FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Durkheim-Simmel

Émile Durkheim írásai a Szocioweb adatbázisban

2011-05-17 13:57:47

Durkheim, Émile - Mauss, Marcel: Az osztályozás néhány elemi formája. Adalékok a kollektív képzetek tanulmányozásához. [Ford.]: Ádám Péter (p. 113-132.) In: Tudásszociológia szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Fehér Márta - Békés Vera. Bp. TypoTEX, 2005. Tárgyszavak: osztályozás; gondolkodás /kognitív-pszichikai/; megismerés; primitív társadalom

Durkheim, Émile: A vallási élet alapformái. Bevezetés. [Ford.]: Saly Noémi (p. 577-591.) In: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. [Szerk.]: Simon Róbert. Bp. Osiris, 2003. Tárgyszavak: vallás; primitív társadalom; közösség; idő; tér; kategória

Durkheim, Émile: Végkövetkeztetések. [Ford.]: Saly Noémi (p. 592-615.) In: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. [Szerk.]: Simon Róbert. Bp. Osiris, 2003. Részlet A vallási élet alapformái című műből. Tárgyszavak: vallás; hit; vallásos magatartás; társadalomkép; kultusz; közösség; Ausztrália; ünnep; tudomány; logika; kategória; tudat; idő; tér

Durkheim, Émile: Az emberi természet kettőssége és ennek társadalmi feltételei. [Ford.]: Némedi Dénes (p. 352-362.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Tárgyszavak: személyiség; társadalom; gondolkodás /kognitív-pszichikai/; megismerés

Durkheim, Émile - Mauss, Marcel: Az osztályozás néhány elemi formája. Adalékok a kollektív képzetek tanulmányozásához. [Ford.]: Ádám Péter (p. 333-351.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Tárgyszavak: gondolkodás /kognitív-pszichikai/; osztályozás; megismerés; primitív társadalom

Durkheim, Émile: A szociológia módszertani szabályai. [Ford.]: Ádám Péter (p. 272-313.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Tárgyszavak: szociológiai elmélet; szociológiai módszer; szociológiai kutatás; társadalmi tény

Durkheim, Émile: A vallási jelenségek magyarázatáról. [Ford.]: Ádám Péter (p. 314-332.) In: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. [Szerk.]: Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1. köt. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Tárgyszavak: vallás; fogalom; definíció; vallásszociológia

Durkheim, Émile: A munkamegosztás funkciója (p. 223-242.) In: Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. [Szerk.]: Lengyel György - Szántó Zoltán. Bp. Aula K., 1997. Részlet A társadalmi munkamegosztásról c. műből. Tárgyszavak: jog; társadalmi változás; gazdasági változás; társadalom; társadalmi tudat; integráció; gazdasági magatartás; erkölcs; civilizáció; szolidaritás; társadalmi rend; funkcionális elemzés; munkamegosztás; munka; gazdaságelmélet; szociológiatörténet; munkaszervezés

Durkheim, Émile: A társadalmi tények magyarázatával kapcsolatos szabályok (p. 326-352.) In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. [Szerk.]: Bohannan, Paul - Glazer, Mark - Sárkány Mihály. Bp. Panem Kft - McGraw-Hill Inc., 1997. Tárgyszavak: társadalom; egyén; társadalmi tény; magyarázat; szociológiai módszer; szociológiai elmélet; pszichológia; tudat; Durkheim, Émile

Durkheim, Émile: A természetellenes formák (p. 243-260.) In: Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. [Szerk.]: Lengyel György - Szántó Zoltán. Bp. Aula K., 1997. Részlet A társadalmi munkamegosztás c. műből. Tárgyszavak: anómia; munkamegosztás; szociológiatörténet; gazdaságtörténet; munka; konfliktus; szolidaritás; társadalmi viszonyok; tudományelmélet; társadalomtudomány; társadalmi rend; integráció

Durkheim, Émile: A vallási élet elemi formái (p. 353-365.) In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. [Szerk.]: Bohannan, Paul - Glazer, Mark - Sárkány Mihály. Bp. Panem Kft - McGraw-Hill Inc., 1997. Tárgyszavak: vallás; vallástörténet; társadalom; szimbólum; társadalmi tudat; Durkheim, Émile

Durkheim, Émile: A bűnözés normális jelenség (p. 9-15.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp. Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1996. Megjelent: Kriminálszociológia. Szöveggyűjtemény, Tkvk, 1975. Tárgyszavak: bűnözés; Franciaország; közösség; erkölcs; bűn; deviancia

Durkheim, Émile: Gyakorlati következtetések (p. 320-353.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp. Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1996. Részlet a szerző Az öngyilkosság c. művéből. Tárgyszavak: öngyilkosság; vallás; család; anómia; közösség; személyiség; büntetés; nevelés; erkölcs

Durkheim, Émile: Az öngyilkosság. [Ford.]: Józsa Péter (p. 84-88.) In: Szociológiatörténeti Olvasókönyv. /A művelődésszociológia tanulmányozásához/. [Szerk.]: Hidy Péter. Pécs. JPTE, 1996. Az öngyilkosság, Bp. 1967., részlet. Tárgyszavak: öngyilkosság; deviancia; halálozás

Durkheim, Émile: A társadalmi tények magyarázatával kapcsolatos szabályok. [Ford.]: Léderer Pál - Ádám Péter (p. 70-83.) In: Szociológiatörténeti Olvasókönyv. /A művelődésszociológia tanulmányozásához/. [Szerk.]: Hidy Péter. Pécs. JPTE, 1996. A társadalmi tények magyarázatához, Bp. 1978., részlet. Tárgyszavak: társadalom; egyén; társadalmi tény; magyarázat; szociológiai módszer; szociológiai elmélet; pszichológia; tudat

Durkheim, Émile: Pedagógia és szociológia (p. 17-31.) In: A nevelés társadalmi alapjai. Szemelvények. [Szerk.]: Bakacsiné Gulyás Mária. Szeged. JGYTF, 1995. A szociológia szerepe a nevelés céljainak meghatározásában. Tárgyszavak: pedagógia; nevelésszociológia; pedagógusképzés; szakképzés; pszichológia; képesség; gondolkodás /kognitív-pszichikai/; műveltség; módszer

Durkheim, Émile: A társadalmi elem az öngyilkosságban (p. 33-57.) In: Bevezetés a szociológiába. Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. [Szerk.]: Hantó Zsuzsa. Gödöllő. GATE GTK Tanárképző Int., 1995. Részletek Durkheim, É.: Az öngyilkosság. Szociológiai tanulmány. Bp., 1982. című kötetből. Tárgyszavak: öngyilkosság; társadalmi környezet; egyén; Quetelet, Adolphe

Durkheim, Émile: A bűnözés normális jelenség (p. 9-13.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp. ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék - T-Twins Kiadó, 1993. Megjelent: Kriminálszociológia. Szöveggyűjtemény, Tkvk, 1975.

Durkheim, Émile: Gyakorlati következtetések (p. 254-279.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp. ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék - T-Twins Kiadó, 1993. Részlet a szerző Az öngyilkosság c. művéből. Tárgyszavak: öngyilkosság; vallás; család; anómia

Durkheim, Émile: A munkamegosztás funkciója (p. 141-161.) In: A munkamegosztás gazdaságszociológiai elmélete. Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Szántó Zoltán. Bp. Aula K., 1990. Tárgyszavak: jog; társadalmi változás; gazdasági változás; szociálpszichológia; büntetés; bűnözés; egyén; társadalom; társadalmi tudat; integráció; szükséglet; oksági elemzés; tipológiai elemzés; gazdasági magatartás; erkölcs; civilizáció; érték; szolidaritás; emberi kapcsolatok; társadalmi rend; funkcionális elemzés; munkamegosztás; munka; gazdaságelmélet; szociológiatörténet; ipartörténet; tudat; attitűd; munkaszervezés

Durkheim, Émile: Az okok (p. 119-123.) In: A munkamegosztás gazdaságszociológiai elmélete. Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Szántó Zoltán. Bp. Aula K., 1990. A munkamegosztás a népesség sűrűsödésének következménye, ami a társadalmi fejlődés kritériuma. Tárgyszavak: munkamegosztás; gazdaságelmélet; gazdaságtörténet; szociológiatörténet; oksági elemzés; népességtörténet; város; hagyományos társadalom; urbanizáció; közlekedés; társadalmi fejlődés

Durkheim, Émile: A természetellenes formák (p. 173-187.) In: A munkamegosztás gazdaságszociológiai elmélete. Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Szántó Zoltán. Bp. Aula K., 1990. Tárgyszavak: anómia; munkamegosztás; gazdaságelmélet; szociológiatörténet; gazdaságtörténet; társadalmi tény; gazdasági válság; munka; konfliktus; munkások; szolidaritás; társadalmi viszonyok; szervezet; csere; piac; ipartörténet; tudományelmélet; társadalomtudomány; tudat; egyén; osztályharc; személyiség; szociálpszichológia; képesség; kaszt; egyenlőtlenség; társadalmi rend; társadalmi tudat; munkaszervezés; munkaidő; értelmi képesség

Durkheim, Émile: A bűnözés funkcióiról (p. 69-80.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 2. köt. [Szerk.]: Csontos László. Tárgyszavak: bűnözés; deviancia; társadalomtörténet; szociológiai elmélet; társadalmi tény; funkcionális elemzés

Durkheim, Émile: Az egoista öngyilkosságról (p. 3-30.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 2. köt. [Szerk.]: Csontos László. Tárgyszavak: öngyilkosság; deviancia; összehasonlító elemzés; vallás; területi vizsgálatok; Olaszország; Németország /1945 előtt/; magyarázat

Durkheim, Émile: A "funkció" és a "cél" kifejezésekről (p. 62.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 2. köt. [Szerk.]: Csontos László

Durkheim, Émile: A társadalomtípusok kidolgozásával kapcsolatos szabályok (p. 18-29.) In: Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., MKKE soksz., 1989. 1. köt. Szociológiatörténeti olvasókönyv. [Szerk.]: Bertalan László. Tárgyszavak: társadalmi változás; társadalomtörténet; szociológiai elmélet; szociológiatörténet; tipológia; társadalom; társadalmi tény

A kontextuális elemzésről. III. rész. [Összeáll.]: Bertalan László = Szociológia 17. 1987. 1. (189-204.) Részletek Marx és Engels munkáiból továbbá Durkheim: Az öngyilkosság c. könyvéből. Előzmény: Szociológia 1986. 1-2.; 3-4

Durkheim, Émile: A munkamegosztás problémája (p. 4-42.) In: Szövegek a gazdaságszociológia történetének tanulmányozásához. Bp. ny. n. soksz., 1984.

Durkheim, Émile: A szociológiai módszertani szabályai. /Részlet/ = Szociológia 1979. 4. (517-518.)

Durkheim, Émile: Az öngyilkosság mint társadalmi jelenség általában (p. 80-117.) In: Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére. Első évfolyam. Bp., Kossuth K. soksz 1. köt. I. évfolyam I. kötet, 1978.

Durkheim, Émile: Az öngyilkosság. Bevezetés (p. 206-224.) In: Szöveggyűjtemény a "Bevezetés a szociológiába" című speciálkollégiumhoz. [Szerk.]: Molnár László. Bp., ny. n. soksz., 1978. 1. köt.

Durkheim, Émile: A bűnözés - normális jelenség In: Kriminálszociológia. Szöveggyűjtemény. Bp. Tankvk., 1975.

Durkheim, Émile: A bűntett meghatározása és a büntetés funkciója In: Kriminálszociológia. Szöveggyűjtemény. Bp. Tankvk., 1975. Tárgyszavak: bűnözés; büntetőjog; büntetés; bűn

Durkheim, Émile: Pedagógia és szociológia In: Nevelésszociológiai szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Salamon Zoltán - Jáki László. Bp., Tankvk., 1975. 2. köt. A szociológia szerepe a nevelés céljainak meghatározásában. Tárgyszavak: pedagógia; nevelésszociológia; pedagógusképzés; szakképzés; pszichológia; képesség; gondolkodás /kognitív-pszichikai/; műveltség; módszer

Durkheim, Émile: A jezsuita és az egyetemi rendszer. In: Az iskola szociológiai problémái. Válogatott tanulmányok. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk., 1974. Tárgyszavak: jezsuiták; egyetem; felsőoktatás

Durkheim, Émile: A jezsuiták In: Az iskola szociológiai problémái. Válogatott tanulmányok. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk., 1974.

Durkheim, Émile: A középiskolai oktatás története Franciaországban In: Az iskola szociológiai problémái. Válogatott tanulmányok. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk., 1974.

Durkheim, Émile: Kétféle szolidaritás (p. 69-71.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., Tankvk. 2/1. köt. Elméletek és konkrét elemzések 2/1. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa, 1973. Részlet: Émile Durkheim: De la division du travail social. Paris, PUF. 1967. (p. 98-101.) Tárgyszavak: szolidaritás; társadalom; fogalom; személyiség; jogok; munka

Durkheim, Émile: A pedagógia természete és módszerei In: Francia szociológia. /Válogatás./. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk., 1971.

Durkheim, Émile: A szociológiai módszer szabályai In: Francia szociológia. /Válogatás./. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk., 1971.

Durkheim, Émile: A szociológia módszere (9-36.) In: Modern polgári szociológia. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Balogh József. Bp., Tankvk. 1. köt. 1964. Megjelent: Les régles de la méthode sociologique, 1985

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség