FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Dagály u. 9. » A hét gondolata

A hét gondolata - Hankiss Elemér

2011-03-16 10:08:45

„Ártatlan társadalom? Miközben az elmúlt évtizedekben a freudiánusok és neofreudiánusok elszörnyedve nézték a bűntudat-neurózis terjedését, és már-már azt jósolták, hogy a bűntudat végül felőrli civilizációnkat, más tudósok, egyre többen, épp az ellenkező következtetésre jutottak és jutnak. Azt fejtegetik, hogy egy „ártatlan társadalom”, egy „bűn nélküli civilizáció” felé haladunk. Ha valóban bekövetkezik, az óriási történeti változás lesz, csaknem azt mondhatnám, hogy egy civilizációs mutáció, mert kétezer éven át a bűn és a bűntudat fogalma s mítosza a nyugati, zsidó-keresztény civilizáció egyik középponti eleme, alapvető tartópillére volt. Kétségtelen, hogy ez a mutáció vagy legalábbis valami, ami ebbe az irányba mutat, már elkezdődött. Az új civilizáció, amelynek első, manapság kialakuló fázisát általában „fogyasztói társadalomnak”, „fogyasztói kultúrának” szokás nevezni, sok szempontból a hagyományos európai kultúra ellentéteként fogalmazódik meg. Akarva, nem akarva szinte mindent megtett s megtesz annak érdekében, hogy a bűntudat nyomtalanul eltűnjön az emberek lelkéből. Rendszeresen dolgozik azon – a televízió, a rádió, a sajtó, a reklámok segítségével -, hogy a bűntudatot a gyönyörelvvel, a kötelességtudatot a jogtudattal, a mások iránti felelősséget az önmagunk iránti felelősségérzettel, az önkorlátozást az önkiteljesítés ideológiájával, a hagyományos munkaerkölcsöt és puritán aszkézist a fogyasztás hedonizmusával s mítoszával helyettesítse. Lenyűgöző az az ötletgazdagság és az az agresszív erő, amellyel az új fogyasztói kultúra szószólói és szereplői igyekeznek elvágni azokat a kötelékeket, amelyek kétezer év óta vagy még régebbi idők óta összekötötték a gyönyört a bűntudat érzésével, az ösztönök kielégítését a büntetéstől való félelemmel, az erkölcsi érzéket a kötelességteljesítéssel. Ha sikerrel járnak, az minden bizonnyal fontos mérföldkő és drámai fordulat lesz civilizációnk történetében. Új kezdet? Új nekilendülés? Vagy bomlás és hanyatlás? Ma még nem tudjuk. Ma még bizonytalankodunk, ide-oda rebbenünk egy bűntudatos és egy bűntudat nélküli, egy bűntudat kínozta és egy bűntudatot már nem ismerő civilizáció között. Visszatekintve a 20. századra, úgy látjuk, hogy egyszerre volt a patologikus bűntudat társadalmi méretű kirobbanásának a százada és a hippinemzedék, illetve újabban – micsoda változás! – a bevásárlóközpontokban csertelő generációk bűntudat nélküli, de azért szorongásoktól nem mentes boldogságkultuszának százada.”
/Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok/

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség