FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Budapest Gyűjtemény

Budapesti czim- és lakjegyzék, 1880-1928
Adatbázisunk a HUNGARICANA-portálra költözött

2016-03-31 18:25:38

Cimkék: budapest, adatbázisok

A főváros hivatalos címtára 1880 és 1928 között összesen 29 alkalommal jelent meg. Most elkészíttettük és az interneten is közzétettük a sorozat digitális, kereshető változatát. Az adatbázis páratlan adatforrás nemcsak a szakembereknek, hanem mindenki számára, aki például családja, lakóhelye múltjára kíváncsi.

A kiadványsorozat, így az adatbázis is egyebek közt tartalmazza Budapest korabeli ház- és telekjegyzékeit a tulajdonosok nevével, a hivatalos szervek adatait, az egyesületek, a vállalatok és különböző foglalkozáscsoportok jegyzékeit, az iparosok, kereskedők és egyéb szolgáltatásokat végzők listáit; továbbá a fővárosban élők betűrendes lakcímjegyzékét.
Az elektronikus változatban a könyvsorozat kiegészül a részben hasonló adatokat tartalmazó Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Altofen című kiadványnak 1873-ban, Budapest egyesítésének évében megjelent kötetével. Így az adatbázisban összesen 50.523 oldalnyi szövegben lehet böngészni.

Az adatbázist a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatta. A digitalizálást több fővárosi közgyűjtemény is segítette. A fejlesztés az Arcanum Adatbázis Kft. munkája.
Megtekinthető a könyvtár honlapján az adatbázisok gyűjteményében, illetve a db.fszek.hu/cimtar címről közvetlenül. Minderről kicsit részletesebben:

Az első Pest városára vonatkozó és önálló kötetben kinyomtatott címtár 1803-ban jelent meg. Ezt követően szórványosan láttak napvilágot a címükben Adressbuch, Adress-Kalender, Wegweiser, utasító, útmutató, czímtár stb. elnevezéssel jelölt önálló vagy egyéb műfajú kiadványok részeként közzétett adatgyűjtemények. Minden hasonló vállalkozás közül a legjelentősebb a Budapesti czím- és lakásjegyzék volt, amelyet 1880 és 1928 között adott közre a Franklin Társulat. Ez a kiadvány már magyar nyelvű, de az információk egy része és a mutatók még egy ideig német nyelven is olvashatók benne. Különösen megbízható forrás, mert a Bejelentési Hivatal hiteles adataira és népszámlálási anyagokra épült. Kötetei 1882-től házjegyzékekkel egészültek ki, amelyek a Telekkönyvi Hivatal, valamint a Fővárosi Mérnöki Hivatal és a kerületi elöljáróságok jegyzékei alapján az ingatlanok helyrajzi számát és tulajdonosának nevét tartalmazták. A kiadvány 1896-tól Újpest, 1914-től pedig a budapesti rendőri körzethez tartozó községek (Erzsébetfalva, Kispest, Pestszentlőrinc, Pestújhely, Rákospalota) címtárával bővült.
Az első világháború közepéig évente megjelenő kiadvány egyszerre helyrajzi útmutató, ingatlantulajdonos-jegyzék, tiszti címtár, cégjegyzék és lakcímnyilvántartás. A jól tagolt kötetek Budapest és környéke utca, dűlő, házszám részletességű topográfiáját adják, nyomon követhetővé teszik az ingatlanok tulajdonosváltozásait. Ismertetik a városban működő kormányzati, helyhatósági intézményeket, felsorolják a hatóságokat, hivatalokat, azok vezető tisztviselőit. Külön fejezet szól a bejegyzett vállalkozásokról, és szakmai csoportosításban sorolja fel az ügyvédeket, orvosokat, iparosokat, kereskedőket, vendéglátókat stb. A történészek és a családkutatók jól ismerik a kiadványt, a kárpótlások idején a szélesebb közönség is használta, vagy legalábbis információkat kért belőlük. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményét rendszeresen keresik meg külföldről az adatok után érdeklődők, köztük igen gyakran a hazánkból kivándoroltak családi gyökereiket kereső leszármazottai. A kötetek közül az évek során sok példány tönkrement, megsérült, nehezen használhatóvá vált. Az elektronikus változat így az értékes kiadvány tartalmának megmentéséhez is hozzájárult, miközben az egész világon elérhetővé vált. Az adatbázis egyfelől lehetővé teszi, hogy az éves kötetekben, tartalomjegyzék segítségével „lapozgassuk” az egyes oldalak digitális másolatait. Emellett az 50 503 oldalt szövegfelismerő programon is átfuttatták, így egy gyors keresőprogrammal az egyes kifejezésekre is lehet keresni. Ily módon akár közel fél évszázad intervallumban is kigyűjthetők például a valamely személyhez, lakcímhez, foglalkozáshoz kapcsolódó információk.

Az adatbázist a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár készíttette a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával. A fejlesztés az Arcanum Adatbázis Kft. munkája. Köszönet illeti még a következő közgyűjteményeket is, amelyek épebb vagy a digitalizálásra inkább alkalmas példányaik önzetlen kölcsönzésével járultak hozzá az elektronikus kiadvány létrejöttéhez: Budapest Főváros Levéltára, Magyar Országos Levéltár és Országos Széchényi Könyvtár. A címtársorozat elektronikus változata kiegészül a részben hasonló adatokat tartalmazó Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Altofen című kiadvány 1873-ban, Budapest egyesítésének évében megjelent kötetével. Jeléül annak is, hogy reményeink szerint a könyvtár folytathatja e programját, és a Budapest Gyűjteményében tanulmányozható további adattárait is közzéteheti az internet szélesebb közönsége számára.

További tájékoztatás: Sándor Tibor osztályvezető, FSZEK Budapest Gyűjtemény, 411-5027, santib@fszek.hu

 • Nyitvatartás
  Fontosabb elérhetőségek

 • Információs lap

 • Cimkefelhő

  adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

  A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség