FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Csepeli György

Digitalizált tanulmányok

2016-02-17 14:00:45

Csepeli György: Az interakció világa. Bp., Népműv. Int., 1978. 81 p.

Csepeli György: A csoportlélektan vázlata. Oktatási segédanyag. Bp., Népműv. Int., 1978. 90 p.

Csepeli György: Kísérlet a szomszéd népek iránti attitűdök közvéleménykutatási eszközökkel való megragadására. Bp., ny. n. soksz., 1978. 19 p. /Műhely /TK/, 9. évf. 24. sz./

Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata. Bp., NPI, 1979. 178 p., Bibliogr. p.  177-178

Csepeli György: Szociológiai, szociálpszichológiai szempontok a nemzeti érzés és tudat kutatásához. Kandidátusi disszertáció. (Gépirat) Bp., 1980. 217 lev. Bibliogr.: lev. 209-217

Csepeli György - Somlai Péter: Két értékorientációs vizsgálat a felsőoktatási intézmények végzős hallgatóinak körében (p. 259-314.) In: Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és munkakörülményei. Az 1973-74. tanévben elsőéves hallgatók körében végzett követéses vizsgálat eredményei. [Szerk.]: Sipos Istvánné. Bp. FPK, 1980.

Csepeli György: Azonosságtudat és nemzeti hovatartozás = Társadalmi Szemle 1984. 3. (54-57.)

Csepeli György: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években. Bp., Múzsák Közműv. K., 1985. 110 p. Bibliogr. p. 108-110. /Társad. és művelőd., 1./

Csepeli György: Az előítéletekről = Társadalmi Szemle 41. 1986. 3. (90-94.)

Csepeli György: Vonzalmak és kapcsolatok. Bp., Kozmosz K., 1987. 170 p. Bibliogr. jegyz. 

Csepeli György - Somlai Péter: "A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon" OTTKT főirány 4. sz. iránya keretében végzett érték-kutatások helyzete, eredményei és perspektívái. Gépirat Bp., 1987. 43 lev. Bibliogr. lev. 39-43.

Csepeli György - Örkény Antal: Az alkony. /A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a '80-as évek végén/. Bp., ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Alfaprint Ny., 1989. 198 p. Bibliogr. p. 153-154.

Csepeli György: ...és nem is kell hozzá zsidó. Az antiszemitizmus társadalomlélektana. Bp., Kozmosz K., 1990. 121 p.

Csepeli György - Örkény Antal: Politikai-ideológiai nézetek a társadalmi rendszerváltás folyamatában (p. 162-168.) In: Csendes? Forradalom? Volt? /Az ELTE Jogszociológiai Tanszék, az ELTE Szociológiai Intézet és a Bibó István Szakkollégium 1991. június 5-6-i konferenciájának előadásai és vitája/. [Szerk.]: Lenkei Júlia - Bozóki András. Bp. T-Twins Kiadó, 1991.

Csepeli György: Tudásunk a nemzettudatról = Társadalmi Szemle 47. 1992. 4. (22-32.)

Csepeli György: Változás és folyamatosság a magyar tinédzserek politikai szocializációjában = INFO-Társadalomtudomány 7. 1993. 26. (29-38.)

Csepeli György: Magyarország legjobb választása: az információs társadalom (25-31.) In: Magyarország médiakönyve 2002. Tények és tanok. [Szerk.]: Enyedi Nagy Mihály - Polyák Gábor - Sarkady Ildikó. Bp., ENAMIKÉ, 2002. 1. köt.

Csepeli György: Az internet metafizikája (p. 55-67.) In: Magyarország médiakönyve 2003. Tények és tanok. [Szerk.]: Enyedi Nagy Mihály - Polyák Gábor - Sarkadi Ildikó. Bp., ENAMIKÉ, 2003. 1. köt.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség