlélet - Négy metafizikai értekezés. [Ford.]: Simon Ferenc (p. 155-213.) In: A ráció és határai. [Szerk.]: Csejtei Dezső. Szeged. Társadtud. Kör, 1992. Első értekezés: Az élet önmagán túlmutató jellege. p. 159-174. Második értekezés: Fordulás az eszméhez. p. 174-213

Simmel, Georg: A modern kultúra konfliktusa. /Részletek/ (p. 300-305.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Szöveggyűjtemény. Bp., Tankvk. 3/3. köt. /Német kultúraelméleti tanulmányok 3/. [Szerk.]: Bujdosó Dezső, 1988. Tárgyszavak: modernség; kultúra; konfliktus; világkép

Simmel, Georg: A kultúra fogalma és tragédiája (145-166.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Szöveggyűjtemény. Bp., Tankvk. 3/1. köt. Német kultúraelméleti tanulmányok 1. [Szerk.]: Bujdosó Dezső, 1983. A mű eredeti címe: Georg Simmel: Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Georg Simmel: Philosophische Kultur pp. 245-277. Tárgyszavak: társadalmi fejlődés; kultúra; személyiség; kreativitás; érték; technika; művészet

Simmel, Georg: A kultúra fogalma (136-144.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Szöveggyűjtemény. Bp., Tankvk. 3/1. köt. Német kultúraelméleti tanulmányok 1. [Szerk.]: Bujdosó Dezső, 1983. A mű részlet Georg Simmel a Pénz filozófiája (Lipcse, 1907.) című könyvéből.Magyarul A szociológia története 1917-ig című szöveggyűjteményben (Bp., 1974.) jelent meg. Tárgyszavak: kultúra; tudás; termelés; fogyasztás; munkamegosztás; művészet

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség