FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

 • Keresés
 • Távhasználat
 • Keresés a katalógusban
 • Szolgáltatás keresés
 • Könyvtárkereső
 • Hirlevél
 • Bejelentkezés
 • FSZEK.hu kezdő oldal
 • A BUDAPEST GYŰJTEMÉNY OLVASÓTERMÉBEN TANULMÁNYOZHATÓ MUZEÁLIS KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK

  2015-10-22 09:01:15

  • RITKASÁGOK ÉS KÉZIRATOK GYŰJTEMÉNYE

   A könyvtár működésének kezdete óta ide soroltak minden olyan régi, ritka nyomtatványt, kéziratot, díszkiadást, amelyeknek nem volt helytörténeti vonatkozásuk.

   Az állomány ma 9308 kötetből áll, találhatók benne különböző országokból származó ősnyomtatványok (15. századi kiadások), antikvák (16. századi nyomtatványok), köztük becses hungarikumok. Itt kapott helyet a ritkaságok szakirodalma is, a bibliofília, a bibliománia, a nyomda- és kötéstörténet. Ebben az állományegységben őrizzük a szerzői ajánlással ellátott 20. századi könyveket is.

   A gyűjtemény kialakulásában jelentős szerepe volt gróf Zichy Jenő (1837-1906) hagyatékának. A könyvtár 1911-ben vásárolta meg az ősnyomtatványokból, aldinákból, régi hazai és külföldi nyomtatványokból, értékes kéziratokból álló magángyűjteményt. Ennek legnevezetesebb darabja a 15. század végén keletkezett, olasz nyelvű, ún. Zichy-kódex.
   A 20. század harmincas éveiben további antikváriumi, illetve aukciós vételekkel, magángyűjtemények megvásárlásával bővítették az állományt.
   A gyűjteményre a katalógusokban a 09, illetve 091 jelzet hívja fel a figyelmet.

   A régi könyvek kutatói számára kéziratos katalógusok is rendelkezésre állnak:
   • ősnyomtatványok betűrendes katalógusa
   • ősnyomtatványok jegyzéke (füzetkatalógus)
   • 16. századi nyomtatványok helyszámkatalógusa
   • RMNY helyszámkatalógusa, idõrendi katalógusa 1800-ig
   • kéziratok helyszám- és betűrendes katalógusa
   A 16. századi könyvekről nyomtatott bibliográfia készült:

   A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa : BCB Cat. / kész. Klinda Mária ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár ; [... ford. Hegyközi Ilona ...] = Catalogus librorum ante 1601 impressorum, qui in Bibliotheca Civitatis Budapestiensis asservantur : BCB Cat. / composuit Mária Klinda [közread. a] Bibliotheca Civitatis Budapestiensis, Bibliotheca Nationalis Hungariae Széchényiana.- Budapest : FSZEK : OSZK, 2001

  • SZÜRY-GYŰJTEMÉNY

   Az 1719-1909 között megjelent magyar irodalmi művek első kiadásait és ezek korai variánsait tartalmazza. Alapja Szüry Dénes volt miniszteri tanácsos (1849-1909) magángyűjteménye, aki elsősorban a felvilágosodás és a kiegyezés korszakának irodalma iránt érdeklődött. Gyűjteményéről 1907-ben adott ki katalógust.

   Könyvtárunk 1910 végén a Lantos Antikvárium közreműködésével megvásárolta az akkor mintegy 2000 kötetből álló hagyatékot, majd a későbbiek folyamán más hagyatékokból és vásárlásokkal továbbfejlesztette. A politikai és történelmi témájú munkák beleolvadtak a könyvtár állományába, és az első kiadású fordítások is kikerültek az eredeti állományegységből.

   Így a ma 5881 kötetes gyűjtemény csak szépirodalmi műveket, főképp magyar nyelvű munkákat foglal magában.

   Különlegessége egy közel ezer darabos vásári ponyvafüzet-gyűjtemény a 18-20. századból, amelyben 20 db német nyelvű, pesti kiadású ritkaság is található.

   Anyagát a könyvtár számítógépes és hagyományos katalógusa mellett külön betűrendes, szak- és földrajzi cédulakatalógus tárja fel. Jelzete: SZ A ponyvagyűjteményhez külön fényképes címlapkatalógus is készült.
   A tájékozódást nyomtatott jegyzék is segíti:

   A Szüry-gyűjtemény katalógusa / [szerk. Klinda Mária] ; közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.- Budapest : FSZ E K, 1987.-316 p. : ill. ; 29 cm 1 mell.

  • BALLAGI-GYŰJTEMÉNY

   A könyvtár 1911-ben vásárolta meg Ballagi Géza történész (1851-1907) hagyatékát. Az ebből kialakított különgyűjtemény a 18. század közepétől a 19. század végéig megjelent, Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai röpiratokat tartalmaz.

   Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma.

   A teljes gyűjtemény 441 kolligátumban (különböző műveket egybekötő kötetekben) 4839 művet tartalmaz. A művekre a katalógusokban a Ball rövidítés hívja fel a figyelmet. A jelzet további részei a kötet számát és a mű kolligátumon belüli sorszámát jelentik.

  • PAMFLETGYŰJTEMÉNY

   Magyar és külföldi politikai röpiratok döntően s 20. század első feléből. A Ballagi-gyűjtemény folytatása, illetve kiegészítése. A gyűjteményben jelenleg 4556 mű található.

   A különgyűjteményre a jelzeteken P (Pamflet) hívja fel a figyelmet.

  • HISTORICA KISNYOMTATVÁNY-GYŰJTEMÉNY

   Magyarországra, de nem Budapestre vonatkozó kisnyomtatványokat tartalmaz a 18. századtól a 20. század közepéig. 1950-ben megszűnt a továbbfejlesztése. Jelentõs számban találhatók benne gyászbeszédek, egyházi és ünnepi beszédek, alkalmi költemények. Kiemelkedően magas az erdélyi nyomtatványok mennyisége. A gyűjteményt 1637 darab, a magyar mellett latin, német, kisebb számban francia, olasz, horvát, román, szlovák kisnyomtatvány alkotja.

  • AZ 1801 ELŐTT MEGJELENT KÖNYVEK

   A könyvtár állományából témától, nyelvtől, kiadási helytől függetlenül védett gyűjteményegységbe kerültek az 1801 előtt megjelent kiadványok.

   (A muzeális gyűjtemények használatára a könyvtárban általában érvényes szabályoknál szigorúbb előírások szolgálnak. --> Használat)