FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » A Szociális Szakma Digitális Archívuma

Talyigás Katalin

Válogatott bibliográfia

2012-10-18 09:51:56


Hegyesi Gábor - Kövér Ágnes - Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka oktatása [Budapest] : ELTE TáTK : XIII. Ker. Önkorm., 2012. 228 p.

Gelencsér Katalin, B. - Talyigás Katalin: Szín szókincstár = Szín 17. 2012. 3. ( 55) Teljes szöveg

Talyigás Katalin, B. - Feuer Mária - Háberman Zoltán - Hegyesi Gábor - Kövér Ágnes: Az elmélettel való integráció elősegítése a terepgyakorlat során /. In: A szociális munka oktatása. Szerk. Hegyesi Gábor, Kövér Ágnes, Talyigás Katalin. [Budapest] : ELTE TáTK : XIII. Ker. Önkorm., 2012. p. 124-184.

Kelen A. - Visy E. - Talyigás K. - Fekete O.: A summary of the measures to promote Roma integration in Hungary = Acta oeconomica 61. 2011. 3. (337-360)

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin - Fekete Orsolya: An attempt to find new concepts of social work in the context of change in social policy in Hungary and in the European Union =  Revista de Assistenta Sociala /Social Work Review Anual 10. 2011. 3. (175-184)

Talyigás Katalin: A szociálpedagógia, a szociálpolitika és a szociális munka különös kapcsolata = Háló : a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele 16. 2010. 9. (11-14)

Gelencsér Katalin, B. - Talyigás Katalin, B.: A Szociálpedagógiai Műhely modelljeinek tapasztalatai Pest megyében : társadalomsegítő közművelődési mozgalom. In: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme : művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti tanulmányok. B. Gelencsér Katalin. Budapest : Tinta : ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány ; Gödöllő : Művészetek Háza, 2010. p. 363-374.

Talyigás Katalin nyílt levele Maróti Andornak = Szín 15. 2010. 3. (89-90) Teljes szöveg

Talyigás Katalin: Összefoglaló az idősügyi nemzeti stratégiáról = Háló : a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele 15. 2009. 12. (5-9)

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin [szerk.]: A szociális munka elmélete és gyakorlata : a szociális munka adminisztrációja : szolgáltatásszervezés, minőségbiztosítás. Budapest : Wesley J. K., 2009. 258, [2] p.

Talyigás Katalin: Megdöbbentő. Kifejező. Tartalmas. Szocexpó 2008. = Háló : a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele 15. 2009. 2. (2-3) Teljes szöveg

Talyigás, Katalin: Teaching the system of social policy in Hungary = Journal of Teaching in Social Work 28. 2008. 3-4 (320-331)

Talyigás Katalin: Nem mehet feledésbe... In: Gondos Anna emlékére. szerk. Hegyesi Gábor. Budapest : Sík K., 2007. p. 142-144.

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin - Fekete Orsolya: A "Társadalmi Igazságosság Index": pénzosztók és adományozók figyelmébe. Budapest : Szociális Innováció Alapítvány, 2005. 60 p.

Talyigás Katalin: Emlékezésem Virág Terézre (p. 48-50.) In: "...Aki nyomot hagyott". In memoriam Virág Teréz. [Szerk.]: Bárdos Katalin - Erős Ferenc - Kardos Péter. Bp., 2003.

Szabó Szilvia - Koncz Katalin - Schadt Mária - Soltész Anikó - Talyigás Katalin: MunkaVerseny : nők a munkaerő-piacon. Budapest : Szociális Innováció Alapítvány, 2003.

Talyigás Katalin - Ben-David, Miriam: Egy KÚT-beli "fantázia" valóra váltása (p. 89-93.) In: Diszkrimináció és üldöztetés. Hatások és következmények. Konferencia. Budapest, 2000. november 10-12. [Szerk.]: Kardos Péter. Bp. Animula, 2001.

Talyigás, Katalin - Vajdovich Visy, Erzsébet (ed. by): Fighting poverty together : inter-disciplinary and inter-sectoral co-operation for the improvement of the quality of social services : the Budapest international workshop, September 14-16 2001 [Budapest] : Social Innovation Foundation, 2001. 145 p.

A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. köt., Általános szociális munka : szöveggyűjtemény. szerk. Hegyesi Gábor, Talyigás Katalin.  Budapest :  Wesley János Lelkészképző főiskola, 2006. 208 p.

A szociális munka elmélete és gyakorlata. 4. Szociális munka csoportokkal. Szerk. Hegyesi Gábor - Kozma Judit - Szilvási Léna - Talyigás Katalin. Budapest, Wesley János Kiadó, 2006. 288 p.

Talyigás Katalin - Hegyesi Gábor: Bevezető (p. 7-12.) In: 1. köt. 1. kötet A szociális munka elmélete és gyakorlata. [Szerk.]: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin
Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin: Akciókutatás a minőségről, a helyes gyakorlat standardjairól és etikájáról  = Szociális munka 13.  2001. 4. (247-257)

Talyigás Katalin: Idősellátás az újpesti zsidó hitközségben = Barátság 7. 2000. 5.  (2974-2975)

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin [szerk.]: Szakmai sztenderdek kialakítása a humán szolgáltatások területén : kutatási zárókötet és országtanulmányok. Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Orsz. Szövets., cop. 2000. 353 p.

Talyigás Katalin: "Gyermekként élték meg a háborút". Előadás a ma 53-60 évesek helyzetéről a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványhoz benyújtott segélykérelmek alapján (p. 71-74.) In: A társadalmi traumatizáció hatásai és pszichológiájának tapasztalatai. Konferencia, Budapest, 1998. november 13-15. [Szerk.]: Virág Teréz. Bp. Animula, 1999.

Talyigás Katalin: Változásmenedzselés a szociális munkában (p. 29-49.) In: Kézikönyv szociális munkásoknak. [Szerk.]: Kozma Judit. Bp. Szociális Szakmai Szöv., 1998. A társadalmi változás szintjei, a szociális munkás szerepe a változásokban

Landau, Ruth - Guttmann, David - Talyigas, Katalin: Eligibility Criteria for Cash Assistance for Older and Disabled People in Hungary: A Model for Countries in Passage from a Planned to a Market Economy = British Journal of Social Work. 28. 1998. 2. (233-246)

Talyigás Katalin: A holocaust trauma következményei napjainkban (p. 89-94.) In: Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Konferencia. Budapest, 1996. november 15-17. [Szerk.]: Virág Teréz. Bp., 1997. Számadás a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány munkájáról

Talyigás Katalin - Hegyesi Gábor - Fekete Judit: Időskorúak szociális ellátórendszere Budapest XIII. kerületében = Esély 9. 1997. 4. (68-86.) Teljes szöveg

Talyigás Katalin - Fekete Judit: Home nursing service in Budapest's 7th district. [Otthonápolási szolgálat Budapest hetedik kerületében] (p. 194-212.) In: Innovative local authorities. [Szerk.]: Lévai Katalin - Straussman, Jeffrey D. Bp. Local Society Research Group, 1996. 

Talyigás Katalin - Fekete Judit: Otthonápolási szolgálat a hetedik kerületben (p. 187-205.) In: Innovatív önkormányzatok. [Szerk.]: Lévai Katalin - Straussman, Jeffrey D. Bp. Helyi Társ. Kut. Csop., 1996.

Talyigás Katalin: Zsidóság a mai Magyarországon = Via Europa 1996. 2. Klsz. (45-48.)

A szociális munka elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény. 2. kiad. Bp., Semmelweis Kiadó, 1996. 1. köt. Általános szociális munka. [Szerk.]: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin. 208 p.

Talyigás Katalin, B.: A fogyatékosellátás megszervezése a MZSSZS Alapítványnál (p. 125-128.) In: Kötet az egészségkárosultakról. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp. NEOTIPP BT ny., 1995.  A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány tevékenysége

Talyigás Katalin: Zsidóság a mai Magyarországon (p. 98-102.) In: Kötet Ferge Zsuzsának, születésnapjára. [Szerk.]: Lévai Katalin - Straussman, Jeffrey D. Bp. Helyi Társ. Kut. Csop., 1995. A magyarországi zsidó közösség szociális érzékenységéről, szociális intézményeiről

Nyílt parlamenti vitanap a népegészségügyről. [Összeáll.]: Csató Zsuzsa - Talyigás Katalin = Kurázsi IV. 1995. 10. (12-15.) Parlamenti vitanap, 1995. szept. 21.

Talyigás Katalin, B. - Hegyesi Gábor: A szociális munka (p. 15-29.) In: A szociális segítő nyitánya. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Labora, 1994.

A szociális munka elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény. Bp., Semmelweis Kiadó, 1994. 1. köt. Általános szociális munka. [Szerk.]: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin. 208 p.

Talyigás Katalin, B. - Hegyesi Gábor: A szociális munka (p. 37-47.) In: Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanulmányozásához: Oktatási segédanyag középfokú szociális képzéshez. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp. Medicina Kvk., 1993.

Talyigás Katalin, B. - Hegyesi Gábor: A szociális munka (p. 128-145.) In: Családpedagógiai segédanyagok. Szemelvénygyűjtemény. Bp. Budapesti Tanítóképző Főisk. Szabadműv. és Továbbkép. Közp., 1993. A hivatásos és önkéntes szociális munkások tevékenységének általános rendszeréről

Talyigás Katalin: "Egy gyermek hazakerült". /T. J.-né esete/ (p. 97-100.) In: Esély füzetek, 1. [Szerk.]: Lévai Katalin - Talyigás Katalin. Bp. Esély Közösségfejl. Családsegítő Szolg., 1993.

Esély füzetek, 1. [Szerk.]: Lévai Katalin - Talyigás Katalin. Bp., Esély Közösségfejl. Családsegítő Szolg., 1993. 106 p. /Esély füz., 1./

Talyigás Katalin: A szociálpedagógia történetéhez = Iskolakultúra 3. 1993. 10. (43-44)

Talyigás Katalin - Török Iván: Önkéntesek munkája, karitatív tevékenység = Iskolakultúra 3. 1993. 10. (67-68)

Talyigás Katalin : Városrészek fény nélkül : félmillió kifizetetlen számla - egyre több a tébécés - rés a bérek és az árak között = Népszava 120. 1992. 67. ( 9)

Talyigás Katalin: Tereptanári képzés Amerikában = Esély 1992. 2. (115-119.)

Talyigás Katalin, B.: [Hozzászólás] = Szociológiai Szemle 1992. 3. (p. 90-91.) Vita a szociális törvényről. Budapest, VII. kerületi lakosság 50 százaléka nyugdíjas, rokkant vagy munkanélküli, a helyi szociálpolitika válságban van Teljes szöveg

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin: Az Erzsébetvárosi Családsegítő Szolgálat /Egyetemi Szociálpolitikai Gyakorlóintézet/ szakmai programja = Esély 1991. 2. (106-108.) Teljes szöveg

Talyigás Katalin, B. - Hegyesi Gábor: A szociális munka (p. 15-30.) In: Szociális segítő. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Akadémiai K., 1991.

Talyigás Katalin, B.: Vázlat a gyermekvédelem új helyzetéről (85-95.) In: Vita a gyermekek jogairól, valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi gondoskodásról szóló törvénytervezetről. Az antiszociális fejlődésirányú fiatalok oktatásának kérdései. [Szerk.]: Kerezsi Klára. Bp. IM Bv. háziny., 1991. 

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin, B. - Vajdovichné Visy Erzsébet: Szociális Kollégium alakult Budapest hetedik kerületében = Esély 2. 1990. 1. (103-116.) Teljes szöveg

Mézes Flórián: "Mindennap Csernobilt élünk" Válaszol egy abortuszpárti aláírásgyűjtő = HVG 12. 1990. 33. (21-22.) Beszélgetés Talyigás Katalin szociológussal

Talyigás Katalin, B. - Hegyesi Gábor: Alapkő-letétel. /Az 1990-es soproni konferencia/ = Esély 2. 1990. 4. (59-61.) A soproni konferencián elfogadott hivatalos dokumentumok szövegének rövidített változata Teljes szöveg

Talyigás Katalin, B.: A rákbetegek családjainak támogatása = Esély 2. 1990. 2. (107-108.) Az önkéntes szociális munkát végzők nemzetközi szövetségének konferenciáján / Haifa, 1989. / elhangzott, a rákbetegek családját segítő hálózat munkáját bemutató előadás ismertetése

Bognár Mária - Pőcze Gábor - Somorjai Ildikó: Szociálisasszisztens-képzés OPI projekt 1989-1994 - projektleírás és kutatási terv. [Összeáll.]: Pőcze Gábor = Neveléselmélet és Iskolakutatás 8. 1989-1990. 3. (25-43.)

Talyigás Katalin, B.: Szegények pedig vannak = Magyar Nemzet 52. 1989. 249. (okt. 23.). (7.)

Talyigás Katalin, B.: Szükségszakma: szociális munkásképzés az ELTE-n = Magyar Nemzet 52. 1989. 267. (nov. 13.) mell. (2.)

Talyigás Katalin, B.: Új szakma alakul Magyarországon. Gondolatok az ELTE szociálpolitikus-szociális munkás képzéséről = Esély 1. 1989. 1. (65-70.)
Ugyanerről: M. Nemzet 52. 1989. 267. nov. 13. mell. p. 2  Teljes szöveg

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin, B.: A szociális munkásképzés rendszere = Szociális Gondoskodás 1989. 1. (6-30.)

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin, B.: A szociális munkásképzés rendszere = Felsőoktatási Szemle 37. 1988. 7-8. (385-394.) Javaslatok.

Talyigás Katalin [et al.] [kut. vez.]: Kutatási zárójelentés Erzsébetváros szociális és kulturális intézményeinek vizsgálatáról 1988 Bp. : Népművelési Int., 1989. 2 db

A szociális, egészségügyi és kulturális intézményrendszer működéséről. [Összeáll.]: Talyigás Katalin, B. - Vajdovichné Visy Erzsébet - Hegyesi Gábor (p. 18-40.) In: Kutatási zárójelentés Erzsébetváros szociális és kulturális intézményeinek vizsgálatáról. Bp., Épgép. és Vill. Terv. Váll. Soksz., 1989. 1. köt.

Gelencsér Katalin, B. - Talyigás Katalin, B.: Új társadalomsegítő közművelődési mozgalom. A Szociálpedagógiai Műhely modelljének tapasztalatai Pest megyében (p. 7-24.) In: Családsegítők kézikönyve. [Szerk.]: Zsámboki Mária - Borgosné Lendvai Mária. Bp. TIT ny., 1987.

Talyigás Katalin, B. - Vankó Ildikó, F.: A csongrádi szociálpolitika kérdőjelei = 360 fok 1987. 3. (112-126.)

Talyigás Katalin: A szociálpedagógiai tréning, mint a szociális munkások képzésének gyakorlatra orientált módszere. (p. 232-243.) In: Szociális munkás pálya és képzés Bp. : MTA Szociológiai Kut. Int., 1986 [!1987] 402 p.

Dávid János - Talyigás Katalin: A társadalmi problémák legitimálásának rendszere? /Hatékony elemek az NSZK szociálpolitikájában/ = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. (186-198.)

Gelencsér Katalin, B. - Talyigás Katalin, B.: A szociálpedagógiai műhely modelljének tapasztalatai Pest megyében. /Társadalomsegítő közművelődési mozgalom/ = Kultúra és Közösség 13. 1986. 5. (12-23.)

Gelencsér Katalin - Talyigás Katalin: Új társadalomsegítő, közművelődési mozgalom. /A TIT Pest megyei szociálpedagógiai Műhelyének tapaszztalatai/ = Módszertani Műhely /TIT/ 1986. 1. (151-171.)

Talyigás Katalin, B.: A családgondozás = Kultúra és Közösség 13. 1986. 5. (7-11.)

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin: Javaslat a szociális munkások képzésének megindítására = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. (173-185.)

Talyigás Katalin: A szociálpedagógiai tréning mint a szociális munkások képzésének gyakorlatra orientált módszere = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. (232-243.)

Talyigás Katalin, B. - Vankó Ildikó, F.: A közművelődési szakemberképzés helyzete, perspektívái = Felsőoktatási Szemle 35. 1986. 3. (163-167.)

Talyigás Katalin: Szervezetkutatás szótár a magyar-holland együttműködés anyagához. Bp., Módszertani Intézet, 1986. 21,[1] p.

Talyigás Katalin: The role of the state in socio-cultural animation. (p. 210-217.) In: On voluntary organizations in Hungary and the Netherlands [ed. by] J. Katus and J. Tóth ; [publ. by the National Centre for Culture]. - Bp. : OKK, 1986 243 p.

B. Talyigás Katalin - F. Vankó Ildikó - Hegyesi Gábor: Szempontváltási javaslatok az iskolai nevelésben = Pedagógiai szemle 35. 1985. 5. (469-475)

Talyigás Katalin - Török István: Közösségfejlesztés és személyiség. (p. 142/a.) In: Kreatív társadalom, szervezet, egyén : a "Kreatív társadalom, személyi és társadalmi tényezők kölcsönhatása" című ankétsorozat tanulmánykötete : 1985. április 25., május 30., szeptember 5. / szerk. Fehér József András, Ranschburg Ágnes Bp. : SZVT, 1985. 203 p.Talyigás Katalin, B. [et al.]: A szociálpedagógia műhelyei : beszámolók az ELTE népművelés szakos hallgatóinak gyakorlatairól. Budapest : NI, 1984. 71 p.

Talyigás Katalin, B. - Vankó Ildikó, F.: A szociálpedagógia műhelyei (p. 5-20.) In: A szociálpedagógia műhelyei. /Beszámolók az ELTE népművelés szakos hallgatóinak gyakorlatairól/. Bp. NI Háziny., 1984.

Talyigás Katalin, B. - Hegyesi Gábor: Tervezet a social worker-képzésről = Kultúra és Közösség 1984. 2. (41-55.) A kérdőíves válszok feldolgozása és interjúk

Talyigás Katalin, B. - Hegyesi Gábor: Tervezet a szociális gondozó képzésről = Alkohológia 15. 1984. 3-4. (49-56.) Magyar szakemberek véleményei és különböző külföldi tapasztalatok

Talyigás Katalin: Kísérletek tapasztalatai az 1981/82-es tanévben : Szakmunkástanulók között egyetemi hallgatókkal = Kultúra és közösség 9. 1982. 4.
(80-89)

Talyigás Katalin - Vankó Ildikó, F: A személyiségfejlesztés lehetőségei az egységes nevelési rendszerben (p. 57-71.) In: Közoktatás és közművelődés.  [fel. szerk. Molnár Zoltán] Szeged : [TIT Csongrád m. Szerv.], 1982 [!1983] 311 p. (Szegedi Nyári Egyetem Művelődéselmélet)

Talyigás Katalin: Szakmunkástanulók között egyetemi hallgatókkal = Kultúra és Közösség 1982. 4. (80-89.) "Szociálpedagógiai tréning" az ELTE Közművelődési Tanszékén. Előzmény: Kultúra és Közösség 1981. 2.

Vankó Ildikó, F. - Talyigás Katalin: Szakmai gyakorlat új módszerekkel = Kultúra és közösség 9. 1981. 2. (49-62)

Vankó Ildikó, F. - Talyigás Katalin, B.: Egy hét a Molnár utcában In: Gyermekfoglalkozások Budapesten. szerk. Kövessi Erzsébet. Bp. : BMK, 1981. p. 45-75.

Vankó Ildikó, F. - Talyigás Katalin, B.: Szociálpedagógiai gyakorlat az ELTÉ-n = Pedagógiai Szemle 1981. 4. (318-326.)

Vankó Ildikó, F. - Talyigás Katalin, B: Szociálpedagógiai tréning az ELTE-n : Szakmai gyakorlat új módszerekkel. (p. 9-55.) In: Népművelési gyakorlat három közművelődési tanszéken. [szerk. Pörös Géza] [Bp.] : NI, 1981 115 p., (Társadalomismereti dolgozatok)

Kérész Gyula - Talyigás Katalin: Az ipari szövetkezetekben és az állami iparvállalatokban dolgozó munkások nézetei munkahelyük társadalmi viszonyairól (p. 377-406.) In: A Szövetkezeti Kutatóintézet évkönyve, 1977. [Szerk.]: Gyenes Antal. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk., 1977.

Talyigás Katalin, B.: Integrálódási folyamatok az ipari szövetkezetekben. Bp., SZÖVORG soksz., 1975. 125 p. Bibliogr. p. 115-117 /Szöv. Kut. Int. Közlem., 104./

Talyigás Katalin, B.: A kommunikációs folyamatok néhány pszichológiai jellemzőjéről = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1974. 1. (28-34.) Teljes szöveg

Földvári Tamás - Talyigás Katalin - Tellér Gyula: Műhelytanulmányok az ipari szövetkezetek szociológiájához. Bp., SZÖVORG Ny., 1973. 126 p.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség