FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Dagály u. 9. » Szolgáltatások

Szolgáltatásaink

2020-04-14 16:21:09

A FSZEK nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A könyvtári dokumentumok kölcsönzésének feltétele a könyvtári tagság, a beiratkozás.

Látogatóink a könyvtár használatára, a beiratkozásra és a kölcsönzésre vonatkozó részleteket a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár old.fszek.hu/hasznalat Használati Szabályzata és az annak függelékében található részletes díjtételekből ismerhetik meg.

Állományunk a FSZEK saman.fszek.hu katalógusában lekereshető.

A könyvtár helyben használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció adminisztrációs díja 200/12 hónap.

A könyvtárba beiratkozhat:

- a cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár;
- a 18 év alatti és más nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének készfizető kezessége mellett;
- a tartózkodási vagy a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár;
- a magyar igazolvánnyal vagy a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel;
- más külföldi állampolgár magyar állampolgár készfizető kezessége mellett;
- a magyarországi/uniós telephellyel rendelkező jogi személy, amely létezését és a képviseletére jogosultak nevét

gazdasági társaság esetében:
- az illetékes cégbíróság által kiadott cégkivonattal,
- alapítvány, társadalmi szervezet esetében az illetékes bíróság nyilvántartásba vevő határozatával,
- intézmény esetében az alapító által kiadott/hitelesített okirattal igazolta.

A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz és a kezesség vállalásához szükséges adatok:

a természetes személy esetében:

- név, születési családi és utónév;
- anyja születési családi és utóneve;
- születési hely és idő;
- állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;

a jogi személy esetében:

- a hivatalos okirat szerinti megnevezése;
- a székhely címe (irányítószám, település, utca, házszám);
- levelezési címe, telefonszáma;
- a képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása;
- a használatra jogosult képviselő(k) személyi adatai (név, lakcím, tartózkodási hely vagy levelezési cím);
- aláírási címpéldány hitelesített másolata.

50%-os beiratkozási kedvezmény jár:

– az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulóknak, hallgatóknak (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet),
– a nyugdíjasoknak,
– akik az önkormányzattól rendszeres szociális segélyt kapnak,
- akik gyermekgondozási díjat (GYED) kapnak,
- akik gyermekgondozási segélyben (GYES), illetve
gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy csecsemőgondozási díjban (CSED) részesülnek.

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:

– a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.);
– a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.);
– a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal (15/1990 (IV.23. SZEM r.) rendelkezők;
– a könyvtári dolgozók (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet); – a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet).

A felsorolt kedvezmények vonatkoznak a "Magyar igazolvánnyal" vagy a "Magyar hozzátartozói igazolvánnyal" rendelkezőkre is (319/2001. Korm. sz. rendelet).A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jogosultságot igazolni kell.

2020. jan. 1-től a FSZEK Dagály utcai könyvtárában (könyvtár I.) az alábbi beiratkozási díjak érvényesek:

A. Felnőtt, aktív dolgozó olvasók,
a. akik csak a Dagály utcai könyvtárat szándékoznak használni:

4.600,- Ft /12 hó
3.500,- Ft / 6 hó
2.500,- Ft / 3 hó


b. akik több tagkönyvtárból szeretnének kölcsönözni:

9.500,- Ft /12 hó
6.600,- Ft / 6 hó


B. 50%-os beiratkozási kedvezményben részesülők:

a. akik csak a Dagály utcai könyvtárat szándékoznak használni:

2.300,- Ft / 12 hó
1.750,- Ft / 6 hó
1250,- Ft / 3 hó


b. akik több tagkönyvtárból szeretnének kölcsönözni

4.750,- Ft / 12 hó
3.300,- Ft / 6 hó


Dokumentumkölcsönzés

Az egy alkalommal az egész hálózatból kölcsönözhető dokumentumok maximális száma: 18 db. Az olvasó a kölcsönzött dokumentumainak jegyzékét és azok lejárati határidejét nyomtatott formában megkapja, és azt aláírásával hitelesíti.

A késedelmesen visszahozott dokumentumokért a könyvtár dokumentumtípusonként más - más késedelmi díjat számít fel. old.fszek.hu/hasznalat

Hang-kép-tár

A földszinten elhelyezett audiovizuális állományt kezelési költség ellenében kölcsönözhetik olvasóink.
A kezelési költségeket a FSZEK Használati Szabályzatának függeléke tartalmazza.


Az e-mail-címmel rendelkező olvasóinknak, kérésre elküldjük könyv és az audiovizuális dokumentumok gyarapodási listáit ill. értesítést kaphatnak rendezvényeinkről is.

Olvasóterem

Könyvtárunk kb. 4800 kötet helyben használható könyvvel és 20 férőhellyel várja a tanulni, kutatni vágyókat, az érdeklődő olvasókat.

Folyóiratok

Könyvtárunk 2018-ban 47 féle folyóiratra, magazinra, napilapra fizetett elő. A folyóiratok a legfrissebb szám kivételével 2 hetes határidővel kölcsönözhetőek.
Hosszabbítás

A könyveket - igény esetén - két alkalommal tudjuk meghosszabbítani, akkor, ha az adott műre nincs előjegyzés, vagy nem kell más okból visszakérnünk. A hosszabbítást olvasóinknak kell kezdeményezniük. Hosszabbítás kérhető telefonon, és a fszek1308@fszek.hu e-mail címen is. (Az olvasónak az olvasójegyén található vonalkódját kell megadnia. Telefonszámunk és a nyitvatartási idő szerepel a kölcsönzőjegyeken.) Olvasóink saját maguk is hosszabbíthatnak a FSZEK honlapjának nyitóoldalán a távhasználat menüpont alatt (Szükséges hozzá: az olvasó vonalkódjának száma, születési időpontja és az adott könyvár kiválasztása.)

Előjegyzés

Az éppen kölcsönzött művekre előjegyzést veszünk fel. Az előjegyzés díja: 300,- Ft / mű.
Az előjegyzett könyveket az előjegyzéstől számított 120 napig figyeljük. A beérkezett könyvet az értesítéstől számított 8. napig, az AV-dokumentumokat az 5. napig őrizzük.

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunk az állományában nem található könyveket könyvtárközi kölcsönzés keretein belül megkérheti olvasói számára. Az átkölcsönzés térítési díja 1500,-Ft / csomag.

A tagkönyvtárak közötti átkölcsönzés térítési díja 500,-Ft / mű.
A könyvtárközi kölcsönzés feltételei a kölcsönadó könyvtár belső szabályozásától függenek.

Fénymásoltatás

Jelenleg fekete-fehér fénymásolatokat tudunk készíteni A/4 és A/3 méretekben.

2016-ban két új szolgáltatást vezettünk be Nyitott iroda néven. Laminálás 200 Ft/lap
Spirálozás 500 Ft/darab

Számítógéphasználat

Könyvtárunk olvasói jelenleg 4 számítógépen kereshetnek a FSZEK katalógusában. Ezek használata ingyenes.

WiFi használat saját eszközzel, beiratkozott és regisztrált olvasóknak, nyitvatartási időben ingyenes.

Könyvtárunkból olvasóinknak ingyenesen van rá lehetőségük, hogy elérjék a FSZEK által előfizetett online elérésű folyóiratokat és adatbázisokat.

Internethasználat

Beiratkozott és regisztrált olvasóink ingyen használhatják az internetet a helyi szabályzat betartásával.

11 fős oktató termünkben számítógépes tanfolyamokkal várjuk az érdeklődőket.

Hangoskönyvek

Egészségkárosodással élő olvasóinknak a Központi Könyvtár állományából – kéthetente - külön kérésre, címlista alapján választott hangoskönyveket kölcsönzünk. Egy olvasó egyszerre maximum 6 művet kölcsönözhet.
HANGOSKÖNYVEK KAZETTÁN

Folyamatosan gyarapítjuk a CD - lemezen megjelent hangoskönyveket is, melyek a helyi állomány részei és lekereshetők a katalógusból.
TELJES HANGOSKÖNYV LISTA


Könyvet házhoz

Könyvtárunk is csatlakozott a KÖNYVET HÁZHOZ szolgáltatáshoz, amelynek keretein belül lakáshoz kötött olvasóinknak havonta egy alkalommal házhoz szállítjuk a könyveket. Az újabb igényeket Asztalosné Szuromi Évánál lehet jelezni.

Gyerekrészleg

A könyvtár földszintjén található a kb. 9 000 kötetes, gyerekek számára kialakított állományrész. A kerület iskoláiból, óvodáiból sűrűn látogatják csoportosan is a gyerekrészleget. A csoportos látogatáshoz időpontot Vári Ildikó kollégánkkal kell egyeztetni. A foglalkozásokról bővebb információk találhatók a Gyerekkönyvtár menüpont alatt.

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség