FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók

Féja Géza (1900-1978)

2011-05-17 14:02:42

Összeállította: Molnár Gabriella és Tiszai Ilona

Életrajz (Forrás: MEK) Teljes szöveg
Féja Géza bibliográfia: 1919 - 1992 (Forrás: MEK): Teljes szöveg
Féja Géza: A Galamb papné = Nyugat ·1924 ·4. : Teljes szöveg
Fotók: Link

Válogatott művei:

Szülőföldem, Felvidék / Féja Géza. [szerk. Féja Endre] Miskolc - Szolnok : Szépírás K., Felsőmagyarország Kiadó, 2008 204 p. Tárgyszavak: magyar irodalom, szerzői gyűjtemény szerzői gyűjtemény

Nyugat : 34 év - 34 író - 34 novella / [vál. Pomogáts Béla]. Budapest : Noran, 2008. 584, [4] p. ; (Novella,) Tárgyszavak: novella, magyar irodalom, elbeszélés, életrajz

Móricz Zsigmond. Egyéb cím: Magyar írók Móricz Zsigmondról / Féja Géza: - Budapest : Mundus, 2005. - 216 p. ; (Mundus - új irodalom; 41.). Életműsorozat / Féja Géza) Monográfia és tanulmányok Függelékben: tanulmányok Móricz műveiről és Magyar írók Móricz Zsigmondról. Alapkiad.: [Budapest] : Athenaeum, [1939] Bibliogr.: p. 128-129. Tárgyszavak: magyar irodalom, életrajz, Móricz Zsigmond.

Féja Géza: Az "árva gyermek" legendája = Irodalomismeret 14. 2003. 5-6. sz. 141-142 p, (Apáczai Csere János emlékezete – Én gondolkodom, azért vagyok / Válogatás 350 év a Apáczay -irodalmából

Féja Géza levelezése / [vál., összeáll. Féja Endre]. - Budapest: Nap Kiadó, 2003. 366, [1] p. - Bibliogr. a lábjegyzetben. Tárgyszavak: magyar irodalom életrajz

Márciusi font: írások, dokumentumok és emlékezések / Féja Géza ; [sajtó alá rend. Féja Endre] Budapest:. Mundus, 2003. 226 p. (Féja Géza életműsorozat) Tárgyszavak: nemzeti mozgalmak mozgalmak, irodalmi forrás, napló, belpolitika, Magyarország, 1937-1938.

Lelkek párbeszéde : írók, művek, viták/ Féja Géza ; szerk. Féja Endre. Budapest: Mundus, 2002. - 326 p. ; (Mundus - új irodalom ; 14.) ( Életműsorozat) Tárgyszavak: magyar irodalom, történeti tárgyalásmód, 1880-as évektől 1940-es évekig, szerzői gyűjtemény,kritika, irodalmi kritika,

Egy barátság története : Féja Géza levelei / közzéteszi Nagy Olga Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 1998.148 p. Tárgyszavak: Féja Géza Nagy Olgához írt 70 levele, 1972-1978.

A léleklátó kutya : kiadatlan novellák / Féja Géza [utószó: Féja Endre] - [Békéscsaba] : Tevan, [1994] 174, [1] p. Tárgyszavak: magyar irodalom, novella elbeszélés

Hazatérés. Novellák / Féja Géza. Békéscsaba: 1990. Békés Megyei Könyvtár. 57 p. Tárgyszavak: magyar irodalom, novella, elbeszélés

Kossuth Lajos / Féja Géza. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. 326 p. Tárgyszavak: Magyarország története, 19. század regény formájában, életrajz, biográfia, politika, Kossuth Lajos

Arcképek régi irodalmunkból./ Féja Géza. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó. 1986. 465 p. Tárgyszavak: magyar irodalom, történeti tárgyalásmód, 15. századtól 18. századig, szerzői gyűjtemény

Magyar haláltánc / Féja Géza. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. 419 p. Tárgyszavak: szociográfia, társadalomrajz, mezőgazdasági munkások, munkások, Magyarország a 1930-as évektől 1940-es évekig publicisztika formájában

Vallomás Illyés Gyuláról In: Illyés Gyula emlékkönyv. / Féja Géza. Szépirodalmi Könyvkiadó A kiadás helye: Budapest: 1984. 612 p.(460-465 p) Tárgyszavak: világirodalom, magyar irodalom, Illyés Gyula

Lapszélre / Féja Géza. [szerk. és a szöveget gond. Féja Endre]. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. 432 p., 1 t. Tárgyszavak: magyar irodalom, emlékirat, napló

Törzsek, hajtások / Féja Géza. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. 441 p. Tárgyszavak: magyar irodalom, történeti tárgyalásmód, szerzői gyűjtemény, világirodalom

Sűrű, kerek erdő / Féja Géza. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976. 368 p. Tárgyszavak: magyar irodalom, novella, elbeszélés

Kráterarc / Féja Géza. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. Tárgyszavak: versek, magyar irodalom, lírai költemények

Visegrádi esték / Féja Géza. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó. 1974. 460 p. Tárgyszavak: forradalom, politika, Magyarország 1848-1849, regény formájában

Lázadó alkonyat / Féja Géza. Budapest - Pécs: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970 471 p. Tárgyszavak: történeti tárgyalásmód, szerzői gyűjtemény magyar irodalom, esszé, tanulmány

Csillagok vigyáznak / Féja Géza. Budapest: Szépirodalmi Kvk., 1968. 511 p. Tárgyszavak: Magyarország története 1680-as évektől 1690-es évekig regény formájában

Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében / Féja Géza: Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. 183 p. p. 490 (Arcok és vallomások) Tárgyszavak: magyar irodalom, életrajz, Tamási Áron

Szabadcsapat. Életregény/ Féja Géza. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965. 387 p. A szerző önéletrajzi ciklusának 1. kötete. Tárgyszavak: magyar irodalom, emlékirat, napló, életrajz, Féja Géza

Sarjadás: sárközi élmények és utazások / Féja Géza. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. 326 p. Tárgyszavak: magyar irodalom, emlékirat, napló, szociográfia, társadalomrajz, Tolna megye, Sárköz

Bölcsődal : életregény./ Féja Géza. - Miskolc : Magvető Könyvkiadó, 1958. 305. p. Tárgyszavak: magyar irodalom, társadalmi regény, 20. század

Bresztováczy és az ördög / Féja Géza. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1957. 273 p. [Pekáry István rajzaival] Tárgyszavak: magyar irodalom, novella, elbeszélés

Nagy vállalkozások kora. / Féja Géza. Budapest: Magyar Élet, 1943. 236. p. Tárgyszavak: magyar irodalom, 19. század, történet és kritika.

A felvilágosodástól a sötétedésig magyar irodalom története 1772-től 1867-ig / Féja Géza. Magyar Élet, 1942. 287 p. Tárgyszavak: magyar irodalom 18-19. történet és kritika

Kurucok. Magyarok könyvtára / Féja Géza. Budapest: MEFHOSZ Könyvkiadó 1939. 46 p. (Magyarok könyvtára ; 3) Tárgyszavak: magyar irodalom, hazafias politikai költészet, politikai költészet, katonadalok, szöveggyűjtemény, népköltészet, népballada, Magyarország 1660-as évektől 1730-as évekig

Dózsa György / Féja Géza. Budapest: Mefhosz Könyvkiadó, 1939. 243 p. Tárgyszavak: Magyarország története, 16. sz., életrajz

Viharsarok : az Alsó Tiszavidék földje és népe / Féja Géza. [Budapest]: Athenaeum, [1937]. - 275 p., [8] t. : ill. ; (Magyarország felfedezése). - Bibliogr.: p. 269-270. . Tárgyszavak: szociográfia, Csongrád megye, Békés megye Teljes szöveg

Mesélő falu / Féja Géza. Budapest: Magyar Könyvbarátok, 1934. 231 p. (Könyvbarátok kis könyve), Illusztrátor: Harmos Károly. Tárgyszavak: magyar népmesék és mondák

Régi magyarok / Erdei Ferenc, Féja Géza [et al.] ; Szabó Zoltán előszavával Budapest : Mefnosz, 1939. XII, 238 p. ; Tart.: Ki a magyar / Illyés Gyula ; Két pogány között / Szabó Zoltán ; Kurucok / Féja Géza ; Rákóczi két népe / Ortutay Gyula ; Kossuth Lajos azt üzente / Erdei Ferenc Tárgyszavak: nemzetkarakterológia, ideál, magyarságkép, történet, államférfiak, magyar történelem 17-20. sz.

Válogatott versek:

Óda / Féja Géza. = Nyugat 1922. 23. szám. Teljes szöveg

Kenyér / Féja Géza. = Nyugat 1924. 18. szám. Teljes szöveg

Hazafelé / Féja Géza. = Nyugat·/·1923·/ 1923. 17-18. szám. Teljes szöveg

Féja Géza: Kérdés, Vád, Zsoltár, Hívő, Ébredés Belső élet, Másvilág : Vigilia: 2009.11. 4. Teljes szöveg

Műveiről:

Hívő / Féja Géza = Vigilia. 74. 2009 9. p. 676.

Istentisztelet / Féja Géza = Vigilia. 74. (2009) 9., p. 677.

A népi szociográfia nemzeti radikalizmusa. Erdei Ferenc, Féja Géza és Veres Péter társadalomszemléletének kapcsolódásairól Bognár Bulcsu = Szociológiai szemle, 2009. (19. évf.) 2. sz. 60-78. p.

Felvidék / Féja Géza. [közreadó] Féja Endre = Agria : irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. – Eger, 2007- 2. (2008) 1., p. 188.

Labádi Lajos: A "Viharsarok" születése: Sajtóper Féja Géza író ellen (I. II. III.) Teljes szöveg

A Wenckheim-könyvtár: Könyvtárak egy viharsarki múzeum égisze alatt (1899-1951) Teljes szöveg. Forrás: Teljes szöveg

Lukáts János: Féja Géza és a Görgey-kérdés = Zempléni Múzsa. Társadalomtudományi és kulturális folyóirat V. évfolyam 1. (17.) szám 2005 tavasz. Teljes szöveg

Füzi László: Féja Géza könyve Móricz Zsigmondról = Új forrás 2005. 06. Teljes szöveg

Színrebontás / Nyerges András = Élet és Irodalom 2005. 40: 09. 07. 9 p. Tartalom: Féja Géza és az erkölcsi piedesztál, ahová a Magyar Nemzet állítja Fejtő Ferenc ellenében

"... a népért és a népi írókért csatáztam." - Féja Géza levelezése / Babus Antal = Magyar szemle, 2003. (12. évf.) 5-6. sz. 180-185. p.

Kezdetek előttől a Féja Géza emlékszobáig / Mazán Mátyás. In: A Békés Megyei Könyvtár Emlékkönyve. Békéscsaba, 1952-2002. 88-92. p.

Kisvárosi hanyatlástörténet / Grendel Lajos. = Új Szó. 2002. 03. 01. 12 p. Tartalom: előszó Féja Géza Magyarországon megjelenő "Bölcsődal" c. könyvéhez

Száz éve született Féja Géza = Könyvtári levelező/lap, 2001. (13. évf.) 1. sz. 20. p.

Keszeg Vilmos: Egy barátság és egy életmű története : Egy barátság története. Féja Géza levelei. Közzéteszi Nagy Olga. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 1998 = Látó. Szépirodalmi folyóirat 12. 2000. január 1. Teljes szöveg

Szociográfiák nyomában / Bori Imre = Magyar Szó. 1995. 09. 23. 13 p. Tartalom: Féja Géza: Viharsarok. c. könyvéről

Féja Endre: Az "Egy hívő naplója" keletkezéséről = Confessio 1993. 3. Teljes szöveg

Féja Géza és a Szegedi Fiatalok / Lengyel András = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1988. 1. sz. Teljes szöveg

Nagy Lajos: Móricz Zsigmond Féja Géza könyve = Nyugat 1940. 2. Teljes szöveg

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség