FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók

Dr. Remete László 90 éves

2013-04-29 15:18:06

Sok szeretettel köszöntjük 90. születésnapja alkalmából dr. Remete Lászlót, a Szociológiai gyűjtemény első osztályvezetőjét.

Remete László 1949-ben, azaz 60 esztendővel ezelőtt került a FSZEK kötelékébe, és nyugdíjazásáig itt dolgozott. Először a Budapest gyűjtemény tudományos kutatójaként, majd az Olvasószolgálat vezetőjeként. 1973-ben az ő vezetésével jött létre a Szociológiai dokumentációs osztály, mai nevén Szociológiai gyűjtemény.

Az ő nevéhez fűződik a könyvtárról írt első nagyszabású könyvtártörténeti monográfia, Szabó Ervin könyvtárosi és szociológusi munkásságának forrástörténeti értékű feltérképezése – a Szabó Ervin-bibliográfia és -levelezés, illetve a gyűjteményes kötet. Portrékötetei a FSZEK nagy könyvtáros alakjairól máig hiányt pótlóak.

Ő indította el és szerkesztette a többkötetes, akadémiai nívódíjas szociológiatörténeti bibliográfiai sorozatot, a nemzetközileg ismert magyar szociológusok életrajzi bibliográfia sorozatát, és gazdája volt több hiánypótló repertórium kiadásának.

Vezetése alatt a Szociológiai dokumentációs osztály valódi tudományos műhely volt. Szoros együttműködést alakított ki az MTA Szociológiai és Történettudományi Intézetével a forráskiadványok szerkesztésében és kiadásában.

Kiváló nyelvismerete hozzásegítette, hogy áttekintse a legfontosabb nemzetközi szociológiai és könyvtártudományi irodalmat. Tájékozódása eredményeként elsőként vezetett be több új információs szolgáltatást.

Felkarolta, támogatta és inspiráló feladatokkal látta el a keze alatt dolgozó pályakezdőket. Állandóan újra törekvő szellemisége, pozitivista kutatói magatartása és könyvtárosi-bibliográfiai precizitása sajátos ötvözetet alkotva hagyományozódott a vele dolgozó könyvtárosok több nemzedékére.

Dr. Remete Lászlót a FSZEK nagy könyvtáros egyéniségei között tartjuk számon.

Válogatott bibliográfia Remete László munkásságából

Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár történetéből. A Wenckheim palota megszerzése In: A FSZEK évkönyve 10. köt. Bp., FSZEK, 1963.

Remete László: Budapest könyvtári múltjáról In: A FSZEK évkönyve 11. köt. Bp., FSZEK, 1964.

Remete László: Dienes László: 1889-1953. [Az életrajzot írta, a dokumentumokat vál. és jegyzetekkel ell., a bibliográfiát összeáll. Remete László] ; a FSZEK kiadása. Bp., FSZEK, 1964. (Könyvtárosok kiskönyvtára)

Remete László: A budapesti könyvtárügy úttörői : hat arcképvázlat. Bp., FSZEK, 1964. (Könyvtárosok kiskönyvtára ; 5.)

Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története. Bp., FSZEK, 1966. - 324 p., 15 t.

Szabó Ervin, 1877-1918. [Gyűjt., vál., szerk. és jegyz. Remete László] ; [Közread. a] FSZEK. Bp., FSZEK, 1968, 353 p.
Megjelent Szabó Ervin halálának 50. évfordulójára

Remete László: Szabó Ervin szocialista könyvgyűjteménye a Fővárosi Könyvtárban In: A FSZEK évkönyve, 13. Bp., 1968. p. 104-119.

A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. [Szerk. Remete László]. [Közread. az] MTA Szociológiai Kutató Intézet - FSZEK. – Bp., MTA - FSZEK.
1.köt. Folyóiratok 1900-1919: Huszadik Század : A Munka Szemléje: Szabadgondolat. 1970.
2.köt. Folyóiratok 1900-1919: Egyéb folyóiratok 1975.
3.köt. Önálló kiadványok, 1900-1919. 1981.
4/A. köt. Könyvek és folyóiratok, 1919 augusztus - 1929 december. 1986.
5. köt. Könyvek és folyóiratok, 1945 - 1948 június. 1977.

Remete László: Ismeretlen Szabó Ervin dokumentumok In: A FSZEK évkönyve. 15. Bp., FSZEK, 1973.

Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központja mint a szociológia országos szakkönyvtára = Könyvtáros 1974. 10. (582-587.)

Remete László: Magyar szakemberek részvétele az Institut International de Bibliographie munkájában = Tud. és Műsz. Táj. 1975. 9. (635-644.)

Remete László: Új adatok Szabó Ervin és a Nemzetközi Bibliográfiai Intézet kapcsolatáról = Kvtáros 1976. 5. (269-273.)
Szabó Ervin és Mandello Gyula tevékenységéről.

Remete László: Szabó Ervin erőfeszítései a nemzetközi társadalomtudományi könyvészet megteremtéséért = Tud. és Műsz. Táj. 1977. 10. (438-441.)

Szabó Ervin: Hol az igazság!? [Vál., szerk. és jegyz. Remete László]; [Bev. Litván György]. – Bp., Magvető Könyvkiadó, 1977.

Szabó Ervin bibliográfia. [Szerk. Remete László-Pataki Ferenc] Bp., FSZEK, 1977. 122 p

Remete László: Szabó Ervin, a társadalomtudós és a könyvtáros (42-47.) In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve, 1977.

Bartos Éva: A szociológiai kutatások hazai bázisa = Könyvtáros 1979. 6. (p. 339-440)
Interjú Remete Lászlóval

Remete László: Könyvtáros portrék. Révész Ferenc [Közread. a] FSZEK. Bp., FSZEK, 1979.

Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szociológiai periodika állományának keletkezéséről és fejlődéséről, 1870-1982 (p. 59-65.) In: A FSZEK évkönyve, 19. 1979-1980. Bp., FSZEK, 1983.

Remete László: A szociológiai kutatás könyvtári és információellátásáról = Szociológia 1982. 4. (597-609.)

Remete László: A FSZEK mint szellemi kisugárzó központ (p. 199-203.) In: A FSZEK évkönyve, 19. 1979-1980. Bp., FSZEK soksz., 1983.

Remete László: Szabó Ervin külföldi könyvtári kapcsolatai In: A város könyvtárnoka. Bp., FSZEK 2003. (101-107.)

Digitalizált művek:

= Könyvtáros 1974. 10. sz. (585-587.)

In: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve XXXI. Bp. FSZEK, 1983. (59-65.)

= Szociológia 1982. 4. sz. (597-609.)

= Könyvtáros 1979. 6. sz. (339-440.)

In: A Fóvárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 15. Bp. FSZEK, 1970-71. (62-71.)

Bp. Magvető 1977.

= Tud. és Műsz. Táj. 1975. 9. sz. (635-644.)

Bp. FSZEK. 1968.

= Tud. és Műsz. Táj. 1977. 10. (438-441.)

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség